Advertisement

Schoolweigering

Chapter
 • 4.4k Downloads
Part of the Reeks Kinderen en Adolescenten. Problemen en risicosituaties book series

Abstract

Lisa is een meisje van 9 jaar. Ze zit in groep 6 van een gewone basisschool. De moeder van Lisa belt naar de GGZ na verwijzing van de huisarts. Ze bezochten hem vanwege misselijkheidsklachten. De klachten begonnen op de eerste dag na de vakantie. Lisa mocht thuisblijven en knapte gedurende de dag op. De volgende dag wilde ze niet naar school. Ze sloot zich op en ze wilde zich niet aankleden. Volgens Lisa was er op school niets gebeurd. Dit werd bevestigd toen haar moeder daar op school naar informeerde.

In groep 5 had ze eveneens een periode met misselijkheidsklachten en belde de school moeder regelmatig op. Ook toen was het moeizaam om Lisa naar school te krijgen. Nu is ze bang dat ze weer misselijk wordt in de klas. De huisarts heeft hiervoor een pilletje gegeven, maar dat weigert ze in te nemen. Moeder heeft haar toen duidelijk gemaakt dat ze in bed moet blijven als ze thuisblijft en dat er geen bezoek komt. Lisa is toen heel boos geworden. Ze is een aantal dagen thuisgebleven en beloofde op maandag weer naar school te gaan, zonder gedoe. Maar het werd toch een toestand. Haar vader heeft haar naar school moeten slepen. Ze probeerde onderweg nog de benen te nemen.

Lisa is een onopvallende leerling met een hoog streefniveau. Zij zorgt ervoor dat ze niet gecorrigeerd hoeft te worden. Zolang zij alles zelf onder controle heeft, gaat het goed. Daarom vermijdt ze het liefst nieuwe situaties. Ze wil niet op een club en is bang om te falen. Thuis wil ze alles zelfbepalen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

Aangehaalde literatuur

 1. Blagg, N. & Yule, W. (1984). The behavioural management of school refusal: A comparative study. Behaviour Research and Therapy, 22, 119–127.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Broadwin, I.T. (1932). A contribution to the study of truancy. American Journal of Orthopsychiatry, 2, 253–259.CrossRefGoogle Scholar
 3. Depreeuw, E. (1997). Angsten bij leerlingen . Caleidoscoop, 9 (3),11.Google Scholar
 4. Goedhart, A.W., Treffers, Ph.D.A. & Widenfelt, B.M. van (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire (sdq). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018–1035.Google Scholar
 5. Heyne, D., Sauter, F., Bijleveld, G. van & Westenberg, M. (2005a). Survey of school attendance problems in The Netherlands. Niet gepubliceerd manuscript. Universiteit van Leiden.Google Scholar
 6. Heyne, D., Vreeke, L.J., Maric, M. & Widenfelt, B.M. van (2005b). The School Refusal Assessment Scale-Revised: Evaluation of a Dutch adaptation). Manuscript in voorbereiding. Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden, Leiden.Google Scholar
 7. Heyne, D.A., King, N., Tonge, B.J., Rollings, S., Young, D., Pritchard, M. & Ollendick, T.H. (2002). Evaluation of Child Therapy and Caregiver Training in the Treatment of School Refusal. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 687–695.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Kennedy, W.A. (1965). School phobia: Rapid treatment of fifty cases. Journal of Abnormal Psychology, 70, 285–289.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. King, N.J., Tonge, B.J., Heyne, D. & Ollendick, T.H. (2000). Research on the cognitive-behavioral treatment of school refusal: A review and recommendations. Clinical Psychology Review, 20 (4), 495–507.Google Scholar
 10. King, N.J., Tonge, B.J., Heyne, D.A., Pritchard, M., Rollings, S., Young, D., Myerson, N. & Ollendick, T.H. (1998). Cognitive/Behavioral Treatment of School/Refusing Children: A Controlled Evaluation. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 395–403.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Koot, H. & Widenfelt, B.M. van (2000). A Dutch Translation of Kovacs’ Children”s Depression Inventory. Oegstgeest: Internal Document, Academic Center for Child and Adolescent Psychiatry, Curium.Google Scholar
 12. Last, C.G., Hansen, C. & Franco, N. (1997). Anxious children in adulthood: a prospective study of adjustment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 645–652.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Last, C.G., Hansen, C. & Franco, N. (1998). Cognitive-behavioral Treatment of School Phobia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 404–411.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Layne, A.E., Bernstein, G.A., Egan, E.A. & Kushner, M.G. (2003). Predictors of Treatment Response in Anxious/Depressed Adolescents with School Refusal. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 319–326.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Millar, T.P. (1961). The child who refuses to attend school. American Journal of Psychiatry, 48, 398–404.Google Scholar
 16. Nienhuis, B. & Janssen, I. (2004). Schoolweigering, stappen naar een oplossing. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 14–21.CrossRefGoogle Scholar
 17. Oosterlaan, J., Prins, P.J.M., Hartman, C.A. & Sergeant, J.A. (1995). Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK). [vertaling van de RCMAS]. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. Scharree, C. J. (1995). Gedragstherapeutische behandeling van schoolweigering. In Ph.D.A. Treffers, F. Boer & M. Meijer (red.). Capita selecta uit de kinder- en jeugdpsychiatrie (pp. 135–147). Leiden: Boerhaave Commissie voor Postacademisch onderwijs in de Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.Google Scholar
 19. Siebelink, B.M. & Treffers, Ph.D.A. (2000). Nederlandse versie van de Anxiety Disorders Schedule for DSM-IV: Child and Parent Version. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 20. Treffers, Ph.D.A., Goedhart, A.W., Veerman, J.W., Bergh, B.R.H. van den, Ackaert, L. & Rycke, L. de (2002). Handleiding Competentie-belevingsschaal voor adolescenten. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 21. Veerman, J.W., Straathof, M.A.E., Treffers, Ph.D.A., Bergh, B.R.H. & Brink, L.T. ten (1997). Competentie Belevingsschaal voor kinderen (CBSK). Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor de werker in de eerste lijn

 1. IJzermans, Th. & Heffels, A. (2000). Dat durf ik niet. Over angsten en fobieën. In de serie Zorgen voor jezelf. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 2. Scharree, C. J. (2007). Schoolweigering? Ouders aan de slag! Kind en Adolescent Praktijk, 1, 10–16.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor ouders

 1. Londen, A. van & Petersen, K. (1990). Kinderen en angst. Voorleesverhalen. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations