Advertisement

Sweden and Norway

Sverige Och Norge
 • J. Scott Keltie
Part of the The Statesman’s Yearbook book series (SYBK)

Abstract

Oscar II., born January 21, 1829 ; the third son of King Oscar I., and of Queen Josephine, daughter of Prince Eugene of Leuchtenberg. Succeeded to the throne at the death of his brother, King Carl XV., Sept. 18, 1872. Married June 6, 1857, to Queen Sophia, born July 9, 1836, daughter of the late Duke Wilhelm of Nassau.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References concerning Sweden and Norway

1. Official Publications

 1. Bidrag till Sveriges officiella Statistik: A. Befolknings-statistik. B. Rättsväsendet C. Bergshandtering. D. Fabriker och handtverk. E. Sjöfart. F. Handel. G. Fångvården. H. K. Majestäts befallningshafvandes femårsberattelser. I. Telegrafväsendet. K. Hälso-och sjukvården. L. Statens järnvägstrafik. M. Postverket N. Jordbruk och boskapsskötsel. O. Landtm teriet. P. Undervisningsväsendet. Q. Statens domäner. R. Valstatistik. S. Allmänna @@ eten. T. Lots-och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. U. Kommunernas fattigvård och finanser. V. Brännvins tillverkning och försaljning samt hvitbetssockertillverkningen. X. Aflönings-och pensionsstatistik. Y Sparbanksstatistik. 4. Stockholm, 1857–1904.Google Scholar
 2. Norges officielle Statistik: Arbeidslönninger; Bergværksdrift; Den almindelige Brandfor-sikringsindretning; Civilretsstatistik; Distriktsfængsler; Fabrikanlæg; Fagskolestatistik; Faste Eiendomme; Fattigstatistik;. Femaarsberetninger om Amternea ökonomiske Tilstand; Fiskerier; Folkemængdens Bevægelse, Folketælling; Handel; De offentlige Jernbaner; Jordbrug; Kommunale Finantser; Kriminal Statistik; Kriminel Retspleie; Livs og Dodstabeller [Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene; Postvæsen; Private Aktiebanker: Rekruteringsstatistik; Rigstelegraf; Sindssygeasylerne; Skibsfart; Skiftevæsen; Skolevæsen; Socialstatistik; Sparebanker; Spedalske; Statskassens Finantser; Strafarbeidsanstalter; Valgstatistik; Veterinærvæsen. 4. Fra 1881–8. Kristiania, 1861–1904.Google Scholar
 3. Sveriges statskalender för år 1904. Utgifven efter Kungl. Majestäts nådigste förordnande af dess Vetenskaps-Akademi. 8. Stockholm, 1903.Google Scholar
 4. Sveriges officiella Statistik i sammandrag, 1904. Stockholm, 1904.Google Scholar
 5. La Suède, son Peuple et son Industrie. Exposé Historique et Statistique, Publié par ordre du Gouvernement, rédigé par G. Sundbärg. 8. Stockholm, 1900.Google Scholar
 6. Sweden, its People and its Industry. Historical and Statistical Handbook, published by order of the Government. Edited by G. Sundbärg. 8. Stockholm, 1904.—Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. (Annuaire statistique de la Norvège.) 32 de Aargang, 1903. Udgivet af det Statistiske Centralbureau. Kristiania, 1903.Google Scholar
 7. Norges Statskalender for Aaret 1904. Efter offentlig Foranstaltning redigeret af N. R. Bull. 8. Kristiania, 1903.Google Scholar
 8. Statistisk tidskrift, utgifven af Kungl. Statistiska Central-Byrån. Stockholm, 1862–1904.Google Scholar
 9. Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Udgiven af det Statistiske Centralbureau. 8. Kristiania, 1902.Google Scholar
 10. Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau. I.—XXI. 8. Kristiania, 1883–1904.Google Scholar
 11. Noges Land og Folk. I. Smaalenenes Amt. II. Akersbus Amt. IV. Hedemarkens Amt. VI. Buskeruds Amt. VIII. Bratsberg Amt, IX. Neder es. X. Lister og Mandai. XI. Stavanger Amt. XII. Söndre Bergenhus Amt. XIV. Nordre Bergenhus Amt. XVI. Sönrlre Trondhjems Amt. XIX. Tromsö Amt. Kristiania, 1885–1904.Google Scholar
 12. Norway: Official Publication for the Paris Exhibition. Kristiania, 1900.Google Scholar
 13. Reports on Sweden and Norway Foreign Office Reports, Annual Series. London.Google Scholar
 14. Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign Countries and British Possessions. Imp. 4. London.Google Scholar

