Advertisement

The Logistics and Maintenance of Effectiveness

 • Pasi Tuunainen
Chapter

Abstract

Support and logistics systems are prerequisites to effective military actions, especially in the Arctic combat environment. Successful military operations and armies’ sustainability depend on their ability to clothe, house, equip and feed the troops. The Finnish Army had access to the national industrial-technical base. Despite the limited manufacturing capacity of the country’s war industry, it could maintain such industrial output to help the Finnish military manage reasonably well to make its ends meet. The Finnish Army conducted its operations realistically, and its tactical system functioned in accordance with support capability. The Finnish supply units, with many improvised solutions, could keep up military effectiveness. Its public information and war propaganda machinery succeeded in explaining to the Finns the necessity of fighting.

Keywords

Civil Defense Home Area Reserve Officer Karelian Isthmus Fighting Spirit 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bibliography

 1. Grandell, Leonard, Joukkojen huolto sodassa (Lappeenranta: Author 1934).Google Scholar
 2. Karhu, Ilmari, Suomen sotilasmaantieto (Helsinki: Otava 1932).Google Scholar
 3. Kenttäohjesääntö III (K.O. III). 2nd. Ed. (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 4. v. Kraemer, C. G., Kuljetuksenjohtajan käsikirja (Helsinki: Otava 1935).Google Scholar
 5. Somer, Pekka, Lääkintähuollon järjestelystä kenttäarmeijassa (Helsinki: Puolustusministeriö 1939).Google Scholar
 6. Sotilaan talviopas. Päämaja 5.12.1939 (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 7. Tiedusteluopas (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 8. Aarnio, Matti A., Talvisodan ihme: Itärintaman venäläiskeskitykset ja suomalaisten torjuntavoitot (Jyväskylä: Gummerus 1966).Google Scholar
 9. Ahto, Sampo, Talvisodan henki: mielialoja Suomessa talvella 1939–1940 (Porvoo: WSOY 1989).Google Scholar
 10. Björklund, Eric, Kvarkentrafiken (Danderyd: Åkeriförlaget 1991).Google Scholar
 11. Castrén, Paavo, “Ateenalaisten laulun tarina”, in SHAik 27 (2008), 9–22.Google Scholar
 12. Elfvengren, Eero, Kosonen, Matti & Laidinen, Einar, Vihollisen selustassa: Päämajan tiedustelu Neuvosto-Karjalassa 1939–1944 (Keuruu: Otava 2010).Google Scholar
 13. Elomaa, T. P., “Sotien ja kuljetuskriisien kautta kiihtyvään kilpailuun”, in Valtionrautatiet 1937–1962 (Helsinki: Rautatiehallitus 1962).Google Scholar
 14. Geust, Carl-Fredrik, “Kansainvälinen apu Suomen ilmavoimille talvisodassa”, in SHAik 28 (2009), 72–122.Google Scholar
 15. Grönbacka, Rauno, “Merenkurkun talvitie 17.2.1940–25.3.1940”, in SHAik 22 (2003), 136–65.Google Scholar
 16. Hakanen, Yrjö, Sisulla…: erään täydennyspataljoonan kohtalot Suomussalmella ja Kuhmossa (Turku: Author 1969).Google Scholar
 17. Hietala, Pekka, Lentokonemekaanikot: Ilmataistelujen takuumiehet (Tampere: Apali 2013).Google Scholar
 18. Holmila, Antero, “Talvisodan kuva brittilehdistössä”, in Holmila, Antero, ed., Talvisota muiden silmin: Maailman lehdistö ja Suomen taistelu (Keuruu: Otava 2009).Google Scholar
 19. Honkanen, Y., Esikunnan osuus komentajan päätöstä toteutettaessa. Diplomityö (SKK 1967).Google Scholar
 20. Hynnä, Seppo, ed., Metsäpirtin Osasto talvisodan Taipaleessa (Kaarina: Author 2009).Google Scholar
 21. Imlay, Talbot, & Duffy Toft, Monica, “Conclusion: Seven Lessons about the Fog of Peace”, in Toft, Monica & Imlay, Talbot, eds., The Fog of Peace and War Planning: Military and Strategic Planning under Uncertainty (Abingdon: Routledge 2006).Google Scholar
 22. Iskanius, Markku, Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana: Siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina (Helsinki: MPKK 2004).Google Scholar
 23. Julkunen, Martti, Talvisodan kuva: ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kuvaukset Suomesta 1939–40 (Forssa: Weilin + Göös 1975).Google Scholar
 24. Jutikkala, Eino, Valtion Tiedotuslaitoksen salainen sotakronikka (Juva: WSOY 1997).Google Scholar
 25. Juutilainen, Antti, Mottien maa: IV armeijakunnan sotatoimet talvisodassa (Porvoo: WSOY 1985).Google Scholar
 26. Järvi, Simo, Seitsemän vuosikymmentä lääkintävarikkotoimintaa puolustusvoimissa 1918–1988 (Ilmajoki: Lääkintävarikko 1989).Google Scholar
 27. Järvinen, Y. A., Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa (Porvoo: WSOY 1948).Google Scholar
 28. Kansanaho, Erkki, Papit sodassa (Juva: WSOY 1991).Google Scholar
 29. Karjalainen, Mikko, Ylipäällikön päiväkäskyt (Porvoo: Amanita 2015).Google Scholar
 30. Kemppainen, Ilona, Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana (Helsinki: SKS 2006).Google Scholar
 31. Kinnunen, Erkki, Kriisiajan teollisuushallinto Suomessa vuosina 1930–1955 (Mikkeli: Author 1967).Google Scholar
 32. Kippo, Kauko, Sotavuodet 1939–1945 tiedusteluilmakuvausryhmässä (Norderstedt: Vesa Kippo 2003).Google Scholar
 33. Kokkonen, Jouko, Kansakunta kilpasilla (Helsinki: SKS 2008).Google Scholar
 34. Laaksonen, Lasse, Todellisuus ja harhat: Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940 (Helsinki: Helsinki UP 1999).Google Scholar
 35. Laiho, Jorma & Vihonen, Lasse, “Suomalainen salakirjoituskone – Mirri”, Viestimies 2/2011, 51–4.Google Scholar
 36. Lammi, Esko, Sääksjärven asevarikko (Vammala: Sääksjärven asevarikko 2000).Google Scholar
 37. Lappalainen, Niilo, Sotiemme suurmotit (Juva: WSOY 1990).Google Scholar
 38. Lappi- Seppälä, Jussi, Elävältä se maistui (Helsinki: Kirjayhtymä 1972).Google Scholar
 39. Lefévre, Halfdan, Tanska lähetti ambulanssin (Porvoo: WSOY 1941).Google Scholar
 40. Lehtinen, Lasse, Sodankäyntiä sanoin ja kuvin: suomalainen sotapropaganda 1939–44 (Porvoo: WSOY 2006).Google Scholar
 41. Lidbetter, H. Martin, FAU, Friends Ambulance Unit 1939–1943: Experiences in Finland, Norway, Sweden, Egypt, Greece and Germany (York: Sessions Book Trust 2000).Google Scholar
 42. Luostarinen, Heikki, Perivihollinen (Jyväskylä: Vastapaino 1986).Google Scholar
 43. Manelius, Jari, Joukkojen suorittama sotavankien kuulustelu Suomessa ja Neuvostoliitossa toisen maailmansodan aikana. Diplomityö (MPKK 1993).Google Scholar
 44. Melgin, Elina, Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Taide ja kulttuuri Suomen maakuvan viestinnässä 1937–52 (Helsinki: Unigrafia 2014).Google Scholar
 45. Millett, Allan R., Murray, Williamson & Watman, Kenneth H., “The Effectiveness of Military Organizations”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. I: The First World War (Boston: Unwin Hyman 1988a).Google Scholar
 46. Murray, Williamson, “British Military Effectiveness in the Second World War”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. III: The Second World War (Boston: Unwin Hyman 1988c).Google Scholar
 47. Murtorinne, Eino, Suomen kirkon historia 4: Sortovuosista nykypäiviin (Porvoo: WSOY 1995).Google Scholar
 48. Mäkipirtti, Markku, Puolustusvoimien moottoriajoneuvot 1919–1959 (Hämeenlinna: Apali 2006).Google Scholar
 49. Mörne, Håkan, Kunnian latu: kuvia talvisodastamme 1939–1940 (Helsinki: Otava 1941).Google Scholar
 50. Nummela, Ilkka, “Haupitseilla ja haulikoilla”, in Meinander, Henrik, ed., Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään (Juva: Siltala 2015).Google Scholar
 51. Paasonen, Aladár, Marsalkan tiedustelupäällikkönä ja hallituksen asiamiehenä (Espoo: Weilin + Göös 1974).Google Scholar
 52. Pajari, Risto, Talvisota ilmassa (Porvoo: WSOY 1971).Google Scholar
 53. Pale, Erkki, Suomen radiotiedustelu 1927–1944 (Helsinki: Viestikoelaitoksen kilta 1997).Google Scholar
 54. Palmu, Pentti, Talousvarikko 1918–1991: “kyllä kruunu huolen pojistaan…” (Hämeenlinna: Talousvarikko 1993).Google Scholar
 55. Palmu, Pentti, Yön yli päivään: Suomen ilmatorjunnan vaiheita 1925–1990 (Mikkeli: Ilmatorjuntaupseeriyhdistys 1989).Google Scholar
 56. Paulaharju, Jyri, & Juhola, Aimo E., “Tiedusteluilmakuvaus – kenttätykistön silmä”, in SHAik 21 (2002), 187–222.Google Scholar
 57. Paulaharju, Jyri, Sinerma, Martti & Koskimaa, Matti, Suomen kenttätykistön historia II: 1939–1945 (Pieksämäki: Suomen Kenttätykistön säätiö 1994).Google Scholar
 58. Pennanen, Keijo, “Rautateiden korjaustoiminta viime sodissamme”, in T&A 39 (1981), 191–222.Google Scholar
 59. Pietiäinen, Jukka-Pekka, Suomen Postin historia 2 (Helsinki: Posti- ja telelaitos 1988).Google Scholar
 60. Poteri, Juha, Sankarihautaus vapaussodassa – valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 1918 (Jyväskylä: PK-koulutuskeskus 2009).Google Scholar
 61. Puolustusvoimien huolto 1918–1986 (Mikkeli: Huoltoupseeriyhdistys 1988).Google Scholar
 62. Raunio, Ari, & Kilin, Juri, Itsenäisyyden puolustajat: Sodan taisteluja 1 – Talvisota ( Porvoo: Genimap 2005).Google Scholar
 63. Reese, Roger R., “Surrender and Capture in the Winter War and Great Patriotic War: Which was the Anomaly?”, Global War Studies: The Journal for the Study of Warfare and Weapons, 1919–1945 8 (2011), 87–98.Google Scholar
 64. Reiter, Dan, How Wars End (Princeton: Princeton UP 2009).Google Scholar
 65. Räisänen, Tauno, Kenraalimotti: Laatokan koillispuolen talvisotaa 1939–40 (Jyväskylä: Gummerus 1959).Google Scholar
 66. Rönkkönen, Teuvo, “Mikä on sotapäiväkirja?”, in Tuntematon sota: Uusia ja yllättäviä tapahtumia talvi- ja jatkosodan vuosilta (Porto: Valitut Palat 1991),Google Scholar
 67. Saarinen, Eero-Eetu, Pioneeriaselajin historia 1918–1968 (Jyväskylä: Pioneeriupseeriyhdistys 1975).Google Scholar
 68. Sarmanne, Kai, “Strategiset (keskityskuljetuksiin ja suuriin ryhmitysmuutoksiin liittyvät) joukkojen siirrot viime sodissamme”, in T&A 20 (1962), 91–161.Google Scholar
 69. Savolainen, Niilo, Suomen sotilassääpalvelun vaiheet vuosina 1921–1974 (Jyväskylä: Säämieskilta 1974).Google Scholar
 70. Sedergren, Jari & Kippola, Ilkka, Dokumentin ytimessä (Porvoo: SKS 2009).Google Scholar
 71. Sinivuo, Juhani, Sotilasryhmän dynamiikka, taistelumoraali ja suorituskyky (Helsinki: MPKK 2011).Google Scholar
 72. Sipilä, Olavi, “Ammustuotantoa perustamassa maahamme”, in Sotataloustietoutta V (1995), 58–70.Google Scholar
 73. Sohlberg, Olavi, Rohkeat vuodet: Muistelmia talvisodan ajalta ja taaempaa (Helsinki: G. W. Sohlberg 1989).Google Scholar
 74. Tammi, Jenni, “Hevosten huoltojärjestelmä Suomessa talvisodan aikana”, in Ratsuväen vuosikirja IV (2005), 135–54.Google Scholar
 75. Tepora, Tuomas, Sinun puolestas elää ja kuolla: Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 (Juva: WSOY 2011).Google Scholar
 76. Tepora, Tuomas, Tuomas, Sodan henki – Kaunis ja ruma talvisota (EU: WSOY 2015)Google Scholar
 77. Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939–1978: Puolustusministeriön historia II (Hämeenlinna: Karisto 1978).Google Scholar
 78. Toivonen, Vesa, Tampellasta Patriaan: 70 vuotta suomalaista raskasta aseenvalmistusta (Hämeenlinna: Karisto 2003).Google Scholar
 79. Tuunainen, Pasi, “Neljä tykkimiestä ja yksi kiväärimies”, in Elolampi, Aune, ed., Auviset ja Honkaset: Muistojen kirja (Helsinki: Auvisen suku 2004).Google Scholar
 80. Tuunainen, Pasi, “Riihimäen–Kouvolan–Viipurin rataosan sotilaskuljetukset talvisodassa”, in SHAik 21 (2002), 109–68.Google Scholar
 81. Tuunainen, Pasi, Syöksyjoukot ja talvisodan mottitaktiikan synty: Suomalaiset saksalaisperäisen hyökkäystaktisen ja -taisteluteknisen innovaation omaksujina ja sovel-tajina. Unpublished monograph 2008.Google Scholar
 82. Tuunainen, Pasi, Tahtojen taisto: Alpo K. Marttinen ja Hjalmar Siilasvuo talvisodassa (Keuruu: Otava 2010).Google Scholar
 83. Tynkkynen, Vesa, Hyökkäyksestä puolustukseen: Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa (Joutsa: MPKK 1996).Google Scholar
 84. Utrio, Untamo, Taistelu eetterissä: Talvisota ja hyökkäysvaihe (Hämeenlinna: Tammi 2008).Google Scholar
 85. Vares, Vesa, “Childlike Masses against True Men of Valour: The Comical Image of the Russians in Finland During the Finnish-Soviet Winter War (1939–1940)”, in Vuorinen, Marja, ed., Enemy Images in War Propaganda (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2012).Google Scholar
 86. Vihonen, Lasse, Radio sodissamme 1939–1945 (Porvoo: SKS 2010).Google Scholar
 87. Virolainen, Johannes, Karjalaiset Suomen kohtaloissa (Keuruu: Otava 1988).Google Scholar
 88. Walzer, Michael, Just and Unjust Wars. 4th Ed. (New York: Basic Books 2006).Google Scholar
 89. Wunsch, Sinikka, Punainen uhka: Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa 1940 (Jyväskylä: PSHY 2004).Google Scholar
 90. Wunsch, Sinikka, “Taisteleva Suomi antoi toivoa pienille maille – New York Timesin kirjoittelu talvisodasta”, in Holmila, Antero, ed., Talvisota muiden silmin: Maailman lehdistö ja Suomen taistelu (Keuruu: Otava 2009).Google Scholar
 91. Ylikoski, Pekka, Talvisodan tiedotustoiminta: Suomen Neuvostoliittoon suuntaama rintamapropaganda ja sen antama kuva talvisodasta lentolehtis- ja kaiutinpropagandan valossa tarkasteltuna. Laudaturtutkielma (Helsingin yo 1974).Google Scholar
 92. Ziemke, Earl F., “Military Effectiveness in the Second World War”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. III: The Second World War (Boston: Unwin Hyman 1988c).Google Scholar

Copyright information

© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 • Pasi Tuunainen
  • 1
 1. 1.Department of Geographical and Historical StudiesUniversity of Eastern FinlandJoensuuFinland

Personalised recommendations