Advertisement

© 2020

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part II

 • Dongxiao Yu
 • Falko Dressler
 • Jiguo Yu
Conference proceedings WASA 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12385)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 12385)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Lin Chen, Xiaoshuang Xing, Gaofei Sun, Jiang Xu, Jie Zhang
   Pages 3-10
  3. Wei Chen, Zusheng Zhang, Xiaoling Wu, Jianguang Deng
   Pages 11-19
  4. Liping Fu, Jianbo Li, Zhiqiang Lv, Ying Li, Qing Lin
   Pages 20-29
  5. Guohui Qi, Peng Li, Hong Liu, Longjiang Guo, Lichen Zhang, Xiaoming Wang et al.
   Pages 30-38
  6. Xulun Hu, Weidong Zhang, Hong Li, Yan Hu, Zhaoteng Yan, Xiyue Wang et al.
   Pages 39-48
  7. Zhihong Li, Xiaoshuang Xing, Gaofei Sun, Zhenjiang Qian, Jin Qian
   Pages 49-58
  8. Mingzhi Pang, Kuiyuan Zhang, Xu Yang, Yuqing Yin, Shouwan Gao, Pengpeng Chen
   Pages 59-67
  9. Juan Xu, Lan Wu, Lei Shi, Yi Shi, Wenwen Zhou
   Pages 68-77
  10. Yan Xu, Meng Wang, Jie Cui, Jing Zhang, Hong Zhong
   Pages 78-86
  11. Minli Zhang, Hongli Xu, Xingpeng Fan, Da Yao, Liusheng Huang
   Pages 87-95
  12. Peng Zhang, Xu Ding, Jing Wang, Zengwei Lyu, Lei Shi
   Pages 96-104
  13. Rui Zhang, Hui Xia, Jufu Cui, Xiangguo Cheng
   Pages 105-112
  14. Xing Wei, Changguang Wang, Haitao Zhang, Shaofan Liu, Yang Lu
   Pages 122-130
 3. Back Matter
  Pages 131-134

Other volumes

 1. 15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part I
 2. Wireless Algorithms, Systems, and Applications
  15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 12385 + 12386 constitutes the proceedings of the 15th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications, WASA 2020, which was held during September 13-15, 2020. The conference was planned to take place in Qingdao, China; due to the COVID-19 pandemic it was held virtually. 
The 67 full and 14 short papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 216 submissions. The papers focus on data path algorithms; control path algorithms; network protocol design; network security; network services; and cloud computing.

Keywords

artificial intelligence cloud computing communication channels (information theory) computer security cryptography data communication systems data path algorithms data security mathematics network algorithms network protocols network security Quality of Service (QoS) sensors signal processing telecommunication networks telecommunication systems telecommunication traffic wireless communications wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Dongxiao Yu
  • 1
 • Falko Dressler
  • 2
 • Jiguo Yu
  • 3
 1. 1.Shandong UniversityQingdaoChina
 2. 2.TU BerlinBerlinGermany
 3. 3.Qilu University of TechnologyJinanChina

Bibliographic information