Advertisement

Aspecifieke lagerugpijn, werk en beroepsziekte

De NHG-standaard is een mooi document voor multidisciplinair onderwijs
  • Paul Kuijer
  • Jeroen Croes
  • Bas Sorgdrager
Beroepsziekten
  • 27 Downloads

Samenvatting

‘Je bent coassistent bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Op je ochtendspreekuur komt Timo, een 42-jarige barman uit de Pijp. Bij het in elkaar zetten van het kinderbedje voor z’n aanstaande eerste kind is het in z’n rug geschoten. Hij kan ‘geen kant meer op’. Vanmiddag wil hij gewoon weer aan het werk, kun jij dat niet even voor hem regelen?’ Zo begint de Team-Based Learning (TBL) voor de eerstejaarsstudenten geneeskunde bij het Academisch Medisch Centrum (AMC), gegeven door de afdelingen huisartsgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. De 2e herziene NHG-standaard voor aspecifieke lagerugpijn is het belangrijkste studiedocument voor de studenten in deze TBL. 1

Referenties

  1. 1.
    Bons SCS, Borg MAJP, Donk M van den, Koes BW, Kuijpers T, Ostelo RWJG, Schaafstra A, Spinnewijn WEM, Verburg-Oorthuizen AFE, Verweij HA. NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn (Tweede herziening), https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaardaspecifieke-lagerugpijn#idp209520.
  2. 2.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.werkzaambij Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Public Health onderzoeksinstituutAmsterdamNederland

Personalised recommendations