Advertisement

Islamic Organizations in Poland: From Monopoly to Pluralism

 • Agata S. Nalborczyk
 • Monika Ryszewska
Part of the Palgrave Studies in European Political Sociology book series (PSEPS)

Abstract

Islam has been present on the territory of the modern-day Poland for over 330 years, which makes it one of the traditional, officially recognized religions, even though the number of Muslims in Poland is not large. At present, the estimated number of Muslims in Poland is 15,000–30,000, which amounts to 0.04-0.08 per cent of the total population (Nalborczyk and Grodź, 2012, p. 456). Tatars, traditional Polish Muslims (numbering ca. 4,000–5,000), no longer constitute the majority in this group as was the case before the 1980s. The immigrant Muslim minority in Poland consists of Arabs, Turks, Bosnians, and Chechens. The majority of them are not migrant workers, but former students and their families, businessmen, and refugees.1

Keywords

Organizational Change Legal Personality Publishing Book Muslim Community Turkish Immigrant 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bachmann, K. (2012) Osiedla sie u nas Afgańczycy, http://wyborcza.pl/1,76842, 10997265,Osiedla_sie_u_nas_Afganczycy.html, date accessed 19 February 2013.Google Scholar
 2. Brunsson, N. and Olsen, J. P. (1993) Reforming Organization (New York: Routledge).Google Scholar
 3. Central Statistical Office (GUS) (2003) Maty rocznik statystyczny 2003, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2144_PLK_WAI.htm, date accessed 19 February 2013.Google Scholar
 4. Central Statistical Office (GUS) (2012a) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2844_PLK_HTML.htm, date accessed 19 February 2013.Google Scholar
 5. Central Statistical Office (GUS) (2012b) Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i mieszkań 2011. Raport z wyników, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm, date accessed 19 February 2013.Google Scholar
 6. DiMaggio, P. and Powell, W. W. (1983) ‘The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields’, American Sociological Review 48, 147–60.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dziekan, M. (2005) ‘Historia i tradycje polskiego islamu’ in Parzymies, A. (ed.) Muzutmanie w Europie (Warszawa: Dialog), pp. 199–229.Google Scholar
 8. Gudaszewski, G. and Chmielewski, M. (2010) Wyznania Religijne — Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2006–2008, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 8558_PLK_HTML.htm, date accessed 20 May 2012.Google Scholar
 9. Kolodziejczyk, A. (1997) Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX w (Siedlce: IH WSRP).Google Scholar
 10. Kryczyński, S. ([1938] 2000) Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej (Gdańsk: Rocznik Tatarow Pólskich).Google Scholar
 11. Libiszowska-Zółtkowska, M. (2001a) Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej).Google Scholar
 12. Libiszowska-Zółtkowska, M. (2001b) Kościoły i zwiazki wyznaniowe w Polsce (Warszawa: Verbinum).Google Scholar
 13. Łotocki, Ł. (2009) Integracja i dyskryminacja — krajobraz 2009 (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych).Google Scholar
 14. Łyszczarz, M. (2011) ‘Generational changes among young Polish Tatars’ in Górak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims in Poland and Eastern Europe (Warszawa: University of Warsaw), pp. 53–69.Google Scholar
 15. Machajski, P. and Urzykowski, T. (2010) Bedzie protest przeciwko meczetowi w Warszawie?, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/51,95194,7694628.html?i=3, date accessed 19 February 2013.Google Scholar
 16. March, J. G. (1981) ‘Footnotes to organizational change’, Administrative Science Quarterly 26(4), 563–77.CrossRefGoogle Scholar
 17. March, J. G. and Olsen, J. P. (2005) Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar).Google Scholar
 18. Miśkiewicz, A. (1990) Tatarzy polscy 1918–1939. Zycie społeczno-kulturalne i religijne (Warszawa: PWN).Google Scholar
 19. Nalborczyk, A. S. (2006) ‘Islam in Poland. The past and the present’, Islamochristiana 32, 225–38.Google Scholar
 20. Nalborczyk, A. S. (2011) ‘Mosques in Poland. past and present’ in Gorak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims in Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam (Warsaw: University of Warsaw), pp. 183–93.Google Scholar
 21. Nalborczyk, A. S. and Borecki, P. (2011) ‘Relations between Islam and the state in Poland: The legal position of Polish Muslims’, Islam and Christian-Muslim Relations 22(3), 343–59.CrossRefGoogle Scholar
 22. Nalborczyk, A. S. and Grodź, S. (2012) ‘Poland’ in Nielsen, J. S., Akgönül S., Alibašiè A. and Racius E. (eds) Yearbook of Muslims in Europe, vol. 4 (Leiden: Brill), pp. 455–68.CrossRefGoogle Scholar
 23. Oliver, C. (1991) ‘Strategic responses to institutional processes’, The Academy of Management Review 16(1), 145–79.Google Scholar
 24. Pedziwiatr, K. (2011) “‘The established and newcomers’ in Islam in Poland or the inter-group relations within the Polish Muslim community” in Gorak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims in Poland and Eastern Europe (Warszawa: University of Warsaw), pp. 169–83.Google Scholar
 25. Rosenow-Williams, K. (2012) Organizing Muslims and Integrating Islam in Germany. New Developments in the 21st Century (Leiden: Brill).CrossRefGoogle Scholar
 26. Rosenow-Williams, K. (2013) ‘Organising Muslims and integrating Islam. Applying organisational sociology to the study of Islamic organisations’, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS), 39(1), 41–60.Google Scholar
 27. Schmitter, P. and Streeck, W. (1999) ‘The organization of business interests: Studying the associative action of business in advanced industrial societies’, MPIfG Discussion Paper 99(1).Google Scholar
 28. Sevón, G. (1996) ‘Organizational imitation in identity transformation’ in Czerniawska-Joerges, B. and Sevon, G. (eds) Translating Organizational Change (Berlin: Walter de Gruyter & Co), pp. 49–66.Google Scholar
 29. Sobczak, J. (2004) ‘Połozenie prawne polskich wyznawców islamu’ in Baecker, R. and Kitab, S. (eds) Islam a świat (Toruń: Mado), pp. 172–209.Google Scholar
 30. Szymanik, G. (2010a) Nawet minaret bedzie nizszy, zeby was niedraznić, http://wyborcza.pl/1,76842,7707340,Nawet_minaret_bedzie_nizszy zeby_was_nie_draznic.html? as=3, date accessed 10 September 2012.Google Scholar
 31. Szymanik, G. (2010b) Protestowali przeciw budowie meczetu na Ochocie, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34882,7708462,Protestowali_przeciw_budowie_ meczetu_na_Ochocie.html, date accessed 25 June 2012.Google Scholar
 32. Tyszkiewicz, J. (1989) Tatarzy na Litwie i w Polsce, Studia z dziejów XIII-XVIII w (Warszawa: PWN).Google Scholar
 33. Tyszkiewicz, J. (2002) Z historii Tatarów polskich 1794–1944 (Pultusk: WSH).Google Scholar
 34. Unknown (2005) ‘Order za rozdzielenie polskich sióstr syjamskich’, wiadomosci.wp.pl, 25 August 2005, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Order-za-rozdzielenie-polskich-siostrsyjamskich,wid,7817668,wiadomosc.html?ticaid=110241, date accessed 19 February 2013.
 35. Unknown (2010) ‘Meczet na osiedlu moze być’, Gazeta Wyborcza, 27 March 2010, http://wyborcza.pl/1,76842,7707978,Meczet_na_osiedlu Moze_byc.html, date accessed 20 February 2013.

Copyright information

© Agata S. Nalborczyk and Monika Ryszewska 2013

Authors and Affiliations

 • Agata S. Nalborczyk
 • Monika Ryszewska

There are no affiliations available

Personalised recommendations