Skip to main content

Wederkerige interacties tussen chronische stress en het neuro-endocriene en immuunsysteem

 • 372 Accesses

Samenvatting

Binnen het interdisciplinaire onderzoeksveld van de psycho-neuro-endocriene-immunologie (PNEI) worden het zenuwstelsel, het neuro-endocriene systeem en het immuunsysteem beschouwd als belangrijke adaptieve systemen die nauw met elkaar in verbinding staan, en die voortdurend actief zijn om het organisme in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het optimaal functioneren van deze systemen is cruciaal voor overleving en voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Door recente kennis van de samenhang en wisselwerking tussen deze adaptieve systemen, gecombineerd met inzicht in de evolutionaire ontwikkeling ervan, is duidelijk geworden hoe chronische stress bij mensen kan leiden tot veranderingen in reactiviteit en sensitiviteit van deze systemen en dat veranderingen in de systemen door genetische of omgevingsfactoren het brein en het stresssysteem zodanig kunnen veranderen dat excessieve of abnormale reacties op stress ontstaan en zo een vicieuze cirkel in gang kan worden gezet. Het geheel van deze veranderingen blijkt uiteindelijk de kwetsbaarheid voor zowel psychische als somatische aandoeningen te vergroten, of al bestaande pathologie verder negatief te beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt een aantal van de belangrijkste bevindingen over de interacties tussen het zenuwstelsel, het neuro-endocriene stelsel en het immuunsysteem beschreven, en hoe deze interacties aanknopingspunten bieden om het ontstaan van met name stressgerelateerde psychopathologie te begrijpen.

Trefwoorden

 • Chronische stress
 • Neuro-endocrien systeem
 • Immuunsysteem
 • Interactie
 • Psychopathologie

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-2683-9_2
 • Chapter length: 43 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-2683-9
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Hardcover Book
USD   79.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2022 Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature

About this chapter

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Moss, S.C., Drexhage, H.A., Rutten, S. (2022). Wederkerige interacties tussen chronische stress en het neuro-endocriene en immuunsysteem. In: Eurelings, E., Kooiman, C., Lub, M. (eds) Het lichaam en psychisch functioneren. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2683-9_2

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-2683-9_2

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-2682-2

 • Online ISBN: 978-90-368-2683-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection