Advertisement

Danish Local Government Market Orientation and Privatization

 • Jens Gunst
Part of the NATO ASI Series book series (NSPS, volume 5)

Abstract

For a number of years the Local Governments’ role in the Danish economic political system has undergone rapid changes. Therefore it has become essential to analyse the consequences of this development. The Local Government Sector in Denmark is still the only part of the Public Sector with a total Kroner growth in real terms. The consumption of personnel and resources has however decreased in real terms in a number of traditional Local Government areas. The expenditure pressure which has originated from new Local Government tasks has never the less resulted in a total Local Government expenditure growth in real terms, even during these years where public expenditure cuts have dominated the agenda. Amongst other things the explanation of this development conceals that the structure of the welfare society becomes more complex and develops in a direction, where a number of the tasks with the most urgent and growing needs to be covered, traditionally have been solved free of charge by the Danish Public Sector without applying market mechanisms60. Especially the Scandinavian welfare model can in this respect prove impossible to finance in the long term27. Among the growth areas, one could mention, is care for the elderly with the growing senior generations, whotraditionally have a high consumption of welfare services. The same applies for the health sector with its greatly improved opportunites for treatment, as it is also the case for the much debated levels of transfer payments and unemployment compensation, which at times has been evaluated as often damaging for the incentive structure around business development and job creation.

Keywords

Local Government Public Sector Private Company Business Development Welfare Service 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Litterature

 1. 1.
  Antonsen, Marianne (1989): Produktivitet og effektivitet i offentlige organisationer COSForskningsrapport 5/1989Google Scholar
 2. 2.
  Arbejderbevaegelsens erhvervsråd: Kommunalpolitik uden graenser- om behovet for en ny kommunalfiildmagt, Arbejderbevaegelsens erhvervsradGoogle Scholar
 3. 3.
  Bakka, Jørgen Frode og Fivesdal, Erik: Organisationsteori, Handelsh0j skolens forlag 1993Google Scholar
 4. 4.
  Battrup, Gerd: Det kommunale selvstyre — i retslig belysning, Samfundslitteratur 1992, 1. udgaveGoogle Scholar
 5. 5.
  Begg, Fischer og Dornbusch, Economics, 3rd ed. London 1991Google Scholar
 6. 6.
  Bentzon, Karl-Henrik (1989): Politik som marked, I, Torben Hviid Nielsen (red.): Stat og marked. DJØF — forlaget. KøbenhavnGoogle Scholar
 7. 7.
  Bentzon, Karl-Henrik: Fra vaekst til omstilling — modemiseringen af den offentlige sektor. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, KøbenhavnGoogle Scholar
 8. 8.
  Bohm, P.: Social efficiency, 2. ed. London 1987Google Scholar
 9. 9.
  Brøndum, Søren og Søndergård, Jens: Samfitnds0konomen nr. 4, 1991: Porter i erhvervspolitisk tomgangGoogle Scholar
 10. 10.
  Buchanan, James / Tullock, Gordon (1962): The calculus of consentAnn Arbor: University of Michigan Press.Google Scholar
 11. 11.
  Budgetdepartementet, 1991: Samfundsekonomisk proj ektvurderingGoogle Scholar
 12. 12.
  Carstensen, Poul: Kommunerne og erhvervspolitikken, GEO Gads Forlag 1993Google Scholar
 13. 13.
  Christensen, Jesper Lindgård: Theory in National Systems of Innovation I: Bengt Åke Lundvall (rd): National Systems og Innovation — Towards a Theory and Innovation and Interactive Learning, Pinter publishing, London 1992Google Scholar
 14. 14.
  Christensen, Jens Fraslev: Innovation i dansk erhvervsliv, Debatoplaeg udarbejdet for Erhvervsfremmestyrelsen, 1994Google Scholar
 15. 15.
  Christensen, Flemming, Peter Fristrup og Jens Leth Hovgaard: Produktivitetsanalyser: DJØF 1991Google Scholar
 16. 16.
  Dalum, Bent, Jørgensen, Ulrik, Meller, Kim og Valentin, Finn: Porter og den erhvervspolitiske debat: Samfundsøkonomen nr. 7 1991Google Scholar
 17. 17.
  Dalum, Bent og Willumsen, Gert: National erhvervsudvikling og konkurrenceevne. Debatoplaeg udarbejdet for Erhvervsfremmestyrelsen 1994Google Scholar
 18. 18.
  Donahue, John: The privatisation decision, New York Basic Books, 1989Google Scholar
 19. 19.
  Erhvervsfremmestyrelsen juni 1993 — marts 1994: Erhvervsudviklingsrådets 8 ressourceområdeanalyseGoogle Scholar
 20. 20.
  Erhvervskontoret, Forslag til erhvervspolitisk handlingsplan for Kobenhavns Kommune, Overborgmesterens Afdeling juni 1993Google Scholar
 21. 21.
  Erhvervskontoret: Oplaeg til erhvervspolitisk program for Kabenhavns Kommune, overborgm. afd., Økonomidir. juni 1992Google Scholar
 22. 22.
  Erhvervsudviklingsrådets redegorelse, 1994Google Scholar
 23. 22a.
  Erhvervsudviklingsrådets ressourceredegørelse, 1993, Ministeriet for Erhvervspolitik og samordningGoogle Scholar
 24. 23.
  Erhvervsudviklingsrådets ressourceredegørelse, 1993, Ministeriet for Erhvervspolitik og samordningGoogle Scholar
 25. 24.
  Espersen, Preben og Harder, Erik: Lov om kommunernes styrelse — Normalstyrelsesvedtaegt og normalforretningsorden, jurist- og Økonomforbundets Forlag 1985Google Scholar
 26. 25.
  Espersen, Preben: Kommunalforvaltning, Dansk Kommunalkursus 1987Google Scholar
 27. 26.
  Fakstorp, Jørgen: Forskning og innovation — Erhvervslivets ressourceindsats, Forskningspolitik nr. 14, 1993Google Scholar
 28. 27.
  Feldt, Kjell Oluf: Radda velfardsstaten, Forlaget Norstett, 1994Google Scholar
 29. 28.
  Finansministeriet, Moderniseringsprogrammet 1983Google Scholar
 30. 29.
  Finansminsteriet, Moderaiseringsredegørelse 1990, 1991 og 1992Google Scholar
 31. 30.
  Frederiksen, Susan V., Analyse af det potentielle marked for udlicitering af kommunale driftsopgaver samt økonomiske beregninger af mulige besparelser ved udlicitering, Hovedopgave på cand.merc. Studiet, 1991Google Scholar
 32. 31.
  Freeman, Christopher et al., Technology and the future Europe: Global Competition and the Environment in the 1990s. London og New York 1991Google Scholar
 33. 32.
  Gibb, A. A.: Key factors in the design of policy support for the small and medium size enterprise (SME) development process: an overview in Entrepreneurship and Regional Development 5, UK 1993Google Scholar
 34. 33.
  Gunst, Jens og Niels Lauritzen: Planlaegning og prioritering: Nogle opgaver og metoder, DJØFs ForlagGoogle Scholar
 35. 34.
  Gunst, Jens og Otto Larsen, offentlig okonomi, 2. udgave, DJØF 1987Google Scholar
 36. 35.
  Gunst, Jens og Eskil Heinesen: Når staten skal saelges, DJØF forlagGoogle Scholar
 37. 36.
  Gunst, Jens: Kompendium til virksomhedsøkonomi 1., Handelshøjskolen i KBH, 1993.Google Scholar
 38. 37.
  Gunst, Jens, Eskil Heinesen og Niels Lauritsen: Effektivitet og produktivitet — en analyse med udgangspunkt i sundhedssektoren, DJØF’s ForlagGoogle Scholar
 39. 38.
  Gunst, Jens (red.): Fra Virksomhedsekonomiens Vaerksted — en antologi, Copenhagen Business School Press, 1995Google Scholar
 40. 39.
  Hansen, Peter Gorm m f., Kommunerne efler kommunalreformen, KL 1985Google Scholar
 41. 40.
  Hansen, Peter Gorm mil.: Kommunernes erhvervspolitik på vej mod år 2000, Ledelse og erhvervsokonomi 1995, 2, Red. Jens GunstGoogle Scholar
 42. 41.
  Hansen, Bodil O. og Hans Keiding, “Brugerbetaling”, DJØF 1991Google Scholar
 43. 42.
  Haugsland, Sven A.: Når servicebedrifter blir konkurrenseutsatte, LOS-senteret 1991Google Scholar
 44. 43.
  Hyman, David: Public Finance A contemperary application of theory to policy, 3rd ed. Dreyden Press 1990Google Scholar
 45. 44.
  Indenrigsministeriet: Kabenhavns kommunes bestyrelse, betaenkning fra det af Indenrigsministeren d. 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse, betaenkning nr. 1114/1987Google Scholar
 46. 45.
  Indenrigsministeriet: lokal erhvervspolitik — debatoplaeg om forholdet ml. statslige og lokale initiativer, arb.notat7, Indenrigsministeriet juni 1987Google Scholar
 47. 46.
  Indenrigsministeriet: Kommunerne og erhvervspolitikken + bilag til betaenkning, betaenkning 1153 december 1989Google Scholar
 48. 47.
  Industriministeriet: Industripolitisk redegørelse 1986 og regeringens erhvervspolitiske program for byerhvervene, industriministeriet oktober 1986Google Scholar
 49. 48.
  Industriministeriet: Lovforslag nr. L. 134 — forslag til lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, Schultz Grafisk A/S-Folketinget 1993Google Scholar
 50. 49.
  Jespersen, Jesper: Grøn økonomi, en introduktion til miljø, ressourcer og samfiindsokonomi, DJØF 1994.Google Scholar
 51. 50.
  Johansson, P.O.: An introduction to modern welfare economist, Cambridge 1991Google Scholar
 52. 51.
  Keiding, Hans: Er den offentlige sektor for stor, DJØF 1991Google Scholar
 53. 52.
  Kommunernes Landsforening (1991): Bedst og billigst — Forlaget Kommuneinformation. KøbenhavnGoogle Scholar
 54. 53.
  Kommunernes Landsforening: Kommunal erhvervspolitik — indhold, organisation rådgivning og service, KL 1991,1. udg. 2 oplagGoogle Scholar
 55. 54.
  Kommunernes Landsforening: Nye muligheder i erhvervspolitikken — et arbejdspapir, KL, Kontoret for adm. og erhverv Maj/juni 1992Google Scholar
 56. 55.
  Kommunernes Landsforening, “Bedst og billigst”, Kømmuneinf. Kabenhavn, 1991Google Scholar
 57. 56.
  Kommunernes Landsforening: Erhvervspolitik- aktuelle temaer, Den kommunale højskole i DK og KL 1994, 1. udg. 1. oplagGoogle Scholar
 58. 57.
  Kommunernes Landsforening: Samarbejdet ml. kommunerne og private virksomheder, KL 1984Google Scholar
 59. 58.
  Kommunernes Landsforening, Rapport 2/1,1994, Kontoret f. teknologiGoogle Scholar
 60. 59.
  Kryger, Mette, Lad markedet bestemme — ikke politikerne, Bersen 4. aprilGoogle Scholar
 61. 60.
  Lykketoft, Mogens: Sans og Samling, Samlerens Forlag 1994Google Scholar
 62. 61.
  Mathiesen, Kurt: Kommunestyret i DK, KL 1986Google Scholar
 63. 62.
  Mikkelsen, Palle og Stenstrup. Jens E. mfl. (1988): Grundskolen og ungdomsuddannelserne. AKFs Forlag. Kobenhavn 1988Google Scholar
 64. 63.
  Mikkelsen, Palle og Steenstrup, Jens E. m.fl.: offentlige børnepasningsordninger. AKFs forlag. København 1989Google Scholar
 65. 64.
  Mikkelsen. Palle og Steenstrup, Jens (1988): Brugerbetaling, prioritering -styring — fordeling. AKFs Forlag. København.Google Scholar
 66. 65.
  Millgrom, P. og John Roberts: Economics, Organization et Management, Prentince-Hall International ed. 1992Google Scholar
 67. 66.
  Ministeriet for erhvervspolitisk samordning: Erhvervsredegorelse 1993, Min. for erhvervspolitisk samordning 1993Google Scholar
 68. 67.
  Mortensen, J. Birk og Olsen, Ole Jess: Privatisering og beslutning, DJØF 1991Google Scholar
 69. 68.
  Mortensen, Jørgen Brik, Privatisering — danske erfaringer, Samfiindsøkonomen juni 1993:4Google Scholar
 70. 69.
  Mouritzen, Povl Erik Jensen og Jensen, Henrik Toft (red.): Samspillet ml. stat og kommune, DJØF 1984Google Scholar
 71. 70.
  Mueller, Dennis C.: Public Choise II, a revised edition of Public choice, 1989, Cambridge University Press, 1. udgave s. 1-39 og 445-465Google Scholar
 72. 71.
  Musgrave / B. Peggy: Public Finance in theory and practice, 5th ed. New York 1989Google Scholar
 73. 72.
  Meller, Lasse og Wolfsen, Beslutninger i organisationer — offentlige og private, DJØF 1991Google Scholar
 74. 73.
  Nielsen, Klaus: Nyere udviklingslinier i okonomisk teori, DJØF 1993Google Scholar
 75. 74.
  Nielsen, J.U.M., H. Heinrich og J.D. Hansen: EF i okonomisk belysning, Systime 1990Google Scholar
 76. 75.
  Nutt, P.C. og R.W. Backoff: The strategic Management of Public and third Sector Organizations, San Fransisco 1992Google Scholar
 77. 76.
  Okun, Arthur: Equality / Efficiency, the big trade off″. Washington D.C. The Brookings Institution, 1975.Google Scholar
 78. 77.
  Olsen, Ole Jess: Regulering af offentlige forsyningsvirksomheder i DK, 1993, DJØF 1. udgave, 1. oplagGoogle Scholar
 79. 78.
  Olsen, Ole Jess: Samfiindsøkonomen, juni 1993:4, Privatisering og deregulering, juni 1993Google Scholar
 80. 79.
  Pedersen, Keld Møller: Struktur og Finansiering af det danske sundhedsvaesen i 90’erne. Lundbeckfondens prisopgave 1990Google Scholar
 81. 80.
  Rosen, Harvey: Public finance, 3rd ed. Homewood IL Irwin, 1992Google Scholar
 82. 81.
  Rytter, Niels: Konkurrencefremme og den offentlige sektor, Samfundsøkonomen, juni 1993:4Google Scholar
 83. 82.
  Sahas, Emmanuel S. (1982): Privatizing of the Public Sector: How to shrink Government. Chattham N.J.Google Scholar
 84. 83.
  Salamon, Lester: America’s non-profit sector. The foundation Center 1992Google Scholar
 85. 84.
  Samfundsokonomen nr. 4 1989: Temanummer om privatisering, brugerbetaling, produktivitet og eflfektivitetGoogle Scholar
 86. 85.
  Stiglitz, Joseph E.: Economics of the public sector. 1988 W.W. Norton / Company 2. udgaveGoogle Scholar
 87. 86.
  Strandskov, Jesper et al: Ejerforhold og konkurrenceevne i dansk erhvervsliv, Debatoplaeg udarbejdet for erhvervsfremme Styrelsen, KBH, 1994Google Scholar
 88. 87.
  Sørensen, Christen: Økonomisk politik. Finans, penge og valutapolitik. Systime 1993Google Scholar
 89. 88.
  Sørensen, Per Byrge: Kommunestyrelsesloven og tilhørende bestemmelse, DAFOLO 1989,1. udg.Google Scholar
 90. 89.
  Ugebrevet Mandag Morgen, nr, 28,23. august 1993: VelfaerdsindustrienGoogle Scholar
 91. 90.
  Williamson, A.E: Transaction Cost Economics and organization theory, 1992Google Scholar
 92. 91.
  Wolf, Charles: Markets or governments: choosing between imperfect Alternatives, Cambridge Mass. MIT Press. 1990.Google Scholar
 93. 92.
  Zysmann, John: Governments, markets and growth — Financial systems and the Political Industrial change, Martin Basildon, Oxford, 1983Google Scholar
 94. 93.
  ACTS AND DEPARTEMENTAL ORDERSGoogle Scholar
 95. a.
  Bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v., Erhvervs-og selskabsstyrelsen, d.17. januar 1994Google Scholar
 96. b.
  Bekendtgørelse om undtagelse fra aktieindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger givet i medhør af 3, stk.8, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., Erhvervs- og Selskabssyrelsen d. 17. januar 1994.Google Scholar
 97. c.
  Betaenkning over forslag til lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. — betaenkning afgivet af Erhvervsudvalget d. 6. maj 1992, til lovforslag nr. L85.Google Scholar
 98. d.
  Betaenkning over forslag til lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter — betaenkning afgivet af erhvervsudvalget d. 6. maj 1992 til lovforslag nr. L78Google Scholar
 99. e.
  Forslag til lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, fremsat d. 30.oktober af industriministeren (Anne Birgitte Lundholt), lovforslag nr. L78Google Scholar
 100. f.
  Forslag til lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. fremsat d. 31. oktober 1991 af Lone Dybkjaer (RV), Jergen Estrup (RV)og Marianne Jelved (RV), Lovforslag nr. L85Google Scholar
 101. g.
  Lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.Google Scholar
 102. h.
  Lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter.Google Scholar
 103. i.
  Lov om aendring af lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter og om ophaevelse af lov om kommunal og amtskommunal st0tte til forskerparken, lov nr. 1089 af 22. december 1993.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1996

Authors and Affiliations

 • Jens Gunst
  • 1
 1. 1.Institute of Management ResearchCopenhagen Business SchoolCopenhagen NDenmark

Personalised recommendations