Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 38–40 | Cite as

Pleidooi voor open praktijkdialoog: Kwaliteitsverbetering door inzicht in morele dilemma’s van klantmanagers

 • Lizet van Donkersgoed
Onderzoek
 • 24 Downloads

Samenvatting

Professionals in de sociale zekerheid kampen met dilemma’s op de werkvloer. Gedeelde reflectie in een open praktijkdialoog 1 kan goede en creatieve oplossingen stimuleren. Het gaat overheidswillekeur tegen en biedt de morele steun van een zorgvuldige besluitvorming. De begrippen situationele gelijkheid en ieder het zijne helpen daarbij.

Noten

 1. 1.
  Zie ook mijn bijdrage in SJD en de nieuwe kwetsbaarheid (2014), red. S. Bollinger en H. van ’t Blik.Google Scholar
 2. 2.
  Ook wel inkomensconsulenten genoemdGoogle Scholar
 3. 3.
  Promotieonderzoek sinds 2010; publicatie waarschijnlijk eind 2018Google Scholar
 4. 4.
  Zie Memorie van Toelichting bij Participatiewet Google Scholar
 5. 5.
  Zie o.m. De Savornin Lohmann/Raaff, In de frontlinie tussen hulp en recht.Google Scholar
 6. 6.
  Deze cliënt behield de uitkering en kwam in multidisciplinair overleg voor oplossing van haar problemen.Google Scholar
 7. 7.
  Toespraak van mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State, 2 juni 2016 in De Doelen te Rotterdam, op het Voorjaarscongres van Divosa.Google Scholar
 8. 8.
  Meurs, P. van (2016). Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid. In: De decentralisaties van het sociale domein: wie houdt er niet van kakelbont? Transitiecommissie Sociaal Domein.Google Scholar
 9. 9.
  Zie o.m. de bijdrage van M.E. Kanne en E. Grootoonk in: Ewijk, H. van, & Kunneman, H.(red.) (2013), Praktijken van Normatieve Professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 10. 10.
  Term ontleend aan McCown, D. jr. (2013). The Ethical Space of Mindfulness in Clinical Practice. Tilburg University Doctorate Thesis.Google Scholar
 11. 11.
  Gebaseerd op het sociaal constructionisme.Google Scholar
 12. 12.
  Zie bijv. D.M. Hosking’s website www.relationalconstructionism.org; K. Gergen’s Relational Being (2009); ook S. McNamee & D.M. Hosking (2012). Research and Social Change. New York: Routledge.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Lizet van Donkersgoed
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations