Advertisement

Netherlands (The)

Koninkrijk der Nederlanden
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Wilhelmina Helena Pauline Mari., born August 31, 1880, daughter of the late King Willem III. and of his second wife, Princess Emma, born August 2, 1858, daughter of Prince George Victor of Waldeck; succeeded to the throne on the death of her father, November 23, 1890; came of age August 31, 1898, and was inaugurated September 6 of that year ; married to Prince Henry of Mecklenburg-Schwerin, February 7, 1901.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Statistical and other Books of Reference concerning the Netherlands and its Colonies

1. Official Publications (1) The Netherlands

 1. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. London, 1895.Google Scholar
 2. Education in the Netherlands. Board of Education. London, 1902.Google Scholar
 3. Foreign Office Reports. Annual Series. London.Google Scholar
 4. Gerechtelijke Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden,’ s Gravenhage, 1905.Google Scholar
 5. Jaarcijfers over 1906 door de Centrale Commissie voor de Statistiek.Google Scholar
 6. Onderzoek naar de geschiedenis en Werkzaamheid der Vakvereenigingen, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1896.Google Scholar
 7. Report by Mr. Sydney Locock, Secretary of Legation, on land laws and landed property, dated The Hague, December 20, 1869; in ‘Reports from H.M.’s Representatives respecting the Tenure of Land in the several Countries of Europe.’ Part I. Fol. London, 1870.Google Scholar
 8. Statistiek van het Gevangeniswezen. 1906.Google Scholar
 9. Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1907. Met machtiging van de regeering uit officiele opgaven zamengesteld.’ s Gravenhage.Google Scholar
 10. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1908.’ s Gravenhage.Google Scholar
 11. Statistiek van den in-, uit-on doorvoer over 1900.Google Scholar
 12. Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden,’ s Gravenhage, 1906.Google Scholar
 13. Uitkomsten der 8e tienjaarl: volkstelling van 1899–1900 in het koninkrijk der Neder, landen,’ s Gravenhage, 1901.Google Scholar
 14. Verslag der Nederlandsche Bank. 1906.Google Scholar
 15. Verslag van den Raad v Toezicht op de Spoorwegdiensten over 1906.Google Scholar
 16. Verslag van den Staat der hoogere, middelbare en lagere scholen over 1906.Google Scholar
 17. Verslag van den Staat der Nederlandsche Zeevisscherijen over 1906.’ s Gravenhage.Google Scholar
 18. Verslag van den Landbouw in Nederland over 1906.Google Scholar
 19. Verslag der Maatschappy tot Eypl. van Staatsspoorwegen over 1906.Google Scholar
 20. Verzameling van Consulaire en andere Berigten en Verslagen over Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Jaargang 1905.’ s Gravenhage.Google Scholar

(2) Colonics

 1. Begrooting van Ned. Indië voor 1908.Google Scholar
 2. Holland. East Indies. Colonial Possessions. Admiralty, Naval Intelligence Department. London, 1888.Google Scholar
 3. Jaarcijfers voor 1905 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 4. Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Uitgegeven op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën. 1888. Amsterdam, 1889.Google Scholar
 5. Koloniale-Economische Bydragen. Uitgegeven in opdracht van den Minister van Kolonien. 3 vols. Haag, 1905.Google Scholar
 6. Koloniaal Verslag van 1905.’ s Gravenhage, 1906.Google Scholar
 7. Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. 1907. Batavia.Google Scholar
 8. Reports on the Trade of Java and of Curaçoa. Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 9. Résumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera. Batavia. 1890.Google Scholar
 10. Verbee. (R. D. V.), and Fennem. (R.), Description géologique de Java et Madoura. 2 vols. Amsterdam, 1896.Google Scholar

2. Non-Official Publications. (1) The Netherlands

 1. Algemeene Statistiek van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 8. Leiden, 1869–82.Google Scholar
 2. Amid. (E. de), Holland. [Translated from the Italian.] 2 vols. 8. London, 1888.Google Scholar
 3. Baedeker’. Belgium and Holland, including the Grand-Duchy of Luxembourg. 14th ed. London, 1905.Google Scholar
 4. Barke. (J. E.), The Rise and Decline of the Netherlands. London.Google Scholar
 5. Bernar. (F.) and others, La Hollande, Géographique, Ethnologique, &c. Paris, 1900.Google Scholar
 6. Blo. (P. J.), Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vols. I.–IV. 2nd ed. The Hague, 1900. [Eng. Trans. Parts I.–IV. London, 1898–1907.]Google Scholar
 7. Ditchfiel. (P. H.), The Church in the Netherlands. 8. London, 1892.Google Scholar
 8. Doughty .H. M.), Friesland Meres. 3rd ed. 8. London, 1890.Google Scholar
 9. Een Halve Eeuw, 1848–98. The Hague, 1898.Google Scholar
 10. Gids der Nederlandsche Weldadigheid. Amsterdam, 1899.Google Scholar
 11. Har. (A. J. C.), Sketches in Holland and Scandinavia. London, 1885.Google Scholar
 12. Havar. (H.), In the Heart of Holland. (Eng. Trans.) 8. London, 1880.Google Scholar
 13. Houg. (P. Μ.), Dutch Life in Town and Country. London, 1901.Google Scholar
 14. Lentin. (L. E.), Schets van het nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6th ed. 1904.Google Scholar
 15. Loo. (D. de), Organisation de l’enseignement secondaire dans le Royaume des Pays-Bas. Leiden, 1894.Google Scholar
 16. Meldrn. (D. S.), Holland and the Hollanders. 2nd ed. London, 1899.Google Scholar
 17. Meti. (A.), Pays-Bas et Belgique. In ‘Histoire Générale,’ edited by E. Lavisse and A. Rainbaud. Vol. XI. Paris. 1899.Google Scholar
 18. Motle. (J. L.), The Rise of the Dutch Republic. 3 vols. London, 1858.Google Scholar
 19. Motle. (J. L.), History of the United Netherlands, 4 vols. London, 1869.Google Scholar
 20. Murray’. Handbook for Holland and Belgium. 8. London.Google Scholar
 21. Nederlandsche Staatswetten. In two parts and supplement. Sneek, 1904–07.Google Scholar
 22. Oppenhei. (Dr. J.), Handboek voor het gemeenterecht. 3e druk. Groningen, 1906.Google Scholar
 23. Pyttersen’. Nederlandsch Staatsalmanak, 1906.Google Scholar
 24. Renger. (van Welderen, Baron), Schets einer parlementaire geschiedenis van Nederland. 2 vols.’ s Gravenhage, 1896.Google Scholar
 25. Roger. (J. E. T.), Holland. In “Story of the Nation” Series. 8. London, 1886.Google Scholar
 26. Seignobo. (C.), Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897. [Eng. Trans. London, 1900.]Google Scholar
 27. Smissaer. (H.), Overzicht van het nederlandsch armwezen, 1901.Google Scholar
 28. Woo. (C. W.), Through Holland. 8. London, 1877.Google Scholar

(2) Colonies

 1. Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indie. Amsterdam, 1861.Google Scholar
 2. Almeid. (W. B. d’), Life in Java. 2 vols. 8. London, 1864.Google Scholar
 3. Bemmele. (J van) and Honye. (G. B.), Guide to the Dutch East Indies. London, 1897.Google Scholar
 4. Ber. (Van den), The Financial and Economical Condition of Netherlands India. The Hague, 1895.Google Scholar
 5. Bernar. (F.), A travers Sumatra. Paris, 1904.Google Scholar
 6. Bezeme. (Door), Nederl Oost-Indië. 3905.Google Scholar
 7. Biekmor. (H. S.), Travels in the East Indian Archipelago. 8. London, 1868.Google Scholar
 8. Blin. (H.), Nederlandsch Oost en West lndië. Leiden, 1907.Google Scholar
 9. Boo. (H. J.), Regeringsreglement van Ned. Indie. Zalt-Bommel. 1876.Google Scholar
 10. Boy. (H. S.), Some Notes on Java and its Administration by the Dutch. 8. Allahabad, 1892.Google Scholar
 11. Cappell. (H. van). Au travers des Forêts vierges de la Guyane Hollandaise. Paris, 1905.Google Scholar
 12. Chailley-Ber. (J.), Java et ses Habitants. Paris, 1900.—La Hollande et les Fonctionnaires des Indes Néerlandaises. Paris, 1898.Google Scholar
 13. Coo. (W.), With the Dutch in the East. [Military operations in Lombok, &c., in 1894. Eng. Trans.] London, 1897.Google Scholar
 14. Da. (C.), The Policy and Administration of the Dutch in Java. London, 1904.Google Scholar
 15. De Jong. (Jhr. M. J. K. J.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag over Java II.–VII. The Hague, 1869–75.Google Scholar
 16. De Loute. (Dr. J.), Handleiding tot de kennis van het staats-en administratiefrecht van Ned. Indie,’ s Gravenhage, 1904.Google Scholar
 17. Devente. (JSz., S. van), Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java, op. last van Z. Exc. den Minister van Kolonien J. D. Fransen van de Putte bijeenverzameld 8. Zalt-Bommel, 1865.Google Scholar
 18. Enthove. (J. J. K.), Bydrage tot de kennis von Borneo’s Westerafdeeling. Leiden, 1903.Google Scholar
 19. Forbe. (Mrs. H. O.), Insulinde. 8. London.Google Scholar
 20. Giesenhage. (K.), Auf Java und Sumatra. Leipzig, 1902.Google Scholar
 21. Haga .A.), Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. 2 vols. Batavia. 1884.Google Scholar
 22. Hellwal. (Fr. Von), Das Colonialsystem der Niederländer in Ostindien. 8 Leipzig, 1873.Google Scholar
 23. Heutsz (.. B. van), De onderwerping van Atjeh. 8. The Hague, 1893.Google Scholar
 24. Hollande. (Dr. 3. T. de), Handleiding bij de beoefening van de Taal-, Land-en Volken, kunde van Ned. Indie. Breda, 1883.Google Scholar
 25. Hugronj. (Dr. Snouck), De Atjehers. Batavia, 1894.Google Scholar
 26. Jaarcijfers over 1894 en vorige jaren omtrent de kolonien. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland.Google Scholar
 27. Kempee. (J.), De tocht van overste van Daalendoor de Gajolanden. 1905.Google Scholar
 28. Keucheniu. (Dr. L. W. C.), Handelingen betreffende het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie. 3 vol. Utrecht. 1857.Google Scholar
 29. Ko. (H. van), Gegevens over Land en Volk van Suriname. Surinam, 1904.Google Scholar
 30. Leclerc. (J.), Un Séjour dans l’Ile de Java. Brussels, 1898.Google Scholar
 31. Lit. (Dr. P. A. van der), en Snelleman Encyclopedie van Nederl. Indië. Leiden, 1895.Google Scholar
 32. Maas. (A.), Quer durch Sumatra. Berlin, 1904.Google Scholar
 33. Margadan. (Dr. C. W.), Ned. Regeeringsreglement van Ned. Indie. 1895.Google Scholar
 34. Marsde. (W.), History of Sumatra. 3rd edition. 4. London, 1811.Google Scholar
 35. Marti. (K.), Reisen in den Molukken, in Ambon, den Uliassern, Seran (Ceram) und Buru. Leiden, 1904.Google Scholar
 36. Molengraa. (G. A. F.), Geologische Verkenningstochten in Central Borneo (1893–94). Leiden, 1900. English Translation, Leiden, 1902.Google Scholar
 37. Mone. (J. W. B.), Java, or, How to Manage a Colony; showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vols. 8. London, 1861.Google Scholar
 38. Mulle. (A. P. N.), Door het Land van Columbus. Haarlem, 1905.Google Scholar
 39. Nieuwenhui. (A. W.), In Central Borneo. 1902.—Quer durch Borneo. Parts I. and II. Leiden, 1904–07.Google Scholar
 40. Palgrav. (W. G.), Dutch Guiana. 8. London, 1876.Google Scholar
 41. Pederse. (H. V.), Door den Oost Indischen Archipel. 1902.Google Scholar
 42. Peti. (W. L. de), La Conquête de la Vallée d’Atchin. 8. Paris, 1891.Google Scholar
 43. Pfluge. (A.), Smaragdinseln der Südsee. Bonn, 1901.Google Scholar
 44. Powel. (F. B. S. B.), In Savage Isles and Settled Lands. 8. London, 1892.Google Scholar
 45. Preye. (A.), Indo Malayische Streifzüge. Leipzig, 1903.Google Scholar
 46. Raffie. (Sir T. S.), History of Java. 2 vols. London, 1817.Google Scholar
 47. — Life of Sir T. Stamford Raffles. By his Widow. London, 1830.Google Scholar
 48. Reclu. (Elisée), Universal Geography. Vol. XIV. London, 1890.Google Scholar
 49. Sarasi. (P. und F.) Reisen in Celebes. Wiesbaden, 1905.Google Scholar
 50. Scidmor. (Eliza R.), Java the Garden of the East. New York, 1897.Google Scholar
 51. Tijdschrift van het koninklijk instituut voor taal-, land-en volkenkunde van Neder-landsch-Indië.’ s Gravenhage, 1855–1906.Google Scholar
 52. Vet. (Prof. P. J.), Java: geographisch, ethnologisch, historisch. 3 vols. 1903.Google Scholar
 53. Verslag der Javasche Bank over 1905–06.Google Scholar
 54. Wallac. (Alfred Russel), The Malay Archipelago. 8. London, 1869.Google Scholar
 55. Wi. (Augusta de), Facts and Fancies about Java. 2nd. ed. The Hague, 1900. English ed,, Java: Facts and Fancies. London, 1905.Google Scholar
 56. Worsfol. (W. B.), A Visit to Java. 8. London, 1893.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1908

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations