Skip to main content

Stress

 • Chapter
 • First Online:
Gendersensitieve huisartsgeneeskunde
 • 810 Accesses

Samenvatting

Stress is een verzamelnaam voor spanning-oproepende biopsychosociale omstandigheden waar ieder mens dagelijks mee te maken krijgt. In de evolutie zijn drie stressregulatiesystemen ontwikkeld: het neurologische, het endocriene en het immunologische. Ook heeft zich een psychologisch stressregulatiesysteem ontwikkeld. Deze systemen helpen stress op te vangen en het individu zich staande te houden. Bij te veel of overmatige stressbelasting keren deze systemen zich tegen het individu en worden zelf een bron van problemen. Er zijn duidelijke verschillen in kwetsbaarheid en veerkracht tussen vrouwen en mannen. Leren omgaan met stress, verwerken van stressvolle situaties en trauma, herkennen van stressgerelateerde klachten, en zich staande houden onder hoogspanning, gelden in gelijke mate voor zowel hulpzoekers als hulpverleners.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or eBook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
 • Available as PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Hardcover Book
USD 64.99
Price excludes VAT (USA)
 • Durable hardcover edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatuur

 1. https://www.stresscentrum.nl.

 2. https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress.

 3. Van Wijngaarden-Cremers PJM, Lagro-Janssen ALM, Van der Gaag RJ. Gender differences and health development and (psycho)pathology in gender comorbidity and autism. Academisch Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen; 2015. blz. 66–97.

  Google Scholar 

 4. Phillips B, Jenkins P, Enarson E. Violence and disaster vulnerability. In: Phillips B, Thomas D, Fothergill A, Blinn-Pike L, editors. Social vulnerability to disasters. Boca Raton: CRC Press; 2009. p. 279–303.

  Google Scholar 

 5. El-Serag R, Thurston RC. Matters of the heart and mind: interpersonal violence and cardiovascular disease in women. J Am Heart Assoc. 2020;9:4. https://doi.org/10.1161/JAHA.120.015479.

  Article  Google Scholar 

 6. Jalnapurkar I, Allen M, Pigott AT. Sex differences in anxiety disorders: a review. J Psychiatry Depress Anxiety. 2018;4:012. https://doi.org/10.24966/PDA-0150/100012.

  Article  Google Scholar 

 7. Bale TL, Epperson CN. Sex differences and stress across the lifespan. Nat Neurosci. 2015;18(10):1413–20. https://doi.org/10.1038.

 8. Bangasser DA, Eck SR, Telenson AM, Salvatore M. Sex differences in stress regulation of arousal and cognition. Physiol Behav. 2018;1(187):42–50. https://doi.org/10.1016.

 9. Spaans J, Visser S, Rosmalen J, Van Rood Y, Van der Horst H, redactie. Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Tielt: Lannoo Campus; 2017.

  Google Scholar 

 10. Olff M, Draijer N, Gersons. Gender differences in posttraumatic stress disorder. Psych Bull. 2007, 133; 183–204.

  Google Scholar 

 11. Heck AL, Handa RJ. Sex differences in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis’ response to stress: an important role for gonadal hormones. Neuropsychopharmacology. 2019;44(1):45–58. https://doi.org/10.10383.

 12. Rincón-Cortés M, Herman JP, Lupien S, Maguire J, Shansky RM. Stress: influence of sex, reproductive status and gender. Neurobiol Stress. 2019;9(10):100155. https://doi.org/10.1016.

 13. Oyola MG, Handa RJ. Hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-gonadal axes: sex differences in regulation of stress responsivity. Stress. 2017;20(5):476–94. https://doi.org/10.1080/10253890.2017.1369523.

  Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 14. Klein SL, Flanagan KL. Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol. 2016;16:626–38. https://doi.org/10.1038/nri.2016.90.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 15. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/16/werkgerelateerde-psychische-vermoeidheid-werknemers-2019.

 16. Van Amelsvoort T, Bekker M, Van Mens-Verhulst J, Olff M, redactie. Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen. Amsterdam: Boom uitgevers; 2019.

  Google Scholar 

 17. Boeken van Edith Eger: de Keuze (2017) het Geschenk (2020). Amsterdam: Lev. Uitgevers.

  Google Scholar 

 18. De Graeff B, Tak L. Grip op onbegrepen klachten Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten. In: Staal W, Vorstman J, Van der Gaag RJ, redactie. Leerboek Ontwikkelingsstoornissen in de Levensloop (blz. 397–418). Utrecht: de Tijdstroom; 2016.

  Google Scholar 

 19. NIVEL 2015 Niet te veel en niet te weinig De balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Overzichtsstudie-niet-te-veel-en-niet-te-weinig.pdf.

Informatie gericht op professionals en patiënten:

  Literatuur:

  • Edith Eger: De Keuze (2017), Het Geschenk (2020). Amsterdam: Lev. Uitgevers.

   Google Scholar 

  • Grip op onbegrepen klachten. Babette de Graeff en Lineke Tak. In Wouter Staal, Jacob Vorstman en Rutger Jan van der Gaag (red.), Leerboek Ontwikkelingsstoornissen in de Levensloop (blz. 397–418). Utrecht: de Tijdstroom, 2016.

   Google Scholar 

  • Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Jaap Spaans, Sako Visser, Judith Rosmalen, Yanda van Rood, Henriëtte van der Horst (red). Tielt: Lannoo Campus, 2017.

   Google Scholar 

  • Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen. Therese van Amelsvoort, Marrie Bekker, Janneke van Mens-Verhulst, Miranda Olff (red.). Amsterdam: Boom uitgevers, 2017.

   Google Scholar 

  • NIVEL 2015. Niet te veel en niet te weinig. De balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Overzichtsstudie-niet-te-veel-en-niet-te-weinig.pdf.

  Websites:

  Download references

  Author information

  Authors and Affiliations

  Authors

  Editor information

  Editors and Affiliations

  Rights and permissions

  Reprints and permissions

  Copyright information

  © 2022 Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature

  About this chapter

  Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

  Cite this chapter

  van der Gaag, R.J. (2022). Stress. In: Lagro-Janssen, T., Teunissen, D. (eds) Gendersensitieve huisartsgeneeskunde. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2707-2_9

  Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-2707-2_9

  • Published:

  • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

  • Print ISBN: 978-90-368-2706-5

  • Online ISBN: 978-90-368-2707-2

  • eBook Packages: Dutch language eBook collection

  Publish with us

  Policies and ethics