Advertisement

Various other Disciplines

Chapter
 • 84 Downloads

Abstract

In this chapter the literature is collected that refers to specialisms that have mainly developed as a separate discipline in the last hundred years. Of course, the roots of some of these disciplines are to be found in earlier times.

Keywords

Dental Surgery Social Psychiatry Lunatic Asylum Dental Instrument Versus ARIOUS 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

A. Neurology and Psychiatry

 1. 3700.
  Valkenburg, C. T. van (1958). De ontplooiing van de neurologie sinds 1900 (The development of neurology since 1900). NTG, 102, I, 1155–8; BGG, XXXVIII, 7-10.Google Scholar
 2. 3701.
  Schulte, B. P. M. (1966). Een mechanistische ziekteleer van het zenuwstelsel in de eerste helft van de 18de eeuw (A mechanistic doctrine of the pathology of the nervous system in the first half of the 18th century). MKVAW, XXVIII, no 7, 3–16. 5 ill., 1 port.Google Scholar
 3. 3702.
  Lenshoek, C. H. (1968). Enkele historische beschouwingen over de neurochirurgie in Nederland (Some historical reflections on neurosurgery in the Netherlands). 18 pp., Wolters-Noordhoff Groningen. Valedictory address. See also 85.Google Scholar
 4. 3703.
  Rothschuh, K. E. (ed.) (1964). Von Boerhaave bis Berger. Die Entwicklung der kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie. Vorträge des Internationalen Symposions zu Münster/Westf. 18-20. September 1962. Medizin in Geschichte und Kultur, Bd 5, VIII + 254pp., ill. G. Fischer, Stuttgart.Google Scholar
 5. 3704.
  Evrard, A. K. (1955). Korte inleiding tot de geschiedenis der psychiatrie (Short introduction to the history of psychiatry). Wereldbibliotheek, Amsterdam.Google Scholar
 6. 3705.
  Beek, H. H. (1969). Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van degestoorde en bemoeienis met de ziehe (Madness in the Middle Ages. Picture of the mentally deranged and the care of the sick). 327 pp., ill., 16 col. pl. G. F. Callenbach, Nijkerk — De Toorts, Haarlem. The author (1921-69) wrote this splendidly illustrated book as a thesis, but died about a month before his graduation. Foreword written by J. Bastiaans.Google Scholar
 7. 3706.
  Mesdag, M. J. (1922-23) Bibliographie van de werken van Nederlandsche schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken (Bibliography of the works of Dutch writers in the field of neurology and psychiatry and related disciplines). Bohn, Haarlem. Subsequent volumes without author’s name 1935-1937.Google Scholar
 8. 3706a.
  Sterren, H. A. van der (1974). De hallucinaties van Orestes (The hallucinations of —). Arts en Wereld, 7, no 3, 65–9. De Hallucinaties van Ajax en Heracles (The hallucinations of — and —). Ibidem, no 4, 44-7.Google Scholar
 9. 3706b.
  Baruch, J. Z. (1973). Een psychiatrische waarneming door Friedrich Schiller (A psychiatric observation by). GG, 4, 288–9.Google Scholar
 10. 3707.
  Kley, J. J. van der (1943). De kliniek der dementia paralytica in de afgeloopen 150 jaren (Clinic of dementia paralytica in the last 150 years). GG, 21, 563–9; ibid., 22, 1-7.Google Scholar
 11. 3708.
  Booy, Joh. (1966). Over de ontwikkeling der psychiatrie in de laatste zestigjaar (On the development of psychiatry in the last sixty years). In: De vooruitgang van de geneeskunde in onze eeuw, 226–39. J. H. de Bussy, Amsterdam.Google Scholar
 12. 3709.
  Lankhout, J. (1939). Algemeene grondbeginselen der hedendaagsche affectpsychologie bij Spinoza (Basic elements of present-day affect-psychology in S.). NTG, 83, I, 523–9; BGG, XIX, 28-34.Google Scholar
 13. 3710.
  Baumann, E. D. (1932). De Goddelijke waanzin. Vier studies over de ekstase (The divine madness. Four studies on ecstasy). 113 pp. Van Gorcum, Assen. reviewed by M. A. van Andel: NTG, 77 (1933), III, 3055-6; BGG, XIII, 170-1.Google Scholar
 14. 3711.
  Baumann, E. D. (1934). Kollectieve waandenkbeelden (Collective fallacies). Haagsch Mbl., XXII, 491–502.Google Scholar
 15. 3712.
  Dieren, E. van (1922). Twee ten onrechte beroemd geworden krankzinnigen: Charles Fourier en Graaf St. Simon (Two lunatics who became famous wrongly:— — and Count— —). NTG, 66, I, 503–4; BGG, II, 60-1.Google Scholar
 16. 3713.
  Speyer, N. (1938). Overzicht van de geschiedenis van den zelfmoord in Nederland (met bibliographie van Nederlandsche schrijvers over het zelfmoord-vraagstuk). (Survey of the history of suicide in the Netherlands (with a bibliography of Dutch writers on the problem of suicide). NTG, 82, II, 1599–1608; BGG, XVIII, 70-9. See also 5349Google Scholar
 17. 3714.
  Hes, J. Ph. (1972). Psychiatric care of Jews in Holland from the beginning of the nineteenth century to World War II. Koroth, 6, (1-2), 58–61 [Hebrew;] XXI-XXVII [English].PubMedGoogle Scholar
 18. 3715.
  Loghem, J. J. van (1951). Harlekijn en de psychiater (Harlequin and the psychiatrist). NTG, 95, II, 1383; BGG, XXXI, 25.Google Scholar
 19. 3716.
  Jordan, H. (1935). Gehirn und Seele. SA, 27, 250–66.Google Scholar
 20. 3717.
  Ree, Chr. van der (1974). Ontwikkelingslijnen in de sociale psychiatrie: verleden, heden en toekomst (Development in social psychiatry: past, present and future). T. Soc. Geneesk., 52, 812–7; 838. II. Hart de Ruyter, Th. De bijdrage van de kinderpsychiatrie in de ontwikkeling van de sociale psychiatrie (Contribution of children’s psychiatry to the development of social psychiatry). Ibidem, 818-25. III. Baan, P. A. H. Vijf-en-twintig jaar sociale psychiatrie; hoe verder? (25 years of social psychiatry; how further?) Ibidem, 826-32. Addresses delivered on the occasion of the 25th anniversary of the “Stichting voor de geestelijke gezondheid in de provincie Drenthe”;, on 28 February 1973 at Assen.Google Scholar
 21. 3717a.
  Meininger, J. V. (1974). Uit de geschiedenis van de anthropologische psycho-somatiek (From the history of anthropological psychosomatics). In: Circa Tiliam, 165–210. Brill, Leiden. See also 84-5, 253-9 (Boerhaave), 412-5, 502, 883, 1532-8 (Schroeder van der Kolk), 1918-20 (C. Winkler), 2210, 2275, 2455, 2693-5, 2700-4 (Antiquity), 3302, 3399-3403 (Remedies), 4283-4305 (mental nursing), 4413-40 (Lunatic asylums), 5382.Google Scholar

Hypnosis

 1. 3718.
  Viëtor, W. P. J. (1964). Hypnosis in the Netherlands. A historical survey of the Dutch literature about 1900. Part I. Van Renterghem and Van Eeden. Brit. J. med. Hypnot., 15 (3), 30–2.Google Scholar
 2. 3719.
  Ringelberg, J. (1968). Enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis der hypnose in Nederland (Main features from the history of hypnotism in the Netherlands). NTG, 112, 137–40.Google Scholar

B. Pediatrics

 1. 3720.
  Caulfield, E. (1928). A full view of all the diseases incident to children (also recording an early case of infantile cerebral hemorrhage the earliest pediatric anthology). Ann. Med. Hist., s. 1, X, 409–16, 1 ill. with chapters on: “Boerhaave on the diseases of children”; and on “Franciscus dele Boë Sylvius: upon the Thrush”;.Google Scholar
 2. 3721.
  Benedum, J. (1971). Uit de geschiedenis van de kindergeneeskunde (From the history of pediatrics). Image, no 44, 28–36, 12 ill.Google Scholar
 3. 3722.
  Creveld, S. van (1967). De ontwikkeling van de kindergeneeskunde in de laatste 75 jaren (Development of pediatrics in the last 75 years). Mndschr. Kindergeneesk., 35, 109–24.Google Scholar
 4. 3723.
  Leenders, E. and W. K. Sieber (1970). Congenital megacolon observation by Frederick Ruysch. 1691. J. Pediatr. Surg., 5, 1–3. See also 117, 119,478, 533, 1469, 2462, 2742, 3034, 3973, 4453-5, 5289PubMedCrossRefGoogle Scholar

C. Otorhinolaryngology

 1. 3724.
  Kan, P. Th. L. (1907). De keel-, neus-en oorheelkunde in hare ontwikkelingsgeschiedenis (Otorhinolaryngology in its history of development) 43 pp. Kooyker, Leiden. Inaugural address May 22, 1907 Leiden.Google Scholar
 2. 3725.
  Burger, H. (1924). De keel-neus-oorheelkunde in de laatste 75 jaren (Otorhinolaryngology in the last 75 years). NTG, 68, II, 43–7; BGG, IV, 166-70.Google Scholar
 3. 3726.
  Haverkamp, A. D. (1947, 19502). De ontwikkeling der oorheelkunde in Nederland in de negentiende eeuw, in het bizonder door de pioniers Van der Broek, Symons en Swaagman (The development of otology in the Netherlands in the nineteenth century, particularly by the pioneers — —, —, and —). Thesis University Leiden (Supervisor: P. H. G. van Gilse). 217 pp., 30 ill. Leiden.Google Scholar
 4. 3727.
  Egmond, A. A. J. van (1938). Iets over de ontwikkeling van de oorheelkunde (Something on the development of otology). NTG, 102, II, 2407–10.Google Scholar
 5. 3728.
  [Egmond, A. A. J. van] (1968). Gedenkboek. Nederlandse keel-, neus-, oorheelkundige vereniging. 75. 1893-1968 (Memorial volume. Dutch Association of Otorhinolaryngology. 75.) 80 pp., ill., ports. Ellerman Harms N.V. Amsterdam.Google Scholar
 6. 3729.
  Kylstra, P. H. (1973). Enige Nederlandse bijdragen tot de vocaalanalyse (Some Dutch contributions to the vocal analysis). Sci. Hist., 15, 12–21, ill.Google Scholar
 7. 3730.
  Luyendijk-Elshout, A. M. (1973). The Cavity of the Nose in Dutch Baroque Medicine. Clio. Med., 8, 295–303, 1 ill. See also 1030, 1554PubMedGoogle Scholar

Laryngeal instruments

 1. 3731.
  Gilse, P. H. G. van (1949). Wie vond de keelspiegel uit? (Who invented the laryngoscope?). NTG, 93, II, 1358; BGG, XXIX, 28.Google Scholar
 2. 3732.
  Vriend-Vermeer, W. [1965]. De laryngoscoop (The laryngoscope). Organorama, II, 23–6. See also 801Google Scholar

D. Anaesthesiology

 1. 3733.
  Cohen, Ernst (1907). Das Lachgas. Eine chemisch-kulturhistorische Studie. 31 ill., Col. pl. W. Engelmann, Leipzig.Google Scholar
 2. 3734.
  Hammes, Th. (1907). Historische bijdrage omtrent de invoering der narcose in de heelkunde en Dr William T. G. Morton’s aandeel daarin (Historical contribution concerning the introduction of narcosis in surgery and the part of — — in it). T. Tandhk., XIV, 118 and 184.Google Scholar
 3. 3735.
  Daniëls, C. E. (1908). De waarheid in de geschiedenis van de anaesthetische werking van chloroform (The truth in the history of the anaesthetical action of chloroform). NTG, 52, I, 266–9.Google Scholar
 4. 3736.
  Sandra, H. (1940). Van narcose in vroegere eeuwen (On narcosis in former centuries). NTG, 84, IV, 4285–92; BGG, XX, 169-76.Google Scholar
 5. 3737.
  Lindeboom, G. A. (1946). Honderd jaar narcose (A century of narcosis). Org. Chr. Ver. Nat. Geneesk., 44, 127–31.Google Scholar
 6. 3738.
  Lindeboom, G. A. (1946). De slaap ter verdooving (The sleep to anaesthesia). Voortgang, I, 1 (September).Google Scholar
 7. 3739.
  Schoute, D. (1947). Over de invoering der narcose in ons land honderd jaar geleden (On the introduction of narcosis in our country hundred years ago). NTG, 91, II, 941–6; BGG, XXVII, 9-14.Google Scholar
 8. 3740.
  Halbertsma, K. T. A. (1947). Het eeuwfeest der aethernarcose (Centenary of the narcosis with ether). GG, 25, 327–31; 346-51.Google Scholar
 9. 3741.
  Voorhoeve, H. C. (1949). Anaesthesie, door middel van zuurstofgebrek in vroeger tijden (Anaesthesia, by means of lack of oxygen in former times). NTG, 93, II, 1350–7; BGG, XXIX, 20-7.Google Scholar
 10. 3742.
  Klein, S. A. (1964). De Historie van de Ontdekking der Narcose (History of the discovery of narcosis). GeWiNa, no 15, 16–9.Google Scholar
 11. 3743.
  Ritsema van Eck, C. R. (1969). Geschiedenis van de anaesthesie in Nederland (History of anaesthesia in the Netherlands). NTG, 113, 1763–8.Google Scholar

E. Orthopedics

 1. 3744.
  Mol, W. (1972). De ontwikkeling van de orthopedie in deze eeuw (The development of orthopedics in this century). GG, 3, 16–9, port.Google Scholar
 2. 3745.
  Peppink, H. J. (1925). Über eine Methode aus dem Jahre 1778 zur Heilung eines Klumpfuszes. DMW, 50, no 12. on Jacob van der Haan who invented a new apparatus for the treatment of clubfoot. See also 1297Google Scholar

F. Radiology

 1. 3746.
  Cobben, J. (1959). Nederlandse pioniers in de radiologie (Dutch pioneers in radiology). J. Belge Radiol, 42, 738–45. on K. A. Wertheim Salomonson (1864-1922), H. Eykman (1862-1914) and Nicolaas Voorhoeve (1879-1927).PubMedGoogle Scholar
 2. 3746a.
  Wit, R. de and T. de Roo (1974). Description of an antique Radium goblet; a dangerous curiosity. Med. Hist., 18, 299–303. on a radium goblet about 1920.PubMedGoogle Scholar
 3. 3746b.
  Wylick, W. A. H. van (1974). Beiträge aus den Niederlanden zur Entwicklung der Röntgenologie und Beziehungen auf röntgenologischem Gebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland. Med. Techn. Radiol, 5, 78–88, 4 ill., 1 port. See also 1457-680 (Röntgen)Google Scholar

G. Endocrinology

 1. 3746c.
  Jongh, S. E. de (1968). Recollections of the heyday of experimental endocrinology under Laqeur at the Amsterdam Polderweg. Acta Endocr. (Kobenhavn), 57, 1–15.PubMedGoogle Scholar

H. Dermatology

 1. 3747.
  Elaut, L. (1958). De eerste geillustreerde dermatologische verhandeling (The first illustrated dermatological treatise). NTG, 102, II, 1749–53; BGG, XXXVIII, 13-7.on the book of J. L. Alibert (1768-1837). Description des maladies de la peau (1806).Google Scholar
 2. 3748.
  Vandewiele, Leo J. (1971, 1972). Een onbekend middelnederlands traktaat over huidziekten (An unknown Middle Dutch treatise on skindiseases). Farm. T. Belg., 48, 126–39, ill. Also in: Bull. Pharm., no 44 (febr. 1972), 23-36.Google Scholar
 3. 3748a.
  Nater, J. P. (1974). Grepen uit de geschiedenis van de moderne dermatologie (Analecta from the history of modern dermatology). I. Huidartsen, huidziekten en huidpatienten (Dermatologists, skindiseases and skin patients). Arts en Wereld, 7, no 5, 5–13. a.o. on J. J. Planck (1738-1807), R. Willan (1757-1812) and Th. Bateman (1778-1821). II. De ontwikkeling van de dermatologie in Frankrijk (Development of dermatology in France). Ibid., 7, no 6, 5-10. (port, of J. L. Alibert (1768-1837)), ill. III. De eerste afbeeldingen van huidziekten in de moderne dermatologie (The first pictures of skin-diseases in modern dermatology). Ibid., 7, no 7, 20-4. IV. De ontwikkeling van het begrip allergie (Development of the concept of allergy). Ibid., 7, no 8, 16-20 (port, of Bela Schick (1877-1967). a.o. on Portier (1866-?), Pirquet (1874-1920). V. Ferdinand von Hebra en de ontwikkeling van het begrip eczeem (— — and the development of the concept of eczema) Ibid., 7, 27-30, 2 ill.Google Scholar
 4. 3748b.
  Prakken, J. R. (1974). The development of dermatology in the Netherlands. Brit. J. Derm., 91, 225–33, 2 ports, 2 ill. See also 4674a, 5288PubMedCrossRefGoogle Scholar

I. Dental surgery

 1. 3749.
  Bisseling, G. H. (1921). Uit de geschiedenis der tandheelkunde (From the history of dentistry). T. Tandh, XXVIII, 773; also in: NTG, 65, II, 1174; BGG, I, 341.Google Scholar
 2. 3750.
  Bisseling, G. H.(1922). Die “Zene Arztney van 1530”; in verband met Tandheelkunde uit Hollandsche werken omtrent dien tijd (The “Zene Arztney of 1530”; in view of dental surgery from Dutch works in that time). T. Tandh., XXIX, 349; also in: NTG, 66, I, 2170-80; BGG, II, 137-47.Google Scholar
 3. 3751.
  Bisseling, G. H.(1922). Uit een oud kruidboek (From an old herbal). T. Tandh., XXIX, 592.Google Scholar
 4. 3752.
  Bisseling, G. H. (1922). Uit “de aanmerkingen van Hendrik Ulhoorn”; (From “the notes of). T. Tandh., XXIX, 428; NTG, 66, II, 2608-20; BGG, II, 352-64.Google Scholar
 5. 3753.
  Bisseling, G. H.(1922). Tandheelkundige aankondigingen uit Nederlandsche Couranten van vroeger (Dental announcements from Dutch papers in the past). T. Tandh., XXIX, 28, 53 and 118.Google Scholar
 6. 3754.
  Bisseling, G. H.(1923). Tandheelkundige bevindingen bij menschapen (Dental (surgical) findings with man-apes). T. Tandh., XXX, 200.Google Scholar
 7. 3755.
  Moulijn, J. A. (1931). Pierre Fauchard, de grondlegger der moderne tandheelkunde (— —, the founder of modern dentistry). NTG, 75, II, 1770–8; BGG, XI, 93-101, ill.Google Scholar
 8. 3756.
  Bisseling, G. H. and S. W. F. Margadant (1923). Libellus de dentibus van Bartholomeus Eustachius (Libellus de dentibus by — —). T. Tandh., XXX, 351, 462, 572 and 687.Google Scholar
 9. 3757.
  Hamer, A. A. H. (1921). Een stukje geschiedenis (A small piece of history). T. Tandh., XXVIII, 139.Google Scholar
 10. 3758.
  Hasselt, A. G. J. C. van (1911). Uit de oude doos (Old history). T. Tandh., XVIII, 518.Google Scholar
 11. 3759.
  Dentz, Th. (1912, 1914). Herinneringen (Memories). T. Tandh., XIX, 76; ibid., XXI, 109.Google Scholar
 12. 3760.
  Dentz, Th. (1921). Uit de oude doos (Old history). T. Tandh, XXVIII, 963.Google Scholar
 13. 3761.
  Stedehouder, L. J. (1969). Historische kanttekeningen. Uit een encyclopédie Ao 1778 (Historical marginal notes. From an encyclopaedia, 1778). T. Tandh., LXXVI, 69, 145, 348 and 440. on the entries “tandkas”;, “tandtrekken”;, “tandpijn”; in: Egbert Buys. Woordenboek voor konsten en wetenschappen, 1778.Google Scholar
 14. 3762.
  Willemse, L. M. (1924). Het planteeren van Tanden en Kiezen (Implantation of Teeth and Molars). T. Tandh., XXXI, 818, 12 ill. with a historical introduction, a.o. on A. Paré.Google Scholar
 15. 3763.
  Boerma, N. J. A. F. (1942). De tandtechniek in het Oosten omstreeks 1600 (Dental technics in the East about 1600). NTG, 86, III, 1717; BGG, XXII, 98.Google Scholar
 16. 3764.
  Maar, F. E. R. de (1960). Prothetische tandheelkunde in Amsterdam in het midden van de 19e eeuw (Prothetic dental surgery at A. in the middle of the 19th century). T. Tandh., LXVII, 634–8, ill.Google Scholar
 17. 3765.
  Maar, F. E. R. (1964). Prothetic dentistry in Amsterdam in the middle of the nineteenth century. Revue Hist. Art. dent., 1, no 4, 18–29, ill.Google Scholar
 18. 3765a.
  Maar, F. E. R. (1974). An Amsterdam toothmaker of 1843 In: Proc. XXIII Int. Congr. Hist. Med. London 2-9 Sept. 1972, Vol. II, 960–1. The Wellcome Institute of the History of Medicine, London. on Mr Grader van der Maas [Abraham Grader] (1800-64).Google Scholar
 19. 3766.
  Proudler, R. T. (1956). Recruitment to the profession (An account of a tooth extraction, performed by J. Gyon and H. Kaau-Boerhaave, recorded in “The Memories of Catherine the Great”;). Brit. dent. J., 100, 145–6.Google Scholar
 20. 3767.
  Margadant, G. D. (1961). Vijftig jaar A.T.V. (50 years “Amsterdamsche Tandheelkundige Vereniging”; (Amsterdam Association of Dentistry)). T. Tandh., LXVIII, 748–51.Google Scholar
 21. 3768.
  Linden, J. van der (1965). Historisch overzicht van de middelen voor het speekselvrijhouden van de mondholte (Historical survey of the means to keep the oral cavity free from saliva). T. Tandh., LXXII, 575–84.Google Scholar
 22. 3769.
  Schijndel, L. J. A. van (1969). De opkomst van de vrouwelijke tandarts in Nederland (The rise of the female dentist in the Netherlands). T. Tandh., LXXVII, 268–75.Google Scholar
 23. 3770.
  Buisman, P. H. (1969). De ontwikkelingsgang der tandheelkunde in ons land. Het tijdperk der tandmeesters (The development of dentistry in our country. The period of the tooth-masters). T. Tandh., LXXVI, 166–99. cf: ibid., 610-1.Google Scholar
 24. 3771.
  Maar, F. E. R. de (1969). Prothèse dentaire à Amsterdam au milieu du siècle. Rev. Franç;. Odontostomat., 16, 1219–30.Google Scholar
 25. 3772.
  Deenik, B. Z. (1969). Driekwart eeuw collégiale kopij: van mond-tot zetspiegel (Three quarters of a century of copy from colleagues: from mouth-glass to type area). Ned. T. Tandheelk., 76, 257–62.Google Scholar
 26. 3773.
  Visser, J. B. (1969). Het tijdschrift 75 jaar (The periodical 75 years). Ned. T. Tandheelk., 76, 163–5.Google Scholar
 27. 3774.
  Maar, F. E. R. de (1968). Wie introduceerde het zilveramalgaam in de tandheelkunde? (Who did introduce silver amalgam in dentistry?). Sci. Hist., 10, 68–78.Google Scholar

Dental instruments and old books

 1. 3775.
  Maar, F. E. R. (1960). The Kaiman Klein Collection. Fed. dent. int. sub-Committee dent. hist. circ., Letter no 4, 3–6.Google Scholar
 2. 3776.
  Maar, F. E. R.(1961-3). The Kaiman Klein Collection. Janus, L, 66–70, ill. The Collection of Mr Kaiman Klein, who practised dentistry at The Hague and died in 1947, comprises and extensive library of rare dental books, a few hundred dental prints and engravings and a curious collection of old dental instruments. It was bought by Utrecht University in 1960.Google Scholar
 3. 3777.
  Maar, F. E. R. (1965). Het instrumentenkistje van Marie Louise, aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Parma, Piacenza en Guastalla (Box of instruments of, archduchess of Austria, duchess of Parma, — and —). T. Tandh., 72, 393–406, See also 115, 746-7, 787, 1118, 1307, 1561, 1692a, 1818-20 (Vesalius), 2364, 2424-5, 3908, 4063, 4672a, 5290, 5367-8.Google Scholar

J. Forensic medicine

 1. 3778.
  Zuiden, D. S. van (1917). Een merkwaardige rechterlijke lijkopening in 1679 (A remarkable judicial autopsy in 1679). NTG, 61, I, 566–7. The Hague. Rechterlijk Archief, no 639. (Judicial Archive).Google Scholar
 2. 3779.
  Fijn van Draat, G. A. B. (1919). Een gerechtszitting in 1790 (A session of the Court in 1790). NTG, 63, II, 568–9.Google Scholar
 3. 3780.
  Penning, C. P. J. (1930). Eenige merkwaardige vonnissen (Some remarkable sentences). NTG, 74, II, 3918; BGG, X, 236.Google Scholar
 4. 3781.
  Kulsdom, M. E. (1952). Geneeskunde en recht in de 18de eeuw (Medicine and justice in the 18th century). NTG, 96, II, 1527–42; BGG, XXXII, 23-8.Google Scholar
 5. 3782.
  Hallema, A. (1963). Ontwikkelingsgang van de lijkschouwingsrapporten te Amsterdam, voornamelijk in de tweede helft van de 16e eeuw (Development of the autopsy reports at A. particularly in the second half of the 16th century). NTG, 107, II, 1922–30; BGG, XLIII, 10-8.Google Scholar
 6. 3783.
  Hermans, A. G. J. (1964). Lijkschouwingsrapporten te Amsterdam (Autopsy reports at A.). NTG, 108, I, 40; BGG, XLIV, 22. Letter to the editor.Google Scholar
 7. 3784.
  Broeksmit, C. (1927). Boetebepalingen van toegebrachte verwondingen. Tarief volgens de grootte en diepte der wonden (Provisions of fines for inflicted injuries. Rate according to the size and deepness of the wounds). NTG, 71, II, 94–6; BGG, VII, 498-500.Google Scholar
 8. 3785.
  Hulst, J. P. L. (1922). De geschiedenis van de longproef en van hare beteekenis voor de gerechtelijke geneeskunde en rechtspraak (History of the lung-test and of its significance for forensic medicine and justice). I. (till 1800): NTG, 66, II, 57–74; BGG, II, 151-68. II (from 1800 till now): NTG, 66, II, 2058-80; BGG, II, 251-68. On the floating of the lungs of a dead, newborn child as a sign of having lived.Google Scholar
 9. 3786.
  Hill, Boyd H. (1961-3). Frisian law and the foetus. Janus, L, 55–9.Google Scholar
 10. 3787.
  Roekel, G. van (1940). De guillotine (The guillotine). NTG, 84, I, 52; BGG, XX, 19. See also 1500, 2562, 2744, 3355, 3494-3500 (Hangman).Google Scholar

