Advertisement

Diagnostiek

  • Leonie van Ginkel
  • Sjoukje Adema
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Om een goed beeld te krijgen van de achterliggende oorzaken en/of instandhoudende factoren van de obesitas is het belangrijk goede diagnostiek te doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Leonie van Ginkel
    • 1
  • Sjoukje Adema
    • 1
  1. 1.Accare Intensieve ZorgSmildeNederland

Personalised recommendations