Advertisement

Martinus Jan Langeveld: Modern Educationalist of Everyday Upbringing

 • Bas LeveringEmail author
Chapter
Part of the Contemporary Philosophies and Theories in Education book series (COPT, volume 1)

Abstract

It was Kyoto School scholar Shuji Wada who went to study with the Dutch educationalist Martinus Jan Langeveld (1905–1989) in The Netherlands in the 1960s. He invited him to visit Kyoto after his retirement a number of times and saw that Langeveld’s main work was translated into Japanese. That’s the way Langeveld’s thought became of great impact of the Kyoto School as a whole. This chapter focuses on Langeveld’s theoretical work. After a brief introduction to his life and work, Langeveld’s outlook on his subject is explained: pedagogy as practical science. Then his pedagogic theory and how it links in with anthropology and developmental psychology are explained. His particular use of the phenomenological method is examined next, showing how this connects with situation analysis: the analysis of what those who are responsible for bringing up children are to do. Finally Langeveld’s relevance today is considered.

Keywords

Moral Responsibility Clinical Pedagogy Parental Authority Pedagogic Situation Pedagogic Theory 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Barritt, L. S., Beekman, A. J., Bleeker, H., & Mulderij, K. J. (1985). Researching educational practice. Grand Forks: University of North Dakota Press.Google Scholar
 2. Beekman, A. J., & Mulderij, K. J. (1977). Beleving en ervaring, werkboek fenomenologie voor de sociale wetenschappen. Meppel: Boom.Google Scholar
 3. Bijl, J., & Levering, B. (1979). Theodor Litt, cultuurfilosoof en pedagoog. In J. D. Imelman (Ed.), Filosofie van opvoeding en onderwijs (pp. 49–69). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 4. Bleeker, H., & Mulderij, K. J. (1986). What did you do to your feet? I put my shoes on them! On the experiential value of the home-environment of physically handicapped children. Children’s Environment Quarterly, 3, 4.Google Scholar
 5. Hohmann, M. (1971). Die Padagogik M. J. Langevelds: Untersuchungen. Zu seinem Wissenschaftsverstandnis. In: Neue Folge der Erziehungshefte zur Vierteljahrschrift fur wissenschaftliche Pädagogik, Heft 14. Bochum: Verlag F.Kamp.Google Scholar
 6. Langeveld, M. J. (1934). Taal en Denken. Groningen: Wolters.Google Scholar
 7. Langeveld, M. J. (1950). Educatio despecta [The disdain of education]. In Verkenning en Verdieping. Een bundel herdrukken en nieuwe studien op pedagogisch en psychologisch gebied (pp. 301–313). Purmerend: Muusses.Google Scholar
 8. Langeveld, M. J. (1952a). Phaenomenologie van het leren. Pedagogische Studien, 29, 265–273.Google Scholar
 9. Langeveld, M. J. (1952b). Maatschappelijke verwildering der jeugd. Rapport betreffende de geestesgesteldheid van de massajeugd. Den Haag: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 10. Langeveld, M. J. (1953). De ‘verborgen plaats’ in het leven van het kind. In J. H. van den Berg & J. Linschoten (Eds.), Persoon en Wereld (pp. 11–32). Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 11. Langeveld, M. J. (1956). Studien zur Anthropologie des Kindes. Tübingen: Niemeyer.Google Scholar
 12. Langeveld, M. J. (1957). ‘Humanisering’ mede in verband met ‘opvoeding’ – ‘Kultuur’. In: Gedenkboek voor Prof. Dr. Ph. Kohnstamm (pp. 153–162). Groningen: Wolters.Google Scholar
 13. Langeveld, M. J. (1968). Columbus: Picture analysis of growth towards maturity: a series of 24 pictures and a manual. Basel/New York: Karger.Google Scholar
 14. Langeveld, M. J. (1969). Ontwikkelingspsychologie (1953). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 15. Langeveld, M. J. (1972). Capita uit de algemene methodologie der opvoedingswetenschap (1959). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 16. Langeveld, M. J. (1973/1974). De grenzen der vruchtbaarheid van Husserls fenomenologie voor de opvoedingswetenschap. Tijdschrift voor Opvoedkunde, 19(2), 151–154.Google Scholar
 17. Langeveld, M. J. (1974). Elk kind is er een, Meedenken en meehelp en bij groot worden en opvoed en. Nijkerk: Callenbach.Google Scholar
 18. Langeveld, M. J. (1978). Martinus Jan Langeveld. In L. J. Pongratz (Ed.), Padagogik in Selbstdarstellungen III (pp. I09–I149). Hamburg: Felix Meiner Verlag.Google Scholar
 19. Langeveld, M. J. (1979a). Fenomenologie en Pedagogiek. In A. J. Smit (Ed.), Die Agein Perenne. Studies in die Pedagogiek en die Wijsbegeerte opgedra aan Prof. dr. C. K. Oberholzer as Gedenkskrif b. g. v. sy 75ste verjaardag 17 dec. 1979 (pp. 46–56). Pretoria: Van Schaik.Google Scholar
 20. Langeveld, M. J. (1985). De Babylonische spraakverwarring om het kind. In R. Lubbers (Ed.), Hermeneutische diagnostiek en probleem oplossen. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 21. Langeveld, M. J. (19451, 19555, 1971 1e herz., 1979 2e herz.). Beknopte Theoretische Pedagogiek. Groningen: Wolters (Noordhoff).Google Scholar
 22. Levering, B. (1991). Zelfverantwoordelijke zelfbepaling kan echt niet meer. In F. Heyting et al. (Eds.), Individuatie en socialisatie in tijden van modernisering. Bijdragen aan de Pedagogendag 1991 (pp. 169–177). Amsterdam: SISWO.Google Scholar
 23. Levering, B., Bleeker, H., & Mulderij, K. J. (1986). On the beginning of qualitative research in pedagogy in the Netherlands. Phenomenology and Pedagogy, 4(3), 3–11.Google Scholar
 24. Lippitz, W. (1980). Möglichkeiten eines lebesweltlichen Erfahrungsbegriffs im pädagogisch a-anthropologischen Denken – dargestellt an Langevelds Pädagogik. Pädagogische Rundschau, 34, 695–721.Google Scholar
 25. Lippitz, W. (1997). Martinus J. Langeveld (1905–1989): “Integrale Pädagogik” im Zeichen ihrer Pluralisierung. Die phänomenologisch orientierte Pädagogik auf dem Weg zur lebensweltlichen pädagogischen Forschung. In W. Brinkmann & W. Harth-Peter (Eds.), Freiheit. Geschichte. Vernunft. – Grundlinien geisteswissenschaftlicher Pädagogik – Festschrift f. W. Böhm (pp. 374–390). Würzburg: Echter.Google Scholar
 26. Mulderij, K. J., & Bleeker, H. (1982). Kinderen wonen ook, suggesties ter verbetering van een kindvergeten woonomgeving. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 27. Rang, A., & Rang, B. (1991). Een bekende onbekende. Over de receptie van Langevelds werk in Duitsland. Pedagogisch tijdschrift, 16, 178–192.Google Scholar
 28. Spiecker, B. (1984). The pedagogical relationship. Oxford Review of Education, 10(2), 203–209.CrossRefGoogle Scholar
 29. Süssmuth, R. S. (1968). Zur Anthropologie des Kindes. Untersuchungen und Interpretationen. München: Koösel Verlag.Google Scholar
 30. Van Manen, M. (1991). The tact of teaching. The meaning of pedagogical thoughtfulness. New York: SUNY Press.Google Scholar
 31. Warsewa, E. (1971). Die Welt des Kindes als menschliche Lebensform: Eine Einfuhrung in Langevelds anthropologisches Denken. Dissertation Universität Tübingen.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Social SciencesUtrecht UniversityUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations