Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Maria, born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III., and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was crowned September 6 of that year; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901. Offspring: Princess Juliana Louisa Emma Marie Wilhelmina, born April 30, 1909.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications (1) The Netherlands

 1. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions.Google Scholar
 2. Education in the Netherlands. Board of Education. London, 1902.Google Scholar
 3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
 4. Jaarcijfers over 1909 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 5. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1910: Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1910. Met machtiging van de regeering uit officiele opgaven zamengesteld. The Hague.Google Scholar
 6. Staatshegrooting voor het dienstjaar 1911. The Hague.Google Scholar
 7. Statistiek van den in-, uit-en doorvoer over 1909.Google Scholar
 8. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden. The Hague, 1910.Google Scholar
 9. Uitkomsten der 8e tienjaarl: volkstelling van 1899–1900 in het koninkrijk der Nederlanden. The Hague, 1901.Google Scholar
 10. Verslag der Nederlandsche Bank. 1909.Google Scholar
 11. Verslag van den Raad y Toezicht p de Spoorwegdiensten over 1909.Google Scholar
 12. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere Scholen over 1909.Google Scholar
 13. Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen over 1909. The Hague.Google Scholar
 14. Verslag van den Landbouw in Nederland over 1909.Google Scholar
 15. Verslag der Maatschappy tot Eypl. van Staatsspoorwepen oyer 1909.Google Scholar
 16. Verzameling van Consulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buiteniandsche Zaken. Jaargang 1908. The Hague.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Begrooting van Ned. Indie voor 1910.Google Scholar
 2. Jaarcijfers voor 1908 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 3. Koloniale-Economische Bydragen. Uitgegeven in opdracht van den Minister van Kolonien. 3 vols. Haag, 1905.Google Scholar
 4. Koloniaal Verslag van 1908.’ s Gravenhage, 1909.Google Scholar
 5. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. 1910. Batavia.Google Scholar
 6. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar

2. Non-Official Publications (1) The Netherlands

 1. Baedeker’s Belgium and Holland, including the Grand-Duchy of Luxembourg. 14th ed. London, 1905.Google Scholar
 2. Bernard (F.) and others,La Hollande, Géographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
 3. Blok (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I.–IV. London, 1898–1907.]Google Scholar
 4. Ditchfield (P. H.), The Church in the Netherlands. London, 1892.Google Scholar
 5. Doughty (H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. London, 1890.Google Scholar
 6. Sough (P. M.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
 7. Lenting (L. E.), Schets van het nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6th ed. 1904.Google Scholar
 8. Meldrum (D. S.), Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899.Google Scholar
 9. Metin (A.), Pays-Bas et Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rambaud. Vol. XI. Paris, 1899.Google Scholar
 10. Motley (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. London, 1858.—History of the United Netherlands. 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 11. Meyer, Nederlandsche Staatswetten. In two parts and supplement. Sneek, 1904–10.Google Scholar
 12. Oppenheim (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 3e druk. Groningen, 1906.Google Scholar
 13. Pyttersen’s Nederlandsch Staatsalmanak, 1910.Google Scholar
 14. Rengers (van Welderen, Baron), Schets eerier parlementaire geschiedenis van Nederland. 2 vols,’ s Gravenhage, 1896.Google Scholar
 15. Rogers (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. London, 1886.Google Scholar
 16. Seignobos (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1000.]Google Scholar
 17. Smissaert (H.), Overzicht van het nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Bernard (F.), A travers Sumatra. Paris, 1904.Google Scholar
 2. Bezemer Door, Nederl Oost-Indië. 1905.Google Scholar
 3. Blink (H.), Nederlandsch Oost en West Indië. Leiden, 1907.Google Scholar
 4. Cappelle (H. van), Au travers des Forêts vierges de la Guyane Hollandaise. Paris 1905.Google Scholar
 5. Chailley-Bert (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1900.Google Scholar
 6. Colyn (H.), Neerlands Indië, Land en Volk. Amsterdam, 1910.Google Scholar
 7. Day (C.), The Policy and Administration of the Dutch in Java. London, 1904.Google Scholar
 8. De Louter (Dr. J.), Handleiding tot de kenhis van het staats-en administratiefrecht van Ned. Indie,’ s Gravenhage, 1904.Google Scholar
 9. Van Deventer (M. L.), Geschiedenis der Nederlanders op Java.Google Scholar
 10. Enthoven (J. J. K.), Bydrage tot de kennis von Borneo’s Westerafdeeling. Leiden, 1903Google Scholar
 11. Giesenhagen (K.), Auf Java und Sumatra. Leipzig, 1902.Google Scholar
 12. Hugronje (Dr. Snouck), De Atjehers. Batavia, 1894.Google Scholar
 13. Kempees (J.), De tocht van overste van Daalendoor de Gajolanden. 1905.Google Scholar
 14. Kol (H. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 15. Lith (Dr. P. A. van der), en Snelleman Encyclopedie van Nederl. Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
 16. Lorentz (H. A.), Ernige manuden onder de Papocas.Google Scholar
 17. Maass (A.), Quer durch Sumatra. Berlin, 1904.Google Scholar
 18. Margadant (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie, 1895.Google Scholar
 19. Marsden (W.), History of Sumatra. 3rd edition. London, 1811.Google Scholar
 20. Martin (K.), Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Buru. Leiden, 1904.Google Scholar
 21. Molengraaf (G. A. F.). Geologische Verkenn in gstoch ten in Central Borneo (1893–94) Leiden, 1900. English Translation, Leiden, 1902.Google Scholar
 22. Muller (H. P. N.), Door het Land van Columbus. Haarlem, 1905.Google Scholar
 23. Nieuwenhuis (A. W.), In Central Borneo. 1902.— Quer durch Borneo. Parts I. and II. Leiden, 1904–07.Google Scholar
 24. Palgrave (W. G.), Dutch Guiana. London, 1876.Google Scholar
 25. Pedersen (H. V.), Door den Oost Indischen Archipel. 1902.Google Scholar
 26. Petit (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atehin. Paris, 1891.Google Scholar
 27. Preyer (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
 28. Baffles (Sir T. S), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 29. Baffles (Sir T. S), Life of Sir T. Stamford Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 30. Reclus (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 31. Sarasin (P. und F.) Reisen in Celebes. Wiesbaden, 1905.Google Scholar
 32. Scidmore (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 33. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land-en volkenkunde van Neder-landsch-Indië.’ s Gravenhage, 1855–1909.Google Scholar
 34. Veth (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 3 vols. 1903.Google Scholar
 35. Verslag der Javasehe Bank over 1908–09.Google Scholar
 36. Valz (W.), Nord-Sumatra. Berlin, 1910.Google Scholar
 37. Wallace (Alfred Russel), The Malay Archipelago. London, 1869.Google Scholar
 38. Wit (Augusta de), Facts and Fancies about Java. 2nd. ed. The Hague, 1900.Google Scholar
 39. English ed., Java: Pacts and Fancies. London, 1905.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1911

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations