Advertisement

Netherlands – Social Integration and Religious Identity

 • Henny van het Hoofd
Chapter
Part of the International Handbooks of Religion and Education book series (IHRE, volume 5)

Abstract

Since the nineteenth-century Dutch law has made it possible for religious groups to establish their own denominational schools which teach both general and religious education, and from 1920 onwards, these schools have qualified for state funding. While Protestants and Catholics were eager to use these opportunities to build a system of religious schools, the Jewish community decided quite explicitly not to exploit possibilities of the system to the fullest. This chapter examines the history of Jewish education in the Netherlands in the last 100 years, and looks at why the community took little advantage of the possibilities allowed by the state, in contrast to other religious minorities. In addition, it examines the repercussions and consequences on the community of today.

Keywords

Jewish Community World Trade Centre Dutch Society State Subsidy Jewish History 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Achawah – Maandblad van de Bond van Israëlietische Godsdienstonderwijzers van NederlandGoogle Scholar
 2. Asscher-Pinkhof, C. (1981). Danseres zonder benen’s. Gravenhage: Leopold.Google Scholar
 3. Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2006). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Blom, J. C. H., Fuks-Mansfeld, R. G., &Schöffer, I. (Eds.). (1995). Geschiedenis van de Joden in Nederland. Amsterdam: Balans.Google Scholar
 5. Boas, H. (2002). Terug in de Den Texstraat. Kampen: Kok.Google Scholar
 6. Brasz, C. (2006). In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931–2006. Amsterdam: Stichting Sja’ar.Google Scholar
 7. Coppenhagen, J. H. (1988). De Israëlitische ‘kerk’ en de Staat der Nederlanden. Amsterdam: NIK.Google Scholar
 8. Dahan, B. (Ed.). (1989). Van Joodsche Hogere Burgerschool tot Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Amsterdam: JSG Maimonides.Google Scholar
 9. De Joodsche Jeugdkrant (translation: The Jewish Youth Magazine).Google Scholar
 10. Dodde, N. L. (2009). Joods onderwijs – een geschiedenis over het tijdvak 1200 tot 2000. ’s-Gravenhage: Own Publication.Google Scholar
 11. Fuks-Mansfelt, R. (Ed.). (2007). Joden in Nederland in de twintigste eeuw – een biografisch woordenboek. Amsterdam: Winkler Prins.Google Scholar
 12. Gans, M. H. (1978). Memorboek – platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Baarn: Bosch & Keuning.Google Scholar
 13. Ghonem-Woest, K. (2007). Voor de roomse jeugd. Geschiedenis van de jeugdboekenfondsen van Zwijsen en Malmberg’: Lessen 04Google Scholar
 14. Groften, D. (2007). Asser, Netje. Digitaal vrouwenlexicon van Nederland. http://www.inghist.nl/onderzoek/projecten/DVN/lemmata/data/Asser. Accessed 8 March 2007.
 15. HCC Handelingen van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (reports).Google Scholar
 16. HPC Handelingen van de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (reports)Google Scholar
 17. Leerplan voor het Joods Onderwijs in Nederland. (1956). Amsterdam: NIK.Google Scholar
 18. Meijer, M. L. J. (2004). Onderwijs in Amersfoort 1850–1920. Amersfoort: Bekking.Google Scholar
 19. Michman, J., Beem, H., & Michman, D. (1992). Pinkas – geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Ede: Kluwer and Amsterdam: NIK.Google Scholar
 20. NIW Nieuw Israeliëtisch Weekblad (weekly magazine)Google Scholar
 21. Rietveld-van Wingerden, M. (2008). Jewish education and identity formation in The Netherlands after the Shoa. Journal of Beliefs and Values, 29(2), 185–194.CrossRefGoogle Scholar
 22. Rijxman, A. S. (1961). A.C. Wertheim – een bijdrage tot zijn levensgeschiedens. Amsterdam: Keesing.Google Scholar
 23. Stigter, B. (2005). De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940–1945. Amsterdam: Athenaeum – Polak & van Gennep.Google Scholar
 24. van Creveld, I. B. (2003). Jong geleerd – drie eeuwen joodse jeugd in Den Haag. Den Haag: De Nieuwe Haagsche.Google Scholar
 25. van Solinge, H., & de Vries, M. (2001). De joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 26. van Trigt, P. (2007). Een kleine kehilla met de jeroesje van een grote – de geschiedenis van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Rotterdam. Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum.Google Scholar
 27. Vos, I. (1983). Vijfendertig tranen. ’s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar.Google Scholar
 28. Wallet, B. (2007). Nieuwe Nederlanders – de integratie van de joden in Nederland 1814–1851. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 29. Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Organisation of Jewish Communities of the Netherlands (NIK)AmsterdamNetherlands

Personalised recommendations