Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

ISSN: 1389-6555 (Print) 1876-5157 (Online)

Description

Het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs TMO verschijnt 6 maal per jaar en wordt toegestuurd aan de leden van de NVMO. Het tijdschrift wil een forum zijn voor allen die betrokken zijn bij het onderwijs op het terrein van geneeskunde en gezondheidszorg.

De redactie streeft er naar artikelen op te nemen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van, en gedachtevorming over dit onderwijs, zoals onderzoeksrapportages, literatuurstudies, beschouwende artikelen en beschrijvingen van medisch onderwijs 'in de praktijk'. In bijzondere gevallen kan een artikel van een Nederlandse auteur uit een buitenlands tijdschrift worden opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor besprekingen van (leer)boeken, onderwijsmateriaal, referaten en ingezonden brieven.

Browse Volumes & Issues