Advertisement

Professional Leaders and Citizen Soldiers as an Effective Fighting Force

 • Pasi Tuunainen
Chapter

Abstract

This chapter examines the Finnish Army as a social institution. Its members were intellectually well prepared for the realities of combat. The leaders possessed a professional ethos, and were only promoted based on merit. The Finnish regional mobilization system produced cohesive units of reservists. Good inter-rank relations were a source of high cohesion and morale. The Finnish citizen soldier army was not separate from its wider societal context, and the soldiers fought for their families and comrades. The rank and file employed a specific Finnish ‘self-imposed discipline’. Finnish soldiers, who had been trained as individual fighters, were capable of flexible independent action and could innovate and adapt to the realities of combat because of the insight-seeking Finnish organizational military culture.

Keywords

Officer Corps Interwar Period Reserve Officer Karelian Isthmus Home Front 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bibliography

 1. Esikunnan virkaohjeet (Helsinki: Puolustusvoimat 1939).Google Scholar
 2. Esikuntaopas: Ohjeita armeijakunnan ja divisioonan esikuntien työskentelyä varten (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 3. Grünn, K. V., Kenttäpalveluksen opas kuvin ja sanoin I (Helsinki: Otava 1931).Google Scholar
 4. Hagman (Halsti), W. H., Isänmaan historia Suomen maanpuolustajia varten (Helsinki: Otava 1936).Google Scholar
 5. Hersalo, N. V., Kiväärijoukkueen johtaja (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 6. Hersalo, N. V., Reserviupseeri johtajana (Helsinki: Otava 1935).Google Scholar
 7. Huhtala, P., Kivääri- ja pikakivääriryhmä taistelussa: Ryhmänjohtajan taisteluopas (Porvoo: WSOY 1935).Google Scholar
 8. Huhtala, P., Reserviupseeri: reserviupseerien ja -aliupseerien kertaus- ja jatko-opiskelukirja (Porvoo: WSOY 1940).Google Scholar
 9. Huhtala, P., Ryhmänjohtaja: Aliupseerin oppikirja (Helsinki: Otava 1937).Google Scholar
 10. Hyry, E. & Pitkänen, A., Sotamiehen kirja (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 11. Jalkaväen aliupseerin (väliaikainen) taisteluopas I: kiväärijalkaväki (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 12. Jalkaväen aliupseerin (väliaikainen) taisteluopas II: Kk. ja Krh (Helsinki: Otava 1934).Google Scholar
 13. Karhu, Ilmari, Suomen sotilasmaantieto (Helsinki: Otava 1932).Google Scholar
 14. Kenttäohjesääntö I (K.O. I) (Helsinki: Otava 1927).Google Scholar
 15. Korhonen, Veikko, Mitä isänmaa sinulta odottaa (Helsinki: Suomen Sotilas 1934).Google Scholar
 16. Kuusi, Matti, Kansa kalliolla: Maanpuolustusväen kultainen kirja (Porvoo: WSOY 1939).Google Scholar
 17. Lindeman, K-E., Käskytekniikan käsikirja reserviupseereita varten (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 18. Lippmann, Ryhmän ja taisteluryhmän taistelukoulutus (Helsinki: Otava 1928).Google Scholar
 19. Lippmann, Yksittäistaistelukouluutus (Helsinki: Otava 1925).Google Scholar
 20. Roos, H., Ekman, T. & Susi, S., eds., Upseerin käsikirja (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 21. Stahel-Sigell, Pienempien osastojen käytännöllinen taistelukoulutus (Jyväskylä: Gummerus 1925).Google Scholar
 22. Vakinaisen väen upseeriluettelo palvelusvuosijärjestyksessä 1.1.1939 (Helsinki: Pääesikunta 1939).Google Scholar
 23. Viljanen, T. V., Metsätaistelukokemuksia: Taistelut Argonnen metsässä liikuntasodan aikana 1914 (Helsinki: Otava 1938).Google Scholar
 24. Visuri, Niilo, Esimerkkejä ryhmänjohtajan koulutuksesta (Helsinki: Otava 1935).Google Scholar
 25. Ahlbäck, Anders, Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918–1939 (Turku: Åbo Akademi 2010).Google Scholar
 26. Ahto, Sampo, “Taistelukoulun viisi vuosikymmentä”, in Taistelukoulu 1927–1977 (Joensuu: Taistelukoulu 1977).Google Scholar
 27. Ahto, Sampo, Talvisodan henki: mielialoja Suomessa talvella 1939–1940 (Porvoo: WSOY 1989).Google Scholar
 28. Ahto, Sampo, “Suomalainen sotataito toisessa maailmansodassa”, in Suomen turvallisuuspolitiikka (Keuruu: Otava 1987).Google Scholar
 29. Ahto, Sampo, “Valo Nihtilä – suomalainen yleisesikuntaupseeri”, in T&A 42 (1984), 13–36.Google Scholar
 30. Alahonko, Seppo, Kaikki isänmaalle: Suojeluskuntain Päällystökoulu 1919–1944 (Helsinki: Taistelukoulun perinneyhdistys 1998).Google Scholar
 31. Allonen, Matti & Nykänen, Jari, Talvisodan asevelimerkit (Saarijärvi: Docendo 2015).Google Scholar
 32. Bickel, Keith B., Mars Learning: The Marine Corps’ Development of Small Wars Doctrine, 1915–1940 (Boulder: Westview 2001).Google Scholar
 33. Castillo, Jasen J., Endurance and War (Stanford: Stanford UP 2014).Google Scholar
 34. Fennell, Jonathan, Combat and Morale in the North African Campaign (Cambridge: Cambridge UP 2011).Google Scholar
 35. Geijer, B. G., Vinterkrigets Taipale: en studie av det sega försvarets påfrestningar (Stockholm: Hörsta 1955).Google Scholar
 36. Gudmundsson, Bruce I., Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, 1914–1918 (Binghamton: Praeger 1989).Google Scholar
 37. Haataja, Lauri, Kun kansa kokosi itsensä: Suomalaisten talvisota (Helsinki: Tammi 1989).Google Scholar
 38. Halsti, Wolf H., Mies elää aikaansa: Muistelmat I (Keuruu: Otava 1973).Google Scholar
 39. Halsti, Wolf H., Talvisodan päiväkirja (Keuruu: Otava 1971).Google Scholar
 40. Harinen, Olli, “Introduction”, in Pipping, Knut, Infantry company as a Society (Helsinki: MPKK 2008).Google Scholar
 41. Harinen, Olli, Lindgren, Göran & Nordberg, Erkki, Talvisodan Ässä-rykmentti (Juva: WSOY 2010).Google Scholar
 42. Heiskanen, Raimo, Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen sodankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta (Jyväskylä: MPKK 1996).Google Scholar
 43. Henderson, Darryl, Cohesion: The Human Element in Combat (Washington, DC: National Defense University 1985).Google Scholar
 44. Hersalo, N. V., Suojeluskuntain historia II (Vaasa: Hata 1962).Google Scholar
 45. Hollanti, Juha, “Pyrkimys yllätykseen: Maasto ja olosuhteet osana suomalaista taktista ajattelua ennen talvisotaa”, in SHAik 35 (2015), 126–57.Google Scholar
 46. Huuskonen, Aarne, Kuninkaallinen Savon Jääkärirykmentti vuosina 1770–1810 (Helsinki: Otava 1927).Google Scholar
 47. Juutilainen, Antti, Mottien maa: IV armeijakunnan sotatoimet talvisodassa (Porvoo: WSOY 1985).Google Scholar
 48. Järvinen, Y. A., Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa (Porvoo: WSOY 1948).Google Scholar
 49. Kansanaho, Erkki, Papit sodassa (Juva: WSOY 1991).Google Scholar
 50. Karhunen, Veikko, Raatteen tieltä Turjanlinnaan (Porvoo: WSOY 1974).Google Scholar
 51. Kellett, Anthony, Combat Motivation: The Behavior of Soldiers in Battle (Boston: Kluwer-Nijhoff 1982).Google Scholar
 52. Kemppainen, Ilona, Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana (Helsinki: SKS 2006).Google Scholar
 53. Kilkki, Pertti, “Talvisodan pataljoonan- ja patteristonkomentajat”, in T&A 30 (1972), 134–88.Google Scholar
 54. Kilkki, Pertti, Valo Nihtilä: Päämajan eversti (Juva: WSOY 1994).Google Scholar
 55. Kirby, David, A Concise History of Finland (Cambridge: Cambridge UP 2006).Google Scholar
 56. Kivimäki, Ville, Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (EU: WSOY 2013).Google Scholar
 57. Koivisto, Keijo, ed., Sama kaiku on askelten: Ali-, toimi- ja opistoupseerien historia (Hämeenlinna: Päällystöliitto 2004).Google Scholar
 58. Kulomaa, Jukka, Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana (Helsinki: Painatuskeskus 1995).Google Scholar
 59. Kuosa, Tauno, A. F. Airo: legenda jo eläessään (Porvoo: WSOY 1979).Google Scholar
 60. Laaksonen, Lasse, Eripuraa ja arvovaltaa: Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen. 2nd Ed. (Saarijärvi: Docendo 2014).Google Scholar
 61. Laaksonen, Lasse, Mistä sotakenraalit tulivat?: Tie Mannerheimin johtoon 1918–1939 (Keuruu: Helsinki Kirjat 2011).Google Scholar
 62. Laaksonen, Lasse, Todellisuus ja harhat: Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940 (Helsinki: Helsinki UP 1999).Google Scholar
 63. Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27: Vaiheet ja vaikutus (Porvoo: WSOY 1966).Google Scholar
 64. Leinonen, Aulis, “Joukon taistelukyvyn palauttaminen sodissamme”, in Huoltopäällikkö 1981 (Kouvola: Huoltoupseeriyhdistys 1980), 145–61.Google Scholar
 65. Leinonen, Kullervo, Isänmaa vaarassa: AKS:n maanpuolustustyö 1922–1939 (Vaasa: PSHY 2013).Google Scholar
 66. Leskinen, Jukka, “Taistelutahto ja sotaonni”, in T&A 64 (2006), 28–36.Google Scholar
 67. Liimatainen, Joni, Talvitaistelukokeilut Suomessa ennen talvisotaa. Pro gradu (MPKK 2015).Google Scholar
 68. Linstedt, Jukka, Kuolemaan tuomitut: Kuolemanrangaistukset Suomessa toisen maailmansodan aikana (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 1999).Google Scholar
 69. Lynn, John A., The Bayonets of the Republic (Urbana: University of Illinois Press 1984).Google Scholar
 70. Merikallio, Sture et al., Lapiojääkärit: Kannaksen vapaaehtoiset linnoittajat (Helsinki: Painatuskeskus 1993).Google Scholar
 71. Millett, Allan R., “The United States Armed Forces in the Second World War”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. III: The Second World War (Boston: Unwin Hyman 1988c).Google Scholar
 72. Millett, Allan R., Murray, Williamson & Watman, Kenneth H., “The Effectiveness of Military Organizations”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. I: The First World War (Boston: Unwin Hyman 1988a).Google Scholar
 73. Murray, Williamson & Millett, Allan R., “Introduction: Military Effectiveness Twenty Years After”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. 3: The Second World War (Cambridge: Cambridge UP 2010).Google Scholar
 74. Mälkki, Juha, Herrat, jätkät ja sotataito: Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla “talvisodan ihmeeksi” (Helsinki: SKS 2008).Google Scholar
 75. Nikunen, Heikki, Richard Lorentz: Suomen hävittäjäilmailun isä (Hämeenlinna: Apali 2005).Google Scholar
 76. Overy, Richard, Why the Allies Won (New York: W. W. Norton & Co. 1995).Google Scholar
 77. Palokangas, Markku, “Suomalaisjoukkojen aseistus ja varustus”, in Jari Leskinen & Antti Juutilainen, eds., Talvisodan pikkujättiläinen (Juva: WSOY 1999).Google Scholar
 78. Palolampi, Erkki, Kollaa kestää: kertomuksia Kollaanjoen rintamalta (Porvoo: WSOY 1940).Google Scholar
 79. Parikka, P., Maavoimien perusyhtymien ja sitä korkeampien esikuntien ja komentopaikkojen sijainnit Talvisodassa. Paikan valintaan vaikuttaneet seikat ja sijainnin merkitys johtamistoimintaan sekä saatujen kokemusten tarkastelu nykyisiin johtamisedellytyksiin vertaillen. Diplomityö (SKK 1965).Google Scholar
 80. Partanen, Jukka, Pohjonen, Juha & Tuunainen, Pasi, E. J. Raappana: Rajan ja sodan kenraali (Keuruu: Otava 2007).Google Scholar
 81. Paulaharju, Jyri, Sinerma, Martti & Koskimaa, Matti, Suomen kenttätykistön historia II: 1939–1945 (Pieksämäki: Suomen Kenttätykistön säätiö 1994).Google Scholar
 82. Pipping, Knut, Infantry company as a Society (Helsinki: MPKK 2008).Google Scholar
 83. Puntanen, Pia, Mannerheimin saappaanjäljillä: Päämajan sijainti ja toiminta Mikkelin seudulla talvi- ja jatkosodan aikana (Mikkeli: Helsingin yliopisto 1993).Google Scholar
 84. Puolustusvoimien huolto 1918–1986 (Mikkeli: Huoltoupseeriyhdistys 1988).Google Scholar
 85. Raunio, Ari, “Sotataidollinen viitekehys ennen talvisotaa”, in T&A 50 (1992), 57–83.Google Scholar
 86. Reiter, Dan, & Stam II, Allan C., Democracies at War (Princeton: Princeton UP 2002).Google Scholar
 87. Rentola, Kimmo, “The Finnish Communists and the Winter War”, Journal of Contemporary History 33 (1998), 591–607.Google Scholar
 88. Rentola, Kimmo, Kenen joukossa seisot?: suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945 (Juva: WSOY 1994).Google Scholar
 89. Rikama, Juha, Eversti: Isästäni ja isälleni (Norderstedt: Books on demand 2007).Google Scholar
 90. Rommel, Erwin, Jalkaväki hyökkää: Elämyksiä ja kokemuksia (Helsinki: Otava 1939).Google Scholar
 91. Saario, Lauri, “Kaatuneiden evakuointikeskusten toiminta talvi- ja jatkosodassa”, in SHAik 8 (1989), 166–208.Google Scholar
 92. Samuels, Martin, Command or Control? Command, Training and Tactics in the British and German Armies, 1888–1918 (London: Frank Cass 1995).Google Scholar
 93. Samuels, Martin, Doctrine and Dogma: German and British Infantry Tactics in the First World War (Westport: Greenwood 1992).Google Scholar
 94. Selén, Kari, & Pylkkänen, Ali, Sarkatakkien armeija: Suojeluskunnan ja suojeluskuntalaiset 1918–1944 (Juva: WSOY 2004).Google Scholar
 95. Sillanpää, Jaakko, Tie ja sen raivaaja: Kaatuneitten huollon kehittyminen sotiemme 1939–1944 aikana (Saarijärvi: Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistys 2002).Google Scholar
 96. Sinivuo, Juhani, Sotilasryhmän dynamiikka, taistelumoraali ja suorituskyky (Helsinki: MPKK 2011).Google Scholar
 97. Sipponen, O. & Suhonen, M., Talvisodan komppanian- ja patterinpäälliköt (Porvoo: WSOY 1963).Google Scholar
 98. Soikkanen, Timo, Kansallinen eheytyminen – Myytti vai todellisuus?: Ulko- ja sisäpolitiikan linjat ja vuorovaikutus Suomessa vuosina 1933–1939 (Juva: Turun yo 1984).Google Scholar
 99. Stepakov, Viktor & Orehov, Dmitri, “Paraatimarssi Suomeen”: talvisota venäläisten silmin (Juva: WSOY 1992).Google Scholar
 100. Stover, W. J., Military Politics in Finland. Diss. (Ann Arbor: State University of New York at Buffalo 1983).Google Scholar
 101. Suomalainen upseerikoulutus 200 vuotta 1779–1979 (Joensuu: Jääkäriliitto 1978).Google Scholar
 102. Tapola, Päivi & Karjalainen, Mikko, Mannerheimin haastaja: Kenraali Harald Öhquist (Keuruu: Otava 2013).Google Scholar
 103. Tilander, Heikki, ed., Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä (Juva: Siltala 2009).Google Scholar
 104. Tuomaala, Saara, Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939 (Helsinki: SKS 2004).Google Scholar
 105. Tuominen, Arvo, Myrskyn aikaa (Helsinki: Tammi 1970).Google Scholar
 106. Turtola, Martti, Aksel Fredrik Airo: Taipumaton kenraali (Keuruu: Otava 1997).Google Scholar
 107. Tuunainen, Pasi, “Motti tactics in Finnish military historiography since World War II”, International Bibliography of Military History 30 (2013), 121–47.Google Scholar
 108. Tuunainen, Pasi, Syöksyjoukot ja talvisodan mottitaktiikan synty: Suomalaiset saksalaisperäisen hyökkäystaktisen ja -taisteluteknisen innovaation omaksujina ja sovel-tajina. Unpublished monograph 2008.Google Scholar
 109. Tuunainen, Pasi, Tahtojen taisto: Alpo K. Marttinen ja Hjalmar Siilasvuo talvisodassa (Keuruu: Otava 2010).Google Scholar
 110. Tynkkynen, Vesa, Hyökkäyksestä puolustukseen: Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa (Joutsa: MPKK 1996).Google Scholar
 111. van Creveld, Martin, Command in War (Cambridge: Harvard UP 1985).Google Scholar
 112. Wesbrook, Stephen D., “The Potential for Military Disintegration”, in Sarkesian, Sam C., ed., Combat Effectiveness: Cohesion, Stress, and the Volunteer Military, (Beverly Hills: SAGE 1980).Google Scholar
 113. Wittmann, Jochen, Auftragstaktik – Just a command technique or the core pillar of mastering the military operational art? (Berlin: Miles-Verlag 2012).Google Scholar
 114. Wunsch, Sinikka, Punainen uhka: Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa 1940 (Jyväskylä: PSHY 2004).Google Scholar
 115. Zilliacus, Lauri, Yksi kansa, yksi rintama (Porvoo: WSOY 1941).Google Scholar
 116. Interview with Prof. Pasi Kesseli 20 April 2015Google Scholar

Copyright information

© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 • Pasi Tuunainen
  • 1
 1. 1.Department of Geographical and Historical StudiesUniversity of Eastern FinlandJoensuuFinland

Personalised recommendations