Advertisement

Norway

Norge
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Haakon VII., born August 3, 1872; the second son, Carl, of Frederik, Crown Prince (now King) of Denmark, elected King of Norway by the Storthing, November 18, 1905; accepted the crown through his grandfather, the late King Christian of Denmark, November 20, 1906; landed in Norway November 25, 1905; married, July 22, 1896, to Princess Maud, born November 26, 1866, the third daughter of Edward VII., King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Norway

Official Publications

 1. Norges officielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergværksdrift; Denalmindelige Brand fosikringsindretning; Civilretsstatistik; Fangselsstyrelsens Aarbog; Fabrikanlæg; Fagskolestatistik; Faste Eiendomme; Fattigstatistik; Femaarsheretninger om Amternes ökonomiske Tilstand; Fiskerier; Folkemængdens Bevægolse, Folketælling; Handel; Industristatistik; De offentlige Jernbaner; Jordbrug; Kommunale Finantser; Keiminalstatistik; Kriminel Retspleie; Livs og Dödstabeller; Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker; Rekruteringsstatistik; Sindssygeasylerne; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Socialstatistik; Sparebanker; Spedalske; Statskassens Finantser; Telegrafrdsen; Valgstatistik; Veterinærvæsen. 4. Fra 1881–8. Kristiania, 1861–1905.Google Scholar
 2. Statistisk Aarbog for Kongeriget Nortre. (Annuaire statistique de la Norvége.) 25 de Aargang, 1905. Udgivet af det Statistiske Centralbureau. Kristiania, 1905.Google Scholar
 3. Norges Statskalender for Aaret 1905, Efter offentlig Foranstaltning redigieret af N. B. Bull. 8. Kristiania, 1905.Google Scholar
 4. Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Udgiven af det Statistiske Centraibureau. 8. Kristiania, 1902.Google Scholar
 5. Meddelelser fra det Statistiske Centraibureau. I.–XXII. 8. Kristiania, 1883–1905.Google Scholar
 6. Norges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akershus Amt. IV. Hedemarkens Amt. VI. Buskeruds Amt. VIII. Bratsberg Amt. IX. Nedenes. X. Lister og Mandal. XI. Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIV. Nordre Bergenhus Amt. XVI. Söndre Trondhjems Amt. XIX. Tromsö Amt. Kristiania, 1885–1904.Google Scholar
 7. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 8. Reports on Sweden and Norway, Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 9. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London.Google Scholar

Non-Official Publications

 1. Baedeker’s Norway, Sweden and Denmark. 8th ed. Leipzig, 1903.Google Scholar
 2. Bain (R. N.), Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden (1515–1900), Cambridge, 1905.Google Scholar
 3. Bennett (T.), Handbook for Travellers in Norway. 8. Christiania, 1896.Google Scholar
 4. Boyesen (H. H.), Norway. [In “Story of the Nations.”] London, 1900.Google Scholar
 5. Bradshaw (J.), Norway, its Fjords, Fjelds, and Fosses. London, 1896.Google Scholar
 6. Braekstad (H. L.), The Constitution of the Kingdom of Norway. London, 1905.Google Scholar
 7. Cook (T.), Guide to Norway, Sweden, and Denmark. London, 1893.Google Scholar
 8. Chapman (A.), Wild Norway. London, 1897.Google Scholar
 9. Dubois (M.) et Guy (C.), Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 10. Du Chaillu (P. B.), The Land of the Midnight Sun. 2 vols. London, 1881. The Land of the Long Night. London, 1900.Google Scholar
 11. Dyring (Joh.), Kongeriget Norge, dets Geografl, Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredie Udgave. 8. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 12. Hyne (C. J. C.), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 13. Keary (C. F.), Norway and the Norwegians. 8. London, 1892.Google Scholar
 14. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 15. Eiær (A. N.),Indtægts og formuesforhold i Norge. 8. Kristiania, 1892–1893.Google Scholar
 16. Lee (J. A.), Peaks and Pines. London. 1899.Google Scholar
 17. Murray’s Handbook for Norway. 9th ed. London, 1897.Google Scholar
 18. Nansen (F.), Norway and the Union with Sweden. Also (separately) Supplementary Chapter. London, 1905.Google Scholar
 19. Nielsen (Dr. Yngvar), Reisehaand bog over Norge. Tiende Oplag. Kristiania, 1903.Google Scholar
 20. Nielsen (Dr. Yngvar), Handbook, for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania, 1899.Google Scholar
 21. Oité (E. C.), Scandinavian History. 8. London.Google Scholar
 22. Overland (O. A.), Illustreret Norges Historie. Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 23. Quillardet, Suédois et Norvegiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 24. Sehefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XI., and XII. of Histoire Générale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 25. Sedgwick (C. S.), The Story of Norway. London, 1885.Google Scholar
 26. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, Paris, 1897.Google Scholar
 27. Spender (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902.Google Scholar
 28. Willison (T. B.), Guide to Norway. 4th ed. London, 1899.—History of the Church and State in Norway. London, 1903.Google Scholar
 29. Wood (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1906

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations