Advertisement

Spraak, taal en leren

 • Authors
 • J.B.M. Bronkhorst
 • T. Eimers
 • M. Embrechts
 • M.C. Franken
 • S.M. Goorhuis-Brouwer
 • F.J. Hakvoort
 • J.G.M. Hendriksen
 • E.J. van Houten-van den Bosch
 • P.G.C. Kooijman
 • J. Kuipers
 • J.C. Lepeltak
 • E. van der Linden
 • J.E.H. van Luit
 • W.A.M. Peters
 • A.J.J.M. Ruijssenaars
 • C. J. Scharree
 • J.W. van Strien
 • B. M. van Widenfelt

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. J.E.H. van Luit
  Pages 10-17
 3. J.G.M. Hendriksen, F.J. Hakvoort
  Pages 18-41
 4. S.M. Goorhuis-Brouwer
  Pages 42-61
 5. J.W. van Strien
  Pages 84-103
 6. E. van der Linden
  Pages 104-122
 7. A.J.J.M. Ruijssenaars
  Pages 123-141
 8. J.C. Lepeltak, J.B.M. Bronkhorst
  Pages 142-161
 9. C.J. Scharree, B.M. van Widenfelt
  Pages 162-180
 10. M.C. Franken, M. Embrechts
  Pages 181-201
 11. P.G.C. Kooijman
  Pages 202-222
 12. E.J. van Houten-van den Bosch, J. Kuipers, W.A.M. Peters
  Pages 223-241
 13. T. Eimers
  Pages 242-262

About this book

Introduction

Spraak, taal en leren is een helder en beknopt overzicht van de meest voorkomende spraak,-, taal,- en leerproblemen bij kinderen en jeugdigen – problemen die niet alleen voor de betrokken jeugdigen heel vervelend kunnen zijn maar ook voor hun directe omgeving.Ieder hoofdstuk van Spraak, taal en leren is volgens een vast stramien opgezet. De auteurs – allen autoriteit op hun vakgebied – beginnen elk hoofdstuk met een praktijkvoorbeeld. Daarna wordt het probleem of de stoornis zo goed mogelijk omschreven. Vervolgens worden verschillende aspectenvan het onderwerp uitgewerkt. In ieder hoofdstuk worden verder de theoretische achtergronden en mogelijke oorzaken van het probleem, de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling aan de orde geteld. Ten slotte komen, meestal kort, de prognose en de mogelijkheden voor preventie van het probleem aan bod. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en literatuurverwijzingen die de lezer op weg kunnen helpen naar een bredere oriëntatie op het probleem.In dit deel komen de volgende spraak,-, taal en leerproblemen aan de orde: dyslexie, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, problemen met voorbe-reidende schoolse vaardigheden bij kleuters, linkshandigheid, tweetaligheid, rekenproblemen en dyscalculie, computerverslaving, schoolweigering, stotteren, stemstoornissen, hoogbegaafde kinderen en voortijdig schoolverlaten.

Bibliographic information