Advertisement

Sweden and Norway

 • Frederick Martin
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Oscar II., King of Sweden and Norway, born January 21, 1829, the third son of King Oscar I. and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. Succeeded to the throne at the death of his brother, King Carl XV., September 18, 1872. Married June 6, 1857, to

Sophia, Queen of Sweden and Norway, born July 9, 1836, daughter of the late Duke Wilhelm of Nassau. Offspring of the union are four sons; namely, Gustaf, heir-apparent, Duke of Wermland, born June 16, 1858; Oscar, Duke of Gotland, born Nov. 15, 1859; Carl, Duke of Westergötland, born Feb. 27, 1861; and Eugene, Duke of Nerike, born Aug. 1, 1865

.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning Sweden and Norway.

1. Official Publications.

 1. Bidrag till Sveriges officiela Statistik : A. Befolknings-statistik. B. Rättsväsendet. C. Bergshandtering. D. Fabriker och manufakturer. F. Utrikes Landel och sjöfart. G. Fangvarden. H. Befallningshafvandes Femarsberättelser. J. Telegrafväsendet. K. Sundhets-kollegii berättelse. L. Statens jernvägstrafik. M. Postvorket. N. Jordbruk och Boskapsskotsel. O. Landtmäteriet. P. Folkundervisningen. Q. Skogsväsendet R. Valstatistik. S. Allmänna arbeten. T. Lots-och Fyrväsendet. 4. Stockholm, 1857–1875.Google Scholar
 2. Bidrag till Norges officiela Statistik : A. 1. Almueskolevæsenets Tilstand; 2. Skolevæsenets Tilstand; 3. Fattigstatistik. B. 1. Criminalstatistiske tabeller; 2. Tabeller vedkommende Stiftevæsenet; 3. Stemraerets-indtregts og Skatteforholdene. C. l.FoIkcniængdens Bevaegelse; 2. Tabeller vedkommende Handel og Skibsfart; 3. Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinal-forholdene; 4. Offentlige Jernbaner; 5. Norges Fiskerier. D. 1. StatstelegrafsGoogle Scholar
 3. Statistik; 2. Brevpost Statistik. 4. Christiania, 1870–74.Google Scholar
 4. Sveriges och Xorges Stats-kalender for ar 1875. Utgifven efter kongl. maj. nadigste förordnande, af dess vetenskaps-akadenm. 8. Stockholm, 1875.Google Scholar
 5. Statistisk Tidskrift, utgifven af Kongl. Statistiska Centra-Btyrån. Stockholm, 1860–1875.Google Scholar
 6. Report by Mr. Audley Gosling, Secretary of Legation, on Agriculture and the Tenure of Land in Sweden, dated Stockholm, February 14, 1870; in ‘Reports from H. M.’s Representatives respecting the Tenuro of Land in the several Countries of Europe.’ Part II. Fol. London, 1870.Google Scholar
 7. Report by Mr. G. L. Gould, British Secretary of Legation, on the Finances of Sweden, dated Stockholm, November 16, 1874, in ‘Reports by H.M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ Part 1. 1875. 8. London, 1875.Google Scholar
 8. Report by Mr. G. L. Gould, British Secretary of Legation, on the shipping and the iron industry of Sweden, dated Stockholm, February 8, 1875; in ‘Reports by H. M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ Part II. 1875. 8. London, 1875.Google Scholar
 9. Report by Mr. Consul G. Perry, on the Commerce, Shipping, Industry, &c. of Sweden, dated Stockholm, December 31,1872; in ‘Reports from H.M.’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of their Consulate Districts.’ No. II. 1873. 8. London, 1873.Google Scholar
 10. Report by Mr. Consul Crowe, on the Commerce, &c., of Norway for the year 1872; dated Christiania, January 18, 1873; in ‘Reports from H.M.’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c., of their Consulate Districts.’ No. II. 1873. 8. London, 1873.Google Scholar
 11. Report by Consul-General Sir John Rice Crowe on the trade and commerce of Norway for the year 1873, dated Christiania, November 26, 1874; in ‘Reports from H.M.’s Consuls.’ Part. I. 1875. 8. London, 1875.Google Scholar
 12. Reports by Mr. Consul Perry on the Trado of Gotland; by Mr. Consul Engström on the Trado of Gottenberg; and by Mr. Consul Perry on the General Commerce of Sweden; dated December 1873 to March 1874; in ‘Reports from H.M.’s Consuls on the Manufactures, Commerce, &c, of their Consular Districts. Parts I to III. 1874. 8. London, 1874.Google Scholar
 13. Report by Mr. E. M. Erskine, Secretary of Embassy, on the Foreign Trade of Sweden; dated Stockholm, December 1, 1873; in ‘Report by H.M.’s Secretaries of Embassy and Legation.’ No. III. 1874. 8. London, 1874.Google Scholar
 14. Trade of the United Kingdom with Sweden and Norway; m ‘Annual Statement of the Trade of the United Kingdom -with Foreign Countries and British Possessions in the Year 1874.’ Imp. 4. London, 1875.Google Scholar

2. Non-Official Publications.

 1. Agardh (C. A.) och Ijungberg (C. E.), Försök till en statsekonomisk Statistik öfver Sverige. Den statsekonomiska afdelningen af C. A. Agardh, den statistiska af C. E. Ljungberg. Stockholm, 1865.Google Scholar
 2. Bouden (Ror. John), Norway : its People, Products, and Institutions. 8. London, 1867.Google Scholar
 3. Broch (Dr. O. J.), Statistisk Arbog for Kong. Norge, 8. Christiania, 1874.Google Scholar
 4. Bull (N. R.), Norges Statskalender for Aaret 1875. 8. Christiania, 1875.Google Scholar
 5. Carlson (F. F.), Geschichte Schweden’s. 5 vols. 8. Gotha, 1875.Google Scholar
 6. Gedmuyden (J.) Kortfattet statistisk Haandbog over Kongeriget Norges Inddelinger i administrativ, retslig og geistlig Henseende m. m., efter officielle Kilder udarbeidet. 8. Dergen, 1870.Google Scholar
 7. Hammar (A.), Historiskt, geografiskt och statistiskt, Lexicon öfver Sverige 8 vols. 8. Stockholm, 1859–70.Google Scholar
 8. Kiaer (A. N.), Statistisk Håndbog for Kongeriget Norge. 8. Christiania, 1871.Google Scholar
 9. Ljungberg (C. E.), La Suède : son développement moral, industriel, et commerciel, d’après des documents officiels. Traduit par L. de Lilliehöök. 8. Paris, 1867.Google Scholar
 10. Rudbeek (J. G.), Beskrifning öfver Sveriges Städer i Historisk, topographiskt och statistiskt hänseende. 3 vols. 8. Stockholm, 1855–61.Google Scholar
 11. Sidenbladh (E. and K.), Sveriges officiela Statistik i Sammandrag. 6 vole. 8. Stockholm, 1870–75.Google Scholar
 12. Sidenbladh (Dr. Elis), Schweden. Statistische Mittheilungen. 8. pp. 210. Stockholm, 1873.Google Scholar
 13. Tonsberg (Chr.). Norway : Handbook for Travellers. 12. London, 1875.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1876

Authors and Affiliations

 • Frederick Martin

There are no affiliations available

Personalised recommendations