2. Non-Official Publications

 1. Baedeker’s Norway, Sweden and Denmark, 8th ed. London, 1903.Google Scholar
 2. Bain (R. N.), Gustavus III. and his Contemporaries. 2 vols. London, 1894.Google Scholar
 3. Charles XII. and the Collapse of the Swedish Empire in “Heroes of the Nations” series. London, 1895.—Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway, and Sweden (1515–1900). Cambridge, 1905.Google Scholar
 4. Bennett (T.), Handbook for Travellers in Norway. 8. Christiania, 1896.Google Scholar
 5. Boyesen (H. H.), Norway. [In “Story of the Nations”]. London, 1900.Google Scholar
 6. Bradshaw (J.), Norway, its Fjords, Fjelds. and Fosses. London, 1896.Google Scholar
 7. Cook (T,), Guide to Norway, Sweden, and Denmark. London, 1893.Google Scholar
 8. Chapman (A.) Wild Norway. London, 1897.Google Scholar
 9. Dubois (M.) et Guy (C), Album Géographique t. III. Paris, 1899.Google Scholar
 10. Du Ghaillu (P. B.), The Land of the Midnight Sun. 2 vols. London, 1881. The Land of the Long Night. London, 1900.Google Scholar
 11. Dyting (Joh.), Kongeriget Norge, dets Geografi, Samfundsindretninger og Næringsveie, Tredie Udgave. 8. Porsgrund, 1904.Google Scholar
 12. Geijer (E. G.) and Carlson (F. F.), Geschichte Schwedens. Hamburg und Gotha, 1832–8.Google Scholar
 13. Guide, the Swedish Touring Club’s, to Sweden. 8. London, 1898.Google Scholar
 14. Höjer (M.), Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrifning med historiska anmärkningar. 8. Stockholm, 1875–83.Google Scholar
 15. Hyne (C. J. C), Through Arctic Lapland. London, 1898.Google Scholar
 16. Keary (C. F.), Norway and the Norwegians. 8. London, ]892.Google Scholar
 17. Kennedy (E. B.), Thirty Seasons in Scandinavia. London, 1903.Google Scholar
 18. Kiær (A. N.), Indtægts og formuesforhold i Norge. 8. Kristiania, 1892–1893.Google Scholar
 19. Lee (J. A.), Peaks and Pines. London, 1899.Google Scholar
 20. Löfström (S. A.), Sweden, Statistics. (World’s Columbian Exposition 1893, Chicago). 8. Stockholm, 1893.Google Scholar
 21. Monielius (O.), Hildebrand (H.), and others, Sveriges Historia från äldsta Tid till våra Dagar. Stockholm, 1877–81.Google Scholar
 22. Murray’s Handbook for Norway. 9th ed. London, 1897.Google Scholar
 23. Nielsen (Dr. Yngvar), Reisehaandbog over Norge. Tiende Oplag. Kristiania, 1903.Google Scholar
 24. Nielsen (Dr. Yngvar), Handbook for Travellers in Norway. With Maps. Kristiania, 1899.Google Scholar
 25. Nordenström (G.), L’Industrie Minière de la Suède en 1897. Stockholm, 1897.Google Scholar
 26. Otté (E. C), Scandinavian History. 8. London.Google Scholar
 27. Øverland (O. A.), Illustreret Norges Historie. Kristiania, 1885–95.Google Scholar
 28. Quillardet, Suédois et Norvegiens chez eux. Paris, 1899.Google Scholar
 29. Rosenberg (C. M.), Geografiskt-Statistikt Handlexicon õfver Sverige. Stockholm, 1882–83.Google Scholar
 30. Rydfors (A.), Konung Oskar II. och Sveriges Folk. Stockholm, 1897.Google Scholar
 31. Schefer (Chr.), Les Etats Scandinaves de 1815 à 1847; de 1848 à 1870; de 1870 à nos jours. Vols. X., XL, and XII. of Histoire Generale. Paris, 1898–99.Google Scholar
 32. Sedgwick (C. S.), The Story of Norway. London, 1885.Google Scholar
 33. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine. Paris, 1897.Google Scholar
 34. Spender (A. E.), Two Winters in Norway. London, 1902.Google Scholar
 35. Thomas (W.), Sweden and the Swedes. Chicago and New York. London, 1898.Google Scholar
 36. Willson (T. B.), Guide to Norway. 4th ed. London, 1899.—History of the Church and State in Norway. London, 1903.Google Scholar
 37. Wood (C. W.), Norwegian Byways. London, 1903.Google Scholar

Copyright information

© Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 1905

Authors and Affiliations

 • J. Scott Keltie

There are no affiliations available

Personalised recommendations