Advertisement

Uitgangspunten behandeling en belangrijke aspecten

  • Leonie van Ginkel
  • Sjoukje Adema
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

In de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij Volwassenen en Kinderen (Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2008) wordt de gecombineerde leefstijlinterventie beschreven als behandeling van eerste keuze. Hierbij wordt gewerkt aan het verkrijgen van een nieuwe balans in energieverbruik en energie-inname. Naast aanpassingen in voeding en vergroten van de lichaamsactiviteit, worden ook psychologische interventies aangeboden, om de gedragsverandering te ondersteunen en bestendigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Leonie van Ginkel
    • 1
  • Sjoukje Adema
    • 1
  1. 1.Accare Intensieve ZorgSmildeNederland

Personalised recommendations