Advertisement

112 vragen over de zorgverzekeringswet

Alles wat huisartsen moeten weten

 • Christine Beerepoot
 • Henriëtte van der Horst
Book
 • 2.2k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VII
 2. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 1-7
 3. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 9-18
 4. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 19-23
 5. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 25-27
 6. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 29-32
 7. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 33-35
 8. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 37-39
 9. Christine Beerepoot, Henriëtte van der Horst
  Pages 41-46
 10. Back Matter
  Pages 47-53

About this book

Introduction

Dit boek geeft antwoord op  de meest gestelde vragen rondom de zorgverzekeringswet in de huisartsenpraktijk. Het gaat in op de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

 

De vragen over de zorgverzekering worden vaak in de huisartsenpraktijk gesteld. Ondanks de goede inburgering van de zorgverzekering in Nederland. Omdat de huisarts het eerste aanspreekpunt is voor vragen over gezondheid en ziekte. Vragen zoals:

· Welke zorg valt onder het basispakket?

· Wat gebeurt er als de nominale premie niet wordt betaald?

· Wat is de hoogte van het verplicht eigen risico?

· Valt huisartsenzorg of medisch specialistische zorg onder het verplicht eigen risico?

Maar ook meer complexe vragen over geschillen en bevoegde instanties en de regeling voor gemoedsbezwaarden komen aan bod.

Jaarlijks vinden er aanpassingen en verbeteringen plaats in de zorgverzekering. Denk daarbij aan de wijzigingen in het basispakket of indexering van eigen betalingen of het eigen risico.
In 2015 is de stelselwijziging van de langdurige zorg ingevoerd. Dit heeft geleid tot pakketwijzigingen in de zorgverzekering. De nieuwe Wet langdurige zorg is ingevoerd alsmede de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk. Zoals de intrede van de praktijkondersteuners somatiek en GGZ in de huisartsenpraktijk.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vergoedingenstructuur voor de huisarts die sinds 2015 grondig is herzien. Steeds meer  asielzoekers of illegalen bezoeken de huisarts. Welke vergoedingen zijn dan van toepassing?

112 Vragen over de Zorgverzekeringswet is een praktisch vraag- en antwoordboek voor de huisarts over de zorgverzekeringswet in de huisartsenpraktijk. 

Mr. Christine Beerepoot is senior juridisch adviseur van de directie Zorgverzekeringen op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2011 tot 2014  was zij werkzaam bij de World health organization, Regional Office for Europe in de divisie ´Health Systems´. Zij is tevens auteur op het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen. 

Prof. Dr. Henriëtte van der Horst is huisarts en hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc. Zij heeft vele publicaties over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgeneeskunde op haar naam staan. Zij is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland.

Keywords

Zorgverzekeringswet gevolgen voor de huisartspraktijk basispakket Mededingingswet Zorgtoeslag Zorgplicht Poortwachtersfunctie basiszorg

Authors and affiliations

 • Christine Beerepoot
  • 1
 • Henriëtte van der Horst
  • 2
 1. 1.MalmöSweden
 2. 2.Afd.HuisartsgeneeskundeVUMC Emgo-InstituutAmsterdamThe Netherlands

Bibliographic information