Advertisement

Specialistische toepassingsgebieden en vormen van imaginaire rescripting

Chapter
  • 168 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk leer je hoe je de methode van imaginaire rescripting kunt toepassen bij verschillende klachten, zoals verslavingsproblematiek, de nachtmerriestoornis en de flashforwards bij een depressie, en de dwangstoornis. Imaginaire rescripting bij deze stoornissen zal in veel opzichten niet verschillen van wat je eerder in dit boek hebt kunnen lezen: op dezelfde manier worden betekenisvolle beelden gevisualiseerd en help je het verloop van deze beelden te veranderen. Je leert in dit hoofdstuk echter de klachten of stoornissen zo te conceptualiseren dat helder wordt waarom je ook bij deze klachten imaginaire rescripting kunt gebruiken. Tot slot worden in dit hoofdstuk ook andere vormen van imaginatieoefeningen beschreven, zoals positieve imaginatie en cognitive bias modification.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  1. 1.MaastrichtNederland

Personalised recommendations