Advertisement

Norway

(Norge.)
 • John Scott Keltie
 • M. Epstein
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Haakon VII., born August 3, 1872; the second son, Carl, of Frederik, King of Denmark, elected King of Norway by the Storting, November 18, 1905; accepted the crown through his grandfather, the late King Christian of Denmark, November 18, 1905; landed in Norway November 25, 1905; married, July 22, 1896, to Princess Maud, born November 26, 1869, the third daughter of the late Edward VII., King of Great Britain and Ireland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Norway

1. Official Publications

 1. Norgesofficielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergverksdrift; Civilretsstatistik; Fængselsstyrelsens Aarbok; Fabrikanlæg; Fagskolestatistik; Faste Eiendomme; Fattigstatistik; Femaarsberetninger om Amternes ökonomiske Tilstand; Fiskerier; Fiskeriforsikring; Folkemængdens Bevægelse, Folketælling; Forsikringsselskaper; Forsömte Börn; Handel; Industristatistik; De offenthge Jernbaner; Jordbruk; Kommunale Finanser; Kommünevalg; Kriminalstatistik; Kriminel Retspleie; Dödelighetstabeller; Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker; Rekruteringsstatistik; Sindssykeasylerne; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Socialstatistik; Sparebanker: Spedalske; Statskassens Finanser; Telegrafvæsen; Ulykkesforsikring; Valgstatistik; Veterinærvæsen. Kristiania, 1861–1918.Google Scholar
 2. Statistisk Aarbok for Kongeriket Norge. (Statistical Annual of Norway.)Google Scholar
 3. Norges Statskalender for Aaret 1917. Efter offentlig Foranstaltning redigert av N. F. Leganger. Kristiania, 1917.Google Scholar
 4. Kongeriket Norges civile, geistlige og judicielle Iuddeling. Utgit av det Statistiske Centralbureau. Kristiania, 1917.Google Scholar
 5. Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau. I.—XXXV. Kristiania, 1883–1917.Google Scholar
 6. Maanedsskrift for Socialstatistik (Arbeidsmarkedet) Utgit av det Statistiske, Centralbureau. I.–IX. Kristiania, 1903–1912.Google Scholar
 7. Sociale Meddelelser. Utgit av Departementel for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri, Kristiania, 1913–1917.Google Scholar
 8. Norges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akershus Amt. IV. Hedemarkens Amt V. Kristians Amt. VI. Buskeruds Amt. VII. Jarlsberg og Larviks Amt. VIII. Bratsberg Amt. IX. Nedenes Amt. X. Lister og Mandai Amt. XI. Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIII. Bergens by. XIV. Nordre Bergenhus Amt XV. Romsdals Amt. XVI. Söndre Trondhjems Amt. XVII. Nordre Trondhjems Amt XVIII. Nordlands Amt. XIX. Tromsö Amt. XX. Finmarkens Amt. Kristiania, 1885–1916.Google Scholar
 9. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 10. Reports on Norway, Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 11. Unionens Oplôsning, 1905. Officielle Aktstykker. By J. V. Heiberg. Kristiania, 1906.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Anderson (D. A.), The School System of Norway. Boston, 1914.Google Scholar
 2. Aschehoug (T. H.), Norges nuvaerende staatsforfatning. 3 parts. Kristiania, 1891–93.Google Scholar
 3. Baedeker’s Norway, Sweden and Denmark, 10th ed. London, 1912.Google Scholar
 4. Bain (R. N.), Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 5. Beckett (S. J.), Norway and its Treasures. London, 1914.—The Fjords and Folk of Norway. London, 1915.Google Scholar
 6. Bosse (E.), Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart Jena., 1916.Google Scholar
 7. Boyesen (H. H.) Norway. [In ‘Story of the Nations.’] London, 1900.Google Scholar
 8. Braekstad (H. L.), The Constitution of the Kingdom of Norway. London, 1905.Google Scholar
 9. Cousange (J. de), La Scandinavie. Paris, 1914.Google Scholar
 10. Daniels (H. K.), Home Life in Norway. London, 1911.Google Scholar
 11. Drachman (Povl). The Industrial Development and Commercial Policies of the three Scandinavian Countries. Oxford, 1915.Google Scholar
 12. Dubois (M.) et Guy (C.), Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 13. Dyring (Joh.), Kongeriget Norge, dets Geografi, Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredie Udgave. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 14. Gjerset (Knut), History of the Norwegian People. 2 Vols. London and New York, 1915.Google Scholar
 15. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 16. Leach (H. G), Scandinavia of the Scandinavians. London, 1915.Google Scholar
 17. Monroe (W. S.), In Viking Land. Boston, Mass., 1908.Google Scholar
 18. Murray’s Handbook for Norway. 9th ed. London, 1904.Google Scholar
 19. Nansen (F.), Norway and the Union with Sweden. Also (separately) Supplementary Chapter. London, 1905.Google Scholar
 20. Nielsen (Dr. Yngvar), Handbook for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania, 1908.Google Scholar
 21. Nissen (H.), ‘Faedrelandet.’ Kristiania, 1914.Google Scholar
 22. Norge i det Nittende Aarhundrede. Tekst og Billeder af Norske Forfattere og Kunstnere. Kristiania, 1900. New Edition: ‘Norge, 1914–15.’ Kristiania, 1914–15.Google Scholar
 23. Norges Historie Fremstillet for det Norske Folk. Kristiania, 1908 f.Google Scholar
 24. Olté (E. C.), Scandinavian History. London.Google Scholar
 25. Overland (O. A.), Illustreret Norges Historie. Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 26. Quillardet, Suédois et Norvégiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 27. Reusch (Hans), Norges Geografi. I. Naturen og Folket. Christiania, 1915.Google Scholar
 28. Sars (J. E. W.), Udsigt over den norske Historie. 4 vols. Christiania, 1905.—Norges Historie. Christiania, 1899.Google Scholar
 29. Schefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XI., and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 30. Spender (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902.Google Scholar
 31. Willson (T. B.), History of the Church and State in Norway, London, 3—Handy Guide to Norway, London, 1912.Google Scholar
 32. Wood (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1919

Authors and Affiliations

 • John Scott Keltie
 • M. Epstein

There are no affiliations available

Personalised recommendations