Cursussen

PAOG

Informatie over het PAOG-cursusaanbod in 2011 is te raadplegen via de website van de NVMO ( www.nvmo.nl ) en op de volgende websites:

PAOH (Julius Centrum UMC Utrecht)

Informatie over het PAOH-cursusaanbod in 2011 is te raadplegen via de website www.paoh.nl

Congressen en symposia

Op het gebied van onderwijs vinden regelmatig symposia en congressen plaats. Hieronder een overzicht van interessante bijeenkomsten die binnenkort plaatsvinden:

AMEE

27–31 augustus 2011 (Wenen, Oostenrijk)

Informatie over het jaarlijkse congres van de ‘Association for Medical Education’: http://www.amee.org

TUFH

17–22 september 2011 (Graz, Oostenrijk)

Informatie over het jaarlijkse congres van de ‘Towards Unity for Health’ (TUFH): http://www.the-networktufh.org

AAMC-congres

4–9 november 2011 (Denver, USA)

Informatie over het jaarlijkse congres van de ‘Association for American Medical Colleges (AAMC): http://www.aamc.org

SHE

16 november 2011 (Egmond aan Zee – Utrecht)

Start van de 4-daagse cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs (preconference workshop tijdens NVMO-congres in Egmond aan zee; vervolgdata: 18 januari 2012, 18 april 2012, 3 oktober 2012 (Utrecht). Informatie: School of Health Professions Education (SHE): http://www.she.unimaas.nl

APMEC

11–15 januari 2012 (Singapore)

Negende Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC). Informatie: http://www.medicine.nus.edu.sg/meu/apmec9

SHE

8 mei 2012 (Maastricht)

Start van de 3-daagse cursus Toetsing van medische competentie. Informatie: School of Health Professions Education (SHE): http://www.she.unimaas.nl

Ottawa-congres

9–13 maart 2012 (Kuala Lumpur, Maleisië)

Informatie over het 15e Ottawa-congres: http://www.ottawaconference.org

AAMC-congres

2–7 november 2012 (San Francisco, USA)

Informatie over het jaarlijkse congres van de ‘Association for American Medical Colleges (AAMC): http://www.aamc.org

NVMO-bijeenkomsten 2011/2012

NVMO Congres

17–18 november 2011 (Egmond aan Zee)

Informatie over het 21e NVMO-congres: http://www.nvmo.nl

NVMO Congres

15–16 november 2012 (Egmond aan Zee)

Informatie over het 22e NVMO-congres: http://www.nvmo.nl

NVMO-Promovendidag 2012

20 april 2012

Informatie over het promovendinetwerk: http://www.nvmo.nl

NVMO- PMO bijeenkomsten 2011/2012

Doelstelling

De NVMO-werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs (PMO) stelt zich primair ten doel om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers in het praktisch medisch onderwijs aan de verschillende medische opleidingen te bevorderen. Afgeleid hiervan wordt beoogd om de discussie over ontwikkelingen en plannen met betrekking tot het praktisch medisch onderwijs aan de medische faculteiten te bevorderen en zo nodig adviezen te formuleren. Deze werkgroep is géén expertisegroep; het gaat niet zozeer om het samenbrengen en ontwikkelen van expertise, maar om het uitwisselen van expertise.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Coördinatie

De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep ligt in handen van Monica van de Ridder (m.van.de.ridder@asz.nl), Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en Maarten Verwijnen (m.verwijnen@sk.unimaas.nl), Universiteit Maastricht (UM).

Programma 2011/2012

Woensdag 21 september 2011; 14.00–17.00 uur Zaal Vredenburg/ Neude UMCU

Onderwerp: Forensische Geneeskunde

Spreker: Reinier Haneveld (Arts M&G, MPH. Associate Professor afdeling Public Health Julius Centrum UMCU en Senior Consultant bij ComplX Consultants b.v)

Wat krijgen studenten geneeskunde over de Forensische Geneeskunde in het curriculum? Wat moeten ze in elk geval weten aan het eind van de opleiding? Aan de hand van authentiek beeldmateriaal – dat als schokkend kan worden ervaren – zullen bovenstaande vragen worden behandeld.

Woensdag 16 november 2011; tijdens het NVMO-congres

Onderwerp: Diversiteit, doe maar gewoon,… dat is divers genoeg!

Sprekers: dr. Alice Drenthe (Docent Skillslab FHML-UM), dr. Els Geelen (Ethicus, docent Medische Ethiek FHML-UM).

Alledaagse verschillen tussen patiënten doen er toe in het dagelijks medisch handelen. Sekse, leeftijd, leefsituatie, opleidingsniveau, cultuur en karakter, het telt! Het ligt zo voor de hand dat het in het medisch onderwijs vaak onderbelicht wordt. Hoe kan dat anders? Dat is de vraag die in deze workshop centraal staat.

Donderdag 19 januari 2012; 14.00–17.00 uur Zaal 6 conferentiecentrum AZU UMCU

Onderwerp: Het beoordelen van coassistenten.

Sprekers: dr. Marjan Govaerts (Arts-onderwijskundige vakgroep Onderwijsontwikkeling en – research FHML-UM) en dr. Nikki Swarte-Houbolt (Coassistentenopleider Gynaecologie, ASz Dordrecht)

Wat is belangrijk bij het beoordelen van coassistenten? Hoe wordt omgegaan met het geven van onvoldoendes voor coschappen, en wat heeft dat voor consequenties? Welke tips zijn er voor het geven van een eindoordeel in de dagelijkse praktijk?

Dinsdag 20 maart 2012; 14.00–17.00 uur zaal nader aan te kondigen

Onderwerp: Opleiden in de klinische praktijk

Spreker: Prof. dr. Paul Brand (Kinderarts Amalia kinderafdeling Isala Klinieken Zwolle en hoogleraar klinisch onderwijs UMCG.)

Hoe geef ik het opleiden in de dagelijkse praktijk vorm? Hoe voorkom ik dat ik verward raak in de bureaucratische regelgeving? Hoe bewaak ik de balans tussen modern opleiden en ‘productie draaien’, zowel voor de aios als voor mezelf?

Woensdag 23 mei 2012; 14.00–17.00 uur Zaal 6 conferentiecentrum AZU, UMCU

Onderwerp: Hoe krijg ik als opleider feedback?

Spreker: Prof. dr. M.J. Heineman (Hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie, AMC).

Hoe verzamel ik als opleider feedback? Hoe maak ik de drempel voor assistenten zo laag mogelijk om mij feedback te geven? Hoe kunnen instrumenten zoals D-RECT en SETQ daarbij een rol spelen?