Skip to main content

Autismespectrumstoornissen

 • 1347 Accesses

Samenvatting

Autismespectrumstoornissen worden gekarakteriseerd door beperkingen in de sociale communicatie en interactie, rigide en repetitieve gedragspatronen of interesses, welke niet verklaard kunnen worden door een verstandelijke beperking of algemene ontwikkelingsachterstand. Naast de aanwezigheid van deze gedragscomponenten wordt bij 50–80 % van de mensen met een autismespectrumstoornis een verscheidenheid aan slaapstoornissen gezien. Bij deze slaapproblemen spelen zowel genetische, biologische als gedragsmatige factoren vanuit het autisme een rol. Slaapproblemen verergeren de kernsymptomen van het autisme en op de lange termijn de morbiditeit. Tevens zijn ze van grote invloed op het dagelijks functioneren van de persoon met autisme en diens omgeving. Vanwege het frequent gecombineerd voorkomen moet er binnen de psychiatrie meer aandacht zijn voor de combinatie autisme en slaapstoornissen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-2524-5_15
 • Chapter length: 18 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   54.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-2524-5
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Hardcover Book
USD   69.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

 • Carmassi, C., Palagini, L., Caruso, D., Masci, I., Nobili, L., Vita, A., et al. (2019). Systematic review of sleep disturbances and circadian sleep desynchronization in autism spectrum disorder: toward an integrative model of a self-reinforcing loop. Frontiers in Psychiatry, 6(10), 366.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Christensen, D. L., Baio, J., Van Naarden Braun, K., et al. (2012). Centres for disease control and prevention (CDC). Prevalance and characteristicsof autism spectrum disorders among childeren aged 8 years. Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, United States, 65(03), 1–23.

  Google Scholar 

 • Cuomo, B. M., Vaz, S., et al. (2017). Effectiveness of sleep-based interventions for children with autism spectrum disorder: A meta-synthesis. Pharmacotherapy, 37(5), 555–578.

  CrossRef  Google Scholar 

 • DSM-5 (2017). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Nederlandse vertaling van Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5. American Psychiatric Association.

  Google Scholar 

 • Geoffray, M. M., Nicolas, A., et al. (2016). Are circadian rhythms new pathways to understand Autism Spectrum Disorders? Journal of Physiology (Paris), 110, 434–438.

  Google Scholar 

 • Jonsson, L., Ljunggren, E., et al. (2010). Mutation screening of melatonin-related genes in patients with autism spectrum disorders. BMC Medical Genomics, 3, 10.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Kan, C. C., Geurts, H. M., Sizoo, B. B., Verbeeck, W. J. C., Schuurman, C. H., et al. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. https://www.ggzrichtlijnen.nl/autisme-spectrum-stoornissen-bij-volwassenen.

 • Mazzone, L., Postorino, V., Siracusano, M., Riccioni, A., & Curatolo, P. (2018). The relationship between sleep problems, neurobiological alterations, core symptoms of autism spectrum disorder, and psychiateic comorbidites. Journal of Clinical Medicine, 7, 102.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Ming, X., Gordon, E., Kang, N., et al. (2008). Use of clonidine in children with autism spectrum disorders. Brain Development, 30(7), 454–460.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Morgan, B., Nageye, F., Masi, G. & Cortese, S. (2020). Sleep in adults with Autism Spectrum Disorder: A systematic review and meta-analysis of subjective and objective studies. Sleep Medicine, 65, 113–120.

  Google Scholar 

 • Muhle, R., & Trentacoste, S. V. (2004). The genetics of autism. Pediatrics, 113(5), 472–486.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Padmakumar, M., Van Raes, E., Van Geet, C., & Freson, K. (2019). Blood platelet research in autism spectrum disorders: In search of biomarkers. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis, 3(4), 566–577.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Reynolds, A. M., & Malow, B. A. (2011). Sleep and autism disorders. Pediatric Clinics of North America, 58, 685–698.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Sandin, S., Schendel, D., et al. (2015). Autism risk associated with parental age and with increasng difference in age between the parents. Molecular Psychiatry, 1–8.

  Google Scholar 

 • Scheeren, A., Begeer, S., Van Wijngaarden, M., Van der Jagt, A., & Mataw, K. (2019). Nederlands Autisme Register, rapportage 2019. Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)/Vrije Universiteit(VU).

  Google Scholar 

 • Schothorst, P. F., Van Engeland, H., Van der Gaag R. J., et al. (2009). Richtlijn diagnostiek en autisme spectrum stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. https://www.nji.nl/Autisme-Praktijk-Richtlijnen.

 • Veatch, O. J., Maxwell-Horn, A. C., & Malow, B. A. (2015). Sleep in autism spectrum disorders. Current Sleep Medicine Reports, 1, 131–140.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Howes, O. D., Rogdak, M., Findon, J. L., Wichers, R. H., Charman, T., King, B. H., et al. (2018). Autism spectrum disorder: Consensus guidelines on assessment, treatment and research from the British Association for Psychopharmacology. Journal of Psychopharmacology, 32(1), 3–29. https://doi.org/10.1177/0269881117741766.

Geraadpleegde literatuur

 • Ballester, P., Martinez, M. J., Javaloyes, A., et al. (2019). Sleep problems in adults with Autism Spectrum Disorder and intellectual disability. Autism Research, 12, 66–79.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Chakrabarty, B., & Gulati, S. (2019). Autism spectrum disorder: Sleep morbidities and sensory impairment; emerging paradigm in research and management. The Indian Journal of Pediatrics, 86(1), 1–2.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Cohen, S., Conduit, R., Lockley, S. W., Rajaratnam, S. M. W., & Cornish, K. M. (2014). The relationship between sleep and behavior in autism spectrum disorder (ASD): A review. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 6(44).

  Google Scholar 

 • Maxwell-Horn, A., & Malow, B. A. (2017). Sleep in autism. Seminars in Neurology, 37, 413–418.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Souders, M. C., Zavodny, S., et al. (2017). Sleep in children with autism spectrum disorder. Current Psychiatry Reports, 19(6), 34.

  CrossRef  Google Scholar 

 • Tzischinsky, O., Meiri, G., Mane, L., et al. (2018). Sleep disturbances are associated with specific sensory sensitivities in children with autism. Molecular Autism, 9, 22.

  CrossRef  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2021 Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature

About this chapter

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Soechitram, SD. (2021). Autismespectrumstoornissen. In: Lancel, M., van Veen, M., Kamphuis, J. (eds) Slaapstoornissen in de psychiatrie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2524-5_15

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-2524-5_15

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-2523-8

 • Online ISBN: 978-90-368-2524-5

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection