Advertisement

Biology Bulletin Reviews

, Volume 2, Issue 6, pp 460–478 | Cite as

Influence of historical exploitation and recovery of biological resources on contemporary status of Margaritifera margaritifera L. and Salmo salar L. populations in Northwestern Russia

 • I. N. Bolotov
 • Yu. V. Bespalaya
 • A. A. Makhrov
 • P. E. Aspholm
 • A. S. Aksenov
 • M. Yu. Gofarov
 • G. A. Dvoryankin
 • O. V. Usacheva
 • I. V. Vikhrev
 • S. E. Sokolova
 • A. A. Pashinin
 • A. N. Davydov
Article

Abstract

The influence of the historical exploitiation and recovery of biological resources on populations of freshwater pearl mussel and salmon was studied in the Kozha river (Onega River Basin). The freshwater pearl mussel was characterized by a low population density (0.09 ind./m2, on the average) and number of recruits. The role of the anthropogenic factor in the population is negligible; the effect of the pearl fishing is not observed. The dramatic decrease in the number of Atlantic salmon in the Onega River Basin in the late 20th century is a major reason for the slowed down reproduction of the freshwater pearl mussel. The second factor is the reconstruction of the Onega salmon hatchery in 1984, which led to a decrease in the juvenile salmon population density below the critical level on spawning and nursery grounds. As a result, mollusc reproduction has stopped. An artificial increase in the number of recruits must be developed in order to preserve the salmon population in the Onega River Basin. It is also necessary to forbid salmon fishing, including fishing migratory paths (with the exception of trapping for hatchery needs and traditional harvesting performed by locals in historical settlements).

Keywords

freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera Atlantic salmon Salmo salar populations pearl fish culture fishery nature management North-Western Russia 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Aleev, V.R., Tr. Soveshch. po rybovodstvu (Proc. Meeting on Fish Breeding), 1914, part 1, no. 1, p. 118.Google Scholar
 2. 2.
  Artamonova, V.S., Makhrov, A.A., Krylova, S.S., Lazareva, L.V., and Prishchepa, B.F., Vopr. Rybolovstva, 2002, vol. 3, no. 3, p. 463.Google Scholar
 3. 3.
  Artamonova, V.S. and Makhrov, A.A., in Ikhtiofauna malykh rek i ozer Vostochnogo Murmana: biologiya, ekologiya, resursy (Ichthyofauna of Small Rivers and Lakes of the East Murman: Biology, Ecology, and Resources), Apatity, 2005, p. 144.Google Scholar
 4. 4.
  Atlas Arkhangel’skoi oblasti (Atlas of the Arkhangel’sk Oblast), Moscow: GUGK SSSR, 1976, p. 176.Google Scholar
 5. 5.
  Bakshtanskii, E.L., Nesterov, V.D., and Simukov, Yu.A., Lososevidnye ryby (Salmonid Fishes), Leningrad: Nauka, 1980, pp. 192–206.Google Scholar
 6. 6.
  Belomorskii, O., Narodnoe Bogatstvo, 1863, no. 246, p. 1.Google Scholar
 7. 7.
  Bespalaya, Yu.V., Bolotov, I.N., and Makhrov, A.A., Russ. J. Ecol., 2007, no. 3, p. 222.Google Scholar
 8. 8.
  Bogatov, V.V., Biol. Bull., 2009, no. 4, p. 497.Google Scholar
 9. 9.
  Bogatov, V.V., in Problemy ekologii: chteniya pamyati prof. M.M. Kozhova: Tez. dokl. mezhdunar. nauch. konf. (“Problems of Ecology: Readings in Memory of Prof. M.M. Kozhov,” Abstr. Int. Sci. Conf.), Irkutsk, 2010, p. 244.Google Scholar
 10. 10.
  Bolotov, I.N. and Semushin, A.V., Okhranyaemye vidy bespozvonochnykh zhivotnykh Pinego-Severodvinskogo mezhdurech’ya. Ekologo-faunisticheskii kadastr (Protected Invertebrate Species of the Pinego-Severodvinsk Interfluve: Ecological and Faunistic Inventory), Yekaterinburg: UrO RAN, 2003.Google Scholar
 11. 11.
  Bukhanova, A.L., Development and Testing of Methods for the Identification and Study of the Genetic Diversity of the Endangered Species Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) at Different Stages of Ontogeny, Magister of Sciences Dissertation, Pushchino: Pushch. Gos. Univ., 2011.Google Scholar
 12. 12.
  Vas-ko, Arkhangel’sk, 1908, no. 223 (October 7), p. 1.Google Scholar
 13. 13.
  Veselov, A.E., Lumme, Ya., Bakhmet, I.N., et al., Biogeogr. Karelii. Tr. KarNTs RAN, Ser. B: Biol., 2001, no. 2, p. 152.Google Scholar
 14. 14.
  Vigfyusson, O., Nakhlyst, 2010, no. 2, p. 76.Google Scholar
 15. 15.
  Vinarskii, A.V. and Andreeva, S.I., in Teoreticheskie i prakticheskie problemy izucheniya soobshchestv bespozvonochnykh: pamyati Ya.I. Starobogatova (Theoretical and Practical Problems of Studying Invertebrate Communities: In Memory of Ya.I. Starobogatov), Moscow: Tovar. Nauch. Izd. KMK, 2007, p. 130.Google Scholar
 16. 16.
  GAAO, f. 6, op. 2, d. 251, l. 49.Google Scholar
 17. 17.
  GAAO, f. 1, op. 8, t. 1, d. 1240, l. 1, 25.Google Scholar
 18. 18.
  GAAO, f. 1, op. 8, t. 1, d. 1331, l. 1, 7–12, 20.Google Scholar
 19. 19.
  Grigorov, M., Rybovod. Rybolov., 1983, no. 11, pp. 8–9.Google Scholar
 20. 20.
  Danil’chenko, P.G., Priroda (Moscow, Russ. Fed.), 1938, nos. 7–8, p. 138.Google Scholar
 21. 21.
  Derets, V.P. and Kulida, S.V., in Iskusstvennoe vosproizvodstvo i okhrana tsennykh vidov ryb. Mater. Vseross. soveshch. (g. Yuzhno-Sakhalinsk, 27 avgusta-1 sentyabrya 2000 g.) (Artificial Reproduction and Protection of Valuable Fish Species: Proc. All-Russia Conf. (Yuzhno-Sakhalinsk, August 27–September 1, 2000)), Moscow, 2001, p. 192.Google Scholar
 22. 22.
  Evdokimov, A., in Khozyaistvo v dikoi prirode Severa (Economy in the Wild North), Arkhangel’sk, 1930, p. 34.Google Scholar
 23. 23.
  Zhemchug, Arkhangel. Gorod. Vedom., 1845, no. 21 (May 30), p. 128.Google Scholar
 24. 24.
  Zyuganov, V.V., Zotin, A.A., and Tret’yakov, V.A., Zhemchuzhnitsy i ikh svyaz’ s lososevymi rybami (Pearl Mussels and Their Relation to Salmonid Fishes), Moscow: Inst. Biol. Razv. im. N.K. Kol’tsova, Ros. Akad. Nauk, 1993.Google Scholar
 25. 25.
  Zyuganov, V.V., Dokl. Biol. Sci., 2005, vol. 403, p. 701.Google Scholar
 26. 26.
  Zyuganov, V.V., Biol. Bull., 2005, no. 4, p. 435.Google Scholar
 27. 27.
  Zyuganov, V.V., Usp. Sovrem. Biol., 2008, vol. 128, no. 4, p. 424.Google Scholar
 28. 28.
  Isachenko, V.L., Izv. Leningr. Nauch.-Issled. Ikhtiol. Inst., 1931, vol. 13, no. 2, p. 31.Google Scholar
 29. 29.
  Kazakov, R.V., Biologicheskie osnovy razvedeniya atlanticheskogo lososya (Biological Basis of Breeding Atlantic Salmon), Moscow: Leg. Pishch. Prom., 1982.Google Scholar
 30. 30.
  Kalinin, I., AOIRS, 1911, no. 5, p. 382.Google Scholar
 31. 31.
  Kafanov, A.I., in Teoreticheskie i prakticheskie problemy izucheniya soobshchestv bespozvonochnykh: pamyati Ya.I. Starobogatova (Theoretical and Practical Problems of Studying Invertebrate Communities: In Memory of Ya.I. Starobogatova), Moscow: Tovar. Nauch. Izd. KMK, 2007, p. 5.Google Scholar
 32. 32.
  Krysanov, A.A., Pomorskie Promysly (Onezhskii Uezd 1861-1916 gg.) (Trade in Pomorie (Onega District 1861–1916), Onega: Onezhsk. Istor.-Memor. Muzei, 2000.Google Scholar
 33. 33.
  Kuznetsov, N.M., Vestn. Leningr. Univ., 1950, no. 8, p. 80.Google Scholar
 34. 34.
  Kulida, S.V., Rybn. Khoz., 1982, no. 2, p. 48.Google Scholar
 35. 35.
  Kulida, S.V., in Mater. rybokhozyaistvennykh issledovanii vodoemov Evropeiskogo Severa (Transactions of Fishery Research of Northern European Water Bodies), Arkhangel’sk, 2002, p. 168.Google Scholar
 36. 36.
  Kulikov, V.S. and Kulikova, V.V., in Global’nye paleovulkanologicheskie rekonstruktsii i tektonika: Tr. VI Vsesoyuz. paleovulk. simpozium. (Global Paleovolcanological Reconstructions and Tectonics: Proc. VI All-Union Paleovolcan. Symp.), Vladivostok, 1982, p. 98.Google Scholar
 37. 37.
  Kulikov, V.S., Bychkova, Ya.V., Kulikova, V.V., Koptev-Dvornikov, E.V., and Zudin, A.I., Petrologiya, 2005, no. 5, p. 516.Google Scholar
 38. 38.
  Pearl Fishing in the Keret’ River, Kem District, Arkhangel’sk Province, Izv. AOIRS, 1910, no. 17, p. 74.Google Scholar
 39. 39.
  Longvinenko, B.M. and Starobogatov, Ya.I., Nauch. Dokl. Vyssh. Shkoly, Ser. Biol., 1971, no. 5, p. 7.Google Scholar
 40. 40.
  Martynov, V.G., Atlanticheskii losos’ (Salmo salar L.) na severe Rossii (Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in the North of Russia), Yekaterinburg: Ural. Otd. Ros. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 41. 41.
  Makhrov, A.A., Artamonova, V.S., and Ponomareva, E.V., in Problemy i perspektivy razvitiya akvakul’tury v Rossii. Mater. dokl. nauchno-prakt. konf., 24-27 sentyabrya, 2001, g. Adler, Rossiya (Problems and Prospects for the Development of Aquaculture in Russia: Proc. Sci.-Pract. Conf., September 24–27, 2001, Adler, Russia), Krasnodar, 2001, p. 74.Google Scholar
 42. 42.
  Makhrov, A.A. and Bolotov, I.N., Usp. Gerontol., 2010, vol. 23, no. 3, p. 382.Google Scholar
 43. 43.
  Makhrov, A.A., Ieshko, E.P., Shchurov, I.L., Barskaya, Yu.Yu., Lebedeva, D.I., Novokhatskaya, O.V., and Shirokov, V.A., Zool. Zh., 2009, vol. 88, no. 12, p. 1425.Google Scholar
 44. 44.
  Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoemov (The Method of Studying Biogeocenoses of Inland Water Bodies), Mordukhai-Boltovskoi, F.D., Ed., Moscow: Nauka, 1975, p. 270.Google Scholar
 45. 45.
  Nauchno-prikladnoi spravochnik po klimatu SSSR (Scientific and Applied Handbook on Climate of the USSR), Ser. 3: Mnogoletnie dannye. Chasti 1-6 (Multiannual Data, Parts 1-6), issue 1: Arkhangel’skaya i Vologodskaya oblasti, Komi ASSR, Kn. 1 (Arkhangelsk and Vologda Oblasts, Komi ASSR), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989.Google Scholar
 46. 46.
  Nikiforov, N.D., Izv. VNIORKh, 1959, vol. 48, p. 122.Google Scholar
 47. 47.
  Novoselov, A.P., Ustyuzhinskii, G.M., and Borkichev, V.S., in Priroda i istoriko-kul’turnoe nasledie Kozhozer’ya (Nature and Historical Heritage of Kozhozero), Efimov, V.A. and Davydov, A.N., Eds., Arkhangel’sk: Ural. Otd. Ros. Akad. Nauk, 2006, p. 51.Google Scholar
 48. 48.
  Nusenbaum, L.M., Vestn. Leningr. Univ., 1950, no. 8, p. 117.Google Scholar
 49. 49.
  Ostrovskii, A.N. and Popov, I.Yu., Zool. Zh., 2008, vol. 87, no. 5, p. 1.Google Scholar
 50. 50.
  Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii (Freshwater Invertebrates of Russia and Adjacent Territories: An Identification Guide), St. Petersburg: Nauka, 2004, vol. 6, p. 528.Google Scholar
 51. 51.
  Priroda i istoriko-kul’turnoe nasledie Kozhozer’ya (Nature and Historical Heritage of Kozhozero), Efimov, V.A. and Davydov, A.N., Eds., Arkhangel’sk: Ural. Otd. Ros. Akad. Nauk, 2006, p. 310.Google Scholar
 52. 52.
  Fishing for Pearls in the Archangel District, Izv. AOIRS, 1914, no. 20, p. 698.Google Scholar
 53. 53.
  Rizhinashvili, A.L., Izv. S.-Peterb. Gos. Agrar. Univ., 2009, no. 12, p. 44.Google Scholar
 54. 54.
  Rizhinashvili, A.L., Biol. Bull., 2011, no. 3, p. 370.Google Scholar
 55. 55.
  Sabylina, A.V., in Sovremennoe sostoyanie i kachestvo vod reki Onegi i vodoemov ee basseina (Current State and Water Quality of the Onega River and Water Bodies of Its Basin), Petrozavodsk: Karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 1983, p. 26.Google Scholar
 56. 56.
  Semenova, M.N., Karpycheva, L.A., Voloshenko, B.B., and Bugaev, V.F., Zool. Zh., 1992, vol. 71, no. 5, p. 19.Google Scholar
 57. 57.
  Sergeeva, I.S., Bolotov, I.N., Bespalaya, Yu.V., Makhrov, A.A., Bukhanova, A.L., and Artamonova, V.S., Biol. Bull., 2008, vol. 35, no. 1, p. 119.Google Scholar
 58. 58.
  Notice of Pearling in the Karelian and Arkhangelsk Pomorie, Olonetskie gubernskie vedomosti, 1872, no. 16, p. 190.Google Scholar
 59. 59.
  Studenov, I.I., Lososevidnye ryby Vostochnoy Fennoskandii (Salmonid Fishes of Fennoscandia), Petrozavodsk, 2005, p. 167. http://www.krc.karelia.ru/
 60. 60.
  Skarlato, O.A., Starobogatov, Ya.I., and Antonov, N.I., in Metody izucheniya dvustvorchatykh mollyuskov (Methods of Studying the Bivalves), Leningrad: Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1990, p. 4.Google Scholar
 61. 61.
  Ustyuzhinskii, G.M., in Materialy otchetnoi sessii SevPINRO po itogam NIR v 2002–2003 g. (Proc. Reporting Session of SevPINRO according to the Research in 2002–2003), Arkhangel’sk: SevPINRO, 2005, p. 132.Google Scholar
 62. 62.
