Skip to main content

Problematisch alcoholgebruik

 • 448 Accesses

Samenvatting

Alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland is wijdverspreid. Dat is zichtbaar in de cijfers: acht op de tien Nederlanders boven de 18 jaar drinkt wel eens alcohol. Onder vrouwen is het alcoholgebruik en problematisch alcoholmisbruik minder prevalent dan bij mannen; in specifieke subgroepen is het echter meer prevalent. Vrouwen gebruiken eerder alcohol vanuit relatieproblemen, angst, depressie of traumagerelateerde klachten, mannen eerder vanuit een positieve beleving. De meerderheid van volwassenen die voor een alcoholprobleem hulp zoekt is man. Alcohol leidt bij vrouwen tot meer intoxicaties en lichamelijke gevolgen doordat ze een minder actief alcoholdehydrogenase hebben en een lagere vocht/vetverhouding dan mannen. De behandeling van problematisch gebruik van alcohol richt zich op de onderliggende mechanismen. Farmacologisch is de ondersteuning van het onthoudingsbeeld bij vrouwen niet anders dan bij mannen. De keuze voor een anti-cravingmiddel kan mede door het sekseverschil worden bepaald, omdat vrouwen meer last hebben van de bijwerkingen van naltrexon.

Trefwoorden

 • Alcohol
 • Problematisch alcoholgebruik
 • Craving
 • Angst
 • Depressie
 • Zwangerschap
 • Menopauze
 • Acamprosaat
 • Naltrexon
 • Baclofen

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-2707-2_14
 • Chapter length: 16 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   54.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-2707-2
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Hardcover Book
USD   69.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

 1. Association AP. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) [Diagnostic and statistical manual of mental disorders]. Dutch translation. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2014.

  Google Scholar 

 2. Van Laar M, Cruts AAN, Miltenburg CJAv, Strada L, Ketelaars APM, Croes EAr, et al. Nationale drugsmonitor 2019. Utecht: Trimbos-instituut; 2019, 2020. Contract No.: AF1643.

  Google Scholar 

 3. Scheffers-van Schayck T, Den Hollander W, Van Belzen E, Monshouwer K, Tuithof M. Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2018. Middelengebruik van vrouwen en hun partners vóór, tijdens en na de zwangerschap. Utrecht: Trimbos-instituut; 2019.

  Google Scholar 

 4. Denny L, Coles S, Blitz R. Fetal alcohol syndrome and fetal alcohol spectrum disorders. Am Fam Physician. 2017;96(8):515–22.

  PubMed  Google Scholar 

 5. Van Wieringen H, Letteboer TG, Rodrigues Pereira R, De Ruiter S, Balemans WA, Lindhout D. Diagnostiek van foetale alcoholspectrumstoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154(34).

  Google Scholar 

 6. Wattendorf DJ, Muenke M. Fetal alcohol spectrum disorders. Am Fam Physician. 2005;72(2):279–82, 85.

  Google Scholar 

 7. Milic J, Glisic M, Voortman T, Borba LP, Asllanaj E, Rojas LZ, et al. Menopause, ageing, and alcohol use disorders in women. Maturitas. 2018;111:100–9.

  CrossRef  Google Scholar 

 8. Van Beusekom G, Kuyper L. LGBT Monitor 2018. 2018.

  Google Scholar 

 9. Nestler E, Kenny P, Russo S, Schaefer A. Molecular neuropharmacology: a foundation for clinical neuroscience, Fourth Edition: McGraw-Hill; 2020.

  Google Scholar 

 10. Agabio R, Pisanu C, Luigi Gessa G, Franconi F. Sex differences in alcohol use disorder. Curr Med Chem. 2017;24(24):2661–70.

  CrossRef  CAS  Google Scholar 

 11. Kushner MG, Anker JJ. Negative emotions and alcohol use disorder treatment. Neuroscience of Alcohol: Elsevier; 2019; p. 613–21.

  Google Scholar 

 12. Dai Y, Hu R, Pei G, Zhang H, Zhao Z, Jia P. Diverse types of genomic evidence converge on alcohol use disorder risk genes. J Med Genet. 2020;57(11):733–43.

  Google Scholar 

 13. Vanderplasschen W, Derluyn I, Broekaert E. Opvoedingsondersteuning van drugsverslaafde ouders en hun jonge kinderen. Handboek verslaving: hulpverlening, preventie en beleid: Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2002. p. 1–24.

  Google Scholar 

 14. Hines LA, Morley KI, Mackie C, Lynskey M. Genetic and environmental interplay in adolescent substance use disorders. Current addiction reports. 2015;2(2):122–9.

  CrossRef  Google Scholar 

 15. Hallers-Haalboom E, Langeland W, Kunst L, Bekker M. Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Tilburg; 2017.

  Google Scholar 

 16. Hallers-Haalboom E, Kunst L, Bekker M. Sekse en gender in Alcohol-en opiaatverslaving. Tilburg: 2016.

  Google Scholar 

 17. Castillo-Carniglia A, Keyes KM, Hasin DS, Cerdá M. Psychiatric comorbidities in alcohol use disorder. The Lancet Psychiatry. 2019;6(12):1068–80.

  CrossRef  Google Scholar 

 18. Holzhauer CG, Cucciare M, Epstein EE. Sex and gender effects in recovery from alcohol use disorder. Alcohol Res Curr Rev. 2020;40(3):03.

  Google Scholar 

 19. Taneri PE, Kiefte-de Jong JC, Bramer WM, Daan NMP, Franco OH, Muka T. Association of alcohol consumption with the onset of natural menopause: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update. 2016;22(4):516–28.

  CrossRef  Google Scholar 

 20. Rachdaoui N, Sarkar DK. Pathophysiology of the effects of alcohol abuse on the endocrine system. Alcohol Res Curr Rev. 2017;38(2):255.

  Google Scholar 

 21. Richter L. Alcohol and women: unique risks, effects, and implications for clinical practice. Neurosci Alcohol: Elsevier. 2019:21–8.

  Google Scholar 

 22. Boomsma L, Drost I, Larsen I, Luijkx J, Meerkerk G, Valken N, et al. NHG-Zorgmodules Problematisch alcoholgebruik. NHG; 2014. Report No.: M10.

  Google Scholar 

 23. Flanagan O. The shame of addiction. Front Psychiatry. 2013;4(120).

  Google Scholar 

 24. Li J, Wang H, Li M, Shen Q, Li X, Rong X, et al. Efficacy of pharmacotherapeutics for patients comorbid with alcohol use disorders and depressive symptoms—A bayesian network meta-analysis. CNS Neurosci Ther. 2020;26(11):1185–97.

  CrossRef  CAS  Google Scholar 

 25. Riecher-Rössler A. Menopause and mental health. Mental Health Illness Women. 2020:147–73.

  Google Scholar 

 26. Agabio R, Pani PP, Preti A, Gessa GL, Franconi F. Efficacy of medications approved for the treatment of alcohol dependence and alcohol withdrawal syndrome in female patients: a descriptive review. Eur Addict Res. 2016;22(1):1–16.

  CrossRef  Google Scholar 

Informatie gericht op professionals:

Informatie gericht op patiënten:

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2022 Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature

About this chapter

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Janssen van Raay, M., de Noord, I. (2022). Problematisch alcoholgebruik. In: Lagro-Janssen, T., Teunissen, D. (eds) Gendersensitieve huisartsgeneeskunde. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2707-2_14

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-2707-2_14

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-2706-5

 • Online ISBN: 978-90-368-2707-2

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection