Advertisement

Dutch Collective Action

 • Thijs BostersEmail author
Chapter
 • 352 Downloads

Abstract

One of the types of mechanisms to be used to revolve a mass dispute, is the collective action. The Dutch collective action procedure is an important example of such type of procedure. In this chapter, the collective action procedure is clarified: who can commence such procedure, what can parties achieve and how can they achieve this (what are the procedural steps).

Keywords

Interest group No monetary damages Declaratory judgment Proposal to amend the procedure Opt-in Two-stage approach 

References

 1. Arons TMC et al (2014a) ‘20 jaar collectieve actie in het Nederlands BW’. OR 68Google Scholar
 2. Arons TMC et al (2014b) ‘Voorontwerp wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie. Het sluitstuk van de collectieve actie’. OR 137Google Scholar
 3. Bosters MWF (2014) ‘Voorontwerp collectieve schadevergoedingsactie’. AV&S 16Google Scholar
 4. Cornegoor JMKP (2009) ‘Collectieve acties en belangenorganisatie in hun verschijningsvormen’. In: De Jong BJ (ed) (2010) ‘Een Claimcode voor stichtingen die collectieve acties initiëren’. Ondernemingsrecht 46Google Scholar
 5. De Jong BJ (2010) ‘Een Claimcode voor stichtingen die collectieve acties initiëren’. Ondernemingsrecht 46Google Scholar
 6. De Jong BJ (2011) ‘Herziening van de WCAM en het collectief actierecht’. Ondernemingsrecht 60Google Scholar
 7. De Jong BJ (2012) ‘Voorstel Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade’. Ondernemingsrecht 22Google Scholar
 8. Frenk N (1994) Kollektieve akties in het privaatrecht. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 9. Klaassen CJM (2013) ‘De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’ ’. Ars Aequi 2013/9, pp. 627–639Google Scholar
 10. Lemstra JH et al (2010) ‘Consultatiedocument ‘Zelfregulering claimstichtingen’. Tijdschrift voor Financieel Recht 6Google Scholar
 11. Lunsingh Scheurleer DF (2013) ‘Enkele gedachten omtrent wenselijk procesrecht in collectieve acties en schikkingen’, Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder. Boom Juridische Uitgevers, The HagueGoogle Scholar
 12. Meijer RS (2007) ‘Massaschade’. Ars Aequi, 10Google Scholar
 13. Tzankova IN (2010) ‘Kwaliteitsbewaking van belangenbehartiging bij collectieve acties en massaschade: ‘Who will guard the guardians?’ In: Holzer M et al (eds) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009–2010. Kluwer, DeventerGoogle Scholar
 14. Tzankova IN et al (2009) ‘Effectieve en efficiënte afwikkeling van massaschade: terug naar de kern van het collectieve actie recht’. In: ’t Hart FMA (ed) Collectieve acties in de financiële sector. NIBE-SVV, AmsterdamGoogle Scholar
 15. Tzankova IN et al (2012) ‘De evaluatie van de WCAM: de kernthema’s uitgelicht’. TCR 2Google Scholar
 16. Van Dam-Lely JH et al (2013) ‘Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder’. Tijdschrift voor Consumentrecht 1Google Scholar
 17. Van der Velden BWG et al (2014) ‘Grenzen van collectieve afdoening in zicht’. Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk 5Google Scholar
 18. Van Doorn CJM (2013) ‘De afwikkeling van massaschade: optimale belangenbehartiging door belangenorganisaties’. WPNRGoogle Scholar

Copyright information

© T.M.C. Asser Press and the author 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Supreme Court of the NetherlandsThe HagueThe Netherlands

Personalised recommendations