Advertisement

Hungary: The Growing Role of a Hidden Sector

 • József Hegedüs
 • Vera Horváth
Chapter

Abstract

The share of private rented housing in Hungary has been growing steadily for over a decade. At the same time, reliable surveys about the sector are almost inexistent. Private rental market actors conceal their tenancy or their rental income because of the financial incentives in place, which strongly favour owner-occupation, while all but ignoring rental tenures, but also because of deficiencies of the legal environment of private renting. As a consequence, surveyors and census officials have no means of obtaining reliable data—even when they themselves are aware that a significant share of the sector remains hidden. The chapter examines private renting in Hungary, with the aim of understanding what factors contribute to the pervasive informality and ‘invisibility’ of private renting.

References

 1. Baar, K. (1993). Residential landlord tenant law for privately-owned flats. Manuscript. The Urban Institute.Google Scholar
 2. Dinse, J. (2016). TENLAW: Tenancy law and housing policy in multi-level Europe. Deliverable No. 4.2 Consortium Comparison. Retrieved November 30, 2016, from http://www.tenlaw.uni-bremen.de/4_2_ConsortiumCOMPARISON_16022016.pdf
 3. Erdősi, S. (2000). Lakásbérlet Baráti áron—Intézmények és Személyes Kapcsolatok a Magánbérleti Piacon. Szociológiai Szemle, 10(2).Google Scholar
 4. Erdősi, S., Hegedüs, J., & Somogyi, E. (2000). Is private rental an option for urban housing provision in Hungary? Journal of Housing and Built Environment, 15(3), 267–291.CrossRefGoogle Scholar
 5. Falusné Szikra, K. (1986). A kistulajdon helyzete és jövője [Current status and future of small scale property]. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Google Scholar
 6. Farkas, J. (2003). Beszámoló a magántulajdonú lakások lakbérének felméréséről, és a kapott eredmények – a lakásszolgáltatás értékének meghatározásában történő – felhasználhatóságáról [Report on the rent survey in the private rental sector and the usability of its results in determining the value of housing services]. Manuscript. Hungarian Central Statistical Office.Google Scholar
 7. Hegedüs, J., Horváth, V., & Somogyi, E. (2016). A magánbérlakás-szektor működése és lehetséges szerepe a közösségi lakáspolitikában—a szociális lakásvállalatok koncepciója [The functioning of the private rented sector and its potential role in public housing policy: The concept of social housing enterprises]. Esély, 27(2), 37–61.Google Scholar
 8. Hegedüs, J., Horváth, V., & Tosics, N. (2014a). Economic and legal conflicts between landlords and tenants in the Hungarian private rental sector. International Journal of Housing Policy, 14(2), 141–163.CrossRefGoogle Scholar
 9. Hegedüs, J., Horváth, V., Teller, N., & Tosics, N. (2014b). TENLAW: Tenancy law and housing policy in multi-level Europe. National Report for Hungary. Retrieved August 31, 2016, from http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports/HungaryReport_09052014.pdf
 10. Hegedüs, J., & Somogyi, E. (2015). Moving from an authoritarian state system to an authoritarian market system: Housing finance in Hungary between 1979 and 2014. In J. Lunde & C. Whitehead (Eds.), Milestones in European housing finance (Vol. 99, pp. 201–218). Chichester: Wiley & Sons, Ltd.Google Scholar
 11. Hegedüs, J., Somogyi, E., & Horváth, V. (2013, October). Új típusú közösségi bérlakásrendszer (KBR) kiépítése (Országos szintű szakpolitikai javaslat) [Establishing a new public rented sector (National Policy Recommendation)]. Budapest: Metropolitan Research Institute.Google Scholar
 12. Hegedüs, J., & Teller, N. (2008). A kísérleti lakbértámogatási program pályázati rendszerének előkészítése [Development of the application system for an experimental housing allowance programme]. Commissioned by the National Housing and Construction Office, Metropolitan Research Institute, Budapest.Google Scholar
 13. Hegedüs, J., & Tosics, I. (1982). Lakásosztályok és lakáspolitika I-II [Housing classes and housing policy I-II]. Mozgó Világ, 9: 12–21; 10: 95–105.Google Scholar
 14. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). (1998). Housing Survey of Central Statistical Office.Google Scholar
 15. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). (2003). Housing Survey of Central Statistical Office.Google Scholar
 16. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). (2007). Household Budget Survey of Central Statistical Office.Google Scholar
 17. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). (2011). Társadalmi helyzetkép 2010: lakáshelyzet [Social conditions 2010: Housing]. Budapest: Central Statistical Office.Google Scholar
 18. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). (2016). Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés főbb eredményei [What we live in: Main results of Hungarian Central Staistical Office’s housing survey 2015]. Retrieved August 29, 2016, from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/miben_elunk15.pdf
 19. Juhász, I. (1998). The creation of the free rental housing market. Manuscript. Budapest: Metropolitan Research Institute.Google Scholar
 20. Lakatos, J. (2014). Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon dolgozó külföldiek [Hungarians working abroad; foreigners working in Hungary]. Statisztikai Szemle, 92(2), 93–112.Google Scholar
 21. Lowe, S. (2000). A tale of two cities—Rental housing in Budapest and Sofia in the 1990s. Journal of Housing and Built Environment, 15(3), 249–266.CrossRefGoogle Scholar
 22. Lowe, S. (2003). The private rented sector—Evidence from Budapest and Sofia. In S. Lowe & T. Sasha (Eds.), Housing change in East and Central Europe—Integration or fragmentation? Chippenham, Wiltshire: Antony Rowe Ltd.Google Scholar
 23. Némethy, L. (1958). Lakbérek. In A lakás. KJK, 1958, 205–237.Google Scholar
 24. Petsching, M. (1986). A munkaerő és lakása [Workforce and housing]. Valóság, 8(45), 35–45.Google Scholar
 25. Statistical Yearbook of Education 2013/2014. (2015). Statisztikai tájékoztató oktatási évkönyv 2013/2014. Prepared by the Ministry of Human Capacities, State for Higher Education and State for Public Education.Google Scholar
 26. Szelényi, I. (1983). Urban inequalities under state socialism. Oxford: Oxford University.Google Scholar
 27. Tóth, I. (1967). Albérlők és ágybérlők problémái [Problems of subtenants and bed renters]. Valóság, 7, 96–100.Google Scholar
 28. Valuch, T. (2013). Magyar hétköznapok: fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig [Everyday life in Hungary: Chapters of daily life from World War II till the new millennium]. Budapest: Napvilág Kiadó.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • József Hegedüs
  • 1
 • Vera Horváth
  • 1
 1. 1.Metropolitan Research InstituteBudapestHungary

Personalised recommendations