Advertisement

Traditional Housing Demand Research

 • Harry J. F. M. Boumeester
Chapter

Abstract

This chapter starts with a description of general research into housing preferences. Next, the procedure for the move from measuring housing preferences to housing demand research is explained. Furthermore, a state of the art of studies that have applied the transverse, or cross-sectional, approach in the analysis of housing demand is provided. In the final section, an example of a repeated cross-sectional analysis is shown, using data from repeated cross-sectional studies into housing demand in the Netherlands. Data are used from the demand for owner-occupied houses at the top end of the housing market in the period 1975–1997.

Keywords

Housing Market Housing Situation Housing Demand Rental Sector Housing Preference 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Berry, W. D., & Feldman, S. (1985). Multiple regression in practice. Quantitative applications in the social sciences (Vol. 50). Newbury Park: Sage.Google Scholar
 2. Boumeester, H. (2004). Duurdere koopwoning en wooncarrière. Een modelmatige analyse van de vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse koopwoningmarkt. Volkshuisvestingsbeleid en woningmarkt, 35. Delft: Delft University Press.Google Scholar
 3. Boumeester, H., & van der Heijden, H. (2004). Marktimperfecties, conjunctuurgevoeligheid en segmenten op de woning(bouw)markt. Delft: Onderzoeksinstituut OTB.Google Scholar
 4. Boumeester, H. J. F. M., Lamain, C. J. M., Marien, A. A. A., Nuss, F. A. H., & Rietdijk, N. (2004). Huizenkopers in profiel. Onderzoek naar wensen van potentiële huizenkopers. Voorburg: NVB.Google Scholar
 5. Boumeester, H., Hoekstra, J., Meesters, J., & Coolen, H. (2005). Woonwensen nader in kaart: de woonbeleving van bewoners. Voorburg: NVB.Google Scholar
 6. Boumeester, H. J. F. M., Lamain, C. J. M., Marien, A. A. A., Nuss, F. A. H., & Rietdijk, N. (2008). Huizenkopers in profiel. Onderzoek naar wensen van potentiële huizenkopers. Voorburg: NVB.Google Scholar
 7. Boumeester, H., Dol, K., & Meesters, J. (2009). Stedelijk wonen; een brug tussen wens en werkelijkheid. Een onderzoek naar woonwensen en woonproducten bij binnenstedelijk bouwen. Voorburg: NVB.Google Scholar
 8. Clark, W. A. V., & Dieleman, F. M. (1996). Choice and outcomes in the housing market. New Brunswick, NJ: Centre for Urban Policy Research.Google Scholar
 9. Clark, W. A. V., Deurloo, M. C., & Dieleman, F. M. (1990). Household characteristics and tenure choice in the US housing market. Netherlands Journal of Housing and Environmental Research, 5(3), 251–270.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3rd ed.). London: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 11. Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: The Bellknap Press of Harvard University Press.Google Scholar
 12. de Groot, C., Manting, D., & Boschman, S. (2008). Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland. Een landsdekkend onderzoek. Den Haag: PBL.Google Scholar
 13. Draper, N., & Smith, H. (1981). Applied regression analysis (2nd ed.). Toronto: Wiley.Google Scholar
 14. Elsinga, M. (1995). Een eigen huis voor een smalle beurs: het ideaal voor bewoner en overheid? (Dissertation, Volkshuisvestingsbeleid en bouwmarkt, 23, Delftse Universitaire Pers, Delft).Google Scholar
 15. Elsinga, M., & Goetgeluk, R. (2003). Onderzoek woningbouwprogramma De Volgerlanden. Visie op Vinex-locatie Hendrik-Ido Ambacht. OTBouwstenen 83, Delft: Delft University Press.Google Scholar
 16. Everaers, P. C. (1990). Residential mobility in the Netherlands: a descriptive analysis based on the Housing Demand Survey 1985/1986. Supplement bij de sociaal-economische maandstatistiek, pp. 28–45Google Scholar
 17. Field, A. (2004). Discovering statistics using SPSS for Windows. London: Sage.Google Scholar
 18. Goetgeluk, R. (1997). Bomen over wonen. Woningmarktonderzoek met beslissingsbomen (Dissertation, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht).Google Scholar
 19. Goetgeluk, R. W., Hooimeijer, P., & Dieleman, F. M. (1992). The effectiveness of housing search: the role of motives for moving and housing market adjustment. Paper presented on the International Research Conference: European Cities, Growth and Decline, Den Haag.Google Scholar
 20. Heins, S. (2002). Rurale woonmilieus in stad en land, plattelandsbeelden, vraag en aanbod van rurale woonmilieus. Delft: Eburon.Google Scholar
 21. Hilkhuysen, G. (1999). Enquêteren op het OTB: een systeembeschrijving. Delft: Delft University Press.Google Scholar
 22. Hooimeijer, P., & Linde, M. (1988). Vergrijzing, individualisering en de woningmarkt (Dissertation, Elinkwijk bv, Utrecht).Google Scholar
 23. Kruythoff, H. (1993). Residential environments and households in the Randstad (Thesis, Housing and Urban Policy Studies, 8, Delft University Press)Google Scholar
 24. Kulberg, J., Ras, M. (2004). Met zorg gekozen? Woonvoorkeuren en woningmarktgedrag van ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Sociaal en Cultureel Planbureau en Ministerie van VROM, Den Haag (Ministerie van VROM).Google Scholar
 25. Laakso, S., & Loikkanen, H. A. (1992). Finnish homes; through passages or traps? An empirical study of residential mobility and housing choice. Paper presented on the International Research Conference: European Cities, Growth and Decline, Den Haag.Google Scholar
 26. Lewis-Beck, M. S. (1980). Applied regression. An introduction (Quantitative applications in the social sciences, Vol. 22). Newbury Park, CA: Sage.Google Scholar
 27. Lindenberg, S. (1990). Homo socio-oeconomicus: The emergence of a general model of man in the social sciences. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 146, 727–748.Google Scholar
 28. Maddala, G. S., & Lahiri, K. (2009). Introduction to econometrics. Chichester: Wiley.Google Scholar
 29. Moore, E. G., & Clark, W. A. V. (1990). Housing and households in American cities:structure and change in population mobility, 1974–1982. In D. Myers (Ed.), Housing Demography. Madison, WI: University of Wisconsin Press.Google Scholar
 30. Mulder, C. H. (1993). Migration dynamics: a life course approach (thesis). Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 31. Mulder, C. H., & Hooimeijer, P. (1995). Moving into owner-occupation: Compositional and contextual effects on the propensity to become a home-owner. Netherlands journal of Housing and the Built Environment, 10(1), 5–25.CrossRefGoogle Scholar
 32. Oskamp, A. (1997). Local housing market simulation; a micro approach (thesis). Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 33. Priemus, H. (1969). Wonen; kreativiteit en aanpassingen; onderzoek naar voorwaarden voor optimale aanpassingsmogelijkheden in de woningbouw. Den Haag: Mouton & Co.Google Scholar
 34. Priemus, H. (1984). Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad. Delft: Delftse Universitaire Pers.Google Scholar
 35. Teule, R. (1996). Inkomen, doorstromen en uitsorteren: arm en rijk op de Nederlandse grootstedelijke woningmarkt. Thesis, Delfse Universitaire Pers.Google Scholar
 36. VROM. (2001). Nota mensen, wensen wonen. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 37. VROM. (2002). Beter thuis in wonen. Kernpublicatie WoningBehoefte Onderzoek 2002. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 38. VROM. (2003). Beter thuis in wonen. Kernpublicatie WoningBehoefte Onderzoek 2002. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 39. VROM. (2007a). Dynamiek in de derde leeftijd. De consequenties voor het woonbeleid. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 40. VROM. (2007b). Bouwen voor de schuifpuzzel. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 41. VROM. (2007c). Wonen op een rijtje. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2006. Den Haag: Ministerie van VROM.Google Scholar
 42. Willekens, F. (1989). Understanding the interdependence between parallel careers. Paper presented at the workshop “Female labour market behaviour and fertility: preferences, restrictions, behaviour”. Den Haag: NIDI.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.OTB Research Institute for the Built EnvironmentDelft University of TechnologyDelftThe Netherlands

Personalised recommendations