Skip to main content

Infodemic as a Sign of Modern Populism: A Discussion on Fake Information About the COVID-19 Pandemic on Twitter

 • Chapter
 • First Online:
New Normal in Digital Enterprises
 • 263 Accesses

Abstract

Developments in information and communication technologies allow the agenda to be followed and interpreted on social media platforms. It causes the information to be shared rapidly without questioning whether it is true or false. The concept of Infodemic has also entered the literature in the context of increasing people's sharing speed related to the COVID-19 pandemic, questioning whether the transmitted information is correct or which type of information disseminates rapidly. This concept indicates the rate of misinformation disseminating among people in times of crisis and mentions the reliability problems in reaching the right information. In this study, which demonstrates the sharing framework of the concept of Infodemic in May and June (2021), the content types of the fake news are examined. In this context, the correctness or inaccuracy of the messages shared from official Twitter accounts and interactions with people have been discussed with a comparative table based on the teyit.org page and suggestions have been made about this subject.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
eBook
USD 139.00
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Hardcover Book
USD 179.99
Price excludes VAT (USA)
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

References

 • Aknur, M. (2020). Almanya’da radikal sağın yükselişi: Almanya için alternatif partisi, popülizm ve demokrasi. International Journal of Social Inquiry, 13(2), 415–446.

  Google Scholar 

 • Akyüz, S. S. (2020). Yanlış bilgi salgını: COVID-19 salgını döneminde Türkiye'de dolaşıma giren sahte haberler. Akdeniz İletişim Dergisi, (34), 422–444.

  Google Scholar 

 • Akyüz, S. S., Gülnar, B., & Kazaz, M. (2021a). Yeni medyada haber güvenilirliği sorunu: Üniversite öğrencilerinin sahte/yalan haberlere yönelik doğrulama refleksleri. OPUS—Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), 2816–2840.

  Article  Google Scholar 

 • Akyüz, S. S., Kazaz, M., & Gülnar, B. (2021b). İletişim fakültesi öğrencilerinin sahte/yalan haberlerle ilgili görüşlerine yönelik betimleyici bir çalışma. Selçuk İletişim, 216–239.

  Google Scholar 

 • Alkan, M. N. (2019). Hoş geldin kültüründen popülizme. Savunma Bilimleri Dergisi, 18(2), 1–22.

  Article  Google Scholar 

 • Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–236.

  Article  Google Scholar 

 • Baloğlu, U. (2019). Demokrasi, popülizm ve yok olan doğa. Moment Dergi - Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 6(1), 99–129.

  Google Scholar 

 • Baykan, T. S. (2017). Halkçılık ve popülizm: Türkiye vakası ve bir kavramın kullanımları. Mülkiye Dergisi, 41(1), 157–194.

  Google Scholar 

 • Bıçakcı, B. (2019). Post-truth çağında halkla ilişkilerin “hakikat yöneticiliği” rolü: Gıda ve beslenme alanındaki yalan haberlere yönelik stratejiler. e-Kurgu—Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 27(4), 61–78.

  Google Scholar 

 • Bozkurt, F. (2021). COVID-19 pandemi sürecindeki sahte ve yalan haberlerin bir getirisi: İnfodeminin Türkiye bağlamında incelenmesi. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - UHAD, 4(7), 135–151.

  Google Scholar 

 • Buchanan, M. (2020). Managing the infodemic. Nature Physics, 16, 894.

  Article  Google Scholar 

 • Büyükafşar, M., & Özçağlayan, M. (2019). Haber ve doğruluk ilişkisi: Doğruluk sorununun geçmişi ve haberin dönüşümü. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 29–49.

  Google Scholar 

 • Carenas, N. C. (2021). ‘Europe and United States vaccine hesitancy’: leveraging strategic policy for ‘Infodemic’ on COVID-19 vaccines. Journal of Public Health, 1–2.

  Google Scholar 

 • Cheng, C., Ebrahimi, O. V., & Lau, Y.-C. (2020). Maladaptive coping with the infodemic and sleep disturbance in the COVID-19 pandemic. Journal of Sleep Research, 1–10.

  Google Scholar 

 • Değerli, A., & Değerli, B. (2018). Medya okuryazarlığı bağlamında sağlık alanındaki yalan içeriklerin sosyal ağlarda yayılımına bir bakış. 4. Sağlık İletişimi Sempozyumu, (s. 147–168). Antalya.

  Google Scholar 

 • Erku, D. A., Belachew, S. A., Abrha, S., Sinnollareddy, M., Thomas, J., Steadman, K. J., & Tesfaye, W. H. (2020). When fear and misinformation go viral: Pharmacists’ role in deterring medication misinformation during the ‘infodemic’ surrounding COVID-19. Research in Social & Administrative Pharmacy, 17(1), 1954–1963.

  Article  Google Scholar 

 • Eysenbach, G. (2002). Infodemiology: The epidemiology of (mis) information. The American Journal of Medicine, 113(9), 763–765.

  Article  Google Scholar 

 • Fernández-Torres, M. J., Almansa-Martínez, A., & Chamizo-Sánchez, R. (2021). Infodemic and fake news in Spain during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1781–1794.

  Article  Google Scholar 

 • Filibeli, T. E. (2018). Kullanıcı türevli içerik ve yurttaş medyası. Akdeniz İletişim Dergisi, (29), 453–469.

  Google Scholar 

 • Gazendam, A., Ekhtiari, S., Wong, E., Madden, K., Naji, L., Phillips, M., … Bhandari, M. (2020). The “infodemic” of journal publication associated with the novel coronavirus disease. The Journal of Bone and Joint Surgery, Incorporate, 102(13). https://doi.org/10.2106/JBJS.20.00610

 • Gölbaşı, S. D., & Metintaş, S. (2020). COVID-19 pandemisi ve infodemi. ESTÜDAM Halkla Sağlığı Dergisi, 5(COVID-19 Özel Sayısı), 126–137.

  Google Scholar 

 • Hu, Z., Yang, Z., Li, Q., & Zhang, A. (2020). The COVID-19 infodemic: Infodemiology study analyzing stigmatizing search terms. Journal of Medical Internet Research, 22(11), 1–16.

  Article  Google Scholar 

 • İnce, M. (2017). Türk spor basınında asparagas haber ve spor ekonomisine etkileri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 547–563.

  Google Scholar 

 • Jamil, S., & Appiah-Adjei, G. (2020). Battling with infodemic and disinfodemic: The quandary of journalists to report on COVID-19 pandemic in Pakistan. Media Asia, 1–22.

  Google Scholar 

 • Kavaklı, N. (2019). Yalan haberle mücadele ve internet teyit/doğrulama platformları. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 663–682.

  Article  Google Scholar 

 • Kesgin, Y., & Ünlü, D. G. (2021). COVID-19 aşısı ve yalan haber: Aşılanma öncesinde bireylerin yalan haber içeriklerini fark etme, takip etme ve teyit etme eğilimlerinin belirlenmesi. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (35), 32–55.

  Google Scholar 

 • Kutlu, A., & Doğan, E. (2020). Kesin bilgi, yayalım: Hakikat sonrası çağda yalan haberlere ilişkin y kuşağının tutum ve davranışları. Akdeniz İletişim Dergisi, (34), 83–101.

  Google Scholar 

 • Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., … Zıttrain, J. L. (2018). The science of fake news. Science, 359(6380), 1094–1096.

  Google Scholar 

 • Mourad, A., Srour, A., Harmanani, H., Jenainati, C., & Arafeh, M. (2020). Critical impact of social networks infodemic on defeating coronavirus COVID-19 pandemic: Twitter-based study and research directions. IEEE Transactions on Network and Service Management, 17(4), 2145–2155.

  Article  Google Scholar 

 • Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563.

  Article  Google Scholar 

 • Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge University Press.

  Book  Google Scholar 

 • Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A., & Kleis, R. (2018). Reuters institute digital news report 2018. Reuters Institute For The Study Of Journalism.

  Google Scholar 

 • Olatunji, O. S., Ayandele, O., Ashirudeen, D., & Olaniru, O. S. (2020). “Infodemic” in a pandemic: COVID-19 conspiracy theories in an African country. Social Health and Behavior, (3), 152–157.

  Google Scholar 

 • Onursoy, S., Turan, E. A., Yeşilyurt, S., & Astam, F. K. (2020). Yalan habere karşı tutum ve davranışlar: Üç üniversite örneğinde durum araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 485–508.

  Google Scholar 

 • Özer, S. (2018). Avrupa’da yükselen popülizm ve radikal sağ: Avusturya örneği ilişkileri. EURO Politika, 39–53.

  Google Scholar 

 • Radu, R. (2020). Fighting the ‘infodemic’: Legal responses to COVID-19 disinformation. Social Media + Society, 1–4.

  Google Scholar 

 • Rathore, F. A., & Farooq, F. (2020). Information overload and infodemic in the COVID-19 pandemic. Journal of the Pakistan Medical Association, 70(5), 162–165.

  Google Scholar 

 • Sarıoğlu, E. B. (2020). Yalan haber, “post-truth” kavramı ve medya üçlemesi: Geçmişten günümüze gündem belirleyen örnekler. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 377–397.

  Article  Google Scholar 

 • Sharma, D. C., Pathak, A., Chaurasia, R. N., Joshi, D., Singh, R. K., & Mishra, V. N. (2020). Fighting infodemic: Need for robust health journalism in India. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 14, 1445–1447.

  Article  Google Scholar 

 • Siebenhaar, K. U., Köther, A. K., & Alpers, G. W. (2020). Dealing with the COVID-19 infodemic: Distress by ınformation, ınfırmation avoidance, and compliance with preventive measures. Frontiers in Psychology, 11, 1–11.

  Article  Google Scholar 

 • Simon, F. M., & Camargo, C. Q. (2021). Autopsy of a metaphor: The origins, use and blind spots of the ‘infodemic’. New Media and Society, 1–22. https://doi.org/10.1177/14614448211031908

 • Soysal, M. (2021). Hakikat ötesi, yalan haber ve kolektif belleği çarpıtma dinamikleri bağlamında 6–7 eylül 1955 olayları üzerine bir değerlendirme. Belgi, (22), 481–507.

  Google Scholar 

 • Stephens, M. (2020). A geospatial infodemic: Mapping twitter conspiracy theories of COVID-19. Dialogues in Human Geography, 10(2), 276–281.

  Article  Google Scholar 

 • Şener, N. K. (2018). “Doğruluk kontrol merkezi” ve “yalan haber” kavramlarına ilişkin çeriklerin medyada yansımasının araştırılması. Akdeniz İletişim Dergisi(30), 355–373.

  Google Scholar 

 • Tandoc, E., Lim, Z. W., & Ling, R. (2017). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. Digital Journalism, 6(3), 1–17.

  Google Scholar 

 • Tentolouris, A., Ntanasis-Stathopoulos, I., Vlachakis, P. K., Tsilimigras, D. I., Gavriatopoulou, M., & Dimopoulos, M. A. (2021). COVID-19: Time to fatten the infodemic curve. Clinical and Experimental Medicine, 21, 161–165.

  Article  Google Scholar 

 • Uslu, C. (2021). Bir ideoloji olarak popülizm. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Anemon, 9(1), 217–230.

  Google Scholar 

 • Ünal, R., & Taylan, A. (2017). Sağlık iletişiminde yalan haber-yanlış enformasyon sorunu ve doğrulama platformları. Atatürk İletişim Dergisi(14), 81–100.

  Google Scholar 

 • Vaezi, A., & Javanmard, S. H. (2020). Infodemic and risk communication in the era of CoV-19. Advanced Biomedical Research, 1–2.

  Google Scholar 

 • Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151.

  Article  Google Scholar 

 • Waisbord, S. (2018). Truth is what happens to news. Journalism Studies, 19(13), 1866–1878.

  Article  Google Scholar 

 • Wardle, C. (2017). Fake news. It’s complicated. First Draft. https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-complicated/ adresinden alındı

 • Williams, N. L., Wassler, P., & Ferdinand, N. (2022). Tourism and the COVID-(Mis)infodemic. Journal of Travel Research, 61(1), 214–218.

  Article  Google Scholar 

 • Yetkin, B. (2016). Popülizmin gölgesinde siyaeti ve siyasal iletişimi anlamak. Erciyes İletişim Dergisi - Akademia, 4(3), 68–82.

  Google Scholar 

 • Yılmaz, Z. (2017). Popülizm, halk ve demokrasi: Temsili demokrasinin Açmazları ve radikal demokratik bir popülizmin imkânları. Mülkiye Dergisi, 41(1), 33–65.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Mikail Batu .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2023 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Singapore Pte Ltd.

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Batu, M., Tos, O. (2023). Infodemic as a Sign of Modern Populism: A Discussion on Fake Information About the COVID-19 Pandemic on Twitter. In: Mondal, S.R., Yegen, C., Das, S. (eds) New Normal in Digital Enterprises. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8618-5_4

Download citation

Publish with us

Policies and ethics