Advertisement

Amsterdam 1585–1790: Emergence, Dominance, and Decline

 • Sabine C. P. J. Go
Part of the Palgrave Studies in the History of Finance Series book series (PSHF)

Abstract

Amsterdam had acquired the reputation as Europe’s dominant insurance centre long before Le Moine de L’Espine’s volume The Commerce of Amsterdam first appeared in 1696. The city’s insurance industry emerged in the third quarter of the sixteenth century, quickly developed into a thriving business, and held onto its prominent position for more than a century. The beginning of the end came in the eighteenth century, and was only relative at first; it did not become abundantly clear until the nineteenth century that Amsterdam had lost its position of leadership, and was in fact reduced to a second-rate insurance market. This story of the emergence, maturity, and eventual decline of a market is inevitably rooted in the interactions of the individuals and groups involved, and the institutional framework which governed their transactions.

Keywords

Eighteenth Century Seventeenth Century Insurance Market Sixteenth Century Insurance Policy 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  Moine L’Espine, J. le & Le Long. I.: De Koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds, Rotterdam: Ph. Losel, 7th edition, 1753 [1696], pp. 39–40.Google Scholar
 2. 4.
  Go, Sabine: Marine insurance in the Netherlands 1600–1870, a comparative institutional approach, Amsterdam: Askant, 2009, p. 120.Google Scholar
 3. Davids, K.: ‘Zekerheidsregelingen in de scheepvaart en het landtransport, 1500–1800’, in Gerwen, J. van and Leeuwen, M.H.D. van (eds): Studies over zekerhei- dsarrangementen, risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam: Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1998, p. 186.Google Scholar
 4. 5.
  Roover, F.E. de: ‘Early examples of marine insurance’, Journal of Economic History, vol. V (1945), p. 173; Suermondt, L.A.E.: ‘De oprichting van de Kamer van Assurantiën te Rotterdam’, Rotterdams Jaarboekje, series 7, no. 5 (1967); Gelderblom, Cities of commerce; De ruysscher, this volume.Google Scholar
 5. 7.
  Gelderblom, Cities of commerce; Lesger, Handel in Amsterdam, pp. 91–2, 253; Go, Marine insurance in the Netherlands; Go, S. C.P.J.: ‘The Amsterdam Chamber of Insurance and Average: a new phase in formal contract enforcement (late sixteenth and seventeenth centuries)’, Enterprise and Society, vol. 14, no. 3 (2013), pp. 511–43.CrossRefGoogle Scholar
 6. 12.
  Den Dooren de Jong, E.L.G. and Lootsma, S.: ‘De zeeverzekering der Nederlandsche walvischvangst 1612–1803’, Het Verzekerings-archief, vol. XVI, 1935, pp. 5–64.Google Scholar
 7. 14.
  Vergouwen, J.P.: De geschiedenis der makelaardij in assurantiën hier te lande tot 1813, The Hague: Zuid-Hollandsche uitgevers mij, 1945, p. 10; Stuart, T.: De Amsterdamsche makelaardij, bijdrage tot de geschiedenis onzer handelswetgeving, Amsterdam: C.A. Spin, 1879.Google Scholar
 8. 15.
  Eeghen, I.H. van: Gilden en brouwerscollege, inleiding op de archieven Amsterdam, 1980.Google Scholar
 9. Eeghen, I.H. van: Gilden en brouwerscollege, inleiding op de archieven, Amsterdam, 1980; Malsen, H. van: Geschiedenis van het makelaarsgild te Amsterdam 1578–1933, Amsterdam: Ten Have, 1933, p. 23.Google Scholar
 10. 28.
  Spooner, F.C.: Risks at sea: Amsterdam insurance and maritime Europe, 1766- 1780, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 31.CrossRefGoogle Scholar
 11. 33.
  Goudsmit, M.T.: Geschiedenis van het Nederlandsche zeerecht, The Hague: Nijhoff, 1882.Google Scholar
 12. 35.
  NEHA BC ACA; Scholten, R.L: Over makelaars in zee-assurantie, Amsterdam: Metzler & Basting, 1879.Google Scholar
 13. 38.
  Gelderblom, O.: ‘The resolution of commercial conflicts in Bruges, Antwerp and Amsterdam, c. 1250–1650’, in Ma, D. and Zanden, J.L. van (eds), Law and long-term economic change: a Eurasian perspective, Stanford, CA: Stanford Economics and Finance, 2011, pp. 244–76.CrossRefGoogle Scholar
 14. 41.
  Schöffer, I.: ‘De vonnissen in avarij-grosse van de Kamer van Assurantie en Avarij te Amsterdam in de 18e eeuw’, Economisch-Historisch Jaarboek, vol. 26 (1956), pp. 72–132.Google Scholar
 15. 48.
  Wagenaar, J.: Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeringen, 23 vols, Amsterdam: Isaak Tirion, 1760–67, II, pp. 440–4.Google Scholar
 16. Elias, J.E.: Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat, The Hague: Martinus Nijhoff, 1923.Google Scholar
 17. 49.
  Elias, De Vroedschap van Amsterdam, p. 478; Burke, P.: Venice and Amsterdam: a study of seventeenth-century élites, London: Temple Smith, 1974, p. 41.Google Scholar
 18. 50.
  Elias, Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat, p. 235; Oldewelt, W.F.H.: Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, 2 vols, Amsterdam: Amstelodanum, 1945.Google Scholar
 19. 78.
  Noordkerk, H.: Handvesten ofte privilegiën ende octroyen mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantiën en handelingen der stad Amsterdam, 5 vols, Amsterdam: Hendrik van Waesberge, Salomon en Petrus Schouten, 1748, pp. 662–71.Google Scholar
 20. 81.
  Vergouwen, De geschiedenis der makelaardij in assurantiën; Van Eeghen, I.H.: ‘De Vos & Zoon en de Amsterdamse assurantiebezorgers’, Jaarboek Amstelodamum, vol. 72 (1980), pp. 44–62; Go, Marine insurance in the Netherlands.Google Scholar
 21. 84.
  Vleesenbeek, H.H. and Laar, P.T. van de: Van Oude naar Nieuwe Hoofdpoort, Geschiedenis van het assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 NV, 1720- 1990, Rotterdam: Stad Rotterdam Verzekeringen, 1990; Go, Marine insurance in the Netherlands.Google Scholar
 22. 85.
  Den Dooren de Jong, E.L.G.: ‘Reassurantie in de zeeverzekering 1500–1800’, Het Verzekerings-archief, vol. X (1929), pp. 81–112.Google Scholar
 23. 88.
  Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden… Groeneveld, P.H.: De economische crisis van het jaar 1720, Groningen-Batavia: Noordhoff, 1940; Gelderblom, O. and Jonker, J.: Mirroring different follies: the character of the 1720 Bubble in the Dutch Republic, Working Paper, version 17 April 2008.Google Scholar

Copyright information

© Sabine C.P.J. Go 2016

Authors and Affiliations

 • Sabine C. P. J. Go

There are no affiliations available

Personalised recommendations