Advertisement

Turkey: From Symbols to Actors in the Struggle for Women’s Political Rights

 • Marella Bodur Ün
Chapter
Part of the Gender and Politics book series (GAP)

Abstract

Women in Turkey received the right to vote and run for office in local elections in 1930 and in national elections in 1934. While Republican modernizing reforms improved the status of women, there was a 10-year gap between recognizing women’s rights to education and to divorce and extending women the right to vote. This chapter argues that the extension of political rights to women was a product of both national and international factors. The modernization/Westernization and nation-building projects of the Republican elites, which emphasized women’s emancipation, provided an opportunity structure for women to organize and push for their political rights. At the international level, Republican elites granted women their political rights to show Turkey’s commitment to the project of modernization and to women’s rights.

Bibliography

 1. Adak, Hülya. 2007. Suffragets of the Empire, Daughters of the Republic: Women Auto/Biographers Narrate National History (1918–1935). New Perspectives on Turkey 36: 27–51.CrossRefGoogle Scholar
 2. Arat, Yeşim. 1998. Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934–1980. In 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler/Bilanço 98, ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 3. Arat, Yeşim. 1999. Refah Partisi Hanım Komisyonları. In Bilanço 1923–1998, vol. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 4. Ayata, Ayşe Güneş. 1990. Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı. In 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, ed. Şirin Tekeli. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 5. Ayata, Ayşe Güneş, and Fatma Tütüncü. 2008. Party Politics of the AKP (2002–2007) and the Predicaments of Women at the Intersection of the Westernist, Islamist and Feminist Discourses in Turkey. British Journal of Middle Eastern Studies 35 (3): 363–384.CrossRefGoogle Scholar
 6. Berkes, Niyazi. 1964. The Development of Secularism in Turkey. Montreal: McGill University Press.Google Scholar
 7. Bianet. 2015. 25 Erkek 2 Kadınlı Kabinede Kim Kimdir? bianet.org/bianet/siyaset/169514-kabine-belli-oldu-25-erkek-2-kadin. Accessed 26 Nov 2015.
 8. Bodur, Marella. 2005. Modernity, Social Movements and Democracy: Feminist Movements in Post-1980 Turkey. Unpublished PhD thesis, Carleton University, Ottawa.Google Scholar
 9. Braude, Benjamin, and Bernard Lewis (eds.). 1982. Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, vol. 1. New York: Holmes and Meier.Google Scholar
 10. Çakır, Serpil. 1994. Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis.Google Scholar
 11. Caporal, Bernard. 1982. Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919–1970), trans. Ercan Eyüboğlu. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Google Scholar
 12. Caul, Miki. 1999. Women’s Representation in Parliament: The Role of Political Parties. Party Politics 5 (1): 79–98.CrossRefGoogle Scholar
 13. Davison, Roderic. 1963. Reform in the Ottoman Empire 1856–1876. Princeton, NJ: Princeton University Press.Google Scholar
 14. Demirdirek, Aynur. 1998. In Pursuit of the Ottoman Women’s Movement. In Deconstructing Images of “The Turkish Woman”, ed. Zehra F. Arat. New York: St. Martin’s.Google Scholar
 15. Durakbaşa, Ayşe. 1987. The Formation of Kemalist Female Identity: A Historical-Cultural Perspective. Unpublished MA thesis, Boğaziçi University, İstanbul.Google Scholar
 16. Durakbaşa, Ayşe. 2000. Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 17. Ekmekçioğlu, Lerna, and Melissa Bilal. 2006. Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Yazar 1862–1933. İstanbul: Aras.Google Scholar
 18. Eraslan, Sibel. 2000. Refahlı Kadın Tecrübesi. In Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadının Dönüşümü, ed. Yıldız Ramazanoğlu. İstanbul: Pınar Yayınları.Google Scholar
 19. GNAT (The Grand National Assembly of Turkey) (Türkiye Büyük Millet Meclisi). 2015. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim. Accessed 25 Nov 2015.
 20. Gökalp, Ziya. 1959. Turkish Nationalism and Western Civilization. London: George Allen and Unwin.Google Scholar
 21. Gökalp, Ziya. 1968. The Principles of Turkism. Leiden: E.J.Brill.Google Scholar
 22. Göle, Nilüfer. 1996. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling. Ann Arbor: The University of Michigan Press.Google Scholar
 23. Göle, Nilüfer. 1997. The Gendered Nature of the Public Sphere. Public Culture 10 (1): 61–81.CrossRefGoogle Scholar
 24. Hanioğlu, Şükrü. 2002. Turkish Nationalism and the Young Turks, 1889–1908. In Social Constructions of Nationalism in the Middle East, ed. F.M. Göçek. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
 25. HDP. 2015. Halkların Demokratik Partisi [People’s Democratic Party]. http://www.hdp.org.tr/parti/parti-tuzugu/10. Accessed 9 Nov 2015.
 26. IPS (Institute of Population Studies). 2014. Domestic Violence Against Women in Turkey, Hacettepe University. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ingilizceozetraporweb.pdf. Accessed 24 Nov 2015.
 27. Jayawardena, Kumari. 1986. Feminism and Nationalism in the Third World. London: Zed.Google Scholar
 28. KA-DER. 1997. Tüzük. İstanbul. Updated in 2017 and available from: http://ka-der.org.tr/tuzuk/. Accessed 3 June 2018.
 29. Kandiyoti, Deniz. 1989. Women and the Turkish State: Political Actors or Symbolic Pawns? In Woman-Nation-State, ed. Nira Yuval-Davis and Floya Anthias. New York: St. Martin’s.Google Scholar
 30. Kandiyoti, Deniz. 1990. Ataerkil Örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar. In 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, ed. Şirin Tekeli. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 31. Kandiyoti, Deniz. 1991a. Identity and Its Discontents: Women and the Nation. Millennium 20 (3): 429–443.CrossRefGoogle Scholar
 32. Kandiyoti, Deniz. 1991b. End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey. In Women, Islam and the State, ed. D. Kandiyoti. Philadelphia: Temple University Press.CrossRefGoogle Scholar
 33. Köksal, Duygu. 1998. Yeni Adam ve Yeni Kadın: 1930’lar ve 40’larda Kadın, Cinsiyet ve Ulus. Tarih ve Toplum 51: 31–35.Google Scholar
 34. KONDA. 2011. Siyasette Kadın Temsili Araştırması. http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/11/2011_04_KONDA_Siyasette_Kadin_Temsili_Raporu.pdf. Accessed 11 Nov 2015.
 35. Krook, Mona Lena, and Pippa Norris. 2014. Beyond Quotas: Startegies to Promote Gender Equality in Elected Office. Political Studies 62: 2–20.CrossRefGoogle Scholar
 36. Libal, Kathyrn. 2008. Staging Women’s Emancipation: Istanbul, 1935. Journal of Middle East Women’s Studies 4 (1): 31–52.CrossRefGoogle Scholar
 37. Mardin, Şerif. 1971. Ideology and Religion in the Turkish Revolution. International Journal of Middle East Studies 2: 197–211.CrossRefGoogle Scholar
 38. Pazartesi. 1995. En “Erkek Ana Tansu! no. 5.Google Scholar
 39. Radikal. 2011. Gerçek demokrasi için 275 Kadın, March 3.Google Scholar
 40. Resmi Gazete [The Official Gazette]. 2012. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm. Accessed 4 Nov 2015.
 41. Sancar, Serpil. 2014. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti - Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 42. Sirman, Nükhet. 1989. Feminism in Turkey: A Short History. New Perspectives on Turkey 3 (1): 1–34.CrossRefGoogle Scholar
 43. Tekeli, Şirin. 1981. Women in Turkish Politics. In Women in Turkish Society, ed. Nermin Abadan-Unat. Leiden: E.J.Brill.Google Scholar
 44. Tekeli, Şirin. 1982. Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. İstanbul: Birikim.Google Scholar
 45. Tekeli, Şirin. 1986. Emergence of the New Feminist Movement in Turkey. In The New Women’s Movement, ed. Drude Dahlerup. London: Sage.Google Scholar
 46. Tekeli Şirin. 1998. Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi Üzerine Bir Deneme. In 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler/Bilanço 98, ed. Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 47. Toprak, Zafer. 1988. Halk Fırkası’ndan Önce Kurulan Parti: Kadınlar Halk Fırkası. Tarih ve Toplum 51: 30–31.Google Scholar
 48. World Economic Forum (WEF). 2016. Global Gender Gap Report. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=TUR. Accessed 12 Feb 2017.
 49. Zihnioğlu, Yaprak. 2003. Kadınsız İnkilap: Nezihe Muhiddin; Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. İstanbul: Metis.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Marella Bodur Ün
  • 1
 1. 1.Department of Political Science and International RelationsÇukurova UniversityAdanaTurkey

Personalised recommendations