Advertisement

Device for Measurement of Clamped Joints Friction Torque

 • Eva Batešková
 • Jozef Maščenik
 • Jozef Haľko
 • Štefan Gašpár
Conference paper

Abstract

This contribution deals with a proposal of device for measurement of clamped joints. In the second chapter, we propose a model of clamped joint. In the experimental part we measured values of the friction torque depending on twisting moment, and in the conclusion we measured shaft surface abrasivity.

Keywords

Friction Torque Construction Frame Snap Ring Surface Abrasivity Torque Wrench 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  MEDVECKÝ, Š.: Základy konštruovania, EDIS, Źilina, 1999.Google Scholar
 2. [2]
  PAVLENKO, S. – HAĽKO, J.: Časti strojov I. FVT Prešov, 2006, ISBN 80-8073-100-4.Google Scholar
 3. [3]
  ROVŇÁKOVÁ, Sylvia - LÍŠKA, Ondrej: Predchádzanie kolíziám pri automatizovaných pracoviskách využitím modelovania a simulačných programov, Prešov, TU Košice, FVT, 2008. s. 339-342. ISBN 978-80-553-0044-3.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Authors and Affiliations

 • Eva Batešková
  • 1
 • Jozef Maščenik
  • 1
 • Jozef Haľko
  • 1
 • Štefan Gašpár
  • 1
 1. 1.Faculty of manufacturing TechnologiesTU Košice with seat in PrešovPrešovSlovak republic

Personalised recommendations