Dth
, Volume 21, Issue 3, pp 115-120

emdr zonder oogbewegingen is imaginaire confrontatie [emdr − (e + m) = ic]

Rent the article at a discount

Rent now

* Final gross prices may vary according to local VAT.

Get Access

Samenvatting

Drie jaar na een verkeersongeluk had de hoofdpersoon uit deze gevalsbeschrijving nog last van storende, intrusieve gedachten en beelden. De – succesvolle – behandeling bestond uit slechts één sessie van anderhalf uur, waarvan Imaginaire Confrontatie (ic) de hoofdschotel was. De ic wordt op de voet gevolgd en vergeleken met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr), waarvan ook ‘one session treatment’-gevalsbeschrijvingen bekend zijn. In het nawoord kijken de behandelaar (eerste auteur) en de cliënte (tweede auteur) terug op de behandeling.

Prof. dr. A. Lange is verbonden aan de programmagroep klinische psychologie van de Universiteit van Amsterdam.
Drs. K. van de Kerkhoff is vrijgevestigd pedagoog en family-mediator (nmi/nip) te Landsmeer.