Advertisement

Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist

April 2019
 • W. K. Visser
 • S. Runia
 • J. Tiebie
 • Y. F. Heerkens
Chapter
 • 154 Downloads

Samenvatting

Ter verbetering van de communicatie, het verhogen van de transparantie van het methodisch handelen van diëtisten en als hulp bij het in kaart brengen van de effectiviteit van diëtistische zorg is het belangrijk om de gegevens uit het diëtistische zorgproces eenduidig vast te leggen. Deze eenduidigheid is te realiseren met de richtlijnen Probleem geOriënteerde Registratie (POR), gebaseerd op het methodisch handelen, en de Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek. In dit hoofdstuk worden de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van de classificaties en codelijsten beschreven en worden voorbeelden van toepassing van de ICF-diëtetiek bij diëtetiek-verslaglegging in het elektronisch patiëntendossier gegeven.

Literatuur

 1. ADA. Nutrition care process and model. J Am Diet Assoc. 2003;103(8):1061–72.Google Scholar
 2. ADA. Nutrition care process and model part I; The 2008 Update. J Am Diet Assoc. 2008a;108(7):1113–7.Google Scholar
 3. ADA. Nutrition care process and model part II; The 2008 Update. J Am Diet Assoc. 2008b;108(8):1287–93.Google Scholar
 4. AND. International dietetics & nutrition terminology reference manual. 4th edition. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; 2012.Google Scholar
 5. AND. Abridged Nutrition Care Process Terminology (NCPT) reference manual: standardized terminology for the nutrition care process. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; 2017.Google Scholar
 6. APA. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). 5th Edition. Unites States: American Psychiatric Association; 2013.Google Scholar
 7. Badley EM. More than facilitators and barriers: fitting the full range of environmental and personal factors into the ICF model. 12th Annual North American collaborating center conference on ICF. Living in our environment: the promise of ICF; 2006.Google Scholar
 8. Beens MC, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 1999.Google Scholar
 9. CBV. Classificatie van medisch specialistische verrichtingen. Leiden: Stichting Centraal Beheer Verrichtingenbestand; 2005.Google Scholar
 10. CSIZ. Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen (tiende revisie). Zeist: Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector; 1997.Google Scholar
 11. De Jong A. Naar een classificatie van interventies in de geestelijke gezondheidszorg. In: Van Yperen TA, Giel R, redactie. Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1995.Google Scholar
 12. EFAD. Vision paper. The implementation of a Nutrition Care Process (NCP) and Standardized Language (SL) among dietitians in Europe. Vision 2020. Emmerich: European Federation of the Associations of Dietitians; 2014.Google Scholar
 13. Gäbler J, Coenen M, Bolleurs C, Visser WK, Runia S, Heerkens YH, Stamm TA. Toward harmonization of the nutrition care process terminology and the international classification of functioning, disability and health dietetics: results of a mapping exercise and implications for nutrition and dietetics practice and research. J Am Diet Assoc. 2017. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). (J Acad Nutr Diet. 2018;118(1):13–20.e13).
 14. Geyh S, Peter C, Muller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustun BT, et al. The personal factors of the international classification of functioning, disability and health in the literature – a systematic review and content analysis. Disabil Rehabil. 2011;33(13–14):1089–102.Google Scholar
 15. Grotkamp SL, Cibis WM, Nüchtern EAM, von Mittelstaedt G, Seger WKF. Personal factors in the international classification of functioning, disability and health: prospective evidence. Aust J Rehabil Couns. 2012;18(1):1–24.CrossRefGoogle Scholar
 16. Heerkens YF, De Brouwer CPM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Kant IJ. Elaboration of the contextual factors of the ICF for occupational health care. WORK. 2017;57:187–204.CrossRefGoogle Scholar
 17. Heerkens YF, Van Ravensberg CD. Toepassingsmogelijkheden van de multiprofessionele International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de paramedische zorg. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut; 2007.Google Scholar
 18. Heerkens YF, Visser WK, Tiebie J, Runia S. Meetinstrumenten voor de diëtetiek. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum: 2019; 1.Google Scholar
 19. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.Google Scholar
 20. Huber M, Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A7720.PubMedGoogle Scholar
 21. ISO. ISO 9999. Technical aids for disabled persons – classification. Geneva: International Organization for Standardization; 1992.Google Scholar
 22. ISO. ISO 9999. Assistive products for persons with disability – classification and terminology (ISO 9999: 2011, IDT). Geneva: International Organization for Standardization; 2011.Google Scholar
 23. Lacey K, Pritchett E. Nutrition care process and model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. J Am Diet Assoc. 2003;103:1061–72.CrossRefGoogle Scholar
 24. Lie E, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2003.Google Scholar
 25. Maij E, Visser W. Op weg naar een papierloze diëtetiek status: het Elektronisch Diëtetiek Dossier (EDD). Inf Zorg. 2002;31(2):34–9.Google Scholar
 26. Meteling-Eeken M, Noreik M. VDD-Leitlinie für die Ernährungstherapie und das prozessgeleitete Handeln in der Diätetik. Band 2 ‘Grundlagen zu Körpergröße, Körpergewicht, Körperzusammensetzung und Handkraft bei Erwachsenen’. Hoofdstuk 1 ‘Einleitung – Kontext: German-Nutrition Care Process und einheitliche Sprache. In: Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundersverband e.V (VDD). Lengerich: Pabst Science Publishers; 2017.Google Scholar
 27. Neelemaat F, Ozturk H, Runia S, Visser WK, Weijs P. Kritisch Redeneren in de Diëtetiek (hoofdstuk 1). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2016.Google Scholar
 28. NEN. Nederlandse norm NEN 7522 (nl). Medische informatica. Hanteren van code- en andere terminologiestelsels. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2010.Google Scholar
 29. NEN. Nederlandse norm NEN-EN-ISO 9999 (nl) Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen – classificatie en terminologie (ISO 9999: 2011, IDT). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2011a.Google Scholar
 30. NEN. Nederlandse norm NEN-EN-ISO 9999 en technische hulpmiddelen voor personen met een handicap – classificatie en terminologie. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2011b.Google Scholar
 31. NHG. ICPC-2-nl. International classification of primary care. 2e editie. Nederlandse versie. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2000.Google Scholar
 32. NHG. Nederland blijft met ICPC-1 werken. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2013. https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/nl_en_icpc-1_sept_2013.pdf.
 33. Nictiz. ICT-Standaarden in de zorg. Een praktisch overzicht. Den Haag: Nictiz; 2012.Google Scholar
 34. NNI. Technische hulpmiddelen voor gehandicapten. Classificatie (ISO 999: 1992). NEN-ISO 9999/EN 2999. Delft: Nederlands Normalisatie Instituut; 1998.Google Scholar
 35. NVD. Kwaliteitsborgingsnorm. www.nvdietist.nl. 1996.
 36. NVD. Doelmatiger POR, www.nvdietist.nl. 1998.
 37. NVD/Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). ICF-Diëtetiek/ICF-Dietetics (Draft). PDFs. Houten, Amersfoort: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlands Paramedisch Instituut; 2012.Google Scholar
 38. NVH/Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). ICF voor de huidtherapie. Waddinxveen, Amersfoort: Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2007.Google Scholar
 39. NVLF/Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). ICF voor de logopedie. Woerden, Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2009.Google Scholar
 40. RIVM. ICF Nederlandse vertaling van de International classification of functioning, disability and health. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.Google Scholar
 41. RIVM. ICF-CY Nederlandse vertaling van de International classification of functioning, disability and health. Children & youth version. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2008.Google Scholar
 42. Runia S, Visser WK, Tiebie J, Heerkens YF. Methodisch handelen en kritisch redeneren. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum: 2019; 1.Google Scholar
 43. Swan WI, Vivanti A, Hakel-Smith NA, Hotson B, Orrevall Y, Trostler N, Beck Howarter K, Papoutsakis C. Nutrition care process and model update: toward realizing people-centered care and outcomes management. J Acad Nutr Diet. 2017;117(12):2003–14.CrossRefGoogle Scholar
 44. Ten Broek–Pastoor J, Offeringa S, Oudenaarden J, Van der Schaaf M. Multidisciplinaire richtlijn ALS. Utrecht: ALS Centrum Nederland; 2012. (https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/multidisciplinaire-als-richtlijn/).
 45. Van den Heuvel J, Heerkens YF, Van Klaveren AAJ, Van Ravensberg CD. Voorlopige classificatie hulpmiddelen voor paramedische beroepen. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut; 1996.Google Scholar
 46. Van Koningsbruggen W. Dr. Machteld Huber over positieve gezondheid. ‘Gezondheid draait niet om ziekte, maar om welzijn’. Ned Tijdschr Voeding Diët. 2016;71(4):6–9.Google Scholar
 47. WCC. Voorlopige WCC-standaard van radiodiagnostische en nucleairgeneeskundig diagnostische verrichtingen. Versie 1.0. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1990.Google Scholar
 48. WCC. Voorlopige WCC-standaard CVPB. In: Heerkens YF, Van den Heuvel J, Van Klaveren AAJ, Van Ravensberg CD, redactie. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1995.Google Scholar
 49. WHO. ICD-10. International classification of diseases and related health problems, 10th revision, disability and health. Geneva: World Health Organization; 1992.Google Scholar
 50. WHO. ICF. International classification of functioning, disability and health. Geneva: World Health Organization; 2001.Google Scholar
 51. WHO. ICF-CY. International classification of functioning, disability and health. Children & youth version. Geneva: World Health Organization; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • W. K. Visser
  • 1
 • S. Runia
  • 2
 • J. Tiebie
  • 3
 • Y. F. Heerkens
  • 4
 1. 1.Dienst DiëtetiekLeids Universitair Medisch CentrumLeidenNederland
 2. 2.Afdeling DiëtetiekUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.Dieet CompleetHoornNederland
 4. 4.Hogeschool van Arnhem en NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations