Advertisement

From Inequality to Pluriformity Thinking about gender, work and organisations

 • Yvonne Benschop
 • Margo Brouns
 • Jeanne de Bruijn
Chapter
 • 47 Downloads

Abstract

Since the seventies, a steady flow of publications on gender, work and organisations has appeared in the Netherlands. The boundaries of the domain have been explored enthusiastically in the past 25 years. The result is a broad variety of issues studied: from sexual harassment to affirmative action and from paid labour and unpaid care to female entrepreneurs and feminine management. The asymmetries between the sexes have been substantially documented. The persistency of horizontal and vertical sex segregation, the wage gap that still amounts to 25 per cent and the fact that men spend more time on paid work and women on unpaid care illustrate the inequalities that still exist in labour positions (Hooghiemstra and Niphuis-Nell 1993).

Keywords

Labour Market Affirmative Action Organisation Study Rational Choice Theory European Economic Community 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Aalten, A., 1991. Zakenvrouwen. Over de grenzen van vrouwelijkheid in Nederlandsinds 1945 (Businesswomen. On the boundaries of femininity in the Netherlands since 1945), Amsterdam, Sara/Van Gennep.Google Scholar
 2. Acker, J., 1992. ‘Gendering organisational theory’, in: A.J. Mills and P. Tancred (eds.), Gendering organisational analysis Newbury Park, Sage, pp. 248–260.Google Scholar
 3. Bajema, C., 1988. De onvolledigheid van functiebeschrijvingen van vrouwenfuncties (The incompleteness of job descriptions of women’s jobs), Projectgroep Vrouwenarbeid, Groningen, RUG.Google Scholar
 4. Bekker, M., 1983. ‘Socialisatie’ (Socialisation), in: S. Poldervaart (ed.), Vrouwenstudies: een inleiding (Women’s studies: an introduction), Nijmegen, SUN.Google Scholar
 5. Benschop, Y., 1996. De mantel der gelijkheid. Gender in organisaties (Covered by equality. Gender in organisations). Assen, Van Gorcum.Google Scholar
 6. Benschop, Y. and H. Doorewaard, 1996. ‘Lood om oud ijzer. De gendersubtekst van Tayloristische en sociotechnische organisaties’ (Six of one and half a dozen of the other. The gender sub-text of Taylorisme and sociotechnical organisations) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 12: 238–250.Google Scholar
 7. Bervoets, L. T. and Frielink, 1988. ‘Over kwalificatieverschillen tussen mannen en vrouwen’ (On differences in qualifications between men and women) Te Elfder Ure 41: 145–159.Google Scholar
 8. Bordo, S., 1994. ‘Feminism, postmodernism and gender skepticism’, in: A. Hermann and A.J. Stewart (eds.), Theorising feminism: parallel trends in the humanities and social sciences, Boulder, Westview Press, pp. 458–481.Google Scholar
 9. Braidotti, R., 1993. ‘Women’s studies at the University of Utrecht, an editorial introduction’, Women’s Studies International Forum 16: 311–324.CrossRefGoogle Scholar
 10. Brouns, M. and A. Schokker, 1990. Arbeidsvraagstukken en sekse (Questions about work and sex), STEO-trendrapport 2, Den Haag, STEO.Google Scholar
 11. Brouns, M. 1993. De homo economicus als winkeldochter. Theorieën over arbeid, macht en sekse (The ‘homo economicus’ remaining in store. Theories about work, power and sex), Amsterdam, SUA.Google Scholar
 12. Brouns, M., L. Halsema and J. De Bruijn (eds.), 1996. Waardering van werk. Opstellen over functiewaardering (Valuation of work. Essays about job evaluation), Amsterdam, VU Uitgeverij.Google Scholar
 13. Bruijn, J. de, 1991a. Omstreden kwaliteit: omtrent vrouwenarbeid en beleid (Disputed quality: about women’s work and policy), Oratie. Amsterdam, Vrije Universiteit.Google Scholar
 14. Bruijn, J. de, 1991b. ‘Functiewaardering en de beloning van vrouwenwerk’ (Job evaluation and the compensation of women’s work), Tijdschrift voor vrouwenstudies 45: 19–31.Google Scholar
 15. Burg, B.I. van der, 1992. Loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen binnen arbeidsorganisaties (Career differences between men and women in work organisations), Groningen, Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 16. Bussemaker, J. and K. van Kersbergen, 1993. ‘Gender and welfare states: some theoretical reflections’, in: D. Sainsbury Gendering welfare states London, Sage, pp. 8–25.Google Scholar
 17. Calás, M.B. L. and Smircich, 1996. ‘From “The Woman’s” point of view: feminist approaches to organisation studies’, in: S. Clegg, C. Hardy and W. Nord (eds.), Handbook of organisation studies London, Sage, 218–257.Google Scholar
 18. Clason, C., 1977. Beroepsarbeid door gehuwde vrouwen: de betekenis van het verrichten van beroepsarbeid door gehuwde vrouwen in de rolverdeling tussen man en vrouw (Professional work by married women: the meaning of doing professional work by married women in the division of roles between man and woman), Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 19. Collinson, D.L. and J. Hearn, 1996. Men as managers, managers as men. Critical perspectives on men, masculinities and managements, London, Sage.Google Scholar
 20. Cox, T., 1993. Cultural diversity in organisations. Theory, research and practice, San Francisco, Berrett Koehler.Google Scholar
 21. De Harde Kern, 1996. Wel feministisch, niet geëmancipeerd: feminisme als nieuwe uitdaging (Feminist, not emancipated: feminism as a new challenge) Amsterdam, Contact.Google Scholar
 22. Demenint, M.I. and C.E. Disselen, (eds.), 1992. Vrouwen, leiderschap en management (Women, leadership and management) Utrecht, Lemma.Google Scholar
 23. Doorne-Huiskes, A. van, 1979. Vrouwen en beroepsparticipatie. Een onderzoek onder gehuwde vrouwelijke academici (Women and professional participation. A study among married female academics), Utrecht, Rijksuniverseit Utrecht.Google Scholar
 24. Doome-Huiskes, A. van and R. Luijkx, 1987. ‘Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in een universitaire organisatie’ (Pay differences between men and women in an academic organisation), Mens en Maatschappij 62.Google Scholar
 25. Doorne-Huiskes, A. van, 1990. Positieve actie en culturele transformaties: over de lotgevallen van vrouwen in arbeidsorganisaties (Affirmative action and cultural transformations: on the experiences of women in work organisations), Wageningen, Landbouwuniversiteit.Google Scholar
 26. Fischer, A.H., 1996. ‘Hoe rationed zijn sekse-stereotiepe keuzes? Een reactie op Karin Sanders’: “De rational-choice-benadering voor het verklaren van sekseverschillen op de arbeidsmarkt’” (How rational are sex stereotypical choices? A reaction to Karin Sanders’: ‘The rational-choice approach to explain sex differences in the labour market’), Tijdschrift voor Vrouwenstudies 67: 296–304.Google Scholar
 27. Geest, L. van der, 1993. Hele taakgroepen en seksesegregatie (Team based work and sex segregation), Minisymposium Nieuwe Productieconcepten, nieuwe kansen voor vrouwen? (Seminar New production concepts, new chances for women?) Amsterdam, 30-9-1993.Google Scholar
 28. Gherardi, S., 1995. Gender, symbolism and organisational culture, London, Sage.Google Scholar
 29. Hagemann-White, C., 1989. ‘Geslacht en gedrag’ (Gender and behaviour), in: S. Sevenhuijsen (ed.), Socialisties-Feministiese Teksten, Baarn, Ambo. pp. 33–48.Google Scholar
 30. Halsema, L., 1996. ‘Wij zijn wijkagenten, geen wijkzusters’. Functiewaardering bij de politie (‘We are policemen, not care takers’. Job evaluation in the police force). Paper presented at the SISWO-conference ‘Van de hoed en de rand’.Google Scholar
 31. Harding, S., 1986. The science question in feminism, Ithaca and London, Cornell University Press.Google Scholar
 32. Hofstede, G., 1980. Cultures’s consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, CA, Sage.Google Scholar
 33. Hofstede, G., 1996. ‘De Nederlandse samenleving is extreem feminien’ (The Dutch society is extremely feminine), Elsevier 38.Google Scholar
 34. Hooghiemstra, B.T.J. and M. Niphuis-Nell, 1993. Sociale atlas van de vrouw, Deel 2 (Social map of the woman), Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau.Google Scholar
 35. Hooghiemstra, E., 1995. ‘De arbeidsmarktpositie van allochtone vrouwen in Nederland’ (The labour market position of minority women in the Netherlands), Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 11: 129–142.Google Scholar
 36. Jong, A. de, 1985. Depositie van vrouwen bij een grote bank, onderzoek naar de achtergronden van het verschil in positie tussen mannen en vrouwen (The position of women in a big bank: studying the backgrounds of the differences in position between men and women), Rotterdam, Erasmus Universiteit.Google Scholar
 37. Jong, A. de and A. van Doorne-Huiskes, 1989. Stijl van leidinggeven van vrouwen en mannen (Leadership styles of women and men) Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Google Scholar
 38. Joma, A. and E. Offers, 1994. Jonge vrouwen werken aan hun toekomst (Young women working on their future), Amsterdam, SUA.Google Scholar
 39. Kanter, R.M., 1977. Men and women of the corporation, New York, Basic Books.Google Scholar
 40. Kool-Smit, J., 1967. ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (The concern of the woman), De Gids 130:9–10.Google Scholar
 41. Kossek, E.E. and S.A. Lobel (eds.), 1996. Managing Diversity, Human Resource Strategies for transforming the workplace Cambridge, Blackwell.Google Scholar
 42. Leijenaar, M., 1996. ‘Deelname van vrouwen aan politieke besluitvorming. Een onderzoek naar strategieën in Europa’ (Participation of women in political decision making. A study about strategies in Europe), Tijdschrift voor Vrouwenstudies 17(2): 144–159.Google Scholar
 43. Lindenberg, S., 1991. ‘Social approval, fertility and female labour market behaviour’, in: J. Siegers, J. de Jong-Gierveld and E. van Imhoff (eds.), Female labour market behaviour and fertility: a rational-choice approach, Berlin, Springer, pp. 32–58.CrossRefGoogle Scholar
 44. Martin, J. and P. Frost, 1996. ‘The organisational culture war games: a struggle for intellectual dominance’, in: S. Clegg, C. Hardy and W.R. Nord (eds.), Handbook of Organisation Studies, London, Sage, pp. 599–622.Google Scholar
 45. Nkomo, S.M. and T. Cox, 1996. ‘Diverse identities in organisations’, in: S. Clegg, C. Hardy and W.R. Nord (eds.), Handbook of Organisation Studies, London, Sage, pp. 338–356.Google Scholar
 46. Oakley, A., 1972. Sex, gender and society. London, Temple Smith.Google Scholar
 47. OECD, 1991. Shaping cultural change. The role of women, Paris, OECD.Google Scholar
 48. Oost, E. van, 1994. Nieuwefuncties, nieuwe verschillen, Genderprocessen in de constructie van de nieuwe automatiseringsfuncties 1955–1970 (New jobs, new differences. Gender processes in the construction of new automation jobs 1955-1970), Delft, Eburon.Google Scholar
 49. Ott, M., 1985. Assepoesters en kroonprinsen: een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes en verplegers (Cinderella’s and crown princes: a study to the minority position of female police officers and male nurses), Amsterdam, SUA.Google Scholar
 50. Outshoorn, J., 1978. ‘Zo vader, zo zoon en van moeder op dochter’ (Like father, like son and from mother to daughter), in: Socialisties-Feministiese teksten 1, Amsterdam, Sara. pp. 67–96.Google Scholar
 51. Pessers, D., 1994. De weg van het hart (The way of the heart), Laren, Balans.Google Scholar
