Advertisement

Leaders, Followers and Their Personalities

 • Burcu Erentuğ
 • Mehmet Ali Hamedoğlu
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

In this study we want to determine whether there is a relationship between the personality types of the leaders and followers. With this research we also try to establish whether there is a certain preferred leader personality, whether sex is a determination on leader personality and whether the leader and the followers display a similar personality trait. The research was conducted with 203 university students from Department of Public Administration, Department of Turkish Language and Literature, Department of Physical Training and Sports, Department of Pre-School Education and State Conservatory of Sakarya University in 2012–2013 academic year. The results of the study depict that when choosing a leader, university students generally prefer narcissist personalities and there is a concurrence between the personality and leader preference. Each personality type preferred each personality type. However, obsessed personality type is preferred the least as a leader and they are usually seen as lonely individuals.

Keywords

State Conservatory Physical Training Personality Type Marketing Personality Leader Personality 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Akçakaya DM (2010) 21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı. Adalet Yayınevi, AnkaraGoogle Scholar
 2. Akşit S, Şenyuva Ö, Üstün S (2009) Avrupa Birliği Ülkelerinden Türkiye’nin Üyeliğine Genel Bakış, Ankara Middle East Technical University publicationGoogle Scholar
 3. Andre FL (2005) Zor Kişilikler’ le Yaşamak (Çev: Madenci R). İletişim Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 4. Arıkan M (2003, Ekim 27) Erotik liderlik (Erotic leadership). Nisan 26, 2012 Tarihinde. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=179667. adresinden alındı
 5. Baltacı Ö (2008, Haziran 01) Eric Fromm. Mayıs 01, 2012 tarihinde. http://www.pdrciyiz.biz/eric-fromm-t4969.html. adresinden alındı
 6. Cüceloğlu D (1991) İnsan ve Davranışı. Evrim Matbaacılık, İstanbulGoogle Scholar
 7. Eren E (2000) Yönetim Ve Organizasyon. Beta Basın Yayım Dağıtım, İstanbulGoogle Scholar
 8. Fromm E (2008) Sevgini ve Şiddetin Kaynağı (Çev: Yurdanur Salman Nİ). Payel Yayınevi, İstanbulGoogle Scholar
 9. Geçtan E (tarih yok) Eric Fromm ve İnsan Psikolojisi. 01 Jan 2012 tarihinde http://www.aymavisi.org/psikoloji/Erich%20Fromm%20Ve%20Insanci%20Psikoloji%20-%20Engin%20Gectan.htm. adresinden alındı
 10. Güney PD (2009) Davranış Bilimleri. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbulGoogle Scholar
 11. Hamedoğlu MA (2009) Örgütsel Narsizim Düzeyine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları. Doktora Tezi, AnkaraGoogle Scholar
 12. Köse HA (tarih yok) Erotik Liderlik. Nisan 24, 2012 tarihinde http://www.madalyonklinik.com/tr/yayinlar/bilgilendirici-yazilar/erotik-liderlik. adresinden alındı
 13. Maccoby M (2002) Narsist Liderler. Lideri Lider Yapan Nedir?, 35–60. (MESS, Çev., ve M. S. Sendikası, Derleyici). Harvard Business Review, İstanbulGoogle Scholar
 14. Maccoby M (2003) The productive Narcissist: the promise an Peril of Visiomary leadership. Broadway Books, New YorkGoogle Scholar
 15. Maccoby M (2004) Why people follow the leader: the power of transference. Harv Bus Rev 82:76–85Google Scholar
 16. Maccoby M (2007) Narcissistic leaders. Harvard Business School Press, BostonGoogle Scholar
 17. Nart Ö (2009, Haziran 04) Erotik Bir Lider: Barack Hüseyin Obama. Nisan 28, 2012 tarihinde. http://unigundem.com/2009/06/04/erotik-bir-lider/. adresinden alındı
 18. Sarkozy N (2013) Ocak 02, 2013 tarihinde. http://tr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy. adresinden alındı
 19. Soner SK (tarih yok) Narsizm Ve Liderlik. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/narsizimveliderlik.htm. adresinden alınmıştır
 20. Volkan VD (2009) Körü Körüne İnanç. (Çev: Karaçam DÖ). Okuyan US Yayın Eğitim Danışmanlık Tıbbi Malzeme ve Reklam Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, İstanbulGoogle Scholar
 21. wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy. (2012). 3rd. September, 2012 Soner SK (tarih yok) Narsizm Ve Liderlik. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/narsizimveliderlik. 293 htm. adresinden alınmı¸stır

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Educational Sciences DepartmentSakarya UniversitySakaryaTurkey

Personalised recommendations