Advertisement

Van evidence-based diëtetiek naar practice-based evidence

April 2019
 • I. M. Y. van Vliet
 • K. Boslooper-Meulenbelt
 • G. J. Navis
Chapter
 • 177 Downloads

Samenvatting

Evidence-based medicine (EBM) is sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in opkomst en sindsdien overgenomen door andere domeinen binnen en buiten de zorg, aangeduid als evidence-based practice (EBP). De evidence-based benadering heeft gezorgd voor vooruitgang door de nadruk te leggen op het belang van objectieve onderbouwing. EBP heeft echter ook beperkingen, zoals de beperkte geldigheid van gecontroleerd onderzoek voor de dagelijkse praktijk. Daardoor groeit de behoefte aan aanvullende methoden van onderbouwing. Systematische verzameling en evaluatie van praktijkgegevens, practice-based evidence (PBE), kan hierin een belangrijke rol spelen, zoals al gebeurt in de farmacotherapie. De toegevoegde waarde van PBE voor de voedingszorg zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden toegelicht. Tot slot zal worden uitgelegd hoe deze practice-based benadering geïntegreerd kan worden in de dagelijkse praktijkvoering.

Literatuur

 1. Bolt TC, Huisman F. Evidence-based medicine in crisis? Een historisch commentaar of het actuele debat. Tijdschrift Voor Gezondheidszorg en Ethiek. 2015;25(4):102–7.Google Scholar
 2. Burgers JS. Opschudding over evidence based medicine: van reductionisme naar realisme in de toepassing van richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8376.PubMedGoogle Scholar
 3. Collins R, Reith C, Emberson J, et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet. 2016;388(10059):2532–61.Google Scholar
 4. Dekkers OM. Het ‘stepped wedge’-design. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(9):A4069.PubMedGoogle Scholar
 5. Diamond DM, Ravnskov U. How statistical deception created the appearance that statins are safe and effective in primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015;8(2):201–10.CrossRefGoogle Scholar
 6. Dougherty CM, Burrowes JD, Hand RK. Why registered dietitian nutritionists are not doing research-perceptions, barriers, and participation in research from the academy’s dietetics practice-based research network needs assessment survey. J Acad Nutr Diet. 2015;115(6):1001–7.CrossRefGoogle Scholar
 7. Gant CM, Binnenmars SH, Berg EVD, Bakker SJL, Navis G, Laverman GD. Integrated assessment of pharmacological and nutritional cardiovascular risk management: blood pressure control in the DIAbetes and LifEstyle Cohort Twente (DIALECT). Nutrients. 2017;9(7),  https://doi.org/10.3390/nu9070709.CrossRefGoogle Scholar
 8. Gomes Neto AW, Van Vliet IMY, De Jong MFC, Jager-Wittenaar H, Navis GJ. Predictive validity of malnutrition screening (MUST) vs. nutritional assessment (PG-SGA) [Abstract]. Accepted for ESPEN Congress 2018.Google Scholar
 9. Green LW. Making research relevant: if it is an evidence-based practice, where’s the practice-based evidence? Fam Pract. 2008;25(Suppl 1):20.CrossRefGoogle Scholar
 10. Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N; Evidence Based Medicine Renaissance Group. Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ (Clin Res Ed.). 2014;348:g3725.Google Scholar
 11. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 2017.Google Scholar
 12. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ (Clin Res Ed.). 1996;312(7023):71–2.CrossRefGoogle Scholar
 13. Smeijsters H. Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie. Voordelen van onderzoek door kenniskringen van hogescholen. THEMA Hoger Onderwijs. 2009;1(9):4–13.Google Scholar
 14. Tavecchio L. Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek: op zoek naar alternatieven voor de randomized controlled trial (RCT). KiZ: Tijdschrift Over Kwaliteit En Veiligheid in Zorg. 2014;2:16–20.Google Scholar
 15. Trostler N, Myers EF. Blending practice and research: practice-based research networks an opportunity for dietetics professionals. J Am Diet Assoc. 2003;103(5):626–32.CrossRefGoogle Scholar
 16. Van Aken J, Andriessen D. Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. 1e druk. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers; 2011.Google Scholar
 17. Van Vliet IMY, Gomes Neto AW, De Jong MFC, Jager-Wittenaar H, Navis GJ. Need for nutritional status monitoring during hospital stay [Abstract]. Abstract accepted for ESPEN Congress 2018.Google Scholar
 18. Westfall JM, Mold J, Fagnan L. Practice-based research – ‘blue highways’ on the NIH roadmap. JAMA. 2007;297(4):403–6.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • I. M. Y. van Vliet
  • 1
 • K. Boslooper-Meulenbelt
  • 2
 • G. J. Navis
  • 2
 1. 1.afdeling DiëtetiekUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 2. 2.afdeling Interne Geneeskunde – NefrologieUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland

Personalised recommendations