 52. Plantenga, J., 1993. Een afwijkend patroon, honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West) Duitsland (A different pattern: hundred years of women’s work in the Netherlands and (West) Germany), Amsterdam, SUA.Google Scholar
 53. Pott-Buter, H., 1993. Facts and fairytales about female labour, family and fertility, Amsterdam, Amsterdam University Press.Google Scholar
 54. Prasad, P., A. Mills, M. Elmes and A. Prasad (eds.), 1997. Managing the organisational melting pot, dilemmas of workplace diversity, London, Sage.Google Scholar
 55. Rojahn, K., 1996. Gender in the context of leadership, Amsterdam, University of Amsterdam.Google Scholar
 56. Sanders, K., 1991. Vrouwelijke pioniers. Vrouwen en mannen met een ‘mannelijke hogere beroepsopleiding aan het begin van hun loopbaan’ (Female pioneers. Women and men with a ‘male’ higher professional education at the start of their careers), Groningen, Thesis.Google Scholar
 57. Sanders, K., 1996. ‘The rational-choice-benadering voor het verklaren van sekseverschillen op de arbeidsmarkt: de operationalisering van de normatieve context’ (The rational-choice approach for the explanation of sex differences in the labour market: the operationalisation of the normative context), Tijdschrift voor Vrouwenstudies 67: 286–295.Google Scholar
 58. Schwarzer, A., 1976. Der Kleine Unterschied und seine grossen Folgen: Frauen über sich, Beginn einer Befreiung (The small difference with the big consequences), Frankfurt am Main, Fischer.Google Scholar
 59. Scott, J., 1986. ‘Gender: a useful category of historical analysis’, American Historical Review 1053-1075.Google Scholar
 60. Siegers, J.J., 1991. Interdisciplinaire economie (Interdisciplinary economics), Groningen, Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 61. Smith, D.E., 1990. The conceptual practices of power, a feminist sociology of knowledge, Boston, Northeastern University Press.Google Scholar
 62. Tijdens, K., 1989. Automatisering en vrouwenarbeid (Automation and women’s work), Utrecht/Amsterdam, Jan van Arkel/Stichting Informaticacongressen.Google Scholar
 63. Turkenburg, M., 1995. Een baan & een kind; aspiraties en strategieën van laag opgeleide vrouwen (A job & a child; aspirations and strategies of lower educated women), Tilburg, Tilburg University Press.Google Scholar
 64. Turkenburg, M., 1996. ‘Flirten met een spierballentheorie. Reactie op Karin Sanders’: “Zin en onzin van de rational-choice-benadering; de operationalisering van de normatieve context”. (Flirting with a muscular theory. A reaction to Karin Sanders’:’ sense and nonsense of a rational-choice approach: the operationalisation of the normative context’), Tijdschrift voor Vrouwenstudies 67: 305–313.Google Scholar
 65. Vaas, F., 1996. Vrouwen in technische beroepen (Women in technical professions), Delft, Eburon.Google Scholar
 66. Veld-Langeveld, H., in’ t, 1969. Vrouw-beroep-maatschappij (Woman-profession-society), Utrecht, Bijleveld.Google Scholar
 67. Veldman, A. and R. Wittink, 1990. De kans van slagen, de invloed van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen (The chance to succeed: the influence of cultures and rules on the careers of women), Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese.Google Scholar
 68. Wilson, F., 1996. ‘Research note: organisational theory: blind and deaf to gender?’. Organisation Studies 17: 825–842.CrossRefGoogle Scholar
 69. Women in Decision-making, 1993. European network of experts ‘Women in decision-making’, Brussels, European Council.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1998

Authors and Affiliations

 • Yvonne Benschop
  • 1
 • Margo Brouns
  • 2
 • Jeanne de Bruijn
  • 3
 1. 1.University of NijmegenNijmegenNetherlands
 2. 2.Groningen University, UCGGroningenNetherlands
 3. 3.Free University of AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations