Advertisement

The Far North pp 143-260 | Cite as

Vegetation of Yakutia: Elements of Ecology and Plant Sociology

Chapter
Part of the Plant and Vegetation book series (PAVE, volume 3)

Abstract

The distribution of the modern Yakutian vegetation cover results from the complex effect of various factors: modern physiographic conditions, complicated natural processes during the Quaternary, presence of bedrocks of various geological ages, other ecological factors and anthropogenic activity. Together this makes the vegetation cover very heterogeneous with pronounced latitudinal and longitudinal differences. Since 40% of the territory represents highlands, the vegetation of this region also shows altitudinal zonation. The general appearance of the modern vegetation of Yakutia started to become established during the periods of the Kazan (Riss-Würm) Interglacial and Sartan Glacial. The vegetation of Yakutia is represented by arctic (26%) and boreal (74%) vegetation. The arctic vegetation covers the ecosystems of coastlines, arctic and subarctic tundra. Forests completely dominate in the boreal zone: in the near-tundra, northern taiga, middle taiga subzones as well as in mountainous landscapes. The Yakutian vegetation also contains azonal types: steppes, petrophytic vegetation, communities of sandy and saline landscapes, meadows, bogs, riparian vegetation as well as the complexes of river valleys.

Keywords

Dwarf Shrub Northern Taiga Moss Layer Green Moss Dark Coniferous Forest 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Notes

Acknowledgments

The work was partly supported by RFBR 08-05-00747 (2008–2010) Investigation of genesis, floristic and entomofaunistic relations of relic steppe ecosystems of Central and South–West Yakutia

References

 1. Abaimov AP, Prokushin SG, Zyryanova OA, Kaverzina LN (1997) Osobennosti formirovaniya i funktsionirovaniya listvennichnykh lesov na merzlotnykh pochvakh. Lesovedeniye 5: 13–23 – Features of formation and functioning of larch forests on frozen soils (in Russian)Google Scholar
 2. Abolin RI (1929) Geobotanicheskoy i pochvennoye opisaniye Leno-Viluyskoy ravniny. In: Trudy komissii po izucheniyu Yakutskoy ASSR 10. Leningrad – Geobotanical and soil description of the Lena-Viluy Plain (in Russian)Google Scholar
 3. Alexandrova VD (1960) Flora sosudistykh rasteniy Bolshogo Lyakhovskogo (Novosibirskiye ostrova). Botanichesky zhurnal 45(11): 1687–1693 – The flora of vascular plants of Bolshoy Lyakhovsky Island (Novosibirskie Isalnds) (in Russian)Google Scholar
 4. Alexandrova VD (1961) Vliyaniye snezhnogo pokrova na rastitelnost v arkticheskoy tundre. In: Alexandrova VD, Kuvaev VB, Tikhomirov BA et al. (ed) Materialy po rastitelnosti Yakutii. Izd-vo LTA, Leningrad – Influence of snow cover on vegetation in the Arctic tundra (in Russian)Google Scholar
 5. Alexandrova VD (1962) O podzemnoy structure nekotorykh rastitelnykh soobschestv arkticheskoy tundry na ostrove Bolshom Lyakhovskom. In: Problemy botaniki. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad 6: 148–160 – On the underground structure of some plant communities of the Arctic tundra on Bolshoy Lyakhovsky Island (in Russian)Google Scholar
 6. Alexandrova VD (1963) Ocherk flory i rastitelnosti ostrova Bolshogo Lyakhovskogo. In: Novosibirskiye ostrova. Morskoy transport, Leningrad – Essay on the flora and vegetation of Bolshoy Lyakhovsky Island (in Russian)Google Scholar
 7. Alexandrova VD (1970) Dinamika mozaichnosti rastitelnykh soobschestv pyatnistykh tundr v arkticheskoy Yakutii. In: Mozaichnost rastitelnykh soobschestv i eyo dinamika. Vladimir – Dynamics of mosaicity of plant communities of spotted tundra in Arctic Yakutia (in Russian)Google Scholar
 8. Alexandrova VD (1977) Geobotanicheskoye raionirovaniye Arktiki i Antarktiki. Nauka, Leningrad – Geobotanical regionalization of the Arctic and Antarctic (in Russian)Google Scholar
 9. Andreyev VN (1954) Prodvizheniye lesnoy rastitelnosti v tundru v svyazi s zaschitnymi svoistvami lesoposadok na Severe. Botanichesky zhurnal 39(1): 28–47 – Advancement of forest vegetation into the tundra in relation to protecting properties of tree-plantings in the North (in Russian)Google Scholar
 10. Andreyev VN (1956) Zaseleniye tundry lesom v sovremennuyu epokhu. In: Rastitelnost Krainego Severa SSSR i eyo osvoyeniye 1. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – Forest invasion into the tundra in the modern period (in Russian)Google Scholar
 11. Andreyev VN (1975) Olenyi pastbischa Severnoy Yakutii. In: Botanicheskiye issledovaniya v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Reindeer pastures in north Yakutia (in Russian)Google Scholar
 12. Andreyev VN, Galaktionova TF (1981) Relictovye tundrostepnye gruppirovki v Nizhnekolymskoy tundre. In: Andreyev VN (ed) Rastitelnost Yakutii i eyo okhrana. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – The relic tundra-steppe groups in the Lower Kolyma tundra (in Russian)Google Scholar
 13. Andreyev VN, Nakhabtseva SF (1974) Podzony yakutskoy tundry. In: Biologicheskiye problemy Severa. 4th Symposium. Issue 3. Izd-vo YaF SO AN SSSR: 40–45 – Subzones of the Yakut tundra (in Russian)Google Scholar
 14. Andreyev VN, Perfilyeva VI (1975) Fragmenty stepnoy rastitelnosti na Severo-Vostoke Yakutii. In: Byulleten NTI: Biologicheskiye problemy Severa. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk: 14–16 – The fragments of steppe vegetation in North–East Yakutia (in Russian)Google Scholar
 15. Andreyev VN, Perfilyeva VI (1980) Rastitelnost Nizhnekolymskoy tundry. In: Rastitelnost i pochvy subarkticheskoy tundry. Nauka, Novosibirsk – Vegetation of the Lower Kolyma River tundra (in Russian)Google Scholar
 16. Andreyev VN, Galaktionova TF, Govorov PM, et al. (1978) Sezonnaya i pogodovaya dimanika fitomassy v subarkticheskoy tundre. Nauka, Novosibirsk – Seasonal and annual dynamics of phytomass in the Subarctic tundra (in Russian)Google Scholar
 17. Andreyev VN, Galaktionova TF, Mikhalyova VM et al. (1975) Luga Yakutii. Nauka, Moscow – Meadows of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 18. Andreyev VN, Galaktionova TF, Perfilyeva VI, Scherbakov IP (1987) Osnovnye osobennosti rastitelnogo pokrova Yakutskoy ASSR. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Basic features of vegetation cover of the Yakutian ASSR (in Russian)Google Scholar
 19. Andreyev VN, Nakhabtseva SF, Perfilyeva VI (1976) Tipy tundr Yakutii. In: Prirodnye resursy Yakutii, ikh ispolzovaniye i okhrana. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Types of tundra of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 20. Belyaeva NV (1975) Klassifikatsiya kormovykh ugodiy khrebta Cherskogo. In: Botanicheskiye issledovaniya v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Classification of fodder lands of the Chersky Range (in Russian)Google Scholar
 21. Birkengof AL (1932) Kratky predvaritelny otchyot o lesoissledovatelnykh rabotakh, provedennykh Indigirskim gidrilogicheskim otryadom Yakutskoy ekspeditsii AN SSSR v 1929–1930. In: Trudy SOPS AN SSSR 6. Izd-vo AN SSSR, Leningrad – Brief preliminary report on forest investigation conducted by the Indigirka hydrological group of the Yakut expedition of the AS USSR in 1929–1930 (in Russian)Google Scholar
 22. Boch MS (1975) Bolota nizovyev reki Indigirki (v predelakh tundrovoy zony). In: Flora, sistematika i filogeniya rasteniy. Kiev – Bogs of the lower reaches of the Indigirka River (within the tundra zone) (in Russian)Google Scholar
 23. Boch MS (1978) Dostizheniya sovremennogo bolotovedeniya. In: Botanika 2: Sovremennoye bolotovedeniye i tundrovedeniye. Nauka, Moscow – Achievements of modern bog science (in Russian)Google Scholar
 24. Boch MS, Mazing VV (1979) Ekosistemy bolot SSSR. Nauka, Leningrad – Bog ecosystems in the USSR (in Russian)Google Scholar
 25. Borisova NI, Popova NP (1987) Ob allelopaticheskoy aktivnosti nekotorykh lesnykh rasteniy. In: Ekologo-biologicheskiye osnovy lesovodstvennykh mer v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – On allelopathic activity of some forest plants (in Russian)Google Scholar
 26. Bosikov NP (1991) Evolyutsiya alasov Tsentralnoy Yakutii. Izd-vo IMZ SO RAN, Yakutsk – Evolution of alases of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 27. Boychenko AM (1987) Proizrastaniye sosny obyknovennoy na severe areala v Yakutii. In: Ekologo-biologicheskiye osnovy lesovodstvennykh mer v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Growth of Pynus sylvestris at the northern limits of its distribution area in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 28. Boychenko AM (1992) Nekotorye aspekty plodonosheniya kedrovogo stlanika v Aldanskom nagorye. In: Botanicheskiye issledovaniya v kriolotozone. Collection of articles. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Some aspects of Pinus pumila fruiting in the Aldan Tableland (in Russian)Google Scholar
 29. Boychenko AM, Isaev AP (1992) Voprosy vosstanovleniya pritundrovykh lesov vblizi severnoy granitsy ikh rasprostraneniya v Yakutii. Lesnoy zhurnal 4: 33–37 – Problems of restoration of near-tundra forests at the northern limits of their distribution in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 30. Boychenko AM, Isaev AP (1996) Lesa doliny reki Kolymy v srednem techenii. In: Problemy ekologii Yakutii (Biogeographicheskiye issledovaniya). Izd-vo YaGU, Yakutsk – The forests of the Kolyma River valley in its middle reaches (in Russian)Google Scholar
 31. Buks II (1964) O nekotorykh novykh mestonakhozhdeniyakh fragmentov stepnoy rastitelnosti v Yakutskom Zapolyarye. Byulleten Moskovskogo obschestva ispytateley prirody 69 (2): 135–137 – On some new fragments of steppe vegetation in the Yakut Arctic (in Russian)Google Scholar
 32. Buks II (1966) Listvennichnye redkolesya na severe Leno-Olenekskogo mezhdurechya. Byulleten MOIP. Otdel Biologiya 71 (4): 71–82 – The sparse larch forests in the North of the Lena-Olenyok Interfluve (in Russian)Google Scholar
 33. Cajander AK (1901) Lenan rannoilta. Luonnon Ystävä 5: 162–164Google Scholar
 34. Cajander AK (1902) Die Wälder im Lena-Thale. Compt Rend Congr Natur Méd du Nord, Helsingfors sect 7: 41–42Google Scholar
 35. Cajander AK (1903) Beiträge zur Kenntniss der Vegetation der Alluvionen des nordlichen Eurasiens. I. Die Alluvionen des unteren Lena-Thales. Act Soc Sc Fenn 32 (1): 1–182Google Scholar
 36. Cajander AK (1904) Studion uber die Vegetation des Urwaldes am Lena-Fluss. Act Soc Sc Fenn 32 (3): 1–40Google Scholar
 37. Cajander AK, Poppius RB (1903) Eine naturwissenschaftliche Reise im Lena-Thal. Fennia 19(2): 1–44Google Scholar
 38. Cheremkhin SS (1961) Lesa verkhnego techeniya reki Viluy. In: Materialy o lesakh Yakutii 7. Izd-vo AN SSSR, Moscow: 243–259 – Forests of the Upper Viluy River (in Russian)Google Scholar
 39. Cherosov MM (2005) Sinantropnaya rastitelnost Yakutii. YaF izd-va SO RAN, Yakutsk – Synanthropic vegetation of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 40. Cherosov MM, Sleptsova NP, Mironova SI et al. (2005) Sintaksonomiya sinantropnoy rastitelnosti Yakutii. YaF Izd-va SO RAN, Yakutsk – Syntaxonomy of the synanthropic vegetation of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 41. Chugunov BV (1955) Osnovnye tipy lesov Lenskogo raiona YaASSR i lesovozonovleniye v nikh. In: Trudy Instituta biologii YaF SO AN SSSR. Colletion of articles. Issue 1: 147–174 – Basic forest types of the Lensk Region of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic and reforestation there (in Russian)Google Scholar
 42. Cwynar LC, Ritche JC (1980) Arctic steppe-tundra: a Yukon perspective. Acc Adv Sci 208: 1375–1377Google Scholar
 43. Danilova NS (ed) (2005) Raznoobrazie rastitelnogo mira Yakutii. Izd-vo SO RAN, Novosibirsk – Diversity of the vegetation world of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 44. Desyatkin RV (1984) Pochvy alasov Leno-Amginskogo mezhdirechya. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk –Soils of alases of the Lena-Amga Interfluve (in Russian)Google Scholar
 45. Dobretsova LA (1961) Yernikovye formatsii v basseyne reki Viluya. In: Materialy po rastitelnosti Yakutii. Leningrad – The yernik formations in the Viluy River basin (in Russian)Google Scholar
 46. Dobretsova LA (1962) Rastitelnost Zhiganskogo raiona. In: Nauchnye soobscheniya. Issue 8: Biologia. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Vegetation of the Zhigansk Region (in Russian)Google Scholar
 47. Dolenko GI (1913) Dolina reki Leny bliz Yakutska. In: Predvaritelny otchyot po organizatsii i issledovaniyu rabot po issledovaniyu pochv Aziatskoy Rossii v 1912 godu. Saint-Petersburg – The Lena River valley in Yakutsk vicinity (in Russian)Google Scholar
 48. Drobov VP (1927) Kratky otchyot o rastitelnosti Leno-Aldanskogo plato. In: Materialy komissii po izucheniyu Yakutskoy ASSR. Issue 8. Izd-vo AN SSSR, Leningrad – Brief report on the vegetation of the Lena-Aldan Plateau (in Russian)Google Scholar
 49. Efimova AP (2000) Suktsessionny ryad lesnoy rastitelnosti poimy Yakutskogo i Namskogo uchastkov doliny Sredney Leny. In: Ekologiya 2000: estafeta pokoleniy (Proceedings of 1st Inetrantional school-workshop on ecology). MGUL, Moscow: 61–63 – Successional series of forest vegetation of the floodplain of the Yakutsk and Namsky sections of the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 50. Efimova AP (2001) Klassifikatsiya lesnoy rastitelnosti poimy Sredney Leny s primeneniem “blok-metoda”. In: Proceedings of scientific conference of students and young scientists of the Republic of Sakha (Yakutia) “Lavrentyevskiye chteniya”. Yakutsk: 101–102 – Classification of forest vegetation of the Middle Lena River’s floodplain using the “block-method” (in Russian)Google Scholar
 51. Efimova AP (2003) Klassifikatsiya lesnykh soobschestv nizkoy poimy Yakutskogo i Namskogo uchastkov Sredney Leny. In: Proceedings of 7th scientific conference of students and young scientists of the Republic of Sakha (Yakutia) “Lavrentyevskiye chteniya” Volume 3. Yakutsk: 30–34 – Classification of forest communities of the lower floodplain of the Yakutsk and Namsky sections of the Middle Lena River (in Russian)Google Scholar
 52. Efimova AP, Shurduk IF (1998) Ivnyaki doliny reki Leny v eyo srednem techenii. In: Problemy botaniki na rubezhe 20–21 vekov 1. Saint-Petersburg: 249 – Willow forests of the Lena River valley in its middle reaches (in Russian)Google Scholar
 53. Efimova AP, Shurduk IF (2001a) Rol ivnyakov v dinamike rastitelnogo pokrova poimy Tuymaady i ikh prirodnoye znacheniye. In: Timofeev PA, Shmatkova LE (ed) Flora i fauna osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy Respublikanskoy sistemy Ytyk Kere Sirder. Kuduk, Yakutsk – Role of willow communities in the dynamics of vegetation cover of the floodplain of the Tuymaada valley and their natural significance (in Russian)Google Scholar
 54. Efimova AP, Shurduk IF (2001b) Vliyaniye antropogennykh faktorov na zaschitnye funktsii poymennykh lesov Sredney Leny. In: Ekologicheskaya bezopasnost reki Leny: Monitoring, prirodnye i tekhnogennye kataklizmy. Collection of articles. Yakutsk: 82–83 – Effect of anthropogenic factors on the protective function of floodplain forests of the Middle Lena River (in Russian)Google Scholar
 55. Efimova AP, Shurduk IF (2003) Osobennosti pervichnogo lesoobrazovatelnogo protsessa v levoberezhnoy poime Sredney Leny. In: Botanicheskiye issledovaniya v Aziatskoy Rossii. Proceedings of 11th Congress of the Russian Botanical Society. Volume 2. Izd-vo “Azbuka”, Barnaul: 353–354 – Features of primary forest forming process in the left-bank floodplain of the Middle Lena River (in Russian)Google Scholar
 56. Efimova AP, Shurduk IF (2005) Osnovnye cherty dinamiki lesov doliny Sredney Leny. In: Lesopolzovaniye, ekologiya i okhrana lesov: fundamentalnye i prikladnye aspekty. Proceedings of International Conference. STT, Tomsk: 77–79 – Basic features of forest dynamics of the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 57. Efimova AP, Shurduk IF, Popova LT, Koryakina GA (2004) K voprosu o elovykh lesakh Namskogo uchastka doliny Sredney Leny. Collection of articles. In: Problemy izucheniya rastitelnogo pokrova Yakutii. NIPK “Sakhapoligrafizdat”, Yakutsk: 48–56 – On the question of Picea forests of the Namsky section of the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 58. Efimova AP, Shurduk IF, Isaev AP(2005) Dinamika lesnoy i kustarnikovoy rastitelnosti doliny Sredney Leny. Nauka i obrazovaniye 2(38): 9–15 – Dynamics of forest and shrub vegetation of the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 59. Efimova AP, Shurduk IF, Sivtseva TA, Nikitin IA (2003) K klassifikatsii lesnykh soobschestv nizkoy poimy Yakutskogo i Namskogo uchastkov sredney Leny. In: Isaev AP (ed) Problemy botanicheskikh i lesovodstvennykh issledovaniy v RS (Ya) i Finlyandii. Proceedings of Sakha-Finnish Conference dedicated to 100th Anniversary of Cajander’s expedition along the Lena. Izd-vo YaF SO RAN, Yakutsk: 96–101 – On the classification of the forest communities of a lower floodplain of the Yakutsk and Namsky sections of the Middle Lena River (in Russian)Google Scholar
 60. Egorova AA, Vasilyeva II, Stepanova NA, Fesko NN (1991) Flora tundrovoy zony Yakutii. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – The flora of the tundra zone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 61. Egorova AA, Zakharova VI, Safronov RR, Sosina NK (2006) Nelesnaya rastitelnost Lenskogo raiona. In: Volpert YaL (ed) Pochvy, rastitelny i zhivotny mir Yugo-Zapada Yakutii. Nauka, Novosibirsk – Non-forest vegetation of the Lensk Region (in Russian)Google Scholar
 62. Elenevsky RA (1933) Priroda Aldanskogo kraya. In: Prirodnye resursy Yuzhnoy Yakutii v svyazi s sotsialisticheskoy rekonstruktsiey selskogo khozyaistva. Selkhozgiz, Moscow-Leningrad – The nature of the Aldan territory (in Russian)Google Scholar
 63. Elovskaya LG (1987) Klassifikatsiya i diagnostika merzlotnykh pochv Yakutii. YaF SO AN SSSR, Yakutsk. – Classification and diagnostics of frozen soils of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 64. Elovskaya LG, Konorovsky AK (1978) Rayonirovanie i melioratsiya merzlotnykh pochv Yakutii. Nauka, Novosibirsk. – Regionalization and melioration of frozen soils of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 65. Ermakov NB, Cherosov MM (2005) Differentiation of the VACCINIO-PICEETEA and LOISELEURIO-VACCINIETEA in mountains of Yakutia. Annali di Botanica 5: 15–28Google Scholar
 66. Ermakov NB, Cherosov MM, Gogoleva PA (2002) Classification of ultracontinental boreal forests in central Yakutia. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 37: 419–440CrossRefGoogle Scholar
 67. Ermakov NB, Dring J, Rodwell J (2000) Classification of continental hemiboreal forests of north Asia. Braun-Blanquetia 28: 1–131Google Scholar
 68. Fyuodorov PP, Nikolaev AN, Desyatkin AR (2007) Vyyavleniye gidrotermicheskogo rezhima pochv na radialny prirost listvennitsy v Tsentralnoy Yakutii. Proceedings of the Conference “Novye metody dendroekologii”. Irkutsk – Study on the effect of the hydrothermal regime of soils on radial growth of larch trees in Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 69. Galaktionova TF, Permyakova VA (1964) Luga srednego techeniya reki Aldana. In: Issledovaniya pochvennykh, rastitelnykh i faunisticheskikh resursov. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The meadows of the Middle Aldan River (in Russian)Google Scholar
 70. Galaktionova TF, Dobretsova LA, Permyakova AA, Usanova VM (1962) Rastitelnost basseyna reki Viluy. Proceedings of the Institute of Biology YaF SO AN SSSR 8. Moscow-Leningrad – Vegetation of the Viluy River basin (in Russian)Google Scholar
 71. Galkina EA (1956) Sphagnovye bolota. In: Geobotaicheskaya karta SSSR 1:4000000. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – Sphagnum bogs (in Russian)Google Scholar
 72. Giterman RE (1963) Etapy razvitiya chetvertichnoy Yakutii i ikh znacheniya dlya stratigraphii. In: Trudy GIN AN SSSR 78. Moscow – Developmental stages of the Quaternary of Yakutia and their significance for stratigraphy (in Russian)Google Scholar
 73. Giterman RE (1985) Istoriya rastitelnosti severo-vostoka SSSR v pliotsene i pleistotsene. Nauka, Moscow – The history of vegetation of the North–eastern USSR in the Pliocene and Pleistocene (in Russian)Google Scholar
 74. Giterman RE, Golubeva LV, Zaklinskaya ED et al. (1968) Osnovnye etapy razvitiya rastitelnosti Severnoy Azii v antropogene. In: Trudy GIN AN SSSR. Moscow – Main stages of development of vegetation of North Asia in the Anthropogene (in Russian)Google Scholar
 75. Gogoleva PA (1996) Klassifikatsiya rastitelnosti Yakutii. In: Problemy ekologii Yakutii 1: Biogeographicheskiye issledovaniya. Collection of articles. Izd-vo YaGU, Yakutsk: 21–32 – Classification of vegetation of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 76. Gogoleva PA, Kononov KE, Mirkin BM, Mironova SI (1987) Sintaksonomiya i simfitosotsiologiya rastitelnosti alasov Tsentralnoy Yakutii. Izd-vo Irkutskogo GU, Irkutsk – Syntaxonomy and symphytosociology of alas vegetation of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 77. Gorodkov BN (1946) Problemy paleogeographii chetvertichnogo perioda. Trudy Instituta geographii AN SSSR 37: 348–349 – Problems of paleogeography of the Quaternary (in Russian)Google Scholar
 78. Gorodkov BN (1956) Rastitelnost i pochvy ostrova Kotelnogo (Novosibirsky Arkhipelag). In: Rastitelnost Krainego Severa SSSR i eyo osvoyeniye. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad 2: 7–132 – Vegetation and soils of Kotelny Island (Novosibirsky Archipelago) (in Russian)Google Scholar
 79. Gruzdev BI (1987) Antropogennaya transformatsiya vidovogo sostava rastitelnykh soobschestv Bolshezemelskoy tundry. In: Ekologo-tsenoticheskoye i floristicheskoye izucheniye fitotsenozov Evropeyskogo Severa SSSR. Collection of articles. Syktyvkar: 58–66 – Anthropogenic transformation of species composition in plant communities of the tundra in Bolshaya Zemlya (in Russian)Google Scholar
 80. Gruzdev BI (1996) Sinantropnaya rastitelnost tekhnogennykh uchastkov Vostochno-Evropeyskikh tundr Rossii. Proceedings of 3rd International Conference “Osvoeniye severa i problemy rekultivatsii”. Syktyvkar: 34–35 – Synanthropic vegetation of technogenic sites in the East European tundra of the USSR (in Russian)Google Scholar
 81. Gruzdev BI, Martynenko VA (1994) Rastitelny pokrov tekhnogennykh uchastkov na evropeyskom Severe. In: Proceedings of 2nd International Conference “Osvoeniye severa i problemy rekultivatsii”. Syktyvkar: 34–35 – Vegetation cover of technogenic sites in the European North (in Russian)Google Scholar
 82. Hadac E (1989) Notes on plant communities of Spitsbergen. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 24(2):131–169Google Scholar
 83. Hopkins DM (1967) The Cenozoic history of Beringia. A synthesis. In: Bering Land Bridge. Stanford university press, StandfordGoogle Scholar
 84. Hughes MK, Vaganov EA, Shiyatov SG, et al. (1999) Twentieth-century summer warmth in northern Yakutia in a 600-year context. The Holocene 5: 603–608Google Scholar
 85. Isaev AP, Cherosov MM (1996) Soobschestva klassa EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg. in Tx. 1950 v Yakutii. In: Problemy ekologii Yakutii 1: Biogeographicheskiye issledovaniya. Collection of articles. Izd-vo YaGU, Yakutsk: 21–32 – Communities of the class EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Prsg. in Tx. 1950 in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 86. Isaev AP, Mikhalyova LG (ed) (2000) Les i vechnaya merzlota: osobennosti sostava i struktury lesov merzlotnogo regiona, problemy ratsionalnogo vedeniya khozyaystva i okhrany. Izd-vo YaGU, Yakutsk – Forest and permafrost: composition and structural peculiarities of the forests of the permafrost region, problems of rational economy and conservation (in Russian)Google Scholar
 87. Isaev AP, Borisov ZZ, Chikidov II (2004) Napravleniye i khod estestvennogo zarastaniya gornykh otvalov v basseyne srednego techeniya reki Molodo. In: In: Ekologicheskaya bezopasnost pri razrabotke rossypnykh mestorozhdeniy almazov. Collection of articles. Sakhapoligrafizdat, Yakutsk: 154–160 – Direction and process of natural overgrowing of mine dumps in the basin of the Middle Molodo River (in Russian)Google Scholar
 88. Ishbirdin AR (2001) Ekologo-geograficheskiye zakonomernosti formirovaniya sisantropnykh flor i rastitelnosti selitebnykh territoriy Rossii. Abstract of Thesis for Doctor Degree. Moscow – Ecological-geographical principles of the formation of synanthropic flora and vegetation of populated areas of Russia (in Russian)Google Scholar
 89. Ishbirdin AR, Khusainov AF, Mirkin BM (1999) Tekhnogennaya suktsessionnaya sistema rastitelnosti mestorozhdeniya “Medvezhye” i upravleniye vosstanovitelnymi protsessami. Byulleten MOIP (Biologiya) 104(1): 90–98 – Technogenic successional system of vegetation of deposit “Medvezhye” and management of recovery processes (in Russian)Google Scholar
 90. Ivanov AA, Mironova SI, Savvinov DD (2004) Alasnye luga Leno-Viluyskogo mezhdurechya Tsentralnoy Yakutii pri razlichnykh rezhimakh ispolzovaniya. Nauka, Novosibirsk – The alas meadows of the Lena-Amga Interfluve of Central Yakutia under various modes of usage (in Russian)Google Scholar
 91. Ivanova MM (1973) O priurochennosti rasteniy k gornym porodam na Stanovom nagorye. Botanichesky zhurnal 58(9): 1252–1260 – On the confinement of plants to the bedrocks on the Stanovoy tableland (in Russian)Google Scholar
 92. Ivanova MM (1976) Osobennosti rastitelnosti na izvestsoderzhaschikh porodakh Stanovogo nagorya. Botanichesky zhurnal 65(5): 675–682 – Characteristics of vegetation on calcareous bedrocks of the Stanovoy tableland (in Russian)Google Scholar
 93. Ivanova VI (1961) Kratky ocherk rastitelnosti srednego techeniya reki Olenyok. In: Alexandrova VD, Kuvaev VB, Tikhomirov BA et al. (ed) Materialy po rastitelnosti Yakutii. Izd-vo LTA, Leningrad – Brief review of the vegetation of the Middle Olenyok River (in Russian)Google Scholar
 94. Ivanova VP (1967) O stepnoy rastitelnosti v doline sredney Leny. In: Uchyonye zapiski YaGU. Seria biologicheskikh i khimicheskikh nauk. Issue 7: 11–19 – On the steppe vegetation in the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 95. Ivanova VP (1981) Tipchakovye stepi – odin iz etapov pastbischnoy digressii rastitelnosti v doline reki Leny. In: Andreyev VN (ed) Rastitelnost Yakutii i eyo okhrana. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Fescue steppes as one of the stages of vegetation degradation of pastures in the Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 96. Ivanova VP, Perfilyeva VI (1972) Sokhranit kovylnye stepi Yakutii. In: Priroda Yakutii i eyo okhrana. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – To protect the Stipa steppes of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 97. Karavaev MN (1945) Kratky analiz flory stepey Tsentralnoy Yakutii (predvaritelnoye soobscheniye). Botanichesky zhurnal 30 (2): 62–76 – Brief analysis of the steppe flora of Central Yakutia (preliminary report) (in Russian)Google Scholar
 98. Karavaev MN (1955) K voprosu o geobotanicheskom raionirovaniyi tayozhnoy zony Yakutii. Vestnik MGU 5(8): 109–115 – On the question of geobotanical regionalization of the taiga zone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 99. Karavaev MN (1958) Fragmenty reliktovykh stepey s Helictotrichon krylovii (N. Pavl.) Henrard v Yakutii. Botanichesky zhurnal 43(4): 481–489 – Fragments of relic steppes with Helictotrichon krylovii (N. Pavl.) Henrard in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 100. Karavaev MN (1965) Rastitelny pokrov Yakutii. In: Gerasimov IP (ed) Yakutia. Nauka, Moscow – Vegetation cover of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 101. Karavaev MN (1968) Agropyron karavaevii P. Smirn. kak odin primer amerikano-aziatskikh stepnykh svyazey. Botanichesky zhurnal 53 (10): 1457–1461 – Agropyron karavaevii P. Smirn. as an example of the American-Asian steppe relations (in Russian)Google Scholar
 102. Karavaev MN, Dobretsova LA (1964) Kratky ocherk rastitelnosty doliny reki Nery v eyo nizhnem techenii (basseyn verkhney Indigirki). Botanichesky zhurnal 49(11): 1544–1559 – Brief review of the vegetation of the Nera River valley in its lower reaches (the Upper Indigirka River basin) (in Russian)Google Scholar
 103. Karavaev MN, Skryabin SZ (1971) Rastitelny mir Yakutii. Yakutknigoizdat, Yakutsk – Vegetation world of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 104. Karpel BA, Medvedeva NS (1977) Plodonosheniye listvennitsy daurskoy v Yakutii. Nauka, Novosibirsk – Fruiting of Larix dahurica in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 105. Karpov NS (1980) O priroste listvennitsy Gmelina v anabarskoy tundre. In: Byulleten NTI Biologicheskie problemy Severa. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – On the growth of Larix gmelinii in the Anabar tundra (in Russian)Google Scholar
 106. Kartushin VM (1963) O rastitelnosti ostrova Bennetta, Novosibirskiye ostrova. In: Trudy AANI 224. Leningrad: 177–179 – On the vegetation of Bennett Island, Novosibirskie Islands (in Russian)Google Scholar
 107. Kats NYa (1971) Bolota zemnogo shara. Nauka, Moscow – Bogs of the Earth (in Russian)Google Scholar
 108. Kildyushevsky ID (1960) Formirovanie rastitelnosti yugo-vostochnoy chasti Verkhoyanskogo khrebta v raznykh usloviyakh sredy. Problemy botaniki 5: Materialy po izucheniyu flory i rastitelnosti vysokogoriy. Moscow-Leningrad: 62–71 – Formation of vegetation in the southeastern part of the Verkhoyansk Range under various environmental conditions (in Russian)Google Scholar
 109. Komarov VL (1926) Vvedeniye v izucheniye rastitelnosti Yakutii. Trudy komissi po izucheniyu Yakutskoy ASSR. Vol 1. Leningrad – Introduction to the vegetation study of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 110. Kononov KE (1971) Poimennye luga Sredney Leny. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The floodplain meadows of the MiddleLena River (in Russian)Google Scholar
 111. Kononov KE (1982) Luga poimy reki Leny (ekologo-fitostenotichesky anakiz). Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The meadows of the Lena River floodplain (ecological-phytocoenotic analysis) (in Russian)Google Scholar
 112. Korolyuk AYu, Troeva EI, Cherosov MM et al. (2005) Ekologicheskaya otsenka flory i rastitelnosti Tsentralnoy Yakutii. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Ecological assessment of the flora and vegetation of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 113. Koropachinsky IYu (ed) (1996) Zelyonaya kniga Sibiri: redkiye i nuzhdayuschiesya v okrane rastitelnye soobschestva. Nauka, Novosibirsk – Green Book of Siberia: Rare and protection-requiring plant communities (in Russian)Google Scholar
 114. Korzhuev SS (1965) Vody. In: Gerasimov IP et al. (ed) Yakutia. Nauka, Moscow-Leningrad – Waters (in Russian)Google Scholar
 115. Kozhevnikov YuP, Ukraintseva VV (1996) Tundrostepi pleistotsena: argumenty “za” i “protiv”. Izvestiya RAN (geographiya) 3: 96–110 – The tundra-steppes of the Pleistocene: arguments pro and contra (in Russian)Google Scholar
 116. Kryuchkov VV (1968) Kochkarnye tundry. Botanichesky zhurnal 53(12): 1716–1730 – Hummocky tundra (in Russian)Google Scholar
 117. Kuminova RV (1936) Ocherk o rastitelnosti Aldanskogo raiona YaASSR. In: Trudy Tomskogo Universiteta 90: 1–56 – Review of the vegetation of the Aldan Region of the YaSSR (in Russian)Google Scholar
 118. Kuvaev VB (1955) Luga i pastbischa Olyokminskogo Raiona. In: Trudy Instituta Biologii. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad 1: 103–135 – Meadows and pastures of the Olyokminsk Region (in Russian)Google Scholar
 119. Kuvaev VB (1956) Rastitelnost Vostochnogo Verkhoyanya. Rastitelnost Krainego Severa i eyo osvoyeniye 2: 133–186 – Vegetation of the East Verkhoyansk Region (in Russian)Google Scholar
 120. Kuvaev VB (1961) K vydeleniyu poyasa kholodnykh kamenistykh pustyn v gorakh Severa Evrazii. Botanichesky zhurnal 46(3): 337–347 – On distinguishing a belt of cold stony deserts in the mountains of North Eurasia (in Russian)Google Scholar
 121. Kuvaev VB (1964) Botaniko-geographichesky profil cherez levoberezhye Amura i Yuzhnuyu Yakutiyu. Botanichesky zhurnal 49(4): 511–522 – Botanical-geographical profile through the left bank of the Amur River and South Yakutia (in Russian)Google Scholar
 122. Kuznetsov SS (1927) Barkhannaya oblast v Yakutskom krae. Priroda 10: 785–790 – Dune region in the Yakutian territory (in Russian)Google Scholar
 123. Kuznetsova LV, Ivanova EI (2001) Elovo-pikhtovye lesa Olyokmo-Charskogo nagorya. In: Timofeev PA, Shmatkova LE (ed) Flora i fauna osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy Respublikanskoy sistemy Ytyk Kere Sirder. Kuduk, Yakutsk – Picea-Abies forests of the Olyokma-Chara upland region (in Russian)Google Scholar
 124. Labutin YuV, Perfilyeva YuV, Revin YuV et al. (1985) Rastitelny i zhivotny mir delty reki Lena. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Plant and animal world of the Lena River Delta (in Russian)Google Scholar
 125. Larcher W (1978) Ekologiya rasteniy. Mir, Moscow – Ecology of plants (in Russian)Google Scholar
 126. Lavrenko EM (1981) O rastitelnosti pleistotsenovykh periglyatsialnykh stepey SSSR. Botanichesky zhurnal 66(3): 313–327 – On the vegetation of the Late Pleistocene periglacial steppes of the USSR (in Russian)Google Scholar
 127. Lazarev PA, Tirskaya NF (1975) Selerikanskaya iskopaemaya loshad i usloviya eyo suschestvovaniya (po rezultatam sporo-pyltsevogo analiza). In: Palinologicheskiye materialy k stratigraphii osadochnykh otlozheniy Yakutii. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The Selerikan fossil horse and its living conditions (based on results of spore-pollen analysis) (in Russian)Google Scholar
 128. Lukicheva AN (1960) Rastitelny pokrov kak indikator kimberlitovykh trubok. Geologiya i geofizika 11: 35–48 – Vegetation cover as an indicator of a kimberlite pipe (in Russian)Google Scholar
 129. Lukicheva AN (1963a) Rastitelnost severo-zapada Yakutii i eyo svyaz s geologicheskim stroeniem mestnosti. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – The vegetation of North–West Yakutia and its relation to the local geological structure (in Russsian)Google Scholar
 130. Lukicheva AN (1963b) Rastitelnost verkhovyev reki Muny (severo-zapadnaya Yakutia) i vliyaniye na neyo noveyshey tektoniki. Botanichesky zhurnal 48 (3): 328–340 – The vegetation of the upper reaches of the Muna River (North–West Yakutia) and the influence of recent tectonics on it (in Russian)Google Scholar
 131. Malyshev LI (1965) Vysokogornaya flora Vostochnogo Sayana. Nauka, Moscow-Leningrad – The alpine flora of the east Sayan Mountains (in Russian)Google Scholar
 132. Matveyev IA, Nikolaev ME, Sivtsev PD et al. (ed) (1989) Atlas sleskogo khozyaistva Yakutskoy ASSR. GUGK, Moscow – Atlas of agriculture of the Yakutian ASSR (in Russian)Google Scholar
 133. Matveyeva IP (1993) Pushitsa mnogokoloskovaya i arktofila ryzhevataya v nizovyakh reki Kolymy. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Eriophorum polystachion and Arctophila fulva in the lower reaches of the Kolyma River (in Russian)Google Scholar
 134. Matveyeva NV (1980) Dve poezdki na ostrov Bolshoy Begichev (kratky ocherk flory i rastitelnosti). Botanichesky zhurnal 65(11): 1543–1559 – Two trips to Bolshoy Begichev Island (brief review of the flora and vegetation) (in Russian)Google Scholar
 135. Medvedeva NS (1971) Plodonosheniye listvennitsy daurskoy na severe Yakutii. In: Issledovaniya rastitelnosti i pochv v lesakh Severo-Vostoka SSSR. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Fruiting of Larix dahurica in North Yakutia (in Russian)Google Scholar
 136. Medvedeva NS (1973) Morfogenez generativnykh organov listvennitsy daurskoy v Severnoy Yakutii. In: Polovaya reproduktsiya khvoinykh. Nauka, Novosibirsk – Morphogenesis of generative organs of Larix dahurica in north Yakutia (in Russian)Google Scholar
 137. Mikhailov IS (1963) Evolyutsiya pochv i rastitelnogo pokrova severo-vostochnoy chasti ostrova Faddeyevsky, Novosibirskiye ostrova. In: Trudy AANI 224. Leningrad: 121–132 – Evolution of soils and vegetation cover of Faddeyevsky Island, Novosibirskie Islands (in Russian)Google Scholar
 138. Mirkin BM, Gogoleva PA, Kononov KE (1985) The vegetation of central Yakutian Alases. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 20: 345–396Google Scholar
 139. Mirkin BM, Kononov KE, Gogoleva PA, Burtseva EI, Naumova LG (1992a) The floodplain grasslands of the middle Lena-River I: general characteristic and ordination. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 27: 225–245Google Scholar
 140. Mirkin BM, Kononov KE, Gogoleva PA, Burtseva EI, Naumova LG (1992b) The floodplain grasslands of the middle Lena-River II: classification. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 27: 247–300Google Scholar
 141. Mirkin BM, Solomesch AI, Khaziakhmetov RM (1988) Ruderalnye soobschestva kak istochnik rastitelnykh resursov. Rastitelnye resursy 24(2): 10–17 – Ruderal communities as a source of plant resources (in Russian)Google Scholar
 142. Naurzbaev MM, Vaganov EA, Sidorova OV (2003) Izmenchivost prizemnoy temperatury vozdukha na severe Evrazii po dannym tysyacheletnikh drevesno-koltsevykh khronologiy. Kriosfera Zemli 7(2): 84–91 – Variability of surface air temperature in North Eurasia based on the thousand-year-old tree ring chronologies (in Russian)Google Scholar
 143. Neinshtadt MI, Nikonov MN (1958) Torfyanye mestorozhdeniya Yakutskoy ASSR. In: Problemy Severa: Trudy Soveta po izucheniyu proizvoditelnykh sil. Izd-vo AN SSSR, Moscow – Peat deposits in the Yakutian ASSR (in Russian)Google Scholar
 144. Nikitina NV (2004) Formirovaniye temnokhvoino-kedrovykh lesov v Yakutii. In: Problemy izucheniya rastitelnogo pokrova Yakutii. NIPK “Sakhapoligrafizdat”, Yakutsk – Formation of dark coniferous Pinus sibirica forests in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 145. Nikolaev AN (2000) Drevesno-koltsevye khronologii kak otrazheniye izmeneniy klimata. In: Isaev AP. Mikhalyova LG (ed) Les i vechnaya merzlota: osobennosti sostava i struktury lesov merzlotnogo regiona,problemy ratsionalnogo vedeniya khozyaystva i okhrany. Izd-vo YaGU, Yakutsk – Tree ring chronologies as a reflection of climate change (in Russian)Google Scholar
 146. Nikolaev AN, Fyodorov PP (2004) Vliyaniye klimaticheskikh faktorov i termicheskogo rezhima merzlotnykh pochv Tsentralnoy Yakutii na radialny prirost listvennitsy i sosny (na primere statsionara “Spasskaya Pad”). Lesovedeniye 6: 1–11 – Influence of climatic factors and thermal regime of frozen soils on radial growth of larch and pine trees (case study of the Research station “Spasskaya Pad”) (in Russian)Google Scholar
 147. Nikolaev AN, Naurzbaev MM, Yeger IV, et al. (2001) O vozraste listvennitsy v srednetayozhnoy podzone Yakutii. In: Timofeev PA, Shmatkova LE (ed) Flora i fauna osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy Respublikanskoy sistemy Ytyk Kere Sirder. Kuduk, Yakutsk – On the age of larch trees in the middle taiga sub-zone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 148. Nikolin EG (1986) Dinamika rastitelnosti baidzharakhov v vysokoshirotnoy Arktike. In: Proceedings of the 11th All-Union Symposium “Biologicheskiye problemy Severa” 2. Yakutsk: 22–24 – Dynamics of baidjarakh vegetation in the high-latitude Arctic (in Russian)Google Scholar
 149. Nikolin EG (1988) Reliktovye stepnye gruppirovki v gorakh Verkhoyanskogo khrebta. In: Vinokurov PM, Germogenov NI, Tazlova RS (eds) Proceedings of the 7th Yakutian scientific-practical conference of young scientists and specialists 3. Yakutsk: 42–43 – The relic steppe groupings in the mountains of the Verkhoyansk Range (in Russian)Google Scholar
 150. Nikolin EG (1990) Flora i rastitelny pokrov Tsentralnogo Verkhoyanya. Abstract of Thesis of Candidate Degree. Novosibirsk – The flora and vegetation cover of the Central part of the Verkhoyansk region (in Russian)Google Scholar
 151. Nikolin EG (1992) Obschiye cherty structurnoy organizatsii rastitelnosti Tsentralnogo Verkhoyanya. In: 10 Vsesoyuznoye soveschaniye po izucheniyu flory i rastitelnosti vysokogoriy. Proceedings. TsSBS SO RAN, Novosibirsk: 106 – Common features in the structural organization of vegetation of the Central part of the Verkhoyansk region (in Russian)Google Scholar
 152. Nosova LI (1964) Ocherk tundrovoy i lesotundrovoy rastitelnosti mezhdurechya Yany i Omoloya. Botanichesky zhurnal 49 (5): 661–668 – Review of the tundra and forest-tundra vegetation of the Yana-Omoloy Interfluve (in Russian)Google Scholar
 153. Perfilyeva VI (1977) Osnovnye cherty rastitelnosti gornoy chasti basseyna reki Yany. In: Teoreticheskiye i prikladnye problemy biologii na Severo-Vostoke SSSR. Collection of articles. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk: 85–94 – Basic features of the vegetation of the mountainous part of the Yana River basin (in Russian)Google Scholar
 154. Perfilyeva VI, Rykova YuV (1975) Arkticheskaya tundra v ustye reki Chukochyey. In: Botanicheskie issledovaniya v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – The Arctic tundra in the Chukochya River mouth (in Russian)Google Scholar
 155. Perfilyeva VI, Shurduk IF (1999) Rastitelnost ostrovov Ust-Viluyskogo zakaznika. In: Timofeyev PA, Ivanova EI, Isaev AP (ed) Flora i rastitelnost Yakutii. Collection of articles. FIPS, Moscow: 78–82 – Vegetation of islands of the Ust-Viluysky Reserve (in Russian)Google Scholar
 156. Perfilyeva VI, Egorova AA, Stepanova NA (1981) K flore Kondakovskogo ploskogorya (Severo-Vostochnaya Yakutia). In: Andreyev VN (ed) Rastitelnost Yakutii i eyo okhrana. Izd-vo YaF SO AS SSR, Yakutsk – On the flora of the Kondakovskoye Plateau (North–eastern Yakutia) (in Russian)Google Scholar
 157. Perfilyeva VI, Teterina LV, Karpov NS (1991) Rastitelny pokrov tundrovoy zony Yakutii. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Vegetation cover of the tundra zone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 158. Permyakova AA (1961) Rastitelnost alasov Suntarskogo raiona Yakutskoy ASSR. In: Alexandrova VD, Kuvaev VB, Tikhomirov BA et al. (ed) Materialy po rastitelnosti Yakutii. Izd-vo LTA, Leningrad – The vegetation of alases of the Suntar Region of the Yakut ASSR (in Russian)Google Scholar
 159. Pestryakov BN (1992) Ekologo-fitotsenoticheskaya kharakteristika rastitelnosti doliny reki Yany (severo-vostok Yakutii) i protsessy eyo sinantropizatsii. Abstract of Thesis for a Candidate Degree. Dnepropetrovsk – Ecological-phytocoenological characteristic of the vegetation of the Yana River valley (North–east Yakutia) and processes of its synanthropization (in Russian)Google Scholar
 160. Petrova EI (1971) Pochvy Yuzhnoy Yakutii. Yakutskoye knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The soils of South Yakutia (in Russian)Google Scholar
 161. Petrovsky VV (1959) O structure rastitelnykh assotsiatsiy poligonalnykh bolot v nizovyakh reki Leny. Botanichesky zhurnal 44(10): 1500–1509 – On the structure of plant associations of polygonal bogs in the lower reaches of the Lena River (in Russian)Google Scholar
 162. Petrovsky VV (1962) Kompleksnye assotsiatsii v rastitelnom pokrove tundry i lesotundry. In: Problemy botaniki. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – Complex associations in vegetation cover of tundra and forest-tundra (in Russian)Google Scholar
 163. Petrovsky VV, Korolyova TM (1979) K flore delty reki Kolymy. Botanichesky zhurnal 63(1): 19–31 – On the flora of the Kolyma River Delta (in Russian)Google Scholar
 164. Petrovsky VV, Korolyova TM (1980) K flore poberezhiy Vostochnogo-Sibirskogo morya. Botanichesky zhurnal 64(1): 13–26 – On the flora of the East-Siberian Sea coast (in Russian)Google Scholar
 165. Petrovsky VV, Zaslavskaya TM (1981) K flore pravoberezhya reki Kolymy bliz eyo ustya. Botanichesky zhurnal 65(5): 1520–1528 – On the flora of the Kolyma River’s right bank near its mouth (in Russian)Google Scholar
 166. Pivnik SA (1958) Ekologo-biologicheskiye osobennosti kedrovogo stlanika (Pinus рumilа (Раll) Rgl) v osnovnykh rastitelnykh assotsiatsiyakh severo-zapadnoy chasti ego areala. Abstract of thesis for a Candidate Degree. Leningrad – Ecological-biological peculiarities of Pinus рumilа (Pаll) Rgl in basic plant associations in the North–western part of its distribution area (in Russian)Google Scholar
 167. Poiseyeva SI, Mironova SI (2000) Sintaxonomiya rastitelnosti reki Viluy. In: Nauka v Yakutii: dostizheniya i problemy. Collection of articles. Izd-vo SO RAN, Novosibirsk: 147–151 – Syntaxonomy of the vegetation of the Viluy River (in Russian)Google Scholar
 168. Povarnitsyn SA (1932a) Lesa doliny reki Aldan ot Tommota do ustya reki Notory. In: Lesnye resursy Yakutii. Izd-vo AN SSSR, Leningrad – The forests of the Aldan River from Tommot town through the Notora River mouth (in Russian)Google Scholar
 169. Povarnitsyn SA (1932b) Lesa Leno-Aldanskogo vodorazdela po Sanyyakhtakhskoy trope. In: Lesnye resursy Yakutii. Izd-vo AN SSSR, Leningrad – The forests of the Lena-Aldan watershed along the Sanyyakhtakh pathway (in Russian)Google Scholar
 170. Povarnitsyn SA (1933) Lesa doliny reki Aldan ot Tommota do ustya reki Uchura. In: Trudy Instituta po izucheniyu lesa. Izd-vo AN SSSR, Leningrad 1: 155–231 – The forests of the Aldan River from Tommot town through the Uchur River mouth (in Russian)Google Scholar
 171. Pozdnyakov LK (1946) Sortimentnye i tovarnye tablitsy dlya daurskoy listvennitsy. In: Tekhnicheskiye pravila otpuska lesa. Yakutsk – Assortment and commodity tables for Larix dahurica (in Russian)Google Scholar
 172. Pozdnyakov LK (1948) O khode rosta daurskoy listvennitsy Verkhoyanskogo raiona Yakutskoy ASSR. Doklady AN SSSR 60(2): 301–304 – On the growth process of Larix dahurica in the Verkhoyansk Region of the Yakutian ASSR (in Russian)Google Scholar
 173. Pozdnyakov LK (1956) O vliyanii rastitelnosti na glubinu letnego ottaivaniya pochvy. In: To the 75th Anniversary of Academician VN Sukachev. Collection of articles on geobotany, silvics, paleogeography and floristics. Izd-vo AN SSSR, Moscow–Leningrad – On the influence of vegetation on the depth of seasonal thawing of soils (in Russian)Google Scholar
 174. Pozdnyakov LK (1961a) Lesa verkhnego techeniya Yany. In: Trudy Instituta biologii YaF SO AN SSSR. Izd-vo AN SSSR, Moscow 7: 162–242 – The forests of the Upper Yana River (in Russian)Google Scholar
 175. Pozdnyakov LK (1961b) Listvennichnye i sosnovye lesa verkhnego Aldana. Izd-vo AN SSSR, Moscow – The Larix and Pinus sylvestris forests of the Upper Aldan River (in Russian)Google Scholar
 176. Pozdnyakov LK (1962) O vliyanii rasteniy zhivogo pokrova na prorastaniye semyan i razvitiye vskhodov daurskoy listvennitsy. In: Problemy botaniki: voprosy botanicheskoy geografii, geobotaniki i lesnoy biogeotsenologii 6. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad: 308–311 – On the influence of plants of the living cover on seed germination and young growth development of Larix dahurica (in Russian)Google Scholar
 177. Pozdnyakov LK (1963) Gidroklimatichesky rezhim listvenichnykh lesov Tsenrtalnoy Yakutii. Izd-vo AN SSSR, Moscow – Hydroclimatic regime of larch forests of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 178. Pozdnyakov LK (1969) Lesa Yakutskoy ASSR. In: Lesa SSSR: Lesa Urala, Sibiri i Dalnego Vostoka. Nauka, Moscow – The forests of the Yakut ASSR (in Russian)Google Scholar
 179. Pozdnyakov LK (1975) Listvennitsa daurskaya. Nauka, Moscow – Larix dahurica (in Russian)Google Scholar
 180. Pozdnyakov LK (1983) Estestvennoye izrezhivaniye i prirost listvennichnikov v Tsentralnoy Yakutii. Lesovedeniye 6: 28–34 (in Russian) – Natural thinning and growth of larch forests in Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 181. Pozdnyakov LK (1986) Merzlotnoye lesovedeniye. Nauka, Novosibirsk – Permafrost silvics (in Russian)Google Scholar
 182. Prakhov NI (1957) Osnovnye elementy rastitelnosti Verkhoyanskogo khrebta. Trudy Instituta biologii YaF SO AN SSSR. Izd-vo AN SSSR, Moscow 3: 39–67 – Basic elements of the vegetation of the Verkhoyansk Range (in Russian)Google Scholar
 183. Protopopov AV (2005) Formirovaniye flory listvennichnykh lesov Yano-Indigirskogo mezhdurechya. Abstract of Thesis for a Candidate Degree. Yakutsk – Development of the flora of larch forests of the Yana-Indigirka Interfluve (in Russian)Google Scholar
 184. Rabotnov TA (1935) Landshafty peschanykh obrazovaniy v nizovyakh Vilyuya. Zemlevedeniye 37(4): 321–338 – Landscapes of sand formations in the lower reaches of the Viluy River (in Russian)Google Scholar
 185. Rabotnov TA (1936) Obzor rabot po izucheniyu rastitelnosti Yakutskoy ASSR (k 200-letiyu botanicheskogo izucheniya Yakutii). Botanichesky zhurnal 26(6): 727–738 – Review of publications concerning investigation of the vegetation of the Yakutian ASSR (to the 200th anniversary of botanical investigation of Yakutia) (in Russian)Google Scholar
 186. Rabotnov TA (1937) Rastitelnost vysokogornogo poyasa basseyna verkhovyev rek Aldana i Timptona. Izvestiya RGO 69(4): 585–605 – Vegetation of the high-mountian belt of the Upper Aldan and Upper Timpton Rivers’ basins (in Russian)Google Scholar
 187. Rabotnov TA (1939) O bolotakh Tsentralnoy Yakutii. Izvestiya geograficheskogo obschestva 71(4): 5447–550 – On marshlands of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 188. Rabotnov TA (1940) Fiziko-geografichesky ocherk Aldanskogo okruga YaASSR. In: Materialy zemelno-vodnogo ustroistva raionov Krainego Severa 6. Moscow – Physiographical characteristics of the Aldan Region of the YaSSR (in Russian)Google Scholar
 189. Safronov FG, Safronov AF (ed) (2007) Entsiklopediya Yakutii: Rastitelny mir 2. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Encyclopedia of Yakutia: Plant World (in Russian)Google Scholar
 190. Safronova IN (1980) K flore ostrova Kotelny (Novosibirskiye ostrova). Botanichesky zhurnal 65(4): 544–551 – On the flora of Kotelny Island (Novosibirskie Islands) (in Russian)Google Scholar
 191. Safronova IN (1982) Materialy k flore mysa Svyatoy Nos (Arkticheskaya Yakutia). Botanichesky zhurnal 67(12): 1660–1669 – Data on the flora of the Svyatoy Nos Cape (Arctic Yakutia) (in Russian)Google Scholar
 192. Samsonova VV (2000) Mnogoletnyaya merzlota na Zemnom share i v Yakutii. In: Isaev AP, Mikhalyova LG (ed) Les i vechnaya merzlota: osobennosti sostava i struktury lesov merzlotnogo regiona, problemy ratsionalnogo vedeniya khozyaystva i okhrany. Izd-vo YaGU, Yakutsk – Permafrost on Earth and in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 193. Savvinov DD, Kononov KE (1981) Teplovoy balans lugovoy rastitelnosti i klimat merzlotnykh poymennykh pochv. Nauka, Novosibirsk – Heat balance of meadow vegetation and climate of frozen floodplain soils (in Russian)Google Scholar
 194. Savvinov DD, Savvinov GN, Tyaptirgyanov MM et al. (1992) Ekologiya verkhney Amgi. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Ecology of the Upper Amga River (in Russian)Google Scholar
 195. Schelkunova RP (1970) Rastitelnost tundrovoy zony Yakutskoy ASSR. Thesis for a Candidate Degree. Irkutsk – Vegetation of the tundra zone of the Yakutian ASSR (in Russian)Google Scholar
 196. Scherbakov IP (1962) Lesnye resursy Yakutii i ikh ispolzovaniye. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Forest resources of Yakutia and their utilization (in Russian)Google Scholar
 197. Scherbakov IP (1964) Tipy lesa Yuzhnoy Yakutii. In: Pozdnyakov LK (ed) Lesa Yuzhnoy Yakutii. Nauka, Moscow – The forest types of south Yakutia (in Russian)Google Scholar
 198. Scherbakov IP (1965) O vosstanovlenii lesnoy rastitelnosti na Krainem Severnom predele Evrazii. Izvestiya SO AN SSSR (Biologicheskiye i meditsinskiye nauki) 2(8): 54–61 – On the recovery of forest vegetation in the Far North of Eurasia (in Russian)Google Scholar
 199. Scherbakov IP (1975) Lesnoy pokrov Severo-Vostoka SSSR. Nauka, Novosibirsk – Forest cover of the North–east of the USSR (in Russian)Google Scholar
 200. Scherbakov IP (1992) Lesa verkhnego i srednego techeniya reki Viluy. In: Botanicheskiye issledovaniya v kriolotozone. Collection of articles. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – The forests of the Upper and Middle Viluy River (in Russian)Google Scholar
 201. Sheludyakova VA (1938) Rastitelnost basseyna reki Indigirki. Sovetskaya botanika 4–5: 43–79 – Vegetation of the Indigirka River basin (in Russian)Google Scholar
 202. Sheludyakova VA (1948) Rastitelnost severo-vostoka Yakutii. In: Doklady na pervoy nauchnoy sessii Yakutskoy bazy AN SSSR.Gosizdat, Yakutsk – Vegetation of North–eastern Yakutia (in Russian)Google Scholar
 203. Sheludyakova VA (1957a) Kratky ocherk lugov doliny reki Leny. In: Trudy Instituta Biologii YaF SO AN SSSR. Izd-vo AN SSSR, Moscow 3: 127–138 – Brief review of meadows of the Lena River valleys (in Russian)Google Scholar
 204. Sheludyakova VA (1957b) Materialy k izucheniyu torfyanikov. Trudy TGU 141: 130–139 – Materials for investigation of peatlands (in Russian)Google Scholar
 205. Sheludyakova VA (1957c) Stepnaya rastitelnost Yakutskogo Zapolyarya. In: Trudy Instituta Biologii YaF SO AN SSSR. Izd-vo AN SSSR, Moscow 3 – The steppe vegetation of the Yakut Arctic (in Russian)Google Scholar
 206. Sheludyakova VA (1961) Tabunnoye soderzhaniye loshadey (tebenyovka v Verkhoyanskom Raione Yakutskoy ASSR). In: Poimennye luga Krainego Severa i priyomy ikh ispolzovaniya i uluchsheniya 10. Knizhnoye izd-vo, Norilsk – Herd keeping of horses (winter pasturage in the Verkhoyansk Region of the Yakutian ASSR) (in Russian)Google Scholar
 207. Sheludyakova VA, Skryabin SZ (1969) Charany – landshafty lesostepnogo tipa v Tsentralnoy Yakutii. Botanichesky zhurnal 54(4): 539–556 – Charans, the forest-steppe landscapes in Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 208. Shurduk IF, Efimova AP, Popova LT, Kolesova L (2005) Sostav i structura elovykh lesov doliny Sredney Leny. Proceedings of All-Russian Conference “Prirodnaya i antropogennaya dinamika nazemnykh ekosistem”. Izd-vo Irkutskogo GU, Irkutsk: 480–482 – Composition and structure of Picea forests of the Middle Lena River valley (in Russian)Google Scholar
 209. Shvedchikov GV (1974a) K ekologii rastitelnykh soobschestv Arctophila fulva v nizovyakh Kolymy. Botanichesky zhurnal 59 (3): 385–393 – On the ecology of Arctophila fulva plant communities of the lower reaches of the Kolyma River (in Russian)Google Scholar
 210. Shvedchikov GV (1974b) Zavisimost prirosta i fenologicheskogo razvitiya arktofily ot ekologicheskikh usloviy. Biologicheskiye problemy Severa 3. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk: 118–121 – Response of growth and phenological development of Arctophila to ecological conditions (in Russian)Google Scholar
 211. Shvedchikov GV (1975) Arctophila fulva (Trin) Anders. kak tsenozoobrazovatel gigrofitnykh soobschestv na severe Yakutii. Abstract of Thesis for a Candidate Degree. Leningrad – Arctophila fulva (Trin) Anders. as a builder of hygrophytic communities in the north of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 212. Sidorova OV, Naurzbaev MM (2002) Klimaticheskiy otklik derevyev listvennitsy, proizrastayuschikh na verkhney granites lesa i nadpoimennoy terrase v nizovyakh reki Indigirki. In: Osnovnye zakonomernosti globalnykh i regionalnykh izmeneniy klimata i prirodnoy sredy v pozdnem kainozoye Sibiri 1. Novosibirsk: 391–401 – Climatic feedback of larch trees growing at the upper forest limits and in a terrace above the floodplain in the lower reaches of the Indigirka River (in Russian)Google Scholar
 213. Sidorova OV, Naurzbaev MM (2005) Rekonstruktsiya temperatury vozdukha za posledniye 2000 let po dannym godichnykh kolets derevyev listvennitsy vostoka Taimyra i severo-vostoka Yakutii. Sibirskiy ekologichesky zhurnal 1: 51–60 – Air temperature reconstruction for the last 2000 years based on the data of larch tree rings from eastern Taimyr and North–eastern Yakutia (in Russian)Google Scholar
 214. Skryabin SZ (1968) Stepnaya rastitelnost v srednem techenii Indigirki. Abstract of Thesis for a Candidate degree. Yakutsk – The steppe vegetation in the Middle Indigirka River (in Russian)Google Scholar
 215. Skryabin SZ (1976) Fragmenty gornoy petrofitnoy stepi v nizovye reki Tokko (Yuzhnaya Yakutia). Botanichesky zhurnal 61(12): 1748–1751 – The fragments of a mountainous petrophytic steppe in the lower reaches of the Tokko River (South Yakutia) (in Russian)Google Scholar
 216. Skryabin SZ, Karavaev MN (1991) Zelyony pokrov Yakutii. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The green cover of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 217. Skryabin SZ, Konorovsky KA (1975) Rastitelnost i pochvy stepey srednego techeniya Indigirki. In: Botanicheskiye materially po Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Vegetation and soils of the steppes of the Middle Indigirka River (in Russian)Google Scholar
 218. Sleptsova NP (1984) O nekotorykh osobennostyakh segetalnoy rastitelnosti TSentralnoy Yakutii. Botanichesky zhurnal 69(8): 1070–1073 – On some peculiarities of weed vegetation of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 219. Sleptsova NP, Kononov KE, Must NM (1985) Elytrigio – Chenopodion all. nova – novy soyuz segetalnoy rastitelnosti Tsentralnoy Yakutii. In: Antropogennye protsessy v rastitelnosti. Collection of articles. Ufa: 69–75 – Elytrigio – Chenopodion all. nova is a new alliance of weed vegetation in Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 220. Sleptsova NP, Kononov KE (1986) Segetalnaya rastitelnost v Tsentralnoy Yakutii. In: Mirkin BM (ed) Klassifikatsiya rastitelnosti SSSR c ispolzovaniem floristicheskikh kriteriev. Izd-vo MGU, Moscow – Weed vegetation in Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 221. Sochava VB (1933a) Estestvennye kormovye ugodya tundrovoy zony Yakutii. Sovetskoye olenevodstvo 2: 47–118 – Natural fodder lands of the tundra zone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 222. Sochava VB (1933b) Tundry basseyna reki Anabary. Izvestiya gosudarstvennogo geographicheskogo obschestva 65 (4) – The tundra of the Anabar River basin (in Russian)Google Scholar
 223. Sochava VB (1934a) Botaniko-geographicheskiye podzony v zapadnykh tundrakh Yakutii. In: Proceedings of the 1st All-Union Congress of Geographers. Leningrad – Botanical-geographical sub-zones of the western tundra of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 224. Sochava VB (1934b) Rastitelnye assotsiatsii Anabarskoy tundry. Botanichesky zhurnal 19 (3) – Plant communities of the Anabar tundra (in Russian)Google Scholar
 225. Sochava VB (1957) Taiga na severo-vostoke Sredne-Sibirskogo ploskogorya. Botanicheskiy zhurnal 42 (9): 1408–1415 – Taiga in the northeastern Middle Siberian Plateau (in Russian)Google Scholar
 226. Sokolov FV (1923) Ocherk yugo-vostochnoy chasti Yakutiskoy oblasti. Izvestiya RGO. 1919–1923. Saint-Petersburg 55 (1): 181–236 – Essay on the south–eastern part of the Yakutian Region (in Russian)Google Scholar
 227. Sosina NK, Isaev AP (2003) Novye nakhodki Redowskia sophiifolia (Brassicaceae) v Yakutii. In: Isaev AP (ed) Problemy botanicheskikh i lesovodstvennykh issledovaniy v RS (Ya) i Finlyandii. Proceedings of Sakha-Finnish Conference dedicated to 100th Anniversary of Cajander’s expedition along the Lena. YaF SO RAN, Yakutsk: 81–83 – New records of Redowskia sophiifolia (Brassicaceae) in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 228. Sosina NK, Zakharova VI (2004) K izucheniyu rastitelnosti basseyna reki Muny (nizhnee techeniye reki Leny). In: Ekologicheskaya bezopasnost pri razrabotke rossypnykh mestorozhdeniy almazov. Collection of articles. Sakhapoligrafizdat,Yakutsk: 228–237 – On the study of vegetation of the Muna River basin (lower reaches of the Lena River) (in Russian)Google Scholar
 229. Stark SK (1933) Lesa Verkhnekolymskogo raiona. Sovetskaya Aziya, Moscow – The forests of the Upper Kolyma Region (in Russian)Google Scholar
 230. Stepanov GM (1981) Iskusstvennoye lesovosstanovleniye na garyakh Severnoy Yakutii. Lesnoye khozyaystvo 12: 59–60 – Artificial recovery of burnt-out forests of North Yakutia (in Russian)Google Scholar
 231. Stepanov GM (1987) Osobennosti estestvennogo lesovozobnovleniya na garyakh Severnoy Yakutii. In: Ekologo-biologicheskiye osnovy lesovodstvennykh mer v Yakutii. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk – Peculiarities of natural recovery of burnt-out forests of North Yakutia (in Russian)Google Scholar
 232. Stepanov GM (1988) Temperaturny rezhim merzlotnykh pochv na garyakh severnoy Yakutii. Lesovedeniye 5: 67–71 – Temperature regime of frozen soils in burnt-out forests of North Yakutia (in Russian)Google Scholar
 233. Sumina OI (1975) Rastitelnost baidjarakhov ostrova Kotelnogo (Novosibirskiye ostrova). Botanichesky zhurnal 60(9): 1311–1319 – Vegetation of baidjarakhs of Kotelny Island (Novosibirskie Islands) (in Russian)Google Scholar
 234. Sumina OI (1986) Dopolneniye k flore i rastitelnosti ostrova Kotelnogo i Zemli Bunge (Novosibirskiye ostrova). Botanichesky zhurnal 71(7): 903–911 – Supplement to the flora and vegetation of Kotelny Island and Zemlya Bunge (Novosibirskie Islands) (in Russian)Google Scholar
 235. Sumina OI (1994) Sozdaniye edinogo kompyuternogo banka dannykh po antropogennoy rastitelnosti arktiki v tselyakh izucheniya antropogennykh izmeneniy tundrovykh ekosistem. In: Proceedings of the 2nd International Conference “Osvoeniye severa i problemy rekultivatsii”. Syktyvkar: 34–35 – Creation of a common computer database on the anthropogenic vegetation of the Arctic for the investigation of the anthropogenic transformation of tundra ecosystems (in Russian)Google Scholar
 236. Tarabukina VG, Savvinov DD (1990) Vliyaniye pozharov na merzlotnye pochvy. Nauka, Novosibirsk – Fire effect on frozen soils (in Russian)Google Scholar
 237. Tikhomirov BA, Shtepa VS (1956) K kharakteristike lesnykh forpostov v nizovyakh reki Leny. Botanichesky zhurnal 41(8): 1107–1122 – On the characteristics of the forest outposts in the lower reaches of the Lena River (in Russian)Google Scholar
 238. Timofeyev PA (1976) O vzaimootnosheniyakh rasteniy listvennichnykh lesov Tsentralnoy Yakutii. Proceedings of the Conference “Struktura i dinamika rastitelnogo pokrova”. Moscow: 101–103 – On plant interrelationships in larch forests of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 239. Timofeyev PA (1979) Vliyaniye vodnykh vytyazhek iz rasteniy travyano-kustarnichkovogo yarusa listvennichnykh lesov na vozobnovleniye listvennitsy daurskoy. Ekologiya 4: 89–91 – Effect of water extraction of plants from the herb-dwarf shrub layer of larch forests on the recovery of Larix dahurica (in Russian)Google Scholar
 240. Timofeyev PA (1980) Lesa Yakutii. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The forests of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 241. Timofeyev PA (1990) O roli allelopaticheskogo faktora v zhizni rasteniy. Izvestiya SO AN SSSR (Biologicheskiye nauki) 1: 129–134 – On the role of an allelopathic factor in plant life (in Russian)Google Scholar
 242. Timofeyev PA (2003) Lesa Yakutii: sostav, resursy, ispolzovaniye i okhrana. Izd-vo SO RAN, Novosibirsk – The forests of Yakutia: composition, resources, utilization and protection (in Russian)Google Scholar
 243. Timofeyev PA, Protopopov AV (1996) Listvennichnye lesa basseyna reki Yany v eyo srednem techenii. In: Problemy ekologii Yakutii (biogeographicheskiye issledovaniya). Izd-vo YaGU, Yakutsk – Larch forests of the Yana River in its middle reaches (in Russian)Google Scholar
 244. Timofeyev PA, Shurduk IF (1996) Sostoyaniye i voprosy okhrany lesov doliny Tuymaady. In: Problemy ekologii Yakutii: biogeograficheskiye issledovaniya. Collection of articles. Izd-vo YaGU, Yakutsk: 101–105 – Condition and protection issues of the forests of the Tuymaada valley (in Russian)Google Scholar
 245. Timofeyev PA, Isaev AP, Scherbakov IP et al. (1994) Lesa srednetayozhnoy podzony Yakutii. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – The forests of the middle taiga subzone of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 246. Tolmachev AI (1932) Flora tsentralnoy chasti Vostochnogo Taimyra. Trudy Polyarnoy Komissii AN SSSR 8: 126 – The flora of the central part of East Taimyr (in Russian)Google Scholar
 247. Tolmachev AI (1954) K istorii vozniknoveniya i razvitiya temnokhvoynoy taigi. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – On the history of the origin and development of the dark coniferous taiga (in Russian)Google Scholar
 248. Tomskaya AI (1981) Palinologiya kainozoya Yakutii. Nauka, Novosibirsk – Palynology of the Cainozoic of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 249. Tomskaya AI (2000) Kormovaya baza mamonta v pozdnem pleistotsene Yakutii. Yakutsk – Fodder base of mammoths in the Late Pleistocene in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 250. Trufanova ER (1967) Tsvetkovye rasteniya vodoyomov Yakutii i ikh khozyaistvennoye ispolzovaniye. In: Lyubite i okhranyaite prirodu Yakutii. Yakutskoye knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The flowering plants of the water bodies of Yakutia (in Russian)Google Scholar
 251. Trufanova ER (1972a) Nekotorye svedeniya ob isplzovaniyi ondatroy vodnoy i pribrezhno-vodnoy rastitelnosti Kolymskikh ozyor. Yakutskoye knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Some data on the use of aquatic and rim vegetation of the Kolyma lakes by musk-rat (in Russian)Google Scholar
 252. Trufanova ER (1972b) Rastitelnotst ozyor srednego techeniya reki Kolymy. In: Pochvennye i botanicheskiye issledovaniya v Yakutii. Yakutskoye knizhnoye izd-vo, Yakutsk – The vegetation of lakes of the Middle Kolyma River (in Russian)Google Scholar
 253. Trufanova ER, Galaktionova TF (1975) Rastitelnost vodoyomov v nizovyakh reki Kolymy. In: Byulleten NTI. Biologicheskiye problemy Severa. Izd-vo YaF SO AN SSSR, Yakutsk: 16–17 – The vegetation of the water bodies of the lower reaches of the Kolyma River (in Russian)Google Scholar
 254. Trufanova ER, Egorova AA, Karpov NS (1981) Ostrovki drevesnoy rastitelnosti v Anabarskoy tundre. In: Proceedings of the 4th All-Union Symposium “Biologicheskiye problemy Severa” 1. Syktyvkar – Fragments of tree vegetation in the Anabar tundra (in Russian)Google Scholar
 255. Tyrtikov AP (1955) Rastitelnost nizovyev reki Yany. Byulleten MOIP (Biologiya) 60(5): 135–146 – Vegetation of the lower reaches of the Yana River (in Russian)Google Scholar
 256. Tyrtikov AP (1958) Nekotorye svedeniya o rastitelnosti nizovyev reki Indigirki. Byulleten MOIP (Biologiya) 63(1) – Some data on vegetation of the lower reaches of the Indigirka River (in Russian)Google Scholar
 257. Tyulina LN (1956) Na ozere Toko i severnom sklone Stanovogo Khrebta (kratky geobotanichesky ocherk). In: Akademiku VN Sukachevu k 75-letiyu so dnya rozhdeniya. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – On Toko lake and North-facing slopes of the Stanovoy Range (brief geobotanical review) (in Russian)Google Scholar
 258. Tyulina LN (1957) Ocherk lesnoy rastitelnosty verkhnego techeniya reki Aldan. In: Trudy Instituta Biologii YaF SO AN SSSR. Izd-vo AN SSSR, Moscow 3: 83–138 – Essay on the forest vegetation of the Upper Aldan River (in Russian)Google Scholar
 259. Tyulina LN (1959) Lesnaya rastitelnost srednego i nizhnego techeniya reki Yudomy i nizovyev Mai. Izd-vo AN SSSR, Moscow – The forest vegetation of the Middle and Lower Yudoma River and lower reaches of the Maya River (in Russian)Google Scholar
 260. Tyulina LN (1962) Lesnaya rastitelnost sredney i nizhney chasti basseina reki Uchur. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leningrad – The forest vegetation of the middle and lower parts of the Uchur River basin (in Russian)Google Scholar
 261. Ukraintseva VV (2002) Rastitelnost i klimat Sibiri epokhi mamonta. Izd-vo Polikom, Krasnoyarsk – Vegetation and climate of Siberia during the mammoth epoch (in Russian)Google Scholar
 262. Usanova VM (1961) K voprosu klassifikatsii alasov Tsentralno-Yakutskoy ravniny. In: Alexandrova VD, Kuvaev VB, Tikhomirov BA et al. (ed) Materialy po rastitelnosti Yakutii. Izd-vo LTA, Leningrad – On classification of alases of the Central Yakutian Plain (in Russian)Google Scholar
 263. Utkin AI (1958) Nekotorye osobennosti rasprostraneniya kornevykh system drevesnykh porod v kholodnykh pochvakh. In: Soobscheniya Instituta lesa AN SSSR. Collection of articles. Moscow: 64–71 – Some features of root system distribution of tree species in cold soils (in Russian)Google Scholar
 264. Utkin AI (1961) Kedrovy stlanik na severo-zapadnoy okraine areala i istoriya ego rasprostraneniya. In: Trudy Instituta lesa i drevesiny: Voprosy lesovodstva i lesovedeniya 50: 104–119 – Pinus pumila at the northwestern border of its distribution area and the history of its distribution (in Russian)Google Scholar
 265. Utkin AI (1965) Lesa Tsentralnoy Yakutii. Nauka, Moscow – The forests of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 266. Utkin AI (1976) Lesnye biogeotsenozy kriogennoy oblasti kak spetsifichnye sistemy. Ekologiya 3: 15–22 – Forest biogeocoenoses of the cryogenic region as specific systems (in Russian)Google Scholar
 267. Vaganov EA, Arbatskaya MK, Shashkin AV (1996) Istoriya klimata i chastota pozharov v tsentralnoy chasti Krasnoyarskogo Kraya 2. Dendrokhronologicheskiy analiz svyazi izmenchivosti priroste derevyev, climata i chatoty pozharov. Sibirskiy ecologicheskiy zhurnal 1: 19–28 – History of climate and fire frequency in the central part of Krasnoyarsk Territory 2. Dendrochronological analysis of the correlation between tree growth variability, climate and fire frequency (in Russian)Google Scholar
 268. Vaskovsky AP (1959) Kratky ocherk rastitelnosti, climata i khronologii chetvertichnogo perioda v verkhovyakh rek Kolymy, Indigirki i na severnom poberezhye Okhotskogo morya. In: Lednikovy period na territroii Evropeyskoy chasti SSSR i Sibiri. Izd-vo MGU, Moscow – Brief description of vegetation, climate and chronology of the Quaternary period in the upper reaches of the Kolyma and Indigirka Rivers, as well as at the northern coast-line of the Sea of Okhotsk (in Russian)Google Scholar
 269. Volotovsky KA (1992) Osobennosti rastitelnogo pokrova na karbonatnykh porodakh Aldanskogo nagorya. In: Botanicheskiye issledovaniya v kriolitozone. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk: 80–91 – Characteristics of the vegetation cover on calcareous bedrocks of the Aldan tableland (in Russian)Google Scholar
 270. Volotovsky KA (1993) Tipologiya i lesotaksatsionnye parametry ayanskikh elnikov na khrebte Tokinsky Stanovik. In: Proceedings of scientific-practical conference of young scientists and post-graduate students. Yakutsk: 93 – Typology and forest inventory parameters of forests of Picea ajanensis on the Tokinsky Stanovik Range (in Russian)Google Scholar
 271. Volotovsky KA (1994) Lesa iz eli ayanskoy. In: Lesa srednetayozhnoy podzony Yakutii. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – Forests of Picea ajanensis (in Russian)Google Scholar
 272. Volotovsky KA, Chevychelov AP (1991) Kamennoberyozovye lesa Yakutii. Botanichesky zhurnal 76(6): 39–47 – The forests of Betula ermanii in Yakutia (in Russian)Google Scholar
 273. Volotovsky KA, Kuznetsova LV (1998) Novye danye o estestvennom mezhrodovom gibride Sorbocotoneaster pozdnjakovii (Rosaceae). Botanichesky zhurnal 83(1): 94–103 – New data on the natural intergeneric Sorbocotoneaster pozdnjakovii (Rosaceae) (in Russian)Google Scholar
 274. Whittaker RH (1975) Communities and Ecosystems. Macmillan Publ Co, New York.Google Scholar
 275. Yarovoy MI (1939) Rastitelnost basseyna reki Yany i Verkhoyanskogo khrebta. Sovetskaya botanika 1: 21–40 – Vegetation of the Yana River basin and the Verkhoyansk Range (in Russian)Google Scholar
 276. Yurtsev BA (1959) Vysokogornaya flora gory Sokuydakh i eyo mesto v ryadu gornykh flor arkticheskoy Yakutii. Botanichesky zhurnal 44(8): 1171–1177 – Alpine flora of Sokuydakh Mountain and its position in the series of montane floras of Arctic Yakutia (in Russian)Google Scholar
 277. Yurtsev BA (1961) K kharakteristike podzony severo-tayozhnykh listvennichnikov v zapadnoy chasti basseina reki Yany. In: Alexandrova VD, Kuvaev VB, Tikhomirov BA et al. (ed) Materialy po rastitelnosti Yakutii. Izd-vo LTA, Leningrad – On characteristics of the subzone of the northern taiga larch forests in the western part of the Yana River basin (in Russian)Google Scholar
 278. Yurtsev BA (1962) Botaniko-geograficheskiye nablyudeniya u severnogo predela rasprostraneniya listvennitsy na reke Olenyok. In: Problema botaniki. Izd-vo AN SSSR, Moscow-Leninrad – Botanical-geographical observations at the northern limits of the larch distribution area on the Olenyok River (in Russian)Google Scholar
 279. Yurtsev BA (1964) Botaniko-geograficheskiy ocherk Indigirskogo sklona gornogo uzla Suntar-Khayata. In: Rastitelnost zarubezhnykh stran. Nauka, Moscow-Leningrad – Botanical-geographical essay on the Indigirka slope of the Suntar-Khayata Ridge (in Russian)Google Scholar
 280. Yurtsev BA (1968) Flora Suntar-Khayata: Problemy istorii vysokogornykh landshaftov Severo-Vostoka Sibiri. Nauka, Leningrad – The flora of Suntar-Khayata: The issues of the history of alpine landscapes of North–East Siberia (in Russian)Google Scholar
 281. Yurtsev BA (1974) Stepnye soobschestva chukotskoy tundry i pleistotsenovaya “tundrostep”. Botanichesky zhurnal 59(4): 484–501 – The steppe communities of the Chukchi tundra and the Pleistocene “tundra-steppe” (in Russian)Google Scholar
 282. Yurtsev BA (1981) Reliktovye stepnye kompleksy Severo-Vostochnoy Azii: problemy rekonstruktsii kriokseroticheskikh landshaftov Beringii. Nauka, Novosibirsk – The relic steppe complexes of the North–East Asia: problems of reconstruction of the cryoxeric landscapes of Beringia (in Russian)Google Scholar
 283. Zakharova VI (2005) K flore petrophitnykh stepey okhranyaemykh territory. In: Cherosov MM, Gogoleva PA, Simonova SV (ed) Flora i rastitelnost kriolitozony 2: Rastitelnost kriolitozony. Izd-vo YaNTs SO RAN, Yakutsk – On the flora of the petrophytic steppes of protected territories (in Russian)Google Scholar
 284. Zakharova VI, Isaev AP, Ivanova EI, Sosina NK, Mikhalyova LG, Chikidov II (2004) Rastitelny pokrov, flora i mikobiota srednego techeniya reki Molodo. In: Ekologicheskaya bezopasnost pri razrabotke rossypnykh mestorozhdeny almazov. Collection of articles. Sakhapoligrafizdat, Yakutsk: 133–142 – Vegetation cover, flora and mycobiota of the Middle Molodo River (in Russian)Google Scholar
 285. Zolnikov VG (1954a) Relief i pochvoobrazuyushiye porody vostochnoy poloviny Tsentralnoy Yakutii. In: Materialy o prirodnykh usloviyakh i selskom khozyaistve Tsentralnoy Yakutii. Izd-vo AN SSSR, Moscow – Relief and soil-forming bedrocks of the eastern part of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 286. Zolnikov VG (1954b) Za ratsionalnoye ispolzovaniye zemel v selskom khozyaistve Tsentralnoy Yakutii. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – On rational land use in agriculture of Central Yakutia (in Russian)Google Scholar
 287. Zolnikov VG (1958) Pochvenno-landshaftnye raiony Zapadnoy Yakutii. In: Razvitiye proizvoditelnykh sil Zapadnoy Yakutii v svyazy s sozdaniem almazodobyvayuschey promyshlennosti 3: Prirodnye usloviya i selskoye khozyaistvo. Knizhnoye izd-vo, Yakutsk – Soil-landscape regions of West Yakutia (in Russian)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute for biological problems of the cryolithozoneYakutskRussia
 2. 2.Faculty of Biology and GeographyYakut State UniversityYakutskRussia
 3. 3.Institute of permafrostYakutskRussia
 4. 4.Central Siberian Botany GardenNovosibirskRussia
 5. 5.Yakut State Academy of Agriculture, Olyokminsk BranchOlyokminskRussia
 6. 6.Faculty of Biology and GeographyYakut State UniversityYakutskRussia
 7. 7.Institute for applied ecology of the NorthYakutskRussia

Personalised recommendations