Advertisement

Trochanter major pijnsyndroom: oefenprogramma

  • Koos van Nugteren
  • Patty Joldersma
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft en illustreert een concreet oefenprogramma dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een trochanter major pijnsyndroom. Het programma bestaat uit krachttraining van heupabductoren en bovenbeenspieren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  • Patty Joldersma
    • 1
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland

Personalised recommendations