  Ustyuzhinskii, G.M., in Biologicheskie resursy Belogo Morya i vnutrennikh vodoemov Evropeiskogo Severa. Sbornik Materialov IV (XXVII) Mezhdunar. Konf., 5–10 dekabrya 2005 g., Vologda, Rossiya (Biological Resources of the White Sea and Inland Water Bodies of the European North: Proc. IV (XXVII) Int. Conf. December 5–10, 2005, Vologda, Russia), Vologda, 2005, Part 2, p. 195.Google Scholar
 63. 63.
  Ustyuzhinskii, G.M., Borkichev, V.S., Novoselov, A.P., Studenov, I.I., and Efimova, E.N., in Priroda i istorikokul’turnoe nasledie Kozhozer’ya (Nature and Historical Heritage of Kozhozero), Efimov, V.A. and Davydov, A.N., Eds., Arkhangel’sk: Ural. Otd. Ros. Akad. Nauk, 2006, p. 186.Google Scholar
 64. 64.
  Ustyuzhinskii, G.M. and Skovorod’ko, A.A., in Biol. Resursy Belogo morya i vnutr. vodoemov Evropeiskogo Severa. Tez. dokl. mezhdunar. konf. Syktyvkar, 11-15 fevralya 2003 g. (Biological Resources of the White Sea and Inland Water Bodies of the European North: Abstr. Int. Conf., Syktyvkar, February 11–15, 2003), Syktyvkar, 2003, p. 89.Google Scholar
 65. 65.
  Ustyuzhinskii, G.M. and Skovorod’ko, A.A., in Mater. rybokhozyaistvennykh issledovanii vodoemov Evropeiskogo Severa (Results of Fishery Research of Water Bodies of the European North), Arkhangel’sk, 2003, p. 99.Google Scholar
 66. 66.
  Ukhanova, I.N., Dokl. Otd. Etnogr. Geogr. Obshch. SSSR, 1966, no. 2, p. 45.Google Scholar
 67. 67.
  Shcherbina, L.I., in Desyataya sessiya Uch. soveta po probleme “Biol. resursy Belogo morya i vnutr. vodoemov Evropeisk. Severa,” dekabr’ 1977 g. Tez. Dokl. (Abstracts of the Tenth Session of the Scientific Council on the Problem “Biological Resources of the White Sea and Internal Water Bodies of the European North,” December 1977, Syktyvkar), Syktyvkar, 1977, p. 121.Google Scholar
 68. 68.
  Yakobson, R.P., Mater. Poznan. Russk. Rybolov., 1914, vol. 3, no. 11, p. 57.Google Scholar
 69. 69.
  Akiyama, Y.B. and Iwakuma, T., Fundam. Appl. Limnol., 2009, vol. 176/1, p. 1.Google Scholar
 70. 70.
  Bauer, G., Biol. Conserv., 1988, vol. 45, p. 239.CrossRefGoogle Scholar
 71. 71.
  Bogatov, V.V., Prozorova, L.A., and Starobogatov, Y.I., Ruthenica, 2003, vol. 13, p. 41.Google Scholar
 72. 72.
  Bjoerk, S., Acta Limnol., 1962, vol. 4, pp. 1–109.Google Scholar
 73. 73.
  Dolmen, D. and Kleiven, E., Fauna, 2001, vol. 52, no. 1, p. 26.Google Scholar
 74. 74.
  Englund, D., Brunberg, A., and Jacks, G., Swedish Soc. Anthropol. Geogr., Geogr. Annaler. Ser. A: Phys.Geogr., 2008, vol. 90, p. 251.Google Scholar
 75. 75.
  Graf, D.L., Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia, 2007, vol. 156, p. 71.CrossRefGoogle Scholar
 76. 76.
  Geist, J., Conservation Genetics and Ecology of European Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera L.), Zur Erlangung des Akademischen Grades Eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. Rer. Nat.) Genehmigten Dissertation, Müenchen: Technischen Universität München, 2005.Google Scholar
 77. 77.
  Hastie, L.C., Boon, P.J., and Young, M.R., Hydrobiologia, 2000, vol. 429, p. 59.CrossRefGoogle Scholar
 78. 78.
  Hendelberg, J., Rep. Inst. Freshwater Res. Drottningholm, 1961, vol. 41, p. 149.Google Scholar
 79. 79.
  Kashulin, N.A., Shirokov, V.A., Sandimirov, S.S., Shchurov, I.L., Terent’ev, P.M., Denisov, D.B., and Valkova, S.A., in Proceedings of the International Workshop, Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS, 2010, p. 29.Google Scholar
 80. 80.
  Makhrov, A.A., Ieshko, E.P., Shchurov, I.L., and Shirokov, V.A., Toxicological and Environmental Chemistry, 2011, vol. 93, no. 9, p. 1731.CrossRefGoogle Scholar
 81. 81.
  Moorkens, E.A., Irish Wildlife Manuals, Dublin, 1999, no. 8.Google Scholar
 82. 82.
  Moorkens, E.A., Irish Wildlife Manuals, Dublin, 2000, no. 9.Google Scholar
 83. 83.
  Naimo, T.J., Ecotoxicology, 1995, vol. 4, p. 341.CrossRefGoogle Scholar
 84. 84.
  Oliver, G., Conservation Objectives for the Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera). Report to English Nature, Peterboroug, 2003, 2000.Google Scholar
 85. 85.
  Ostrovsky, A.N. and Popov, I.Yu., Aquatic Conserv.: Mar. Freshw. Ecosyst., 2011, no. 21, p. 113.Google Scholar
 86. 86.
  Oulasvirta, P., Jokihelmisimpukka eli raakku—elainkuntamme ikanestori, in Pohjoisten virtojen raakut, Jyväskyl, 2006, p. 152.Google Scholar
 87. 87.
  Oulasvirta, P., Freshwater Pearl Mussel in Tornionjoki River Basin, Helsinki: Metsahallitus, 2008.Google Scholar
 88. 88.
  Oulasvirta, P., Toxicological and Environmental Chemistry, 2011, vol. 93, no. 9, p. 1713.CrossRefGoogle Scholar
 89. 89.
  Söderberg, H., in Flodpärmusslavad behöveratt rädda arten? Workshop in the University of Karstadt, Karlstad: Karlstad University Studies, 2005, p. 5.Google Scholar
 90. 90.
  Valovirta, I., in Proceedings of the International Workshop, Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS, 2010, p. 87.Google Scholar
 91. 91.
  Wells, S.M., Pyle, R.M., and Collins, N.M., The IUCN Invertebrate Red Data Book, Surrey, U.K.: The Graham Press Oed Working, 1983, p. 627.Google Scholar
 92. 92.
  Young, M.R., Cosgrove, P.J., and Hastie, L.C., Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoida, Bauer, G. and Wachtler, K., Eds., Springer-Verlag, B., 2001.Google Scholar
 93. 93.
  Young, M.R., Scottish Natural Heritage Commissioned Report, 2005, no. 84, p. 18.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • I. N. Bolotov
  • 1
 • Yu. V. Bespalaya
  • 1
 • A. A. Makhrov
  • 2
 • P. E. Aspholm
  • 3
 • A. S. Aksenov
  • 1
 • M. Yu. Gofarov
  • 1
 • G. A. Dvoryankin
  • 4
 • O. V. Usacheva
  • 1
 • I. V. Vikhrev
  • 1
 • S. E. Sokolova
  • 1
 • A. A. Pashinin
  • 1
 • A. N. Davydov
  • 1
 1. 1.Institute of Environmental Problems of the North, Ural BranchRussian Academy of ScienceArkhangelskRussia
 2. 2.Severtsov Institute of Ecology and EvolutionRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 3. 3.Bioforsk-Norwegian Institute for Agricultural and Environmental ResearchSvanhovd, SvanwickNorway
 4. 4.Knipovich Polar Research Institute of Fisheries and Oceanography, Northern BranchArkhangelskRussia

Personalised recommendations