Advertisement

Borgen kwaliteit

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Het borgen van de kwaliteit van het indiceren, en daarmee van de geleverde zorg, is iets wat continu aandacht vereist. Cliënten moeten ervan uit kunnen gaan dat de wijkverpleegkundige het gehele zorgproces transparant en onderbouwd doorloopt. Wijkverpleegkundigen hebben soms het gevoel dat deze kwaliteitsborging een extra, vaak ook administratieve, last betekent. Dat is echter onterecht. Immers, als alle stappen zo onderbouwd mogelijk worden doorlopen, is de kans op onterechte zorg kleiner. De cliënt krijgt daardoor betere zorg: zorg die alleen op terechte gronden wordt ingezet. De interventies zijn (bewezen) gericht op het behalen van de beoogde zorgresultaten. Investeren in de verbetering hiervan lijkt tijd en energie te kosten, maar beide worden in no time terugverdiend doordat (veel) minder onnodige zorg wordt ingezet en de beoogde resultaten sneller worden behaald.

Literatuur

 1. 1.
  Van Dorst J, Rosendal H, Metzelthin SF. Maakt het uit wat je gebruikt? Classificeren met Omaha versus NANDA. Ned Tijdschr EBP. 2017;(2):17–9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations