Advertisement

Norway

Norge
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Haakon VI.., born August 3, 1872 ; the second son, Carl, of Frederik, King of Denmark, elected King of Norway by the Storting, November 18, 1905 ; accepted the crown through his grandfather, the late King Christian of Denmark, November 20, 1905 ; landed in Norway November 25, 1905 ; married, July 22, 1896, to Princess Mau., born November 26, 1869, the third daughter of Edward. VII., King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Norway

1. Official Publications

 1. Norges officielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergværksdrift; Den almindelige Brandforsikringsindretning; Civilretsstatistik; Fængselsstyrelsens Aarbog; Fabrikanlæg; Fagskolestatistik: Faste Eiendomme; Fattigstatistik; Femaarsberetninger om Amternes ökonomiske Tilstand; Fiskerier; Folkemængdens Bevægelse, Folketælling; Forsömte Born; Handel; Industristatistik; De offentlige Jernbaner; Jordbrug; Kommunale Finanser; Kriminalstatistik; Kriminel Retspleie; Livs og Pödstabeller; Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker; Rekruteringsstatistik; Sindssygeasylerne; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Socialstatistik; Sparebanker; Spedaiske; Statskassens Finanser; Telegrafvæsen; Ulykkesforsikring; Valgstatistik; Veterinærvæsen. 4. Fra 1881–8. Kristiania, 1861–1907.Google Scholar
 2. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. (Annuaire statistique de la Norvège.) 26 de Aargang, 1906. Udgivet af det Statistiske Centralbureau. Kristiania, 1906.Google Scholar
 3. Norges Statskalender for Aaret 1907. Efter offentlig Foranstaltning redigeret af N. R. Bull. 8. Kristiania, 1906.Google Scholar
 4. Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Udgiven af det Statistiske Centralbureau. 8. Kristiania, 1902.Google Scholar
 5. Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau. I.–XXIV. 8. Kristiania, 1883–1907.Google Scholar
 6. Arbeidsmarkedet Udgivet af det Statistiske Centralbureau. I.–IV. 8. Kristiania, 1905–1907.Google Scholar
 7. Norges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akershus Amt. IV. Hedemarkens Amt. VI. Buskeruds Amt. VIII. Bratsberg Amt. IX. Nedenes Amt. X. Lister og Mandai Amt. XI. Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIV. Nordre Bergenhus Amt. XVI. Söndre Trondhjems Amt. XIX. Tromsö Amt. XX. Finmarkens Amt. Kristiania, 1885–1906.Google Scholar
 8. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 9. Reports on Norway, Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 10. Unionens Oplösning, 1905. Officielle Aktstykker. By J. V. Heiberg. Kristiania, 1906.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Aschehou. (T. H.), Norges nuvaerende staatsforfatning. 3 parts. Christiania, 1891–93.Google Scholar
 2. Baedeker’. Norway, Sweden and Denmark. 8th ed. Leipzig, 1903.Google Scholar
 3. Bai. (R. N.), Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 4. Bennet. (T.), Handbook for Travellers in Norway. 8. Christiania, 1896.Google Scholar
 5. Boyese. (H. H.) Norway. [In “Story of the Nations.”] London 1900.Google Scholar
 6. Bradsha. (J.), Norway, its Fjonrds, Fjelds, and Fosses. London, 1896.Google Scholar
 7. Braeksta. (H. L.), The Constitution of the Kingdom of Norway. London, 1905.Google Scholar
 8. Coo. (T.), Guide to Norway, Sweden, and Denmark. London. 1893.Google Scholar
 9. Chapma. (A.), Wild Norway. London, 1897.Google Scholar
 10. Duboi. (M.) et Gu. (C.), Album. Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 11. Du Chaill. (P. B.), The Land of the Midnight Sun. 2 vols. London, 1881. The Land of the Long Night. London, 1900.Google Scholar
 12. Dyrin. (Joh.), Kongeriget Norge, dets Geografl,Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredie Udgave. 8. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 13. Faerde. (A.), Almenfattelig udssigt over Norges statsforfatning. Christiania, 1894.Google Scholar
 14. Hyn. (C. J. C.), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 15. Kear. (C. F.), Norway and the Norwegians. 8. London, 1892.Google Scholar
 16. Kenned. (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 17. Kioe. (A. N.), Indtægts og form uesforhold i Norge. 8. Kristiania, 1892–1893.Google Scholar
 18. Le. (J. A.), Peaks and Pines. London. 1899.Google Scholar
 19. Moh. (Alfred), La Suède et la Révolution Norvégienne. Paris, 1905.Google Scholar
 20. Murray’. Handbook for Norway 9th ed. London, 1904.Google Scholar
 21. Nanse. (F.), Norway and the Union with Sweden. Also (separately) Supplementary Chapter. London, 1905.Google Scholar
 22. Nielse. (Dr. Yngvar), Reisehaandbog over Norge. Tiende Oplag. Kristiania, 1903.Google Scholar
 23. Nielse. (Dr. Yngvar), Handbook for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania. 1899 Norge i det Nittende Aarhundrede. Tekst og Billeder af Norske Forfattere og Kunstnere. Kristiania. 1900.Google Scholar
 24. Otté. (E. C.). Scandinavian His tory. 8. London.Google Scholar
 25. Overlan. (O. A.), Mustreret Norges Historie. Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 26. Quiilarde., Suédois et Norvegiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 27. Schefe. (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 nos jours. Vols. X., XI., and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 28. Sedgwic. (C S.), The Story of Norway. London, 1885.Google Scholar
 29. Seignobo., Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.Google Scholar
 30. Smit. and Prebense., Kongeriget Norges Grundlnv. Christiania. 1884Google Scholar
 31. Spende. (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902.Google Scholar
 32. Willso. (T. B.), Guide to Norway. 4th ed. London 1899.—History of the Church and State in Norway. London, 1903.Google Scholar
 33. Woo. (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1908

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations