Advertisement

The National Anthem Film in the Early 1950s Taiwan

Chapter
 • 183 Downloads

Abstract

This chapter analyzes the Nationalist Party’s film regulations, particularly its process of establishing the screening of the national anthem film at every theater in early postwar Taiwan as an integral part of its anticommunist campaign. It argues that Chiang Kai-shek placed great emphasis on the power of the national anthem to the extent that he himself tried to write it anew. This chapter examines the content of the national anthem films and filmstrips screened in the program to show their elements were designed to be mutually complementary. It also explores social reaction toward the national anthem and its film screening. It concludes that the Nationalist party’s control does not seem always effective in helping shape the nationalist awareness of Taiwanese audiences and enhancing national integration, at least not as much as Chiang and his party had aimed for.

Keywords

National anthem film Film regulation Nationalist party (KMT) Anticommunism Mobilization 

Notes

Acknowledgements

The author would like to acknowledge the KAKENHI funding support (15K01893) for this project.

Bibliography

 1. Accinelli, Robert. 1996. Crisis & Commitment: United States Policy Toward Taiwan, 1950–1955. Chapel Hill: University of North Carolina Press.Google Scholar
 2. Andō, Yoshimitsu. 1959. “Kokufu no tainichi gaikō ni kansuru shimbun kaisetsu kiji hōkoku no ken” [A Report on the News Related to the ROC’s Diplomacy toward Japan] (March 11). Documents on Japanese Foreign Policy, No.A–423, Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo. Google Scholar
 3. Chen, Peifeng. 1992. “Ouduosang de shidai” [Father’s Time]. In 80 niandai duanpian xiaoshuo [Short Stories of the 1980s], edited by Ai Ya. Taipei: Erya.Google Scholar
 4. China Motion Picture Studio, ed. 1985. Guofangbu zhongguo dianying zhipianchang changshi [History of the Ministry of Defense’s China Motion Picture Studio]. Publisher Unknown.Google Scholar
 5. Fukamachi, Hideo. 2013. Karada wo shitukeru seiji: Chugoku kokuminto no shin seikatsu undō [The Politics of Disciplining the Body: The New Life Movement of the Chinese Nationalist Party]. Tokyo: Iwanami.Google Scholar
 6. Guoshiguan-shenbianchu, ed. 2002. Guomin zhengfu dangan: Zhonghuaminguo guoqi yu guoge shiliao [Archival Materials of the Nationalist Government: Historical Materials of the ROC’s National Flag and National Anthem]. Taipei: Guoshiguan.Google Scholar
 7. He, Yilin. 2003. 2.28 Jiken: “Taiwanjin” keisei no esunoporiteikusu [2.28 Incident: Ethno-Politics of Forming “Taiwanese”]. Tokyo: Tokyo daigaku shuppankai.Google Scholar
 8. Huang, Jianye, ed. 2005. Kua shiji Taiwan dianying shilu 1898–2000 [The Chronicle of Taiwan Cinema 1898–2000]. Vol. 1. Taipei: Wenjianhui.Google Scholar
 9. Huang, Yingzhe. 1999. Taiwan bunka saikōchiku 19451947 no hikari to kage: Rojin shisō juyō no yukue [Light and Shadow in Reconstructing Taiwanese Culture 1945–1947: Directions of Receiving Thoughts of Lu Xun]. Saitama: Sōdosha.Google Scholar
 10. Ichikawa, Sai. 1941. Ajia eiga no sozo oyobi kensetsu [Creation and Construction of Asian Movies]. Tokyo: Kokusai eiga tsushinsha.Google Scholar
 11. Kerr, George H. 1976. Formosa Betrayed. New York: Da Capo Press.Google Scholar
 12. KMT Central Committee Secretary Bureau, ed. 1954. 41–42 niandu fangong kang’e zongdongyuan yundong huibao jilu huibian [Meeting Reports of Mobilization Movement for Anticommunism and Resisting the Soviet Union 1952–1953]. Taipei: KMT Central Committee Secretary Bureau.Google Scholar
 13. KMT Central Public Relations Section. 1941. “Zhongyang xuanchuanbu gongzuo baogao” [Working Report of the Central Public Relations Section] (September 14), 5.2-60.85-6, KMT Party History Institute, Taipei.Google Scholar
 14. Li, Xiaofeng. 2009. “Liang Jiang weiquan tongzhi shiqi ‘aiguo gequ’ neirong xilun” [An Analysis on the “Patriotic Songs” During the Two-Chiang Authoritarian Period]. Wenshi Taiwan xuebao 1: 135–78.Google Scholar
 15. Liang, Liang. 1984. Zhonghua minguo dianying yingpian shangying zongmu 19491982 [A Comprehensive Catalogue of Roc’s Screened Films 1949–1982]. Taipei: Chinese Taipei Film Archive.Google Scholar
 16. Liao, Hongqi. 2005. Maoyi yu zhengzhi: Tai-ri jian de maoyi waijiao 1950–1961 [Trade and Politics: Trading Diplomacy Between Taiwan and Japan 1950–1961]. Taipei: Daoxiang.Google Scholar
 17. Lin, Guoxian. 2008a. “Zhanhou Taiwan de zhanshi tizhi 1947–1991” [Wartime System in Postwar Taiwan 1947–1991]. Taiwan fengwu [The Taiwan Folkways] 58 (2): 135–65.Google Scholar
 18. ———. 2008b. “Zhanzheng yu xuanchuan: 1950 niandai biaoyu de xingcheng yu kunjing” [War and Propaganda: Formation of Slogans and Its Difficulties in the 1950s]. Taiwan shixue zazhi 4: 45–72.Google Scholar
 19. Lu, Feiyi. 1998. Taiwan dianying: zhengzhi, jingji, meixue [Taiwanese Cinema: Politics, Economy, Aesthetics]. Taipei: Yuanliu.Google Scholar
 20. Lü, Sushang. 1961. Taiwan dianying xiju shi [A History of Cinema and Drama in Taiwan]. Taipei: Yinhua.Google Scholar
 21. Matsuda, Yasuhiro. 2006. Taiwan ni okeru ittōdokusai taisei no kakuritu [The Establishment of a One-Party Regime in Taiwan]. Tokyo: Keio gijuku daigaku shuppankai.Google Scholar
 22. Misawa, Mamie. 2010a. Teikoku to Sokoku no Hazama: Shokuminchiki Taiwan eigajin no kosho to ekkyo [Between “Japan’s Empire” and “Chinese Motherland”: Collaboration and Border-Crossing of Taiwanese Film Activists in the Colonial Period]. Tokyo: Iwanami.Google Scholar
 23. ———. 2010b. “‘Sengo’ Taiwan ni okeru ‘Nihon eiga mihonichi’: 1960 nen no nekkyō to hihan” [The Japanese Film Exhibition in Postwar Taiwan: Craze and Criticism of the 1960s]. In Teikoku no shikaku/shikaku: “Shōwaki” Nihon no chi to media [The Viewpoints/Blindspots of the Empire: (Shōwa Period) Japan’s Knowledge and Media], edited by Sakano Tōru and Sin Ch’ang-gŏn, 207–42. Tokyo: Seikyūsha.Google Scholar
 24. Onodera, Shirō. 2011. Kokki, kokka, kokkei: nashonarizumu to shimboru no chūgoku kindaishi [National Flag, National Anthem, National Day: Chinese Modern History of Nationalism and Symbols]. Tokyo: Tokyo daigaku.Google Scholar
 25. Pan, Dingyuan. 1953. Fangong kang’e zong dongyuan [Movement for Anti-communism and Resisting the Soviet Union]. Taipei: Guomin wenhua.Google Scholar
 26. Sugano, Atsushi. 2011. Taiwan no kokka to bunka: “datsu-nihonka,” “chūgokuka,” “hondoka” [Nation-State and Culture of Taiwan: “De-Jananization,” “Sinicization,” “Localization”]. Tokyo: Keiso.Google Scholar
 27. Taiwan Province Administrative Executive Office. 1946a. Taiwansheng xingzheng zhangguan gongshu gongbao [Taiwan Province Administrative Executive Office Public Bulletin] Winter 57 (December 6): 923.Google Scholar
 28. ———. 1946b. “Guoge deng piantou mianyu fangying” [Not to Screen the National Anthem Film and Related Ones] (September 14), No. 24279.Google Scholar
 29. ———. 1946c. “Dingyingyuan fangying guofu yixiang zhuxi xiaoxiang rengying zunling tingzhi” [Stop Screening Pictures of Sun Yat-sen and Chiang Kai-shek in Theaters] (October 1), No. 29536.Google Scholar
 30. ———. 1946d. “Taiwansheng xingzheng zhuangguan gongshu gongbao” [Taiwan Province Administrative Executive Office Public Bulletin] Autumn 78 (n.d.): 1245–47.Google Scholar
 31. Taiwan Provincial Government. 1952. Taiwan shengzhengfu gongbao [Bulletin of Taiwan Provincial Government] Winter 41 (November 18): 465.Google Scholar
 32. ———. 1953. Taiwan shengzhengfu gongbao [Bulletin of Taiwan Provincial Government] Winter 78 (December 8): 913.Google Scholar
 33. ———. 1954. Taiwan shengzhengfu gongbao [Bulletin of Taiwan Provincial Government] Winter 12 (October 12): 147–48.Google Scholar
 34. ———. 1959. Taiwan shengzhengfu gongbao [Bulletin of Taiwan Provincial Government] Summer 2 (n.d.): 10.Google Scholar
 35. ———. 1981. Taiwan shengzhengfu gongbao [Bulletin of Taiwan Provincial Government] Spring 35 (February 11): 5.Google Scholar
 36. ———. 1988. Committee Meeting of the Provincial Government Files (September 19), Collection No.00501191507, Academia Historica, Taipei.Google Scholar
 37. Wakabayashi, Masahiro. 2001. Taiwan: Henyo shi chucho suru aidenteitei [Taiwan: Identity in a Period of Transformation and Uncertainty]. Tokyo: Chikuma.Google Scholar
 38. Wang, Dong. 1947. “Guoli liyueguan guanzhang cheng Chiang Kai-shek qinzhi guoge peipu” [The National Ritual-music Hall Director Wang Dong Submitted Music Scores for the National Anthem Written by Chiang Kai-shek] (April 7), the Nationalist Government Files, Collection No.001–097300–0001, Academia Historica, Taipei.Google Scholar
 39. Xu, Meiling. 2002. “Yinyue yu zhengzhi: yi yishi xingtaihua de aiguo gequ wei li” [Music and Politics: Ideological Patriotic Songs as Examples]. Furen xuezhi: Renwen yishu zhi bu [Fu Jen Studies: College of Liberal Arts and Fine Arts]: 207–22.Google Scholar
 40. Ye, Longyan. 1994. Guangfu chuqi Taiwan dianying shi [Taiwanese Movie History Just After Liberation]. Taipei: Chinese Taipei Film Archive.Google Scholar
 41. Zhou, Junyu. 2013. Dangguo yu xiangzheng: zhonghua minguo guoding jieri de lishi [Party-State and Symbols: History of the ROC’s National Memorial Days]. Taipei: Guoshiguan.Google Scholar

Filmography

 1. Beiqing chengshi [A City of Sadness]. 1989. Directed by Hou Hsiao-hsien.Google Scholar
 2. Guoge [The National Anthem]. Collection No. D-000532 (black-and-white 35mm). Produced by China Motion Picture Studio, stored at the Taiwan Film Institute, Taipei.Google Scholar
 3. Guoge [The National Anthem]. Collection No. D-000647 (black-and-white 35mm). Produced by China Motion Picture Studio, stored at the Taiwan Film Institute, Taipei.Google Scholar
 4. Guoge [The National Anthem]. Collection No. 2005.001.0304 (76feet, 16mm). Produced by Agricultural Educational Film Production, stored at the National Museum of Taiwan History, Tainan.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Chinese Language and CultureCollege of Humanities and Sciences, Nihon UniversityTokyoJapan

Personalised recommendations