Advertisement

Perverse Imperialism: Republika’s Phenomenon in the 1980s

 • Piotr Fortuna
Chapter
Part of the Pop Music, Culture and Identity book series (PMCI)

Abstract

Republika was one of the most popular Polish rock bands in the 1980s, and its charismatic leader, Grzegorz Ciechowski, became one of the greatest Polish rock stars of all time, despite his perceived arrogance. In his chapter, Fortuna focuses on the motif of power present both in the image of the group and its music. Analysing song lyrics of Republika’s debut album Nowe Sytuacje (New Situations) and radio mockumentary Odlot (Trip) by Zbigniew Ostrowski, Fortuna argues that Republika’s songs were a perverse fantasy about the domination and subordination, which appealed to the unconscious needs of listeners and compensated for the actual lack of power of the Polish state in the 1980s.

Keywords

Charismatic Leader Polish Culture Polish Society Polish Band Polish Radio 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Works Cited

 1. Barańczak, Stanisław (1983). Czytelnik ubezwłasnowolniony: perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. Paris: Libella.Google Scholar
 2. Butrym, Marian (1982). Rock jako medium. Z Grzegorzem Ciechowskim rozmawia Marian Butrym. Razem, 36, 13.Google Scholar
 3. Dorobek, Andrzej (2012). Debiut Republiki w historycznym kontekście polskiego rocka. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 43–52). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 4. Fink, Bruce (1997). A clinical introduction to Lacanin psychoanalysis. Theory and technique. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 5. Grabowski, Istvan (1983). Republika, Grzegorz Ciechowski: zwalniamy nieco tempo. Z Grzegorzem Ciechowskim rozmawia Istvan Grabowski. Non Stop, 1, 14.Google Scholar
 6. Idzikowska-Czubaj, Anna (2011). Rock w PRL-u: o paradoksach współistnienia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 7. Janiszewski, Krzysztof, & Anna Sztuczka (2015). My lunatycy: rzecz o Republice. Warszawa: Muza SA.Google Scholar
 8. Jaworska, Alina, & Olga Wadowska (2012). Republika w prasie lokalnej, młodzieżowej i muzycznej pierwszej połowy lat 80. XX wieku. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 195–218). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 9. Jeziński, Marek (2012a). Wstęp. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 7–16). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 10. Jeziński, Marek (2012b). Chcę wiedzieć jak zimne są gwiazdy. Gwiazdy rocka i ich funkcja kulturowa. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 17–32). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 11. Kaczyńska, Elżbieta (1993). Pejzaż miejski z zaściankiem w tle. Warszawa: Fundacja Res Publika.Google Scholar
 12. Kowalski, Mirosław (1985). Jarocin ’85. Nowy horyzont. Jazz Forum, 9, 33.Google Scholar
 13. Mus, Malwina (2012). Między Procesem a Kombinatem. Intermedialna propozycja interpretacji twórczości Grzegorza Ciechowskiego. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 72–90). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 14. Narojek, Winicjusz (1991). Socjalistyczne “welfare state”: studium z psychologii społecznej Polski Ludowej. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.Google Scholar
 15. Schulz, Winicjusz (2012). Od Jethro Tull do…Republiki, czyli przemiany stylistyczne zespołu Republika. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 34–40). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar
 16. Stach, Alex (1996). Republika. Warszawa: Oficyna Litera.Google Scholar
 17. Stańcio, Alicja, & Tomasz Gliński (2012). Wątki polityczne w Nowych Sytuacjach Republiki. In Marek Jeziński (Ed.), Republika wrażeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy (pp. 146–154). Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 • Piotr Fortuna
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarszawaPoland

Personalised recommendations