Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III. and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was inaugurated September 6 of that year; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference Concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications. (1) The Netherlands

 1. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London, 1895.Google Scholar
 2. Education in the Netherlands. Board of Education. London, 1902.Google Scholar
 3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
 4. Gerechtelijke Statistiek van het Koninkrijk der Nedeilanden.’ s Gravenhage, 1901.Google Scholar
 5. Jaarcijfers over 1903 door de Centrale Commissie voor de Statistiek.Google Scholar
 6. Onderzoek naar de geschiedenis en Werkzaainheid der Vakvereenigingen, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1896.Google Scholar
 7. Report by Mr. Sydney Locock, Secretary of Legation, on land laws and landed property, dated The Hague, December 20, 1869; in ‘Reports from H.M.’s Representatives respecting the Tenure of Land in the several Countries of Europe.’ Part I. Fol. London, 1870.Google Scholar
 8. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1902.Google Scholar
 9. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1904. Met machtiging van de regeering uit officiele opgaven zamengesteld.’ s Gravenhage.Google Scholar
 10. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905.’ s Gravenhage.Google Scholar
 11. Statistiek van den in-, uit-en doorvoer over 1903.Google Scholar
 12. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden.’ s Gravenhage, 1903.Google Scholar
 13. Uitkomsten der 8e tienjaarl: volkstelling van 1899–1900 in het koninkrijk der Nederlanden.’ s Gravenhage, 1901.Google Scholar
 14. Verslag der Nederlandsche Bank. 1903.Google Scholar
 15. Verslag van den Raad v Toezicht op de Spoorwegdiensten over 1903.Google Scholar
 16. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere Scholen over 1903.Google Scholar
 17. Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisseherijen over 1903.’ s Gravenhage.Google Scholar
 18. Verslag van den Landbouw in Nederland over 1903.’ s Gravenhage 1904.Google Scholar
 19. Verslag der Maatschappy tot Eypl. van Staatsspoorwegen over 1903.Google Scholar
 20. Verzameling van Consulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door net Mimstede van Buitenlandsche Zaken. Jaargang 1903 4.’ s Gravenhage.Google Scholar

(2) Colonics

 1. Begrooting van Ned. Indie voor, 1905.Google Scholar
 2. Holland. East Indies. Colonial Possessions. Admiralty, Naval Intelligence Department. London, 1888.Google Scholar
 3. Jaarcijfers voor 1902 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 4. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven op last van Z.Google Scholar
 5. Exc. den Minister van Koloniën. 1888. Amsterdam, 1889.Google Scholar
 6. Kolonial-Economische Bydragen. Uitgegeven in opdracht van den Minister van Kolonien. 3 vols. Haag, 1904.Google Scholar
 7. Koloniaal Verslag van 1903.’ s Gravenhage, 1904.Google Scholar
 8. Begeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. 1904. Batavia.Google Scholar
 9. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Beports, Annual Series London.Google Scholar
 10. Résumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera. Batavia. 1890.Google Scholar
 11. Verbeek (R. D. V.), and Fennema (R.), Description géologique de Java et Madoura. 2 vols. Amsterdam, 1896.Google Scholar

2. Non-Official Publications. (1) The Netherlands

 1. Algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Leiden, 1869–82.Google Scholar
 2. Amicis (E. de), Holland. [Translated from the Italian.] 2 vols. 8. London, 1883.Google Scholar
 3. Baedeker’s Handbook for Belgium and Holland. 13th ed. London, 1901.Google Scholar
 4. Bernard (F.) and others, La Hollande, Geographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
 5. Bloh (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I. and II. London, 1898–99.]Google Scholar
 6. Ditchfield (P. H.), The Church in the Netherlands. 8. London, 1892.Google Scholar
 7. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. 8. London, 1890.Google Scholar
 8. Een Halve Eeuw, 1848–98. The Hague, 1898.Google Scholar
 9. Gids der Nederlandsche Weldadigheid. Amsterdam, 1899.Google Scholar
 10. Hare (A. J. C.), Sketches in Holland and Scandinavia. London, 1885.Google Scholar
 11. Bavard (H.), In the Heart of Holland. (Eng. Trans.) 8. London, 1880.Google Scholar
 12. Hough (P. M.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
 13. Lenting (L. E.), Schets van het nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen, 1900.Google Scholar
 14. Loos (D. de), Organisation de l’enseignement secondaire dans le Royaume des Pays-Bas Leiden, 1894.Google Scholar
 15. Meldrum (D. S.), Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899.Google Scholar
 16. Metin (A.), Pays Bas et Belgigue. In ‘Histoire Generale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
 17. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. 8 London, 1858.Google Scholar
 18. Motley (J. L.), History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 19. Murray’s Handbook for Holland and Belgium. 8. London.Google Scholar
 20. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 2e druk. Groningen, 1902.Google Scholar
 21. Pyttersen’s Nederlandsch Staatsalmanak, 1904.Google Scholar
 22. Hengers (van Welderen, Baron), Schets einer parlementaire geschiedenis van Nederland. 2 vols,’ s Gravenhage, 1893.Google Scholar
 23. Rogers (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. 8. London, 1886.Google Scholar
 24. Seignobos (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 25. Smissaert (H.), Overzieht van het nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar
 26. Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Amsterdam.Google Scholar
 27. Wood (C. W.), Through Holland. 8. London, 1877.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indië. Amsterdam, 1861.Google Scholar
 2. Almeida (W. B. d’), Life in Java. 2 vols. 8. London, 1864.Google Scholar
 3. Bemmelen (J van) and Hooyer (G. B.), Guide to the Dutch East Indies. London, 1897.Google Scholar
 4. Berg (Van den), The Financial and Economical Condition of Netherlands India. The Hague, 1895.Google Scholar
 5. Bernard (F.), A travers Sumatra. Paris, 1904.Google Scholar
 6. Biekmore (H. S.), Travels in the Bast Indian Archipelago. 8. London, 1868.Google Scholar
 7. Bool (H. J.), Regeringsreglement van Ned. Indie. Zalt-Bommel, 1876.Google Scholar
 8. Boys (H. S.), Some Notes on Java and its Administration by the Dutch. 8. Allahabad, 1892.Google Scholar
 9. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1900.—La Hollande et les Fonctionnaires des Indes Néerlandaises. Paris, 1893.Google Scholar
 10. Goll (C. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 11. Cool (W.), With the Dutch in the East. [Military operations in Lombok, Ac, in 1894. Eng. Trans.] London, 1897.Google Scholar
 12. De Jonge (Jhr. M.J. K. J.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag ove Java II.—VII. The Hague, 1869–75.Google Scholar
 13. De Louter (Dr. J.), Handleiding tot de kennis van het Staats-en administratiefrecht van Ned. Indie,’ s Gravenhage, 1895.Google Scholar
 14. Deventer (JSz., S. van), Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java, op. last van Z. Exc. den Minister van Kolonien J. D. Fransen van de Putte bijeénverzameld 8. Zalt-Bommel, 1865.Google Scholar
 15. Forbes (Mrs. H. O.), Insulinde. 8. London.Google Scholar
 16. Giesenhagen (K.), Auf Java und Sumatra. Leipzig, 1902.Google Scholar
 17. Gorkom (van), De Oost-Indische Cultures in betrekking tot handel en nyverheid Amsterdam, 1881.Google Scholar
 18. Haga (A.), Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. 2 vols. Batavia, 1884.Google Scholar
 19. Hellwald (Fr. Von), Das Colonialsystem der Niederländer in Ostindien. 8 Leipzig, 1873.Google Scholar
 20. Heutsz (J. B. van), De onderwerping van Atjeh. 8. The Hague, 1893.Google Scholar
 21. Hollander (Dr. J. T. de), Handleiding bij de beoefening van de Taal-, Land-en Volkenkunde van Ned Indie. Breda, 1883.Google Scholar
 22. Idem, Borneo’s Wester-afdeeling. Zalt-Bommel, 1854.Google Scholar
 23. Hugronje (Dr. Snouck), De Atjehers. Batavia, 1894.Google Scholar
 24. Jaarcijfers over 1894 en vorige jaren omtrent de kolonien. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Ncderland.Google Scholar
 25. Keuchenius (Dr. L. W. C.), Handelingen betreffende het règlement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie. 3 vol. Utrecht. 1857.Google Scholar
 26. Leclercq (J.), Un Sejour dans l’Ile de Java. Brussels, 1898.Google Scholar
 27. Lith (Dr. P. A. van der), Encyclopédie van Nederl-Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
 28. Maass (A.), Querdurch Sumatra. Berlin, 1904.Google Scholar
 29. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
 30. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. 4. London, 1811.Google Scholar
 31. Martin (K.), Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Buru. Leiden, 1904.Google Scholar
 32. Molengraaf (G. A. F.), Geologische Verkenningstochten in Cential Borneo (1893–94). Leiden, 1900. English Translation, Leiden, 1902.Google Scholar
 33. Money (J. W. B.), Java, or, How to Manage a Colony; showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vols. 8. London, 1861.Google Scholar
 34. Nieuwenhuis (A, W.), In Central Borneo. 1802.—Quer durch Borneo. Part I. Leiden, 1904.Google Scholar
 35. Palgrave (W. G.), Dutch Guiana. 8. London, 1876.Google Scholar
 36. Pedersen (H. V.), Door den Oost Indischen Archipel. 1902.Google Scholar
 37. Petit (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atchin. 8. Paris, 1891.Google Scholar
 38. Pfluger (A.), Smaragdinseln der Südsee. Bonn, 1901.Google Scholar
 39. Powell (F. B. S. B.), In Savage Isles and Settled Lands. 8. London, 1892.Google Scholar
 40. Preyer (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
 41. Baffles (Sir T. S.), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 42. Baffles (Sir T. S.) Life of Sir T. Stamtord Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 43. Rectus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 44. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 45. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land-en volkenkunde van Neder-landsch-Indië.’ s Gravenhage, 1855–1901.Google Scholar
 46. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem. 3 vols. 1875–84.Google Scholar
 47. Verslag der Javasche Bank over 1901–1902.Google Scholar
 48. Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. 8. London, 1869.Google Scholar
 49. Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. 2nd. ed. The Hague, 1900.Google Scholar
 50. Worsfold (W. B.), A Visit to Java. S. London, 1893.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1905

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations