On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway

 • Waldemar Kuligowski
 • Agata Stanisz

Abstract

On Wednesday, July 4, 2014, the A2 motorway connecting Warsaw with the Polish–German border was given the name of the “Freedom Motorway.” The official ceremony was attended by the Polish president Bronis ł aw Komorowski and the German president Joachim Gauck. The presidents unveiled a plaque with the motorway’s name and planted a tree—the Freedom Oak. In his speech, President Komorowski said that the Freedom Motorway “connects and will connect not only as a transport route, but also in terms of mutual friendship and respect.” German president Gauck described his visit to Poland as “a kind of pilgrimage,” serving as a reminder that “we regained our freedom and it all began here in Warsaw” (“Polish and German presidents…” 2014). The tree planted by both presidents—the “Freedom Oak”—marked the twenty-fifth anniversary of the fall of communism. Tolls for using A2 were symbolically waived on this day.

Keywords

Family Business Truck Driver Petrol Station National Road German Border 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Augé, Marc. 1995. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, translated by J. Howe. New York: Verso.Google Scholar
 2. ——. 2002. In the Metro, translated, with introduction, and afterword by T. Conley. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
 3. “Autostrada działa jak magnes.” Strefa Biznesu, December 17, 2012.Google Scholar
 4. Buchowski, Michał. 1996. Klasa i kultura w okresie transformacji: Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce. Berlin: Centre Marc Bloch.Google Scholar
 5. Clifford, James. 1997. R outes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Berkeley: California University Press.Google Scholar
 6. Coleman, Simon and Pauline von Hellermann, eds. 2011. Multi-Sited Ethnography: Problems and Possibilities in the Translocation of Research Methods. New York: Routledge.Google Scholar
 7. de Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 8. Falzon, Anthony-Mark, ed. 2009. Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Aldershot: Ashgate.Google Scholar
 9. Fischer, Norbert. 2012. “Landscape, Landscape History, and Landscape Theory.” In A Companion to the Anthropology of Europe, edited by U. Kockel, M. Nic Craith, and J. Frykman. Oxford: Wiley-Blackwell.Google Scholar
 10. Girard, René. 1986. The Scapegoat. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
 11. Giza-Poleszczuk, Anna, Miros ł awa Marody, and Andrzej Rychard. 2000. Strategie i system: Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.Google Scholar
 12. Golimowska, Stanisława, ed. 1997. Polska bieda II: Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.Google Scholar
 13. Gupta, Akhil and James Ferguson. 1997. “Beyond ‘Culture’: Space, Identity, and the Politics of Difference.” In Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology, edited by Akhil Gupta and James Ferguson, 33–51. Durham: Duke University Press.CrossRefGoogle Scholar
 14. Kędziorek, Piotr. 1996. “Chłopskie zrzędzenie.” Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, no. 1–2.Google Scholar
 15. Komu potrzebne są autostrady? Najważniejsze obszary inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną według Polaków. 2012. http://www.onboard.pl/data/file/pdf/raport_komu_potrzebne_sa_autostrady.pdf, accessed May 10, 2014.
 16. Kuligowski, Waldemar. 2012. Różnicowanie nowoczesności Nowa debata w antropologii społecznej. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.Google Scholar
 17. ——. 2014. “33 Meters of Sacrum: The Analysis of Discourses Surrounding the Statue of Christ the King of Universe in Świebodzin.” In Art in Contemporary Cultural Systems: Central and Eastern Europe, edited by Waldemar Kuligowski and Adam Pomieciński, 137–148. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.Google Scholar
 18. Marcus, E. George. 1995. “Ethnography In/Of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography.” Annual Review of Anthropology 24: 95–117.CrossRefGoogle Scholar
 19. ——. 2011. “Multi-Sited Ethnography.” In Multi-Sited Ethnography: Problems and Possibilities in the Translocation of Research Methods, edited by S. Coleman and P. von Hellermann. New York: Routledge.Google Scholar
 20. Mazur, Natalia. 2014. “Wygrała autostrada.” Gazeta Wyborcza, 1–2, February 14.Google Scholar
 21. Mitchell, William J. T., ed. 2002. Landscape and Power. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 22. Normark, Daniel. 2006. Enacting Mobility: Studies into the Nature of Road-Related Social Interaction. Goeteborg: Kompendiet.Google Scholar
 23. Paradowska, Janina and Jerzy Baczyński. 2014. “Nie ma wolności bez nowoczesności,” Polityka, 18–20, May 13.Google Scholar
 24. “Polish and German Presidents Open Freedom Motorway,” www.president.pl/en/news/news/art,641, accessed July 24, 2014.Google Scholar
 25. Rakowski, Tomasz. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: Etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.Google Scholar
 26. Schama, Simon. 1995. Landscape and Memory. New York: Knopf.Google Scholar
 27. Stanisz, Agata. 2012. “Ruchome miejsca i etnografia translokalności.” Tematy z Szewskiej 2: 7–18.Google Scholar
 28. ——. 2013. Rodzina made in Poland: Antropologia pokrewieństwa i życie rodzinnego. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.Google Scholar
 29. Strategia miasta i gminy Torzym 2005–2020, http://www.torzym.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=10&menu=62&strona=1, accessed June 27, 2014.
 30. Sulima, Roch. 2003. O rytualnych formach komunikacji spo ł ecznej: V Forum Kultury Słowa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 31. Sułkowski, Łukasz. 2004. Organizacja a rodzina: Więzirodzinne w życiu gospodarczym.Google Scholar
 32. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Sztompka, Piotr. 2004. “The Trauma of Social Change: A Case of Post-Communist Societies.” In Cultural Trauma and Collective Identity, edited by Alexander Jeffrey, Eyerman Ron, et al. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 33. Tarkowska, Elżbieta. 2000. “O dawnej i obecnej biedzie w Polsce.” In Zrozumieć biednego: O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, edited by E. Tarkowska. Warsaw: Typografika.Google Scholar
 34. Tsing, Anna. 2000. “The Global Situation.” Cultural Anthropology 15, 3: 327–360.CrossRefGoogle Scholar
 35. Tuan, Yi-Fu. 1990. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values. New York: Columbia University Press.Google Scholar
 36. Źrałko, Agata. 2014a. “Powstaje największy park rozrywki w Polsce. W małym Torzymiu, tuż obok A2.” Gazeta Wyborcza, 28 March.Google Scholar
 37. ——. 2014b. “W maju ruszy remont starej ‘dwójki.’ Szykują się korki.” Gazeta Wyborcza, March 10, http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,15597735,W_maju_ruszy_remont_starej__dwojki___Szykuja_sie_korki.html, accessed June 27, 2014.Google Scholar

Web Resources

 1. http://autostrada-a2.pl/pl/dla-kierowcow/aktualnosci/152/zanim-wyruszysz-w -podroz-autostrada, accessed June 27, 2014.Google Scholar
 2. http://www.csk.szczecin.pl/czas-pracy-kierowcow-w-pl-i-ue, accessed June 27, 2014.
 3. http://www.frankowka.travel.pl/, accessed June 27, 2014.
 4. http://lamusboczow.cba.pl, accessed June 27, 2014.
 5. http://www.nevadacenter.pl/kompleks_nevada_center_pl.html, accessed June 27, 2014.
 6. http://www.port2000.pl, accessed June 27, 2014.

Copyright information

© Hana Cervinkova, Michal Buchowski, and Zdeněk Uherek 2015

Authors and Affiliations

 • Waldemar Kuligowski
 • Agata Stanisz

There are no affiliations available

Personalised recommendations