K. Veterinary medicine

 1. 3788.
  Wester, J. (1939). Geschiedenis der Veeartsenijkunde (History of veterinary medicine). 574 pp. Utrecht. 8°;. from Antiquity till ca 1920.Google Scholar
 2. 3789.
  Mey, G. J. W. van der (1968). Over de aanvang der veeartsenijkunde in Nederland (On the beginning of veterinary medicine in the Netherlands). Sci. Hist., 10, 79–86.Google Scholar
 3. 3790.
  Weijde, A. J. van der (1930). Geneeskundigen als veeartsen (Physicians as veterinary surgeons). NTG, 74, I, 2257–9; BGG, X, 136-8.Google Scholar
 4. 3791.
  Wellen, J. W. (ed.) (1971). Veterinary works in the Netherlands. 314 pp., ill. Ministry of Agriculture and Fisheries, The Hague. Commemorating the centenary of the State Veterinary Service. Historical survey, 12-7.Google Scholar
 5. 3792.
  Zwijnenberg, H. A. (1923). De beteekenis van den arts Alexander Numan voor de diergeneeskunde (The significance of the physician — — to veterinary medicine). NTG, 67, II, 2279–89; BGG, III, 337-47.Google Scholar
 6. 3793.
  Bruins, L. H. (1941). Leven en werken van Gerrit Reinders, de grondlegger van de immunologie (Life and Works of G. —, founder of immunology). Thesis University Groningen (Supervisor: A. B. F. A. Pondman). 200 pp., port. De “Marne”;, Leens. also as a monograph; G. Reinders (1737-1815), a Groningen peasant, a fighter against cattle-plague.Google Scholar
 7. 3794.
  Boerma, N. J. A. F. (1908). Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de inenting tegen de veepest in de achttiende eeuw (Some pages from the history of vaccination against cattle-plague in the 18th century). Gron. Volksalm., 20, 208–27.Google Scholar
 8. 3795.
  Faber, J. A. (1962). Cattle-plague in the Netherlands during the eighteenth century. Med. Landbouwhogesch. Wageningen, 62 (11), 1–7.Google Scholar
 9. 3796.
  Faber, J. A.(1966). De veepest in Nederland in de achttiende eeuw (Cattleplague in the Netherlands in the eighteenth century). Spiegel Historiael, 1, 67–74, 10 ill.Google Scholar
 10. 3797.
  Hendricx, M. (1962). Oude recepten om paarden te genezen en vissen te vangen (Old prescriptions to heal horses and to catch fishes). Limburg, 41, 259–61.Google Scholar
 11. 3798.
  Vriend, H. J. de (ed.) (1972). The Old-English “Medicina de quadrupedibus”;. Thesis University Groningen. 106 + 162 pp., ill. Gianotten, Tilburg. 4°;. with an introduction and notes by —, and with Latin text.Google Scholar
 12. 3799.
  Kok, J. (1934). Het veterinair instrumentarium der Arabieren in de Middeleeuwen (The cabinet of instruments of the Arabs in the Middle Ages). NTG, 78, IV, 5066; BGG, XIV, 212. included in a report of a meeting of the “Genootschap”;. See also 475, 2785n, 3910, 5347.Google Scholar

Copyright information

© Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands 1975

Authors and Affiliations

 1. 1.Medicine in the Free UniversityAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations