Advertisement

The Origins of Political and Strategic Effectiveness

 • Pasi Tuunainen
Chapter

Abstract

This chapter focuses on the Finnish military’s ability to translate its manpower and material resources into successful performance at political and strategic levels. Finnish civil–military relations were generally good and they could mobilize society to support the war effort. The Finnish leadership could effectively prosecute a defensive war they had planned to wage against only one potential enemy. Their strategic objectives had been set realistically in accordance with logistical infrastructure and the national industrial and technical base. Towards the end of the war, disadvantaged by numerical imbalances, the Finns experienced problems with draining resources. Yet they could replace lost material with foreign acquisitions and war booty. They also tried to secure their strategic objectives by forming alliances.

Keywords

Strategic Objective Manpower Resource Karelian Isthmus Delay Action Period Civil Guard 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Bibliography

 1. Erkki Raappanan haastattelu vuonna 1956 (Haastattelija Paavo Susitaival)Google Scholar
 2. Sotaharjoitusohjesääntö (Helsinki: Otava 1939)Google Scholar
 3. Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1939 (Helsinki: Tilastollinen päätoimisto 1940).Google Scholar
 4. Brooke, Justin, The Volunteers: The Full Story of the British Volunteers in Finland 1939–41 (Upton-upon-Severn: Self Publishing Association 1990).Google Scholar
 5. Clark, Douglas, Three Days to Catastrophe (London: Hammond, Hammond & Co. 1966).Google Scholar
 6. Dawson III, Joseph G., “Jefferson Davis and the Confederacy’s ‘Offensive-Defensive’ Strategy in the U.S. Civil War”, JMH 73 (2009), 591–607.Google Scholar
 7. Desch, Michael C., Power and Military Effectiveness (Baltimore: The Johns Hopkins UP 2008).Google Scholar
 8. Elomaa, Ari-Pekka, “Talvisodan nostoväki – isänmaan viimeinen turva”, in Jari Niemelä, ed., Niin tuli sota maahan! Sotien ja sotalaitoksen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan (Turku: Turun historiallinen yhdistys 1995).Google Scholar
 9. Eloranta, Jari, “Paljonko on paljon?: Perspektiivejä Suomen sotilasmenojen kehitykselle maailmansotien välisellä ajalla”, Historiallinen aikakauskirja 103 (2005), 437–52.Google Scholar
 10. Enkiö, Sulo, “Laivaston synty ja kehitys 1918–1939”, in Suomen laivasto 1: 1918–1968 (Helsinki: Meriupseeriyhdistys 1968).Google Scholar
 11. Fagerholm, K-A., Puhemiehen ääni (Helsinki: Tammi 1977).Google Scholar
 12. Forsén, Björn & Forsén, Annette, Saksan ja Suomen salainen sukellusveneyhteistyö (Juva: WSOY 1999).Google Scholar
 13. Forslund, Mikael, Gloster Gladiator & Hawker Hart: In combat with Swedish voluntary Wing F 19, Finland 1940 (Falun: Mikael Forslund Produktion AB 2009).Google Scholar
 14. Gerrard, Craig, The Foreign Office and Finland 1938–1940: Diplomatic sideshow (Boldon: Routledge 2005).Google Scholar
 15. Grandell, Leonard, “Eräitä viime sotiemme ja niitä edeltäneeltä ajalta saatuja sotataloudellisia kokemuksia”, in T&A 19 (1961), 5–31.Google Scholar
 16. Halsti, Wolf H., Mies elää aikaansa: Muistelmat I (Keuruu: Otava 1973).Google Scholar
 17. Heinrichs, Erik, Mannerheim Suomen kohtaloissa II: Suomen marsalkka (Keuruu: Otava 1959).Google Scholar
 18. Heiskanen, Raimo, Talvisodan operaatioiden johtaminen ja edellytysten luominen sodankäynnille Päämajan operatiivisen osaston näkökulmasta (Jyväskylä: MPKK 1996).Google Scholar
 19. Hägglund, J. W., “Sotatoimet Laatokan koillispuolella”, in Tuompo, W. E. & Karikoski, V. A. M., eds., Kunnia – Isänmaa: Suomen ja Neuvostoliiton sota 1939–40 (Helsinki: Kivi 1942).Google Scholar
 20. Iskanius, Markku, Vesikuljetukset Suomen sotaponnistelujen tukena toisen maailmansodan aikana: Laivamiesten ja ahtaajien talvi- ja jatkosota (Helsinki: MPKK 2008).Google Scholar
 21. Jakobson, Max, The Diplomacy of the Winter War: An Account of the Russo-Finnish War, 1939–1940 (Cambridge: Harvard UP 1961).Google Scholar
 22. Jalonen, Jussi, On Behalf of the Emperor, On Behalf of the Fatherland: Finnish Officers and Soldiers of the Russian Imperial Life-Guard on the Battlefields of Poland, 1831 (Leiden: Brill 2015).Google Scholar
 23. Jokinen, Jukka, Tykki taipui paperikoneeksi: Rautpohja 1938–1988 (Jyväskylä: Valmet Paperikoneet 1988).Google Scholar
 24. Juottonen, Jorma, “Suomen puolustusvoimien materiaalinen valmius talvisodan edellä”, in SHAik 19 (2000), 7–20.Google Scholar
 25. Jussila, Osmo, Terijoen hallitus 1939–40 (Porvoo: WSOY 1985).Google Scholar
 26. Jutikkala, Eino & Pirinen, Kauko, A History of Finland. 5th Rev. Ed. (WSOY: Juva 1996).Google Scholar
 27. Juutilainen, Antti, Mottien maa: IV armeijakunnan sotatoimet talvisodassa (Porvoo: WSOY 1985).Google Scholar
 28. Jyränki, Antero, Sotavoiman ylin päällikkyys: Tutkimus tasavallan presidentille HM 30 §:n nojalla kuuluvasta toimivallasta ja sen käyttämisestä (Vammala: Helsingin yo 1967).Google Scholar
 29. Kantakoski, Pekka, Punaiset panssarit: Puna-armeijan panssarijoukot 1918–1945 (Hämeenlinna: PS-Elso 1998).Google Scholar
 30. Kennedy, Paul, “Military Effectiveness in the First World War”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. I: The First World War (Boston: Unwin Hyman 1988a).Google Scholar
 31. Kijanen, Kalervo, “Laivasto sotatoimissa”, in Suomen laivasto 1: 1918–1968 (Helsinki: Meriupseeriyhdistys 1968).Google Scholar
 32. Killinen, Kullervo, Miekka Tuppeen: poliittisen ja sotilaallisen johdon dualismi Suomen sodissa 1939–1944 (Porvoo: WSOY 1983).Google Scholar
 33. Kinnunen, Erkki, Kriisiajan teollisuushallinto Suomessa vuosina 1930–1955 (Mikkeli: Author 1967).Google Scholar
 34. Kivimäki, Ville, Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (EU: WSOY 2013).Google Scholar
 35. Komulainen, Arvo, Suojattu merenkulku elinehtonamme: Miinoitusten ja miinanraivauksen vaikutukset meriliikenteeseen vuosina 1939–1950 (Uusikaupunki: Suomi merellä -säätiö 2000).Google Scholar
 36. Korhonen, Keijo, Turvallisuuden pettäessä: Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan II: 1933–1939 (Helsinki: Tammi 1971).Google Scholar
 37. Käkönen, U. A., Sotilasasiamiehenä Moskovassa 1939 (Keuruu: Otava 1966).Google Scholar
 38. Laaksonen, Lasse, Mistä sotakenraalit tulivat?: Tie Mannerheimin johtoon 1918–1939 (Keuruu: Helsinki Kirjat 2011).Google Scholar
 39. Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27: Vaiheet ja vaikutus (Porvoo: WSOY 1966).Google Scholar
 40. Lewin, Eyal, National Resilience during War: Refining the Decision-Making Model (Lanham: Lexington Books 2012).Google Scholar
 41. Manninen, Ohto, “Puolustusdoktriinin strategiset perusteet itsenäisyydestä talvisotaan”, in Tilander, Heikki, ed., Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä (Juva: Siltala 2009).Google Scholar
 42. Manninen, Ohto, Manninen, Ohto, ed., Suomalaisten taistelut: Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen riveissä (Jyväskylä: Tammi 2007).Google Scholar
 43. Manninen, Ohto, & Rumpunen, Kauko, eds., Murhenäytelmän vuorosanat: talvisodan hallituksen keskustelut (Helsinki: Edita 2003).Google Scholar
 44. Matala, T., “Sota-ajan talouselämän johtaminen toisen maailmasodan kokemusten valossa”, in T&A 18 (1960), 174–215.Google Scholar
 45. Meres-Wuori, Ora, Valta ja valtiosääntö: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valtajärjestelmä (Helsinki: Unigrafia 2014).Google Scholar
 46. Michelsen, Karl-Erik, Viides sääty (Vammala: SHS 1999).Google Scholar
 47. Miller, Charles A., Destructivity: A Political Economy of Military Effectiveness in Conventional Combat. Doctoral dissertation (Duke University 2013).Google Scholar
 48. Millett, Allan R., Murray, Williamson & Watman, Kenneth H., “The Effectiveness of Military Organizations”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. I: The First World War (Boston: Unwin Hyman 1988a).Google Scholar
 49. Murray, Williamson & Millett, Allan R., “Introduction: Military Effectiveness Twenty Years After”, in Millett, Allan R. & Murray, Williamson, eds., Military Effectiveness, Vol. 3: The Second World War (Cambridge: Cambridge UP 2010).Google Scholar
 50. Mänttäri, Jarkko, Hyytinen, Timo & Niskanen, Hannu, Kivääritehtaan tarina (Jyväskylä: Kopijyvä 2003).Google Scholar
 51. Nevakivi, Jukka, Apu jota ei annettu: Länsivallat ja Suomen talvisota (Juva: WSOY 2000).Google Scholar
 52. Nevanlinna, Rolf, Muisteltua (Keuruu: Otava 1976).Google Scholar
 53. Nummela, Ilkka, “Haupitseilla ja haulikoilla”, in Meinander, Henrik, ed., Historian kosto: Suomen talvisota kehyksissään (Juva: Siltala 2015).Google Scholar
 54. Osborn, Patrick, Operation Pike: Britain versus the Soviet Union, 1939–1941 (Santa Barbara: Greenwood 2000).Google Scholar
 55. Pajari, Risto, Talvisota ilmassa (Porvoo: WSOY 1971).Google Scholar
 56. Palokangas, Markku, Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918–1988 II(Vammala: Suomen asehistoriallinen seura 1991).Google Scholar
 57. Palolampi, Erkki, Kollaa kestää: kertomuksia Kollaanjoen rintamalta (Porvoo: WSOY 1940).Google Scholar
 58. Partanen, Jukka, Pohjonen, Juha & Tuunainen, Pasi, E. J. Raappana: Rajan ja sodan kenraali (Keuruu: Otava 2007).Google Scholar
 59. Perko, Touko, Mies, liekki ja unelma: Nobelisti A. I. Virtasen elämäntyö (Keuruu: Otava 2015).Google Scholar
 60. Rentola, Kimmo, Kenen joukossa seisot?: suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945 (Juva: WSOY 1994).Google Scholar
 61. Ries, Tomas, Cold Will: The Defence of Finland (London: Brassey’s 1988).Google Scholar
 62. Rikama, Juha, Eversti: Isästäni ja isälleni (Norderstedt: Books on demand 2007).Google Scholar
 63. Ruotsila, Markku, Churchill and Finland: A study in anticommunism and geopolitics (Abingdon: Routledge 2005)Google Scholar
 64. Saikkonen, Tomi, Henkilötappioiden täydentäminen talvi- ja jatkosodassa. Pro gradu (MPKK 2007).Google Scholar
 65. Selén, Kari, Genevestä Tukholmaan: Suomen turvallisuuspolitiikan painopisteen siirtyminen kansainliitosta pohjoismaiseen yhteistyöhön 1931–1936 (Forssa: SHS 1974).Google Scholar
 66. Selén, Kari, “The Main Lines of Finnish Security Policy Between the World Wars”, in Aspects of security: The case of independent Finland, Revue Internationale d’Histoire Militaire 62 (1985), 15–37.Google Scholar
 67. Selén, Kari, Sarkatakkien maa: suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918–1944 (Juva: WSOY 2001).Google Scholar
 68. Selén, Kari, & Pylkkänen, Ali, Sarkatakkien armeija: Suojeluskunnan ja suojeluskuntalaiset 1918–1944 (Juva: WSOY 2004).Google Scholar
 69. Seppinen, Ilkka, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939–1944 (Tammisaari: SHS 1983).Google Scholar
 70. Seppälä, Helge, Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja strategia (Porvoo: WSOY 1974).Google Scholar
 71. Sipilä, Olavi, “Ammustuotantoa perustamassa maahamme”, in Sotataloustietoutta V (1995), 58–70.Google Scholar
 72. Sohlberg, Olavi, Rohkeat vuodet: Muistelmia talvisodan ajalta ja taaempaa (Helsinki: G. W. Sohlberg 1989).Google Scholar
 73. Sprague, Martina, Swedish Volunteers in the Russo-Finnish Winter War, 1939–1940 (Jefferson: McFarland 2010).Google Scholar
 74. Stover, W. J., Military Politics in Finland. Diss. (Ann Arbor: State University of New York at Buffalo 1983).Google Scholar
 75. Svenska frivilliga i Finland 1939–1944 (Stockholm: Militärhistoriska förlaget 1989).Google Scholar
 76. Tala, Henrik, Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat: Ranskan apu Suomelle 1939–1940 (Porvoo: Minerva 2014).Google Scholar
 77. Tanner, Väinö, The Winter War: Finland against Russia 1939–1940 (Stanford: Stanford UP 1957).Google Scholar
 78. Tervasmäki, Vilho, Eduskuntaryhmät ja maanpuolustus valtiopäivillä 1917–1939 (Mikkeli: WSOY 1964).Google Scholar
 79. Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939–1978: Puolustusministeriön historia II (Hämeenlinna: Karisto 1978).Google Scholar
 80. Tuunainen, Pasi, Tahtojen taisto: Alpo K. Marttinen ja Hjalmar Siilasvuo talvisodassa (Keuruu: Otava 2010).Google Scholar
 81. Tuunainen, Pasi, “The transfer of military knowledge and the Finnish Civil War – The Finnish volunteers in the Royal Prussian Jaeger Battalion 27 as adopters and disseminators of the German art of war, 1915–1918”, Contemporary Church History 28 (2015), 91–7.Google Scholar
 82. Tynkkynen, Vesa, Hyökkäyksestä puolustukseen: Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa (Joutsa: MPKK 1996).Google Scholar
 83. Uola, Mikko, Suomen ilmavoimat 1918–1939 (Hämeenlinna: Karisto 1975).Google Scholar
 84. Vaajakallio, Maire, Aimo Lahti: Asesuunnittelijana Suomessa (Jyväskylä: Gummerus 1970).Google Scholar
 85. Vehviläinen, Olli, Finland in the Second World War: Between Germany and Russia (Chippenham: Palgrave 2002)Google Scholar
 86. Vuorenmaa, Anssi, “Defensive Strategy and Basic Operational Decisions in the Finland–Soviet Winter War 1939–1940”, in Aspects of security: The case of independent Finland, Revue Internationale d’Histoire Militaire 62 (1985).Google Scholar
 87. Vuorenmaa, Anssi, “Talvisodan maavoimien perusyhtymä”, in Suomi sodassa: Talvi- ja jatkosota viikosta viikkoon. 4th Ed. (Farigliano: Valitut Palat 1998).Google Scholar
 88. Vuorisjärvi, Esko, “Yö jolloin päätettiin talvisodan rauhasta”, in Rumpunen, Kauko I., ed., Vaiettu totuus: Salattuja ja vähän tunnettuja tapauksia sotavuosilta (Porto: Valitut Palat 2013).Google Scholar
 89. Walzer, Michael, Just and Unjust Wars. 4th Ed. (New York: Basic Books 2006).Google Scholar
 90. Yrjölä, Timo, Sirpaleita sodasta: Virolahti ja virolahtelaisia 1939–1945 (Helsinki: Neirol 2010).Google Scholar

Copyright information

© The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 • Pasi Tuunainen
  • 1
 1. 1.Department of Geographical and Historical StudiesUniversity of Eastern FinlandJoensuuFinland

Personalised recommendations